Kriz İletişimi Ve Yönetimi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kriz İletişim Süreci

1. Soru

Bir kurum veya kuruluşun rekabet alanındaki en güçlü silahı nedir?

Cevap

Bir kurum veya kuruluşun rekabet alanındaki en güçlü silahı; imaj'dır.


2. Soru

Etimolojik olarak incelendiğinde kriz sözcüğü, ne anlama gelmektedir?

Cevap

Etimolojik olarak incelendiğinde kriz sözcüğü, yunanca krisis sözcüğüne dayanır ve “ayrılmak” anlamına gelir.


3. Soru

Olası krizleri önleyebilmek genel olarak neye bağlıdır?

Cevap

Olası krizleri önleyebilmek kriz kaynaklarının doğru tespit edilmesine bağlıdır.


4. Soru

Krize yol açan nedenlerin önceden belirlenmesi, neden önemlidir?

Cevap

Krize yol açan nedenlerin önceden belirlenmesi, bunlara yönelik stratejiler geliştirilmesi ve planlar oluşturulması açısından oldukça önemlidir.


5. Soru

Kriz durumlarında kurumların uygulaması gereken en temel yaklaşım, ne olmalıdır?

Cevap

Kriz durumlarında kurumların uygulaması gereken en temel yaklaşım, hoş olmayan gerçeklerden kısa sürede kurtulup sonuçları kabul etmek yönünde olmalıdır.


6. Soru

Kriz yönetiminde halkla ilişkiler önemli bir rol üstlenmiştir. Halkla ilişkilerin bir kriz ile başa çıkmada izlediği süreç üç basamaktan oluşmaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Kriz öncesi iletişim, etkin bir iletişim planı uygulama ve kriz sonrasında özellikle kurum imajına yönelik zararın onarılması ve krizin ortaya çıkardığı yeni fırsatların doğru ve etkin değerlendirilmesidir.


7. Soru

Sözcü kriz boyunca hedef kitle ve işletme arasında iletişim köprüsünün oluşmasını sağlar. Sözcü genellikle kimdir?

Cevap

Sözcü genellikle yönetim kurulu başkanı ya da halkla ilişkiler uzmanıdır.


8. Soru

Kriz zamanlarında verilecek mesajların hedef ve amaçlarının kurum yöneticileri ve iletişimcilerinin ortak kararları üzerine belirlenmesinden sonra gelen basamak hangisidir?

Cevap

Kriz zamanlarında verilecek mesajların hedef ve amaçlarının kurum yöneticileri ve iletişimcilerinin ortak kararları üzerine belirlenmesinden sonra gelen basamak hedef kitlelerin profillerinin çıkarılmasıdır.


9. Soru

Kriz durumlarında kurumun iletmek istediği mesajların yapısını oluştururken dikkat edilmesi gereken unsurların neler olduğunu ve hazırlanan mesajın etkililiğini değerlendirmek açısından yol gösterici olan analiz yöntemi nedir?

Cevap

Smart, analiz yöntemi.


10. Soru

Kriz iletişimi tepki stratejileri, nasıl gelişir?

Cevap

Kriz iletişimi tepki stratejileri kurum kültürü ve kurumun genel iletişim biçimine paralel gelişir.


11. Soru

Öyküleme çerçevelemesinde temel nokta nedir?

Cevap

Öyküleme çerçevelemesinde temel nokta kontrol’dür.


12. Soru

Apologia kavramı, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Apologia kavramı, Yunan felsefesinden günümüze kalmıştır ve bir kişinin kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında kendisini savunmak için yaptığı yazılı ya da sözlü açıklama olarak açıklanabilir.


13. Soru

Utandırma veya aşağılama nasıl bir stratejidir?

Cevap

Utandırma veya aşağılama;karşı tarafın etkililiğini azaltmaya çalışmak üzerine kurulu bir stratejidir.


14. Soru

Halkın isteklerine en yakın, kurumun amaçlarına en uzak düşen strateji hangisidir?

Cevap

Halkın isteklerine en yakın, kurumun amaçlarına en uzak düşen strateji özür dilemedir.


15. Soru

Kriz halindeki kurumun herhangi bir yorum yapmamaya veya herhangi bir harekete geçmemeye karar vermesinde oluşan durum nedir?

Cevap

Kriz halindeki kurumun herhangi bir yorum yapmamaya veya herhangi bir harekete geçmemeye karar vermesinde oluşan durum stratejik hareketsizliktir.


16. Soru

Kriz zamanlarında kurum ya da kuruluşların davranışları, uyguladıkları iletişim stratejileri kim tarafından incelenir?

Cevap

Kriz zamanlarında kurum ya da kuruluşların davranışları, uyguladıkları iletişim stratejileri hedef kitle tarafından incelenir.


17. Soru

Kriz zamanlarında kurum ya da kuruluşun davranışları ve mesajlarında kullandığı dil neyin gelişmesine neden olur?

Cevap

Kriz zamanlarında kurum ya da kuruluşun davranışları ve mesajlarında kullandığı dil olumlu ya da olumsuz düşüncenin hedef kitle
üzerinde gelişmesine neden olur.


18. Soru

Kriz zamanlarında eninde sonunda sorun yaratan problemlerin kimler tarafından ele alınması gereklidir?

Cevap

Kriz zamanlarında eninde sonunda sorun yaratan problemlerin yöneticiler tarafından ele alınması gereklidir.


19. Soru

Kriz sonrası yapılması gereken halkla ilişkiler çalışmaları nasıl yapılmalıdır?

Cevap

Kriz sonrası yapılması gereken halkla ilişkiler çalışmaları hem kurum içine hem de kurum dışına yönelik olarak yapılmalıdır.


20. Soru

Kriz sonrası yönetimde amaç, nedir?

Cevap

Kriz sonrası yönetimde amaç, adaptasyon, değişim ve yeniden yapılanma ile yeni bir döneme geçmektir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi