Yeni İletişim Teknolojileri Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

İletişim Teknolojilerinde Yeni Özellikler

1. Soru

Dijital veri, nasıl elde edilir?

Cevap

Dijital veri, girişteki verinin saklanma veya aktarılma şeklinin değiştirilmesiyle elde edilir.


2. Soru

Dijital ortam, nedir?

Cevap

Dijital ortam, verilerin üzerine kaydedilip saklandığı ortamların genel adıdır.


3. Soru

Paket anahtarlama, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Paket anahtarlama, uygun boyuttaki bloklar içerisinde tüm verilerin aktarıldığı bir dijital ağ iletişimi yöntemidir.


4. Soru

Hiper ortam, nedir?

Cevap

Hiper ortam, bir dokümandan başka bir dokümanın çağırılmasına (navigate) olanak sağlayan iç içe dokümanlardır.


5. Soru

HDTV, nedir?

Cevap

HDTV, yüksek çözünürlüklü televizyon ile bu televizyona ilişkin standartları ortaya koyan bir iletişim teknolojisidir.


6. Soru

Fiberoptiğin yapısı nasıldır?

Cevap

Fiberoptik, kendi boyunca içinden ışığın yönlendirebildiği plastik veya cam fiberlerden oluşan bir optik fiberdir.


7. Soru

Dijital vatandaş, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Dijital vatandaş, iletişim teknolojilerini kullanırken eleştirebilen, çevrimiçi (online) davranışlarının etik sonuçlarını bilen, gerektiğinde ahlaki kararlar alabilen, iletişim teknolojilerini kötüye kullanmayan, dijital dünyada iletişim kurarken ve işbirliği yaparken doğru davranışı teşvik eden kişiyi ifade etmektedir.


8. Soru

Dijital vatandaşlığın kaç bileşeni vardır?

Cevap

Dijital vatandaşlığın 9 bileşeni vardır.


9. Soru

Dijital yerli ve dijital göçmen kavramları, ilk defa kim ortaya atmıştır?

Cevap

Dijital yerli ve dijital göçmen kavramları, ilk defa Marc Prensky ortaya atmıştır.


10. Soru

Dijital gizlilik, hangi konu üzerinde durmaktadır?

Cevap

Dijital gizlilik, gün geçtikçe daha büyük kitlelerin dikkatini çeken bir konudur ve internetteki kimlik, fotoğraf, arama geçmişi gibi kaydettiğimiz verilerin kimler tarafından ve nasıl kullanıldığı konusu üzerinde durmaktadır.


11. Soru

Dijital okuryazarlık nedir?

Cevap

Dijital okuryazarlık, iletişim teknolojilerinin bilgiyi bulmak, ulaşmak, kullanmak ve oluşturmak için etkili bir biçimde kullanılmasıdır.


12. Soru

Dijital ayak izlerinin, pasif ve aktif olmak üzere iki çeşidi vardır. Pasif ayak izi nedir?

Cevap

Pasif ayak izleri, kullanıcının internet ve/veya sosyal medya üzerindeki tüm bilgi paylaşımları ve etkileşimleri sırasında oluşan bilginin, kendisinin bilgisi olmadan toplanmasıdır.


13. Soru

Dijital zorbalık, nedir?

Cevap

Dijital zorbalık, genellikle, bir çocuğun veya ergenin, başka bir çocuk veya ergen tarafından iletişim teknolojileri kullanılarak tehdit edilmesi, aşağılanması, utandırılması, taciz edilmesi veya işkence edilmesi olarak kabul edilmektedir.


14. Soru

Castells, endüstri sonrası ve enformasyon toplumu gibi bazı tanımlamaların günümüz toplumsal düzenini açıklamaya yetersiz kaldığını belirterek, bu iki kavram yerine hangi kavramı kullanmaktadır?

Cevap

Castells, endüstri sonrası ve enformasyon toplumu gibi bazı tanımlamaların günümüz toplumsal düzenini açıklamaya yetersiz kaldığını belirterek, bu iki kavram yerine Ağ Toplumu kavramını kullanmaktadır.


15. Soru

Misenformasyon nedir?

Cevap

Misenformasyon; bilginin doğru olup olmadığını araştırmadan, bilgiyi yaymadır.


16. Soru

Dezenformasyon nedir?

Cevap

Dezenformasyon; bir kişi veya grup, iletişim teknolojilerini kullanan insanları bilinçli olarak yanıltmak için bilgi yaymadır.


17. Soru

Bir kişi veya grup, iletişim teknolojilerini kullanan insanları bilinçli olarak yanıltmak için bilgi yayabilirler. Bu grubun en iyi bilinenleri kimlerdir?

Cevap

Bir kişi veya grup, iletişim teknolojilerini kullanan insanları bilinçli olarak yanıltmak için bilgi yayabilirler. Bu grubun en iyi bilinenleri trollerdir.


18. Soru

Farklı gruplar aracılığıyla yaygın bir şekilde kullanılan internet trollüğü, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Farklı gruplar aracılığıyla yaygın bir şekilde kullanılan internet trollüğü, insanları tahrik ederek ve kızgınlıkla yazılmış cevaplar vereceklerini umarak, eposta veya çevrimiçi grup mesajları göndermek olarak tanımlanabilir.


19. Soru

Ağ toplumlarının merkezinde yer alan en temel özellik, nedir?

Cevap

Ağ toplumlarının merkezinde yer alan en temel özellik, içerisinde medyanın da yer aldığı iletişim teknolojilerindeki dönüşümdür.


20. Soru

Ağ Toplumu anlayışı, neye dayanmaktadır?

Cevap

Ağ Toplumu anlayışı, gelişmiş iletişim teknolojileri temelinde dünya çapında birtakım ağların çerçevesinde toplumsal yapının yeniden şekillenmesine dayanmaktadır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi