İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kurumsal Uygulamalar Ve Yeni Eğilimler

1. Soru

Koç Topluluğu şirketlerindeki çalışanların gelişimini destekleyecek etkinliklerin, topluluk, şirket, kişi gereksinimleri göz önünde bulundurularak planlandığı ve gerçekleştirildiği bir eğitim, gelişim, öğrenme ve paylaşım platformuna ne ad verilmektedir?

Cevap

Koç Topluluğu şirketlerindeki çalışanların gelişimini destekleyecek etkinliklerin, topluluk, şirket, kişi gereksinimleri göz önünde bulundurularak planlandığı ve gerçekleştirildiği bir eğitim, gelişim, öğrenme ve paylaşım platformuna Koç Akademi denilmektedir.


2. Soru

Koç Akademi gelişim planlama sürecine kimler rehberlik etmektedir?

Cevap

Koç Akademi gelişim planlama sürecine  şirket insan kaynakları ya da eğitim profesyonellerinden oluşan Koç Akademi şirket yöneticileri rehberlik etmektedir.


3. Soru

Her çalışanın mükemmel performansa ulaşabilmesi için sergilemesi beklenen davranış kalıplarına ne denilmektedir?

Cevap

Her çalışanın mükemmel performansa ulaşabilmesi için sergilemesi beklenen davranış kalıplarına yetkinlik denilmektedir.


4. Soru

Koç Akademide uygun olan eğitimler için yatırımın ne oranda geri döndüğünü ortaya koymaya yönelik yapılan analize ne denilmektedir?

Cevap

Koç Akademide uygun olan eğitimler için yatırımın ne oranda geri döndüğünü ortaya koymaya yönelik yapılan analize ROI analizi denilmektedir.


5. Soru

Arkas Akademi kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

Arkas Akademi 2007 yılında kurulmuştur.


6. Soru

Arkas Akademi'deki mesleki eğitim kaç modülden oluşmaktadır?

Cevap

Arkas Akademi'deki mesleki eğitim 23 modülden oluşmaktadır.


7. Soru

Arkas Akademide oryantasyon, işe alıştırma ve işte geliştirme programları, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerin gerçekleştirildiği eğitim etkinlikleri hangi kategori altında yer almaktadır?

Cevap

Arkas Akademide oryantasyon, işe alıştırma ve işte geliştirme programları, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerin gerçekleştirildiği eğitim etkinlikleri kurumsal gelişim etkinlikleri kategorisi altında yer almaktadır. 


8. Soru

Arkas Akademide bir işi yapmak için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla oluşturulan eğitim etkinliklerine ne denilmektedir?

Cevap

Arkas Akademide bir işi yapmak için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla oluşturulan eğitim etkinliklerine mesleki gelişim eğitimleri denilmektedir.


9. Soru

Arkas Akademide işle birlikte yönetilen ilişki, takım, proje gibi pek çok konuda gereksinim duyulan bilgi, tutum ve davranışları kazandırmak amacıyla oluşturulan eğitim etkinliklerine ne denilmektedir?

Cevap

Arkas Akademide işle birlikte yönetilen ilişki, takım, proje gibi pek çok konuda gereksinim duyulan bilgi, tutum ve davranışları kazandırmak amacıyla oluşturulan eğitim etkinliklerine yönetim ve bireysel gelişim etkinlikleri denilmektedir.


10. Soru

Birey, takım, yönetim ve organizasyon olarak öğrenme kültürünün yaygınlaşmasını hedefleyen öğrenme ve gelişim modeli hangisidir?

Cevap

Birey, takım, yönetim ve organizasyon olarak öğrenme kültürünün yaygınlaşmasını hedefleyen öğrenme ve gelişim modeli organizasyonel gelişim modelidir. 


11. Soru

Organizasyonel gelişim modeline göre hangi tür programlar birinci düzey olarak adlandırılır?

Cevap

Organizasyonel gelişim modeline birey katmanındaki programlar birinci düzey olarak adlandırılır?


12. Soru

Eti organizasyonel gelişim modelinde güvene dayalı takım çalışması  ve sonuç odaklı liderlik amaçlayan ikinci düzey eğitimler hangi katmanda gerçekleştirilir?

Cevap

Eti organizasyonel gelişim modelinde güvene dayalı takım çalışması  ve sonuç odaklı liderlik amaçlayan ikinci düzey eğitimler takım-yönetim katmanında gerçekleştirilir.


13. Soru

Eti İşe Alıştırma ve Oryantasyon Gelişim Modülü'ne göre departman yöneticisinin ve/veya çalışanın bir üst yöneticisinin iş süreçleri ile ilgili bilgilendirmeler yapacağı programa ne denilmektedir?

Cevap

Eti İşe Alıştırma ve Oryantasyon Gelişim Modülü'ne göre departman yöneticisinin ve/veya çalışanın bir üst yöneticisinin iş süreçleri ile ilgili bilgilendirmeler yapacağı programa departman iş süreçleri ve fonksiyonel oryantasyon olarak adlandırılmaktadır. 


14. Soru

Eti İşe Alıştırma ve Oryantasyon Gelişim Modülü'nün son aşaması ne olarak adlandırılmaktadır?

Cevap

Eti İşe Alıştırma ve Oryantasyon Gelişim Modülü'nün son aşaması grup oryantasyon programı olarak adlandırılmaktadır.


15. Soru

Türkcell akademide eğitim-gelişim gereksinimlerinin belirlenme süreci ne olarak adlandırılmaktadır?

Cevap

Türkcell akademide eğitim-gelişim gereksinimlerinin belirlenme süreci gelişim ihtiyaç analizi olarak adlandırılmaktadır. 


16. Soru

Türkcell Akademi gelişim programlarının tasarım ve uygulama aşamalarında hangi standartı izlemektedir?

Cevap

Türkcell Akademi gelişim programlarının tasarım ve uygulama aşamalarında Program Yönetim Metodolojisi standardını izlemektedir.


17. Soru

Türkcell Akademi'de Program Yönetim Metelojisi'nin ikinci adımı nedir?

Cevap

Türkcell Akademi'de Program Yönetim Metelojisi'nin ikinci adımı tasarımdır.


18. Soru

Yapı Kredi Bankacılık Akademisi stratejik yönlendirmesi kim tarafından yapılmaktadır?

Cevap

Yapı Kredi Bankacılık Akademisi stratejik yönlendirmesini üst düzey yöneticilerden oluşan bir Danışma Komitesi yapmaktadır.


19. Soru

Eğitim programının ve eğitmenin Yapı Kredi Bankacılık Akademisi tarafından başarılı kabul edilmesi için değerlendirme formundaki puanlamalara göre 100 üzerinden kaç puan alması gerekir?

Cevap

Eğitim programının ve eğitmenin Yapı Kredi Bankacılık Akademisi tarafından başarılı kabul edilmesi için değerlendirme formundaki puanlamalara göre 100 üzerinden 85 puan alması gerekir.


20. Soru

Yapı Kredi Bankacılık Akademisi iş ortaklarından IMD'nin web sitesi üzerinden yayınladığı eğitim videosuna ne ad verilmektedir?

Cevap

Yapı Kredi Bankacılık Akademisi iş ortaklarından IMD'nin web sitesi üzerinden yayınladığı eğitim videosuna Webcast adı verilmektedir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi