Halkla İlişkiler Uygulama Teknikleri Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Halkla İlişkilerde İnternet Araçları Ve Uygulamaları

1. Soru

Kullanılan Blog türleri nelerdir?

Cevap

? Kişisel Bloglar: Kuran kişinin kişisel çaba ve ekonomik katkıları ile devam ettirilen bloglardır; ? Konu ya da Endüstri Blogları: Yazarları, güvenilir, bilgi ve deneyim sahibi, başarılı, otorite sahibi ve etkili kişiler olan bu bloglar, bir konu ya da endüstri ile ilgili tarih, gelişmeler, eğilimler ve oyuncular üzerine odaklanır. Konu ile ilgili güncel gelişmeleri takip için önemli bilgi kaynaklarıdır; ? Yayın Blogları: Haber toplama amacına hizmet eden bu bloglar, yayınların okuyucularına çeşitli diyalog imkanı sağladığı için zamanında yayınlanması önemlidir; ? Kurumsal Bloglar: Kişisel bloglardan farklı olarak oldukça yeni olan bu bloglar, bir kuruma ait içgörüleri, yorum ve açıklamaları öne çıkarır. Ağırlıklı olarak yazarları yönetim kurulu üyelerini de içerecek şekilde kurumsal yöneticiler olduğu için, diğer blog tiplerine göre daha az özgürdürler. Yazarlar, bir yandan kurum adına güvenilir şeyler söyleme şansına sahipken, diğer yandan bu noktada yanlılık bir problem oluşturabilmektedir.


2. Soru

Blog başarısı için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

? Konuşun, satmayın kuralının uygulanması: İnsanlar blogları, diğer insanların ne bildiğini ve neyi önemsediğini görmek için ziyaret ederler ve dolayısı ile güven büyük önem kazanmaktadır. Eğer insanlarla konuşursanız, sizi tanımalar için fırsat verirsiniz. Eğer bir şeyler satmaya ya da görüşlerinizi kabul ettirmeye çalışırsanız, hakkınızda güvensizlik oluşabilir ve itibarınızı zedeleyebilir; ? Sık yazın ve ilginç olun: Çok sık özgün güncelleme olmasa da, bloglara yapılan sık eklemeler, diğer bloglara yönlendirme ve atıf alma ve bu sayede diğer bloglardan değerlendirme ve yönlendirme alınması, başarıyı destekleyici unsurlardır; ? Bildiğiniz ve önem verdiğiniz konular hakkında yazın: İçerik üzerine hakim olduğunuz gösteren yazılar, size olan güveni ve tutkunuzu ön plana çıkaracaktır; ? Unutmayın, Bloglar ekonomiktir, fakat zaman ve emek gerektir: İyi bir blog yazarı olmak için, yazdığınız konuda iyi bir araştırmacı olmanız, diğer blogları okumanız, yorumlamanız ve okuyucularınızı yönlendirmeniz gerekir. Bu zaman ve emek ister; ? İnsanların ne söylediğini dinleyin: Okuyucularınız toplamı sizden daha zekidir. Okuyucuları dinlemeniz ve her türlü eleştiriye kulak vermeniz paydaşlarınızı daha iyi anlamanıza sağlayacaktır;


3. Soru

“Spam” kelimesi neyi tanımlamak için kullanılmaktadır?

Cevap

“E-posta” ile “halkla ilişkiler” bir arada kullanıldığında akla gelen bu kelime, istenmeyen epostaları tanımlamak için kullanılmaktadır.


4. Soru

İnternet Servis Sağlayıcısı şirketler hangi hizmetleri verir?

Cevap

Web sitesinin yükleneceği belirli kapasitelerdeki alanları ve bu alanlara erişmek için kullanılan adresleri belirli süreler için kiralarlar. Web alanını sağlayan şirket ile alan adını sağlayan şirketler aynı olabileceği gibi farklı da olabilir.


5. Soru

Web sitelerinin 2000’li yıllara kadar sundukları imkanların eksikleri nelerdir?

Cevap

Bu sitelerin çok durağan yapıda, günümüz uygulamaları ile karşılaştırıldığında etkileşimsiz ya da çok az etkileşimli olmalarıdır.


6. Soru

Bu kavramın oluşturduğu yanlış anlaşılma nedir? Aslında bu kavram neyi anlatmak için ortaya atılmıştır.

Cevap

nternet’in üzerinde teknolojik altyapıda devrimsel bir dönüşümü ifade ettiğinin düşünülmesi ciddi bir yanılgıdır. Esasen, İnternet kullanımının geçirdiği evrimi anlatmak için kullanılmıştır ve aslında web’in birinci ya da ikinci sürümü söz konusu değildir.


7. Soru

Bir web sitesini güvenilir kılan unsurlar ana başlıklar halinde nelerdir?

Cevap

? Genel görünüm ? Belirgin telefon ve adres bilgileri ? Bilgilendirici ve kişisel tanıtım ? Güncellenen içerik ? Hatasız içerik


8. Soru

Blog ve Blogger ne anlama gelmektedir?

Cevap

Blog kelimesi internet günlüğü anlamına gelir ve internette yayınlanan kişisel günlüklere verilen isimdir. Blog sahibi olana ve bloglarda yazan kişiler Blogger olarak adlandırılır.


9. Soru

Günümüzde temel internet sosyal medya açları nelerdir?

Cevap

Bloglar, Mikrobloglar ve içerik paylaşım siteleri.


10. Soru

Doğrudan e-postanın uygulanmasında ön plana çıkan, HTML formatlı ve Salt Metin epostalar arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Salt Metin e-postalar resim içermezler ve düz metinden oluşurlar. HTML formatında ise daha zengin tasarımlar – resimler vb. gibi – uygulanabilir.


11. Soru

Sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanmak için neleri yapmak önemlidir?

Cevap

? Konuşun: Kuruluşların internet ortamındaki görünürlüğü arttırmak ve farkındalık yaratabilmesi için kendini anlatması gereklidir ve sosyal medya bunun için uygun bir ortamdır; ? Dinleyin: Anahtar kelimelerle yapacağınız aramalar size, paydaşlarınızın kuruluşunuz hakkındaki olumsuz ya da olumlu söylemlerini saptamanıza yarayacaktır ve dinlemek sosyal medyayı halkla ilişkiler uygulamalarında kullanmanın ilk en etkili yollarından birisidir; ? Etkileşime geçin: sosyal medyanın gücünden tam olarak yararlanmak için dinlemenin yanında kuruluş hakkında görüş bildiren insanları bulup iletişime geçmek ve çözüm yaratmak önem arz etmektedir.


12. Soru

İnternet ne zaman ve hangi amaçla kuruldu?

Cevap

İnternet, ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından 1980’lerde kurulmuştur. Amacı, süper bilgisayarları, ülkedeki tüm üniversite ve araştırma merkezlerinin ortak kullanmasını sağlamaktı.


13. Soru

E-posta’nın ön plana çıkan yararları nelerdir?

Cevap

Hız, aciliyet, güvenilir ve etkin olmasıdır.


14. Soru

E-posta kullanımında temel şartlar nelerdir?

Cevap

Paydaşların izni ve gönüllülüğü temel şarttır


15. Soru

Bir web sitesi içinde eposta aboneleri edinmek için uygulanması gerekenler nelerdir?

Cevap

? Hedef Web sayfasının her yerinde görülebilecek şekilde yerleştirilmiş e-posta abonelik davet formları ya da bu formlara yönlendiren butonlar ? Alınan bilgilerin gizli tutulacağı ve başka amaçlarla kullanılmayacağı belirtilmelidir; ? Abonelerin tam olarak hangi sıklıkla ne alacağı ve bundan nasıl bir fayda sağlayacakları belirtilmelidir; Doğrudan e-posta abonelerine gönderilen e-postalarda ise şunlara dikkat edilmesi önerilir; ? Gelen e-posta sayısı ve okumak için gerekli zaman açısından e-postaların uzun olmaması; ? Doğrudan e-posta ile kullanıcıyı kuruluşun sitesine yönlendirirken, gerekli bilgilerin web sitesini ziyaret etmek zorunda bırakmadan da verildiğinden emin olmak, bir başlık ve özet niteliğinde bir metine yer vermek uygun olacaktır; ? Okuyucuların başka kişilere yönlendirme olasılığı da dikkate alınarak, e-posta içerisinde abonelik ve abonelikten çıkma şartları yer almalıdır; Amacı belirlenen bir mesaj› belirli bir alıcıya ulaştırmak olan doğruda e-postaların avantajları şu şekilde sıralanabilir: ? Hedefleme: Elektronik postalamada da, mesajlar, demografik, coğrafi ve psikolojik özelliklerine göre belirlenmiş paydaşlara hedeflenebilir; ? Bireylerin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirme yapılabilir; ? Elektronik postalama, doğrudan postalamaya göre daha düşük maliyetlidir; ? Etkinlik: E-postanın aynı anda birden fazla kişi ile paylaşılması, kullanıcılar arasında ağızdan ağıza iletişim oluşturma, son derece etkili ve çok zahmetsiz bir işlem olmakla birlikte yaygın etkisi yüksektir; ? Ölçülebilirlik: Alıcının belirli eylemlere – bir sipariş vermek vb. gibi – geçme oranını hızlı bir şekilde ölçmek mümkündür.


16. Soru

Kullanıcıların sitede dolaşırken yollarını bulmalarını sağlayan menü sistemlerine ne ad verilir?

Cevap

Navigasyon Sistemleri


17. Soru

Bilgi mimarisi hangi iki temel bölümden oluşur?

Cevap

İçerik ve işlevselliği temel alan iki bölümden oluşur.


18. Soru

Sosyal ağları nasıl tanımlayabiliriz?

Cevap

Facebook, MySpace ve Linkedin gibi siteler, sosyal ağların en güncel örnekleridir ve benzer ilgi ve aktiviteleri paylaşan, ya da başka insanların ilgi ve aktivitelerini izlemek isteyen insanların çevrimiçi olarak bir araya gelmesi ile oluşan topluluklardır.


19. Soru

Halkla ilişkiler uygulamalarında sosyal medya hangi amaçlarla kullanılabilir?

Cevap

? Toplulukları Yönetmek: Sosyal medya platformları topluluklar tarafından şekillendirilen ve kimi zaman gerçek yaşamdaki topluluk ve ağların birer yansıması olan platformlardır. Toplulukları yönetmek uzun vadeli bir planlama ile uygun platformun belirlenmesini gerektirir; ? Destek ve Müşteri Hizmetleri: Sosyal medyanın diğer etkileri yanında, müşteri hizmetleri platformuna dönüşmeye başlaması, markaların ve konuya önem vere kuruluşların, sosyal medya da karşılaştıkları şikayetleri hızlı çözmeleri için bir fırsat doğurmaktadır; ? İtibar Yönetimi: Google gibi arama motorları ile, bir kişi ya da kuruluş hakkında olumlu ya da olumsuz her bilgiye artık çok hızlı ulaşılabilmektedir. Dolayısı ile olumlu içeriklere teşekkür etmek, olumsuz içerikleri anlamak ve onlara çözüm üretmek de çevrimiçi itibar yönetiminin ön plana çıkan bir boyutudur; ? İletişim Kurmak: Kişilerin birbiri ve kuruluşlar ile iletişim kurması tek yönlü değil çift yönlüdür. Bu yüzden sosyal medya etkili bir iletişim aracı olmuştur ve kurum ile kuruluşlar bu ortamları gerçek zamanlı bilgilendirme için kullanmaktadırlar; ? Araştırma: Sosyal medya aynı zamanda, kurum ve kuruluşlar için çok zengin bir veri madenidir ve verimli kullanıldığında hizmetlerin hedef kitle tarafından nasıl algılandığı konusunda çok değerli bilgiler elde edilebilir.


20. Soru

İnternet Protokolü nasıl ve hangi amaçla ortaya çıkmıştır?

Cevap

Internet Protokolü, 1970’lerde ABD savunma bakanlığının kurduğu ARPAnet ağındaki deneyler sonucunda ortaya çıktı ve her bilgisayarın çeşitli tipte ağlar aracılığı ile başka her bilgisayarla iletişim kurabilmesini sağlamayı amaçlıyordu. Böylece, kısmi bir aksama durumunda da, veri paketlerinin yeniden yönlendirilerek varış noktasında ulaşmasını sağlama amacına yönelikti.


21. Soru

İnternet temel olarak günlük yaşantımızda neleri değiştirmiştir?

Cevap

Temel olarak bilgiye ulaşma, iletişim kurma ve sosyalleşme biçimlerimiz ile alışveriş alışkanlıklarımız değişmiştir.


22. Soru

Günümüzde sosyal medya nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Günümüzdeki internet araçları, kolaylıkları ve maliyeti dikkate alındığında, kişilerin kendi ürettikleri bilgi ve içerikleri diğer insanlarla paylaştıkları internet ortamları olarak tanımlanabilir.


23. Soru

LAN’ ın anlamı nedir?

Cevap

LAN, ana bilgisayarlara bağlı olan Yerel Alan Ağları için kullanılan bir kısaltmadır. Birçok resmi ve akademik kuruluş, günümüzde de, ana bilgisayarlar ile onlara bağlı LAN lar arasındaki veri alışverişinde internet protokolünü kullanmaktadır.


24. Soru

İnternet alt yapısı sayesinde günümüzde gelişen ve ön plan çıkan iletişim formları hangileridir?

Cevap

İçeriği gittikçe zenginleşen web siteleri, epostalar, kişisel ya da kurumsal bloglar, Facebook ve Twitter gibi sosyal ortamlar, iletişim formları arasında ön plana çıkanlardır.


25. Soru

Kurumların bir web sitesi için genel olarak geliştirdikleri amaçlar hangi başlıklar altında toplanabilir?

Cevap

? Kurum ve marka imajını geliştirmek ? Ayrıntılı ürün ve hizmet bilgisi sunmak ? Hedef kitle (kullanıcılar) hakkında bilgi edinmek ? Kurumun çalışma sistemini tanıtmak ? Yatırım ilişkilerini arttırmak ? Medya için haber kaynakları oluşturmak ? Kuruma web sitesi aracılığı ile eleman almak ? Siteye ziyaret sıklığını arttırmak ? Kurum içinde ve dışında çevrimiçi iletişimi arttırmak.


26. Soru

Günümüzde halkla ilişkiler açısından internet uygulamaları ne kadar önemlidir?

Cevap

Günümüzde, internet teknolojilerinin çok hızlı gelişmeye devam etmesi, kurumsal, kişisel, ürün bazlı web siteleri ile Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçları sayesinde geniş kitlelere ulaşılabilmesi, bir halkla ilişkiler uzmanı açısından internet uygulamalarını vazgeçilemez bir konuma yerleşmiştir.


27. Soru

Halkla ilişkiler alanında eposta kullanımının yeri nedir?

Cevap

Duke tarafından yapılan araştırmalar, epostanın halkla ilişkilerin tamamlayıcı bir parçası olduğunu ve hedef kitleler ile stratejik ilişki kurmada temel araç olarak kullanıldığını ortaya koymuştur.


28. Soru

Halkla ilişkiler açısından bakıldığında, internetin geleneksel mecralara göre avantajları nelerdir?

Cevap

Ön plana çıkan bazı avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: ? Her zaman (7/24) açıktır; ? Kişiseldir, bu kadar kişisel olan başka bir araç yoktur; ? Dinamiktir, pek çok zengin içeriğin kullanımına ve gelişime açıktır; ? Kampanyalar için uygundur; ? Veri madenidir, sitenizi kimin ziyaret ettiğini öğrenebilirsiniz; ? Hemen hemen herkese bağlıdır, her geçen gün daha çok insanın kullanımına imkan oluşmaktadır; ? Tam anlamıyla etkileşimlidir, yani, başka hiçbir mecrada olmadığı kadar, kullanıcı ile direk etkileşime girilmesini sağlayarak (reklamcılık vb. gibi) daha güçlü bir ilişki yaratır; ? Hedef kitleye ulaşma araçlarına sahiptir ve hedefe ulaşır.


29. Soru

İçerik paylaşım sitelerinin hangi uygulamalar üzerine yoğunlaşmıştır?

Cevap

İlk akla gelen YouTube gibi içerik paylaşım siteleri, internette sadece video değil, fotoğraf ve ses gibi birçok türde içeriğin paylaşımında yoğunlaşmıştır. YouTube’ dan bir fotoğraf paylaşım sitesi olan Flickr’a kadar tüm içerik paylaşım siteleri temellerini insanların başkaları ile paylaşmak istedikleri içerikler ürettikleri gerçeğinden alır ve bu noktaya yoğunlaşmıştır.


30. Soru

Bir halkla ilişkiler uygulamacısı açısından, internetin çok kullanışlı ve etkili araçları hangi başlıklar altında toplanabilir?

Cevap

Bu araçları üç ana başlık altında toplayabiliriz: ? Kurumsal Web Siteleri ? Doğrudan E-Posta ? Sosyal Medya


31. Soru

İnternet ile özdeşleşen üç adet “w” harfi neyi temsil etmektedir?

Cevap

Dünyayı Saran Ağ’ ı (World Wide Web) temsil etmektedir


32. Soru

Kurumsal Web siteleri ne tür araçlardır?

Cevap

: İnternet’in birçok alanda bilgiye ulaşma aracı haline gelmesi, artan kullanıcı sayısı ile her geçen gün daha çok gündelik yaşamın içinde yer alması, kurumsal web sitelerinin hazırlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu sayede markaların, marka ile ilgili duruşunu, felsefesini ve imajını topluma, iş çevrelerine ve diğer paydaşlara sunması ve bir kurumsal iletişim aracı oluşturulması sağlanmıştır.


33. Soru

Web 2.0 kavramının kaynağı olan, web sitelerinde 2000’li yıllarda başlayan değişimler nelerdir?

Cevap

Kullanıcıların içerik oluşturabilmesi ve içeriklerini birbirleriyle etkileşerek paylaşabilmesi temel değişim etkileyen unsurları oluşturmuştur.


34. Soru

Kurumsal bir web tasarımı süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Cevap

Bu süreç, amaçların belirlemesi, bilgi mimarisinin oluşturulması, içeriğin hazırlanması, görsel tasarımın yapılması ve web sitesinin yayınlanmasından oluşur.


35. Soru

Web 2.0 kavramı ilk kez kim tarafından ortaya atılmıştır?

Cevap

İlk olarak Darcy DiNucci tarafından ortaya atılmıştır


36. Soru

Doğru tasarlanmış bir navigasyon sistemine sahip bir web sitesinde, kullanıcı hangi temel soruları rahatlıkla cevaplayabilmelidir?

Cevap

? Şu an web sitesinin hangi bölümündeyim? ? Buraya nereden geldim? ? Bir sonra nereye tıklamalıyım? ? Ana sayfaya nasıl dönebilirim?


37. Soru

Kurumsal web sitesi tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Geleneksel mercaların getirmiş olduğu alışkanlıkların dışına çıkılması, güncel araştırmaların teknolojik sonuçlarından yararlanılması ve aşağıdaki noktaların göz önünde bulundurulmasında fayda vardır: ? İçeriğin uygun ve doyurucu olmasının yanında, kullanıcının istediği bilgiye o sayfada hızlı ulaşıp ulaşamayacağını anlayabilmesi, sayfanın gereksiz çok fazla bilgi içermemesi; ? Sitenin güncel kalmasını sağlayacak önlemler ile (iyi bir planlama ile sitenin belli bölümlerinin düzenli değiştirilmesi vb gibi) ziyaretçilerin geri gelmesinin sağlanması; ? Tutarlı bir tasarım ve kolay bir navigasyon ile site içinde kolay yol bulmanın ve kaybolmanın engellenmesi; ? Site içerisinde yer alan bilginin doğru organize edilmesi, kolay anlaşılır, ulaşılabilir ve mantıklı olması; ? Markanın kişiliği ve web ortamına yansımasını etkilemeyecek şekilde kolay kullanım imkanı; ? Doğru stratejiler (arama motorları vb gibi) aracılığı ile sitenin kolay bulunabilir ve ulaşılabilir olması;


38. Soru

Bobbitt isimli araştırmacıya göre E-posta’nın halkla ilişkiler alanında sunduğu olanaklar nelerdir?

Cevap

? Yönlendirilmiş etkili bir iletişim sağlama; ? Kuru içi daha kapsamlı ve geniş bir etkili iletişim oluşturma; ? Hedef kitle ile görüşme fırsatı yaratma;


39. Soru

E-posta ile iletişim in diğer avantajları nelerdir?

Cevap

E-posta, iletilmek istenen mesajın algılanma olasılığını artırmakta, mesaj dağılımındaki aksaklıkları en az düzeye indirmekte, zaman tasarrufu sağlamakta, kişinin ortamdan bağımsız olarak bilgiye ulaşabilmesine ve dolayısı ile etkileşimli bir haberleşme olanağının doğmasını sağlamaktadır.


40. Soru

Geleneksel hakla ilişkiler ortam ve araçları ile kıyaslandığında, internet ortam ve araçlarının üstünlükleri nelerdir?

Cevap

Bu üstünlükler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: ? Aktif olarak bilgiye erişe ve onu işleme fırsatı; ? Kamuoyuna katılım olanağı; ? Etkileşimli olarak bilgi toplama, gözlemleme ve diyaloğa girme fırsatı; ? Geleneksel medyada var olmayan, çok güvenilir bilgi kaynaklarına, anında ulaşma imkanı; ? İletişim kanallarının sayısının artmasını; ? Çok düşük maliyetler ile küçük ve orta ölçekli çalışmalara etkin iletişim fırsatı; ? Merkezileşmiş bilgi kontrolünün gittikçe azalmasını sağlamaktadır. Bütün bunlara ek olarak, Kitle iletişim araçlarında işlev gören eşik bekçilerinin yerine getirdikleri filtre işlevi İnternet’te yoktur.


41. Soru

Mikrobloglar ile Bloglar arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Twitter gibi mikrobloglar, blogların aksine, insanlara çok daha kısa mesajlar aracılığı ile fakat çok sık bir şekilde iletişim kurma olanağı sağlar. Mikrobloglar hem kişisel hem de profesyonel amaçlarla kullanılan oldukça popüler iletişim kanalları haline gelmiştir. Tanıdıklar iletişimlerini koparmamak için, iş ortakları toplantıları koordine etmek ya da yararlı kaynakları paylaşmak için, ünlüler ve politikacılar da konser günlerini, konferanslarını ya da turne takvimlerini paylaşmak için mikroblogları kullanmaktadır.


42. Soru

Halkla ilişkiler uygulamacısı tarafından göz ardı edilemeyecek mecralar nelerdir?

Cevap

Kurumsal web siteleri, belirli bir kampanya ya da ürün bazında hazırlanan mikro siteler, kişisel ya da belirli konulara odaklı olan internet günlükleri ve Facebook, Twitter gibi sosyal medya ortamları çok sayıda kullanıcının bir araya toplandığı, marka tarafından üretilmiş içeriğe maruz kaldığı ya da kendisinin içerik ürettiği ortamlar olarak bir halkla ilişkiler uygulamacısı tarafından göz ardı edilemeyecek mecralara dönüşmüştür.


43. Soru

İnternet ne zaman ve nerede kuruldu?

Cevap

İnternet 1980’lerde ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından kuruldu.


44. Soru

İnternetin kurulmasındaki amaç ne idi?

Cevap

İnternetin kurulmasındaki amaç tüm ülkedeki üniversite ve araştırma merkezlerinin süper bilgisayarları ortak kullanmasını sağlamaktı.


45. Soru

İnternetin geleneksel mecralara kıyasla avantajları nelerdir?

Cevap

Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Her zaman açıktır.
 • Kişiseldir.
 • Dinamiktir.
 • Kampanyalar için uygundur.
 • Veri madenidir.
 • Hemen hemen herkes bağlıdır.
 • Tam anlamıyla etkileşimlidir.
 • Hedefe ulaşır.

46. Soru

Halkla ilişkilerin işlevi nedir?

Cevap

Halkla ilişkilerin işlevi; etkileşimli iletişim, katılım ve paylaşımdır.


47. Soru

İnternet ortam ve araçlarının geleneksel halkla ilişkiler ortam ve araçlarına göre üstünlükleri nelerdir?

Cevap

İnternet ortam ve araçlarının geleneksel halkla ilişkiler ortam ve araçlarına göre üstünlükleri şöyle sıralanabilir;

 • İnternet ortam ve araçları kullanıcılarına aktif olarak bilgiye erişme ve onu işleme fırsatı sunmaktadır.
 • İnternet ortam ve araçları kamuoyuna çeşitli politikalar oluşturmada katılım olanağı vermektedir.
 • Olumlu bir halkla ilişkiler politikasını oluşturmak ve uygulamak için etkileşimli olarak bilgi toplama, kamuoyunu gözlemleme ve onunla diyaloga girme fırsatı yaratmaktadır.
 • Bu yeni platformda insanlar geleneksel medyada var olmayan çok güvendikleri bilgi kaynaklarına anında ulaşmaktadır.
 • Bu ortamdaki bilgi fazlalığı insanların yeni teknoloji, güven ilişkileri ve kişisel bilgi işleme becerilerinin bileşimi ile idare edecekleri iletişim kanallarının sayısını artırmaktadır.
 • Yayınlama ve dağıtım maliyeti çok az olduğundan küçük ve orta ölçekli çalışmalar belirli bir kitle ile önemli ölçüde etkinlik sağlayabilmektedir.
 • Merkezileşmiş bilgi kontrolü gittikçe azalmaktadır.
 • Kitle iletişim araçlarında işlev gören eşik bekçilerinin yerine getirdikleri filtre işlevi İnternet’te yoktur.

48. Soru

Web 2.0 kavramı ilk olarak kim tarafından ortaya atılmıştır?

Cevap

Web 2.0 kavramı ilk olarak Darcy DiNucci tarafından ortaya atılmıştır.


49. Soru

Bir halkla ilişkiler uygulamacısı açısından internetteki çok kullanışlı ve etkili araçlar nelerdir?

Cevap

Bir halkla ilişkiler uygulamacısı açısından internetteki çok kullanışlı ve etkili araçlar şunlardır;

 • Kurumsal Web Siteleri
 • Doğrudan e-posta
 • Sosyal Medyadır.

50. Soru

Pek çok internet adresinin başında yer alan üç adet 'w' harfi neyi ifade etmektedir?

Cevap

Pek çok internet adresinin başında yer alan üç adet 'w' harfi Dünyayı Saran Ağ'ı (World Wide Web) temsil etmektedir.


51. Soru

Bir web sitesi tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Bir web sitesi tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken noktalar;

 • Uygun ve doyurucu içeriğin olması
 • Ziyaretçilerinize geri gelmeleri için bir neden vermeniz
 • Tutarlı ve kolay navigasyonu olması
 • Doğru organize edilmiş bilgiler içermesi
 • Etkileşim
 • Kolay kullanımının olması
 • Kolay bulunabilirliktir.

52. Soru

Bir web sitesini güvenilir kılan unsurlar nelerdir?

Cevap

Bir web sitesini güvenilir kılan unsurlar;

 • Genel görünüm
 • Belirgin telefon ve adres bilgileri
 • Bilgilendirici ve kişisel tanıtım
 • Güncellenen içerik
 • Hatasız içeriktir.

53. Soru

Kurumların web siteleri için geliştirdikleri amaçlar nelerdir?

Cevap

Kurumların web siteleri için geliştirdikleri amaçlar;

 • Kurum ve marka imajını geliştirmek
 • Ayrıntılı ürün ve hizmet bilgisi sunmak
 • Hedef kitle hakkında bilgi edinmek
 • Kurumun çalışma sistemini tanıtmak
 • Yatırım ilişkilerini arttırmak
 • Medya için haber kaynakları oluşturmak
 • Kuruma web sitesi aracılığı ile eleman almak
 • Siteye ziyaret sıklığını arttırmak
 • Kurum içinde ve dışında çevrimiçi iletişimi arttırmaktır.

54. Soru

E-postanın sağladığı bazı avantajlar nelerdir?

Cevap

E-posta hem mesajın algılanma olasılığını artırmakta hem de mesaj dağıtımında gelebilecek aksaklıkların en az düzeye indirilmesine yol açmaktadır. Mesaj göndermede önemli bir zaman tasarrufu sağlayan bu araç ile kişinin o ortamda olmadığında bile bilgiye ulaşması ve etkileşimli bir haberleşme olanağı yaratmaktadır. Bu nedenle iki yönlü iletişim sürecinde alıcı ve kaynak yer değiştirmekte ve karşılıklı etkileşim ekran karşısında gerçekleştirilmektedir.


55. Soru

Bir web sitesinde e-posta aboneleri edinmek için neler yapılmalıdır?

Cevap

Bir web sitesinde e-posta aboneleri edinmek için şunlar uygulanabilir:

 • Ziyaretçileri doğrudan e-posta abonesi olmaya davet eden formlar ya da ziyaretçiyi bu formlara yönlendiren butonlar web sitesinin her sayfasında görülebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
 • Ziyaretçiden alınan bilgilerin gizli tutulacağı ve başka amaçlarla kullanılmayacağı belirtilmelidir.
 • Abonelerin e-posta ile tam olarak ne alacağı, hangi sıklıkla alacağı belirtilmeli ve bundan nasıl bir fayda sağlayacakları ifade edilmelidir.

56. Soru

Doğrudan e-posta abonelerine gönderilen e-postalarda nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Doğrudan e-posta abonelerine gönderilen e-postalarda dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

 • E-postaların çok uzun olmasından kaçınılmalıdır.
 • Okuyucuya gerekli bilgileri web sitesini ziyaret etmek zorunda bırakmadan da verdiğinizden emin olun.
 • Gönderilen her e-posta içerisinde abonelikten çıkmak için ve abone olmak için yapılması gereken şeyler açıklanmalıdır. Okuyucular bu e-postaları başka insanlara yönlendirebilir ve o insanlar da abone olmak isteyebilirler.

57. Soru

Doğrudan e-postanın avantajları nelerdir?

Cevap

Doğrudan e-postanın avantajları; hedefleme, kişiselleştirme, düşük maliyet, etkililik ve ölçülebilirliktir.


58. Soru

Sosyal medya nedir?

Cevap

Sosyal medya kişilerin kendi ürettikleri yazılı, görsel, ya da görsel-işitsel içerikleri yayınladığı ve diğer insanlarla paylaştığı internet ortamları olarak tanımlanabilir.


59. Soru

Blog nedir?

Cevap

İnternette yayınlanan kişisel günlüklere verilen isimdir.


60. Soru

Yayın blogları nedir?

Cevap

Medya kuruluşlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu bloglar yayınların okuyucularına çeşitli konularda diyalog imkanı sağlar. Genel olarak blog yazarları editörler, muhabirler ya da konu ile yakından ilgilenenlerdir. Bu tür bloglar haber toplama amacına hizmet ettiği için hikayelerin zamanında yayınlanması önemlidir.


61. Soru

Kurumsal bloglar nedir?

Cevap

Bir kuruma ait içgörüleri, görüşleri, yorum ve açıklamaları ve diğer yazıları öne çıkarırlar. Önemli yazarları yönetim kurulu üyelerini de içerebilecek şekilde kurumsal yöneticilerdir.


62. Soru

Blog başarısı için nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Blog başarısı için dikkat edilmesi gerekenler;

 • Konuşun, satmayın.
 • Sık yazın ve ilginç olun.
 • Bildiğiniz ve önem verdiğiniz konulara hakkında yazın.
 • Bloglar ekonomiktir ama zaman ve emek ister. Diğer blogları okumalı, onlara yorumlar eklemeli ve okuyucularıızı onlara yönlendirmelisiniz. 
 • İnsanların ne söylediğini dinleyin.

63. Soru

Mikrobloglar nedir?

Cevap

Mikrobloglar insanların o anda ne yapıyor olduklarını çok uzun olmayan mesajlar halinde yayımlamasına izin veren, bloglar ile anlık mesajlaşma yazılımları arasındaki boşluğu dolduran uygulamalardır.


64. Soru

Mikroblogların kuruluşlara sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

Mikrobloglar kuruluşlara fayda sağlarlar. Binlerce insanın farklı konular üzerine konuştuğu bir dünyanın kapılarını açarlar ve kuruluşunuz da bu tartışma konularından birisi olabilir. Hakkınızda söylenen iyi ya da kötü şeyler aslında paha biçilmez verilerdir. Aktif bir şekilde kullananlar mikroblogları paydaşları ile iletişim kurmak, onları bilgilendirmek ve kaynaşmak için mikroblogları kullanmayı tercih ederler. 


65. Soru

Sosyal ağlar nedir?

Cevap

Sosyal ağlar benzer ilgi ve aktiviteleri paylaşan, ya da başka insanların ilgi ve aktivitelerini izlemek isteyen insanların çevrimiçi olarak bir araya gelmesi ile oluşan topluluklardır.


66. Soru

Sosyal medya stratejik olarak bazı pazarlama ve iletişim hedeflerine dönük olarak hangi amaçlarla kullanılır?

Cevap

Sosyal medya stratejik olarak bazı pazarlama ve iletişim hedeflerine dönük olarak şu amaçlarla kullanılır;

 • Toplulukları yönetmek,
 • Destek ve müşteri hizmetleri,
 • İtibar yönetimi,
 • İletişim kurmak,
 • Araştırma.

67. Soru

Sosyal medya stratejik olarak bazı pazarlama ve iletişim hedeflerine dönük olarak itibar yönetimi amacıyla nasıl kullanılır?

Cevap

Bir kuruluş ya da kişi hakkında söylenmiş olumlu ya da olumsuz her şey artık bir “arama” mesafesinde. Google gibi arama motorlarında kuruluş adı gibi anahtar kelimelerle yapılan aramaların sonuçları artık büyük oranda bir kuruluş hakkında sosyal medyada yer alan içerik tarafından belirlenmekte. Doğru bir planlama ve arama motoru optimizasyonu ile bir kuruluş arama motorlarında ilk sayfalarda çıkacak olan sonuçları belirleme şansına sahip olabilir. Kuruluş hakkında sosyal medyada yer alan içeriklere yanıt vermektir. Olumlu içeriklere teşekkür etmek, olumsuz içerikleri anlamak ve onlara çözüm üretmek de çevrimiçi itibar yönetiminin bir diğer boyutudur.


68. Soru

Sosyal medyayı etkili bir biçimde kullanmak için neler yapılmalıdır?

Cevap

Sosyal medyayı etkili bir biçimde kullanmak için şunları yapmak önemlidir;

 • Konuşun:Sosyal medya kuruluşların konuşması için uygun bir ortamdır.
 • Dinleyin:Sosyal medyayı halkla ilişkiler uygulamalarında kullanmanın ilk en etkili yollarından birisi dinlemektir. Paydaşlarınız kuruluşunuz hakkında olumlu ya da olumsuz neler söylüyorlar? Anahtar kelimelerle yapacağınız aramalar size bu sorunun yanıtını verecektir.
 • Etkileşime geçin:Kuruluşunuz hakkında konuşan, şikayet eden ya da memnuniyetini dile getiren insanları bulup onlarla iletişime geçmek, onların sorularını yanıtlayıp sorunlarına çözüm bulmak kuruluşunuz için çok olumlu sonuçlar doğurabilir.

Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi