İktisat (İngilizce) Bölümü Hakkında Genel Bilgiler

Programın Amaçları

Tüm toplumsal, siyasal, kültürel, idari ve finansal olgular genellikle ekonomiyle ilişkilidir. Bu nedenle, gerek ülke ve dünya düzeyinde, gerekse iş yaşamında geçmişi ve bugünü anlamakta, yarını değerlendirmekte iktisat bilimi büyük bir öneme sahiptir. Bu programın amacı, güncel ekonomik teoriyi ve farklı ekonomik sistemlerdeki uygulamaları içeren bir öğretim sunmaktır. Dersler, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde rekabetin yüksek olduğu iş alanlarına yönelik olarak dizayn edilmiştir.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

İktisat (İngilizce) Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

İş Olanakları

İktisat (İngilizce) Lisans Programı mezunlarının sanayi, hizmet ve finans sektörlerinde yönetim, denetim, planlama ve koordinasyon süreçlerinde iş imkânları oldukça fazladır. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı, araştırmacı olarak çalışabilirler. Devlet ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır. Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte, son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler. Bölüm mezunları, uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

Güz Dönemi Ara Sınavı
10 Aralık 2022 Cumartesi