Halkla İlişkiler Uygulama Teknikleri Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Halkla İlişkilerde Baskı Teknikleri Ve Uygulamaları

1. Soru

Baskı işinden söz edildiğinde matbaa ile birlikte hangi kavramlar akla gelmektedir?

Cevap

Baskı işinden söz edildiğinde matbaa ile birlikte birkaç kavram öne çıkmaktadır. Bu kavramlar: Baskı makinesi, basılacak yüzey ve boyadır. Bu üç malzemenin uyumlu birlikteliği sağlandığında baskı işi yapılabilir duruma gelmektedir.


2. Soru

Yüksek baskı tekniği (Tipografi) nasıl bir tekniktir?

Cevap

Adından da anlaşılacağı gibi, baskıyı yapan ya da diğer söyleyişle boyayı tutan yüzey diğer yüzeylerden daha yüksektedir. Kısaca tipo denilen baskı tekniğinde çukur yüzeylerde boya bulunmaz. Boyanın bulunduğu yüksek bölgeler baskının yapılacağı yüzeye temas ederek boyayı bırakır. Bu izler istenen baskı şeklini oluşturur. Patates baskı olarak bildiğimiz baskı bir tür tipografi baskıdır. Baskısı yapılacak işin kalıbının hazırlanması farklı yöntemlerle yapılabilir. Harfler elle dizilebildiği gibi daha modern harf dizgi makineleri olan monotype, linotype veya entertype ile dizgi yapılabilir. Tipo baskıda kullanılan kalıplar için plastik veya aliminyum malzeme kullanılabilir. Tramlı baskılar için ise filmden elde edilen klişe kullanılır.


3. Soru

Roveltalı yöntem ne işe yarar?

Cevap

Rovelta, basılacak işlerin ön ve arka yüzlerinin aynı kalıba yerleştirildiği baskı sistemidir. Roveltalı (çevirmeli) yöntemle tek kalıpla bir işin hem ön hem de arka yüzünü basmak mümkündür. Bu sistem, baskı süresinde ve kalıp sayısında tasarruf edilmesini sağlar


4. Soru

Uzak doğuda ortaya çıkan baskı teknolojisinin geliştirilmesi ve ilk baskı makinesinin yapılması hangi bölgede gerçekleşmiştir?

Cevap

Avrupa’da gerçekleşmiştir.


5. Soru

Tekstilde ne tür mürekkepler kullanılmaktadır?

Cevap

Tekstilde kullanıla mürekkepler tamamen basılacak olan kumaşların iplik cinsleri ile değişik mürekkep ihtiyacı duyarlar. Buna göre; polyester kumaşlarda su bazlı dispers veya pigment mürekkepler; pamuk ve rejenere (geri dönüşümlü) selülozlarda reaktif veya pigment mürekkepler; ipek ve yünlülerde reaktif veya asit metalkomplex kullanılır.


6. Soru

XVII. Yüzyılda kâğıdın geliştirilmesi ile ilgili hangi önemli gelişmeler yaşanmıştır?

Cevap

XVII. Yüzyılda, eşek arılarının yuvalarını yaptıkları bitki artıklarını inceleyen Fransız bilim insanı René de Reaumur, bu artıkların yapısal özelliklerinin kâğıda benzediğini buldu. Bu buluştan esinlenen Alman bilgini Friedrich Gottlob Keller öğütülmüş odun liflerinden kâğıt yapan makinenin patentini aldı. Saman ve odun liflerinden üretilen kâğıtları kitap haline getirerek çağdaş kitabın öncüsü ise Matthias Koops’tur.


7. Soru

Bir forma kaç sayfadan oluşur?

Cevap

Bir forma 16 sayfadan oluşur. Matbaacılıkta 8 sayfa yarım forma, 4 sayfa çeyrek forma olarak tanımlanır.


8. Soru

Standart genişlikte üretilen bobin kağıtların boyutları nelerdir?

Cevap

Bobin Kağıtlar (60 gram/m2 - 160 gram/m2, 40cm - 80cm genişlikte. Bobin çapları ise 80cm - 130cm arasında değişebilir).


9. Soru

Baskı teknolojisi hangi bölgede ortaya çıkmıştır?

Cevap

Baskı teknolojisinin ortaya çıkış yöresi uzak doğudur.


10. Soru

Hollandalıların kâğıdın gelişimine katkısı nasıl olmuştur?

Cevap

Hollandalılar kâğıt hamurunu döverek en kullanışlı düz ve ince kâğıdı elde etme tekniğini geliştirdiler. 1660 yılında geliştirdikleri hollender adını verdikleri bu alet, önceleri kullanılan tokmaklara oranla daha hızlı ve verimli çalışan bir dövücüydü.


11. Soru

Kâğıdın kullanımından önce insanlar hangi nesneler üzerine yazı yazmıştır?

Cevap

İlk insanlar mağara duvarları üzerinde başladıkları çizgi ve resim çalışmalarını, yumuşak kil tabletler, kemikler, ağaç kabukları, hayvan derileri, metal levhalara kadar geliştirdiler. Papirus ve parşömen ise kâğıdın hemen bulunuş öncesinin en kullanışlı yazı yazma yüzeyleriydi. Bu dönemi kağıt öncesi dönem olarak adlandırmak yanlış olamaz.


12. Soru

Sırttan tel dikiş nasıl bir ciltleme şeklidir ve nerelerde kullanılır?

Cevap

Sırttan tel dikiş, katalog sayfalarının orta katlama çizgisinden tel zımba ile tutturulması yoluyla yapılan ciltleme şeklidir. Sırt kalınlığı cilt yapmaya uygun olmayan basılı ürünlerin birleştirme işleminde tel dikiş yöntemi uygulanır. Tel dikişler, sırttan tekli, ikili veya üçlü olarak yapılabilir. Basılı malzemenin şekline göre yandan veya üstten tel dikiş uygulanır. Özellikle dergi, broşür, fatura ve makbuz ciltlemesinde kullanılan, maliyeti düşük ve uygulaması en kolay olan dikiş yöntemidir. Sırttan tutturulamayacak kadar kalın kitap, dergi, makbuz, bloknot, fatura ve bilet koçanlarının bir araya getirilmesinde üstten telle dikiş yöntemi kullanılır


13. Soru

Kağıt ve kartonları kullanılma amaçlarına göre nasıl gruplandırabiliriz?

Cevap

Kağıt ve kartonları kullanılma amaçlarına göre ise iki ana guruba ayırmak olasıdır. ? Kültürel kağıt ve kartonlar (Yazı ve baskıya uygun olan gazete, dergi, kitap, fotokopi, defter kağıdı v.b) ? Endüstriyel kağıt ve kartonlar (Ambalaj, kutu, temizlik, fotoğraf, izolasyon kağıtları v.b)


14. Soru

Forma halinde tabaka ya da bobin kağıtlarına baskı yapan makineler nasıl adlandırılır?

Cevap

Bu kağıtlara baskı yapan makineler de baskı yaptıkları kağıda göre adlandırılırlar. Tabaka kağıt baskı makinesi veya bobin kağıt baskı makinesi gibi


15. Soru

Forma ne anlama gelmektedir?

Cevap

Baskı makineleri tek sayfa baskı yapabilmenin yanında, tabaka veya bobin kağıtlara çoklu sayfalar olarak da baskı yapabilmektedir. Çoklu sayfalar baskı sonunda katlanarak birleştirmeye hazır duruma gelirler. Çoklu sayfalar genel olarak forma olarak adlandırdığımız bir düzende basılırlar. Forma olarak adlandırılan bu işlem, bir tabakanın katlanarak sayfaların üst üste gelmesidir.


16. Soru

Standart genişlikte üretilen tabaka kağıtların boyutları nelerdir?

Cevap

Tabaka Kağıtlar (müşteriler tarafından özel ebat üretim istenmediği sürece) aşağıda belirtilen standartlarda üretilmektedir. 50 cm x 70 cm 5 cm x 82cm 59 cm x 92 cm 64 cm x 90 cm 68 cm x 100 cm 70 cm x 100 cm


17. Soru

Makas ve makas payı nedir?

Cevap

Basılacak kâğıdın baskıya giriş yönüne göre baskıya ilk giren kenarına makas denir. Makas payı ise baskı makinesinin kâğıdı tutma payıdır. Etek ise işin makas tarafının karşısındaki kenarıdır.


18. Soru

RGB ve CMYK gibi renk modelleri, insan gözünün görebileceği renklerin tümünü yaratabilir mi?

Cevap

RGB ve CMYK gibi renk modelleri, insan gözünün görebileceği renklerin tümünü yaratamaz. CMYK renk modeli ile basılarak üretilebilecek renkler, RGB’den daha azdır. Pantone firması tarafından geliştirilen 6 renkli ve yüksek kaliteli bir baskı tekniği olan Hexachrome baskıda, CMYK renklerinin yanı sıra OG (Orange, Green) renkleri de kullanılır. Bu sayede Pantone kataloğunda yer alan renklerin büyük bir çoğunluğu ve CMYK tekniğiyle basılamayan pek çok canlı renk basılabilir hale gelmiştir.


19. Soru

Forma montajı neye göre hazırlanır?

Cevap

Bazı makineler özellikle web ofset baskı makineleri, basılan kağıtları katlayarak forma haline getirirler. Forma montajı da bu katlama biçimine göre veya tabaka olarak basıldıysa daha sonra katlanacak biçime göre hazırlanır. Örneğin bir tabaka kağıdı 3’e katlayıp üst üste gelen sayfaları numaralandıralım. Tabakayı tekrar eski haline getirdiğimizde yan yana gelecek sayfaları görebiliriz.


20. Soru

Papirüs ve parşömen nedir?

Cevap

Papirus, Mısır’da Nil nehri kıyısında yetişen bir kamış türüdür. Aynı zamanda bu bitkiden özel işlemler sonucu elde edilen, üzerine yazı yazmak için kullanılan ince düz tabakadır. İlk uygulamaları günümüzden yaklaşık 6000 yıl kadar öncesinde Mısır’da görülmüştür. Parşömen ise M.Ö II. Yüzyıldan başlayarak Bergama’dan bütün dünyaya yayılmıştır. Bergama Kralı II. Eumenes papirusun yerini tutacak üzerine yazı yazılabilecek bir malzeme hazırlanmasını emretti. Koyun ya da keçi derisinden yapılan bu maddenin Yunanca adı “Pergament” olan parşömen olarak bilinmektedir.


21. Soru

XVIII. ve XIX. Yüzyılı kapsayan sanayi devrimi ile birlikte kağıdın geliştirilmesine ilişkin nasıl gelişmeler yaşanmıştır?

Cevap

XVIII. ve XIX. Yüzyılı kapsayan sanayi devrimi birçok teknolojiyle birlikte kağıt üretim teknolojisinin de gelişmesini sağladı. İlk kâğıt makinesi 1798 yılında Fransız kâğıt imalathanesinde çalışan Nicholas Louis Robert tarafından yapıldı. Ancak bu geniş bir kayışın dönerek fıçıdaki lapayı aldığı ve ince kâğıt haline getirdiği, her dönüşte tek bir kâğıt yapabilen basit bir makine idi. Silindirli makine çok geçmeden 1809 yılında John Dickinson tarafından icat edildi.


22. Soru

Barut ve kâğıdın buluşçusu kimlerdir?

Cevap

Çinliler birçok önemli buluşun öncüsü olduğu gibi barut ve kâğıdın da buluşçusu olan kabul ediliyor. Günümüzde kâğıdın ham maddesi olarak ağaç kullanılmaktadır. Çinliler de M.S 105 yılında ağaç kabuklarını, kendir liflerini ve bambu gövdelerini kullanarak kâğıt yaptılar.


23. Soru

Standart kağıtların dışında özel tasarımların basılması için farklı nitelikte ve boyutlarda nasıl kağıtlar üretilmektedir?

Cevap

Bu tür standart kağıtların dışında özel tasarımların basılması için farklı nitelikte ve boyutlarda, yaldızlı, kabartmalı (gofre) kağıtlar da üretilmektedir.


24. Soru

Günümüzde kağıt üretimi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Günümüzde kâğıt üretimi yüksek teknoloji ile ve tam otomatik olarak yapılabilmektedir, ancak işlemin aslı esas olarak değişmemiştir. Kâğıtların arasındaki kalite farkını kullanılan lifin türü, lapanın hazırlanışı, içine katılan malzemeler, kimyasal veya mekanik metotlar belirler. Her ne kadar liflerin elde edilmesinde ağaçlar ana kaynak ise de, özellik taşıyan kâğıtların yapılmasında günümüzde sentetik lifler de kullanılmaktadır.


25. Soru

Baskıda rovelta yapılabilmesi için önkoşul nedir?

Cevap

Baskıda revolta yapılabilmesi için kağıdın ön ve arka yüzleri aynı özellikte olmalıdır. Belgenin revolta yöntemi ile basılması için gerekli koşul, kağıdın makas diye bilinen kısmının değiştirilmemesidir. Yani makas olarak adlandırdığımız kenarı “A” kenarı olarak kabul edersek, kağıdın arka yüzü çevrildiğinde yine A kenarından tutularak baskıya girmelidir. Kağıt, matbaa makinesinde bulunduğu yerde yatay eksen üzerinde sağdan sola veya soldan sağa çevrilir. Bu tür baskı yöntemi kullanılacaksa, makas kağıdın uzun kenarı esas alınarak verilir


26. Soru

Kağıt çevirmeli baskı yönteminin bir diğeri nedir?

Cevap

Kağıt çevirmeli baskı yönteminin bir diğeri de etekmakas revolta yöntemidir. Bu yöntemde ön yüzde etekte olan iş arka yüzde makasa gelir, sağ sol yer değiştirir.


27. Soru

Kâğıt yapımının Çinlilerden sonra diğer ülkelerde öğrenilmesi süreci nasıl olmuştur?

Cevap

Çinlilerle yapılan savaşlar sonucu ve casuslar aracılığı ile kâğıt yapımını Japonlar, Türkler ve Araplar da öğrendiler. Avrupa’ya ise kağıt Araplar aracılığı ile XIII. Yüzyılda ulaştı. Uzak doğu ülkeleri ürünlerinin bir çoğunun ve kağıdın batılılar tarafından öğrenilmesinde savaşlar kadar keşiflerin ve ticaretin de önemli yeri vardır. Kuzey Amerika XVII. Yüzyıl sonlarında kâğıdı öğrendi. Kanadalılar ise kâğıtla XIX. Yüzyılda tanıştı.


28. Soru

Basım sektöründe en çok kullanılan baskı teknikleri nelerdir?

Cevap

Gelişen teknolojiyle birlikte bir yüzeye baskı yapabilme tekniklerinin de çoğalmasıyla birlikte, basım sektöründe en çok kullanılan baskı tekniklerini altı ana grupta toplamak mümkündür. Bunlar: ? Yüksek Baskı Tekniği (Tipografi) ? Alçak veya Çukur Baskı Tekniği (Tifdoruk) ? Düz Baskı Tekniği (Ofset) ? Flekso Baskı tekniği ? Elek Baskı Tekniği (Serigrafi) ? Sayısal (Dijital) Baskı Tekniği


29. Soru

Ciltleme işlemi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Ürünün dağılmaması için bir araya getirilme işlemi olarak tanımlayabileceğimiz ciltleme işlemi, türüne ve isteğe göre farklılık göstermektedir. İşin kalınlığı, iç sayfaları n türü, kapak özelliği cilt türünü de belirler. Basılan ürünün sayfalarının (veya forma) dağılmaması için ya tel dikişle tutturulur ya da herhangi türde bir ciltleme yapılır. İşin sahibinin isteğine göre cilt türü belirleneceği gibi, bazı ürünlerin zorunlu birleştirme türleri vardır. Örneğin sırt oluşmayacak kadar ince baskılar tel dikişle tutturulur. Kağıdın kalınlığı, parlaklığı ve setliği de cilt türünü belirlemede bir etkendir. Baskı siparişlerini vermeden önce ciltleme türünün nasıl olacağı planlanmalıdır.


30. Soru

Baskı maliyetinin en az düzeyde tutulabilmesi neye bağlıdır?

Cevap

Baskı maliyetinin en az düzeyde tutulabilmesi ürünün üretiminde kullanılacak kağıt, boya, baskı makinesi türünün seçiminin doğru yapılmasına bağlıdır.


31. Soru

Kağıdı metre kare ağırlığına göre nasıl sınıflandırabiliriz?

Cevap

Üç grupta inceleyebiliriz: ? Gazete, dergi, defter, ambalaj kağıdı vb için kullanılmak üzere üretilen ince kağıtlar (10-200 gram/m2) ? Kartonlar (150-400 gram/m2) ? Mukavvalar (400-1200 gram/m2)


32. Soru

Sistemin yenilenerek CTP sistemine dönüşümünü etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Zaman içinde maliyetlerin düşmesi CTP sistemine dönüşü daha da hızlandıracaktır. Basımevlerinin iş yoğunluğu, çalışanları n düzeni, parasal kaynak kullanımı ve geleceğe yatırım istekliliği sistemin yenilenmesinde başlıca etkenler olarak görülmektedir.


33. Soru

Kağıdın yapısal özelliği neden ve nasıl önemlidir?

Cevap

Örneğin Web ofset makinelerde bobin kağıt kullanılmaktadır. Bu kağıdın baskı hızı çok yüksektir. Bu nedenle kağıdın sağlam, esnek ve tutkallı olması gerekir. Buna karşın tifdruk baskıda boya çok akıcıdır. Kağıt boyayı çukurdan alır. Tifdruk baskıda kullanılacak kağıtların tozsuz ve elastikiyeti yüksek, ancak kağıdın boyayı emebilmesi için az tutkallı olması gerekir. Kağıt yüzeylerinin düz olması, boyanın tüm yüzeye temas etmesi açısından olumlu bir özelliktir. Serigrafi tekniği ile yapı- lan baskıda ise her tür kağıt kullanılabilir. Ancak kağıdın sağlam ve iyi tutkallanmış olması daha iyi sonuç verir. Tüm baskı makineleri ve kağıtlar için ortak özellik, sayısal makineler için ise en önemli özellik kağıdın tozsuz olması gerekliğidir.


34. Soru

Trase ne demektir?

Cevap

Çok sayfalı işlerin montajında yararlanmak üzere trase adı verilen sayfaların planı çizilir. Trase, baskı sonrası işin doğru yerlerden ve düzgün şekilde kesilebilmesi için kesim yapan operatöre rehber olması amacıyla montaj üzerine yerleştirilen kılavuz çizgilerdir. Kalıp alma yönteminde bilgisayardan kalıba alma (CTP) teknolojisinin yaygınlaşması, artık trase çizimini milimetrik kağıtlar üzerine kalemle çizmek yerine bilgisayarda çizmeye yönlendirmiştir. Trase, her işin özelliklerine göre farklı şekilde çizilir.


35. Soru

Günümüzde baskı kalıpları nasıl hazırlanmaktadır?

Cevap

Günümüzde baskı kalıpları konvansiyonel ve termal yöntemlerle hazırlanmaktadır. Konvansiyonel yani film kullanılarak kalıp hazırlama teknolojisi artık yerini, filmi aradan kaldıran termal veya viyolet lazer pozlama teknolojisine bırakmaktadır. Computer to Plater (CTP) yani bilgisayardan doğrudan kalıba pozlama denilen bu yeni teknolojinin kullanılmasıyla kurumlar rekabet, kalite, zaman kazanı mı gibi avantajlara sahip olmuşlardır.


36. Soru

CMYK (çıkarımsal renkler) nedir?

Cevap

Çok renkli ofset baskılarda renkler CMYK değerlerinde pozlanan kalıplar aracılığı ile yapılmaktadır. CMYK matbaacılıkta kullanılan 4 ana rengin baş harflerinden oluşmaktadır. C: Cyan (camgöbeği mavi), M. Magenta (mora çalan kırmızı), Y: Yellow (sarı), K: Black (siyah) anlamındadır. RGB (toplamsal renkler) bir ışık kaynağından oluşurken, CMYK (çıkarımsal renkler) ise ışığın bir yüzeyden yansımasından oluşan bir renk uzayıdır. RGB (toplamsal renkler) renklerin ışıksal karışımı iken, CMYK (çıkarımsal renkler) renklerin maddesel karışımıdır denilebilir. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Siyah) modelinde gördüğümüz görüntü, kağıt üzerine gelen ışığın yansımasıdır. Işığı yansıtan ise “tram” adı verilen, 4 farklı renkte milyonlarca noktacığın kağıt üzerine basılmasıyla oluşan görüntülerdir. “K” harfi ile ifade edilen siyah renk, koyu tonların belirginliğini sağlamak ve kontrast oluşturmak amacıyla dolgu renk olarak kullanılır. Ancak CMY renklerinin %100 oranında karışımıyla da siyah renk elde etmek mümkündür. Bu karışımla siyah renk elde edilmesi pahalı olması ve ana renklerin tam renginde üretilememesinden dolayı siyah rengin elde edilememesi nedeniyle ayrıca siyah boya kullanılmaktadır. CMYK modelinin renk yelpazesi RGB’ye göre daha düşüktür, başka bir deyişle CMYK modeli parlak renkleri oluşturamaz. Bu nedenle olası bir renk farklılığı problemi yaşamamak için baskıya gidecek bir tasarımı baştan sona CMYK renklerini ve CMYK modlu görselleri kullanarak yapmak gerekir.


37. Soru

Türk Kağıt Sanayii’nin kurulması nasıl olmuştur?

Cevap

Türk Kâğıt Sanayii’nin kurulmasında, hayatını kâğıda adayan Mehmet Ali Kâğıtçı’nın çok büyük payı bulunmaktadır. Genç Türkiye Cumhuriyeti başladığı endüstrileşme savaşında kâğıt fabrikası kurmak için ilk temeli 14 Ağustos 1934 tarihinde İzmit’te atmıştır. Fabrikanın kuruluşu Sümerbank tarafından gerçekleştirilmiştir. SEKA adlı bu fabrika 18 Nisan 1936’da ilk Türk kâğıdını üretmiştir. Türkiye’nin birçok yerinde kurulan modern kâğıt fabrikaları 1955 yılında çıkarılan yasayla KİT kuruluşu haline getirilmiştir.


38. Soru

Sayısal baskı makineleri mürekkebi nasıl olmaktadır?

Cevap

Sayısal baskı makineleri, püskürtme (piezo DOD İnkjet) ve termal genleşme (termal DOD İnkjet) ile oluşturulan damlacıkların, basılacak yüzeylere (kağıt, vinil, tekstil) tatbiki prensibi ile çalışırlar. Burada ilgili baskı yüzeyine göre özel mürekkepler kullanılır. Dolayısıyla bu mürekkepler diğer baskı makinelerinde de olduğu gibi, kağıtlarda su veya solvent bazlı pigmentler, çözünebilir asit ve metalkomplex boyalarıdır.


39. Soru

Ofset mürekkepleri nasıl olmaktadır?

Cevap

Ofset mürekkepleri düz yüzeylere baskı yapabilme özelliğine sahiptir. Mürekkeplerin yapışkanlık ve yoğunluk özellikleri ile renklendirme kalitesi yüksektir. Ofset mürekkepleri baskı aşamasında kullanılan suya karşı dayanıklı olmalıdır. Bu amaçla UV mürekkepler üretilmektedir. Ancak UV mürekkep üç-dört kat pahalı olduğundan yaygın kullanımı yoktur. Web ofset baskı makineleri bobin kağıt üzerine çok hızlı baskı yapan baskı makineleridir. Çok renkli emiciliği az kağıt baskılarda kurutmalı mürekkepler kullanılır. Gazete baskılarında kurutmasız, emicilik esasına göre kuruyan mürekkepler kullanılır.


40. Soru

Flekso mürekkebi nasıl olmaktadır?

Cevap

Solvent su bazlı ve UV düşük yoğunluklu mürekkepler kullanılır. Esnemelere, kıvrılmalara ve dış etkilere karşı dayanıklılığı sağlamak için UV boyalar kullanılmaktadır.


41. Soru

Serigrafi mürekkebi nasıl olmaktadır?

Cevap

Bu mürekkepler; ipek, naylon, kumaş veya metalden örülmüş malzemelerin arasından geçerek kağıt, mukavva, metal seramik ve cam gibi değişik yüzeylere baskı yapabilecek özellikte solvet bazlı mürekkeplerdir. Baskıda kullanılacak olan eleğin özelliğine göre, mürekkebin akıcılığı inceltici solventler yardımıyla ayarlanır. Parlak ve dayanıklı baskılar için yüksek yoğunluklu boyalar kullanılmalıdır. Serigrafi boyalarında iyi yapışma, çabuk kuruma, yüksek ışığa dayanıklı olması gibi özellikleri aranır.


42. Soru

Tipografi mürekkepleri nasıl olmaktadır?

Cevap

Yağ bazlı, yüksek yoğunluklu mürekkep kullanılmaktadır. Tipografi mürekkepleri, kalıp yüzeyine tutunabilecek yapışkanlığa sahip olmalıdır. Düz kazanlılarda akışkanlığı çok olmayan, yapışma özelliği yüksek mürekkepler iyi netice verir. Silindirik kazanlılarda ise yapışma özelliği daha az, akıcılığı çok mürekkepler tercih edilir. Baskı hızı arttıkça, kullanılan mürekkep aşamalı bir şekilde inceltilmelidir.


43. Soru

Baskı öncesi işleri hazırlayan tarafından bilinmesi ve baskıyı yapan ile baskı sonrası çalışanların elinde bulunması gereken bilgiler nelerdir?

Cevap

? En boy ölçüsü ? Cilt türü (teldikiş, iplik dikiş, bez cilt, amerikan vs.) ? Kapak türü (mat, parlak, laklı, kağıt kalınlığı, tel dikiş, iplik dikiş, tutkal vb.) ? ‹ç sayfa türü (kaç sayfa, mat, parlak, laklı, kağıt kalınlığı vb.) ? Katlama türü (iki, üç, zik zak, altılı akardion enine, boyuna vb.


44. Soru

Bilgisayardan kalıba pozlama nedir?

Cevap

Bilgisayardan kalıba pozlama, sayısal teknolojinin getirdiği kolaylıklarından biridir. Bilgisayarda yapılan sayfa veya sayfalar (forma) montajı, sayısal montaj programların birisini kullanarak baskıyı yapacak makineye uygun kalıp formatında hazırlanır. Afiş, broşür, el ilanı, gazete gibi özel işlerin boyutlarına göre bir kalıp üzerindeki sayfa sayısı değişiklik gösterir. A4 boyutunda sayfası olan bir kitap işinin kalıp üzerinde 8 sayfanın montajlı izi vardır. Bu sayfalar baskısı yapılacak işin bir yüzüne aittir. Sayfaların arka yüzü için aynı boyutta 2. bir kalıp montajı hazırlanır. Bu iki kalıbın kağıdın iki yüzüne bakısı ile 16 sayfalık bir iş (1 forma) ortaya konur.


45. Soru

RGB (toplamsal renkler) nedir?

Cevap

RGB (Red, Green, Blue), elektronik cihazların ışık kullanarak renk yaratmasını sağlayan bir renk modelidir. Diğer bir ifadeyle, RGB’de renkler ışık kaynağının farklı dalga boylarından meydana gelir. Üç temel rengin (kırmızı, yeşil, mavi) değişik yoğunluklarda kullanılmasıyla istenilen renk elde edilebilir. Bu üç rengin %100 oranında bir araya gelmesiyle beyaz renk elde edilir. Ancak RGB renk modlu resimlerin ve RGB ile üretilen renklerin matbaada baskısı yapılamaz. Bu nedenle RGB modeli yalnızca ekran sunumu, web tasarımı, interaktif CD tasarımı gibi elektronik grafik ürünler için kullanılmalıdır. Bir diğer anlatımla, basılı bir ürün ve ekran için renkler, birbirinden çok farklı modellerle oluşturulur: Monitörlerde kullanılan model RGB’dir. RGB (toplamsal renkler) renklerin ışıksal karışımıdır.


46. Soru

Baskı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Baskı matbaacılıkta basım sözcüğü ile birlikte anılan bir kavramdır. Bir yazı, şekil, resim, fotoğraf gibi tek kopyası olan ürünlerin benzerlerinin herhangi bir yüzey üzerine iki boyutlu olarak çoğaltılması işlemidir. Bu çoğaltma işi, sözcüğün düz anlamından kaynaklı bir basınç uygulayarak yüzey üzerinde kopyasının çıkarılması olayı anlaşılmaktadır. Ancak günümüzün çoğaltma teknolojileriyle çok daha az basınç uygulayarak ya da hiç basınç uygulamadan yüzey üzerine görüntü aktarma diğer deyişle çoğaltma yapabilmek mümkün olmaktadır.


47. Soru

Web ofset baskı tekniğinin avantajları nelerdir?

Cevap

Web ofset, ana çalışma prensipleri olarak tabaka ofset makinelerinden çok farklı olmasa da kullanılan kâğıdın bobin olarak makineye girmesi ve baskı hızının çok yüksek olması nedeniyle çok büyük avantajlar sağlar. Web ofset hızlı ve parlak baskı, bobin kağıda baskı yapabilme, basılı materyali imalat bandı üzerinde kesme, ciltleme ve yapıştırma gibi bir çok avantaja sahiptir. Bu yüzden * baskı, dergi, gazete ve süreli yayınlar, kitap baskıları ve katalog baskısı alanlarında normal ofsete nazaran çok daha hızlı, kaliteli ve ekonomik çözümler sunar


48. Soru

Tifdruk (Rotogravür) mürekkebi nasıl olmaktadır?

Cevap

Solvent ve su bazlı, düşük yoğunluklu mürekkeptir. Kalıp üzerindeki izin kağıt üzerine kusursuz bir şekilde aktarılabilmesi için mürekkebin daima eşdeğer yoğunlukta tutulması gerekir. Bu mürekkepler süratli buharlaşan çözeltiler içerdiklerinden, çalışma ortamının iyi havalandırılması gerekir.


50. Soru

Boya kullanımının tarihsel gelişimi nasıldır?

Cevap

Boyanın ilk kez ne zaman kullanıldığı kesinlik kazanmamakla birlikte, Çinlilerin tarihinde günümüzden 4500 yıl öncesinde siyah mürekkebe rastlanmaktadır. Türklerin, Eski Mısırlıların, Asurların ve Romalıların tarihi içinde de boya ile uğraşıldığı biliniyor. Doğada bulunan toprak, taş, maden ve bitkilerden üretilen boyalar kullanılmıştır. Demir, cıva, sülfür, kantaşı katkılı boyaların kullanıldığı, karışımlardan renkli boyalar elde edildiği biliniyor. Günümüzde ise boya sanayinin boya üretimi kimyasal madde ağırlıktadır. İlk yağlı boyayı XV. Yüzyılın başlarında ressamlar kullanmışlardır. Matbaacılıkta yağ bazlı boya kullanan ise Gutenberg’dir. Yağlı boyanın metal yüzey üzerinde tutunmasının sağlandığı formülün geliştirilmesi hem baskı hem de boya üretim şeklinin gelişmesine yardımcı olmuştur. Siyah beyaz baskıların yanı sıra renkli baskılarda çoğalmış, boya üretimi sanayi haline gelmiştir. İlk boya fabrikası 1818 yılında Fransız matbaacı Pierre Lorilleux tarafından kurulmuştur. XX. Yüzyıla kadar sadece yağ bazlı boya üretilmiştir. Günümüzde ise boyalarda kullanılan yağların ve yağlı verniklerin yerini sentetik ve uçucu maddeler, hidrokarbonlar almış, su ve alkol bazlı mürekkeplerin üretilmesi yaygınlaşmıştır.


51. Soru

Sayfa tasarımının yapıldığı bilgisayar ekranında ya da baskı sırasında, baskı makinesinin ekranında görünen renklerle basılı malzeme üzerindeki renkler aynı mıdır?

Cevap

Sayfa tasarımının yapıldığı bilgisayar ekranında ya da baskı sırasında, baskı makinesinin ekranında görünen renklerle basılı malzeme üzerindeki renkler arasında farlılık görülebilir. Hatta kendi ekranınızda gördüğünüz renklerle bir başka bilgisayar ekranında göreceğiniz renkler de aynı olmayabilir. Dolayısıyla ekran rengi, baskı için yüzde yüz doğru bir referans değildir. Kalıp üzerinde çok sayfanın izi varsa, baskı makinesinin CMYK boya ayarlarında bir sayfa için yapılacak düzeltme diğer sayfalarda olumsuz renk değişmelerine neden olabilir. Bu nedenle, tüm düzeltmelerin kalıp alınmadan önce yapılması gerekir


52. Soru

Bir monitörün “doğru rengi” verebilmesi için ne gerekir?

Cevap

Bir monitörün “doğru rengi” verebilmesi için kalibre edilmesi, bilgisayara giriş bilgileri ile çıkış bilgilerinin birbiri ile uyumlu çalışması için iletişimin sağlanması gerekir. Uyumluluğu sağlanmamış monitörlerin her biri birbirinden farklı renkler verebilir. Ekran parlaklığı ile oynamak bile rengin tonunu değiştirecektir. Dolayısıyla bir rengin doğruluğunu belirlemek için “doğru referans” belirlemek gerekir.


53. Soru

Basılı dokümanlar için renk referansı nedir?

Cevap

Basılı dokümanlar için renk referansı, pantone kataloğu ve bu katalogda renklerin karşılarında yer alan “renk numaraları”dır.


54. Soru

Baskı sonrası hangi işler yapılır?

Cevap

İşin baskı kısmının tamamlanmasından sonra katlama, harmanlama, laklama, kesme, kapak takma, ciltleme vb. gibi sonlandırma işleri de yapılır. Bu aşamalardan sonra yapılan üretim kullanılma biçimini alır. İşin türüne ve isteğe göre sonlandırmalar çeşitlidir. Sonlandırma işleri ya baskı makinesinin çıkış ünitesine birleştirilmiş sonlandırma ünitesiyle gerçekleştirilir ya da ayrı bir bölümde sonlandırma işlerini yapan makinelere devredilir.


55. Soru

Ciltçilik nedir?

Cevap

Ciltçilik, bir kitabı yaprakları dağılmadan ve yıpranmadan korumak, bununla birlikte dış görünümüne de güzellik kazandırmak amacıyla yapılan işlemlerin tümüdür.


56. Soru

Boya tarihte ilk kez ne zaman kullanılmıştır?

Cevap

Boyanın ilk kez ne zaman kullanıldığı kesinlik kazanmamakla birlikte, Çinlilerin tarihinde günümüzden 4500 yıl öncesinde siyah mürekkebe rastlanmaktadır.


57. Soru

Tutkallama (Amerikan cilt) nasıl olmaktadır?

Cevap

Sırttan tutkallı bir ciltleme tekniği olan Amerikan ciltte, sayfalar tutkalla birleştirilir. Tutkal, sayfaların iç bölümlerine sızarak kopma olasılığını azaltır. Tutkallama, elle veya otomatik makinelerle yapılabilir. Ders kitabınız otomatik makinelerde Amerikan cilt yöntemiyle ciltlenmiştir


58. Soru

Işık ve renk arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Biz nesneleri yeterli ışık altında kendi renkleriyle görürüz ve tanırız. Işık bizim çevremizi görmemizi kolaylaştıran bir unsur olmakla birlikte, onları renkli olarak görmemizi sağlayan bir kaynaktır. Işığın rengine göre nesnelerin renkleri de değişebilir. Işık sayesinde aydınlanan nesnelerin yansıttığı ışığın yeterliliği ve doğallığı, nesnelerin doğal renkleriyle görünmesini sağlar. Nesnelerin doğal renkleri aydınlatıldıkları ışığın rengine göre az veya çok değişir. Beyaz bir duvara yansıtılan kırmızı ışık, beyaz duvarı kırmızı görmemize neden olur.


59. Soru

Kağıda ve baskının yapılacağı makineye göre farklılaşan, baskıda kullanılacak mürekkep türleri nelerdir?

Cevap

Tipografi, ofset, tifdruk (rotogravür), flekso, serigrafi ve sayısal baskı makineleri mürekkepleridir


60. Soru

Baskıda en çok kullanılan boya türü nedir?

Cevap

Matbaa mürekkepleri en çok kullanılan boya türüdür. Kitap, gazeteler, dergiler, paketler, kutular, paralar, pullar afiş ve broşürler üzerinde bulunan yazı ve resimlerin hemen hepsi bu mürekkepler ile hazırlanmıştır.


61. Soru

Web ofset baskı makineleri yaptıkları baskı türüne göre kaça ayrılır?

Cevap

Web ofset baskı makineleri yaptıkları baskı türüne göre, çok renkli ticari baskı makineleri ve gazete baskı makineleri olarak iki ana sınıfa ayırmak mümkündür.


62. Soru

İşin cilt yapılabilir özelliğine göre ciltleme türleri nasıl gruplandırılabilir?

Cevap

Spiral cilt ve Amerikan cilt olmak üzere iki grup altında toplanabilir.


63. Soru

Sayısal baskı makinelerinin olumsuz yönleri nelerdir?

Cevap

Birçok sayısal baskı makinesinde birçok ürün için 1000’in üzerindeki sayılı baskılar ekonomik değildir. Özellikle ulusal gazetelerin basımında, on binlerle ifade edilen çok sayfalı kitapların basımında maliyet yüksektir. Hız olarak web ofset baskı makinelerine yetişememiştir. Baskıda kullanılacak kağıtların kesinlikle tozsuz olması gerekmektedir. Kağıdın tozlu olması tüm baskı makineleri için olumsuz bir özelliktir. Makinelerin (donanım) baskı ömürleri daha kısadır. Baskı kalitesi giderek artmakla birlikte büyük ebat baskılarda yeterli kaliteye ulaşılamamıştır.


64. Soru

Sayısal baskı tekniği nerelerde kullanılmaktadır?

Cevap

Sayısal teknoloji ile basım sanayinde yerini alan baskı makineleri kağıt dışında farklı maddelerden yapılmış yüzeyler üzerine de baskı yapabilmektedir. Sayısal baskı hızla gelişerek günümüzde çok yaygın bir şekilde kişisel ve endüstriyel kullanımda artık önemli bir yer tutmaktadır. Ekstre ve faturanın yanında kitap, dergi ve afiş basımında nitelikli olarak yapılabildiği sayısal baskı makinelerinin, modüler tasarımları model yükseltmek kolaylığı getirmektedir.


65. Soru

Tipo baskı makineleri hangi işlerde kullanılmaktadır?

Cevap

Günümüzde daha çok küçük işletmelerde ve kırsal bölgelerde görülen tipo baskı makineleri, kitap, dergi, broşür, numaralı makbuz, fatura, kartvizit, davetiye, ısı ile varak yaldız ve kabartma (gofre), pilyaj (oluklandırma), perforaj (koparma delikleri), dosya vb. işlerin basımına uygun teknolojilerdir. Baskı kalitesinin düşük olması nedeniyle fotoğraf, renk ve grafiklerin öne çıkmadığı yazı ağırlıklı işlerde ve gazete baskılarında kullanılmaktadır.


66. Soru

Flekso baskıyı tipografi baskıdan ayıran özellikler nelerdir?

Cevap

Flekso baskıyı tipografi baskıdan ayıran özelliklerden en önemlisi kalıp hammaddesi ile baskıda kullanılan mürekkep özelliğidir. Tipografi kalıplarının oluşumunda metal malzemeler kullanılırken, flekso baskı kalıplarının hammaddesinde elastiki malzemeler kullanılır. Flekso ile basılacak işler tipo baskı işlerine göre daha fazla baskı sayılıdır.


67. Soru

Çukur baskı tekniği (Tifdruk) nasıl bir baskı tekniğidir?

Cevap

Almancada Tief (derin) ve Druck (baskı) sözcüklerinin birleşmesinden türetilen tiefdruck (derin baskı) baskı tekniğinde baskıyı oluşturan mürekkepli yüzeyler diğer kısımlardan daha alçakta bulunmaktadır. Tifdruk baskı tekniği de doğrudan baskı tekniğidir. Baskı kalıbının çukur yerleri mürekkeple taşırarak doldurulur. Fazla mürekkep özel yapılmış rakle adı verilen metal ya da plastikten yapılmış düz kürek şeklindeki aletle sıyrılarak alınır. Yüksek yüzeyler mürekkepten temizlenir. Çukur yerlerdeki mürekkep doğrudan basılacak yüzeye temas ettirilip, basınç uygulanarak mürekkebin baskı yüzeyine yapışması sağlanır. Baskı kalıbı sürekli dönen ve dönerken mürekkep haznesinden mürekkep alan silindir üzerine takılıdır. Baskı kalıpları dönerken, baskı yüzeyine kalıp üzerindeki mürekkebi aktarır. Mürekkebin çukur hücrelere kolayca dolup boşalması gerektiğinden, tifdruk mürekkepleri daha akıcı ve çabuk kuruyan özelliktedir.


68. Soru

Tifdruk baskı tekniği hangi işlerde kullanılmaktadır?

Cevap

Baskı kalıpları çok sayıda ve kaliteli baskı yapabilecek özellikte olduklarından yüksek baskı sayılı dergi, pul, sigara ambalajı gibi işlerin basımına uygun baskı tekniğidir.


69. Soru

Düz baskı tekniği (ofset) nasıl bir baskı tekniğidir?

Cevap

Bu teknik, Alois Senefelder’in 1799’da bulduğu litografik baskı (taş baskı) tekniğinin geliştirilmiş biçimidir. Önceleri tek renkli olarak yapılan taşbaskılarla, her renk için ayrı baskı taşları hazırlanarak renkli işlerin basımı da sağlamıştır. Litografi tekniği, su ile yağın birbirleriyle karışmamasından yararlanılarak geliştirilmiş bir baskı tekniğidir. Ofset kelimesi ise dilimize İngilizce OFF-SET kelimesinden geçmiştir. Matbaacılıkta “boyanın kâğıttan önce kauçuk üzerine oturması” anlamında kullanılır. Litografik baskıda kalıp olarak lito taşı kullanılmaktaydı. Daha sonraları ofset baskılarda kalıp maddesi olarak çinko levhalar kullanılmaya başlandı. Ofset baskı kalıplarında görüntülü olan yerlerle görüntü olmayan yerler arasında yükseklik farkı olmasına rağmen bu yükseklik gözle görülemeyecek ölçüde 0,002 mm kalınlığında bir emülsiyon tabakası vardır. Bu nedenle ofset baskı tekniği “Düz Baskı Tekniği” olarak bilinir.


70. Soru

Ofset baskı tekniği hangi işlerde kullanılmaktadır?

Cevap

Ofset baskı teknikleriyle tabaka ve bobin kağıtlara baskı yapılabilmektedir. Bu amaçla üretilen baskı makineleri tabaka ofset ve web ofset baskı makineleri olarak adlandırılır


71. Soru

Sayısal baskının avantajları nelerdir?

Cevap

Sayısal baskı makinelerinin en önemli avantajlarının başında zamandan ve personelden tasarruf sağlamaları gelmektedir. Az baskı sayılı işler için kazançlıdır. İlk baskı ile son baskı arasında kalite farkı ve kalıp maliyeti yoktur, prova baskı orijinali ile aynıdır, istenilen işi kısa sürede hazırlayıp veya PDF olarak basılabilir olarak işlenmiş bir dokümanı internet ağı aracılığı ile alıp anında basma olanağı vardır. Önceden basılmış bir iş bilgisayarın belleğinde tutulduğu sürece aynı nitelikte yeniden basma olanağı vardır. Kişiye özel çok türde baskı yapabilmek olanaklıdır. Baskı sırası ve sonrası alternatif çözüm olanakları yazılım geliştirme ile çoğalacaktır. Baskı yapabildiği kağıt türleri giderek artmaktadır. Fire yok denecek kadar azalmıştır.


72. Soru

Elek baskı tekniği (serigrafi) nasıl bir baskı tekniğidir?

Cevap

Kalıbının ipek, ipek özelliği gösteren polyester veya metal dokumalardan olması nedeniyle bu baskı türü elek baskı olarak bilinmektedir. Serigrafi türü baskıda sadece kağıt değil, karton-mukavva-pvc (sert ve yumuşak)-birçok plastik (sentetik) madde, metal, camseramik-tekstil vb. gibi maddeler üzerine baskı yapılabilmektedir. Baskıda kalıp yerine ipek, naylon veya metal benzeri iplikten dokunmuş gaze adı verilen elek bezi kullanılır.


73. Soru

Spiral cilt hangi çalışmalarda tercih edilir?

Cevap

Föy haline getirilmiş sayfalarda spiral telinin (veya plastiğin) geçebileceği deliklerin açılmasıyla yapılan spiral cilt; takvim, defter ve katalog, ajanda gibi çalışmalarda tercih edilir


74. Soru

Tabaka ofset baskı tekniği, hangi baskılar için uygun bir baskı tekniğidir?

Cevap

Tabaka ofset baskı tekniği küçük boyutta broşür, el ilanları, dergi, kılavuz kitapçık gibi işlerin yanı sıra, afiş, kitap kapakları, katalog gibi nitelikli renkli baskılar için uygun bir baskı tekniğidir.


75. Soru

Harmanlama nedir?

Cevap

Ciltleme işleminin ilk aşaması, basılı tabakaların formalar halinde katlanmasıdır. Katlanan formalar toplanarak sıraya konur. Harmanlama adı verilen bu işlem elle veya makine birlikte yapılır.


76. Soru

Kağıdın ilk kullanıldığı yer hangi ülkedir?

Cevap

çin


77. Soru

Kağıt öncesi dönemde üzerine yazı yazmak için hangi nesnelerden yararlanılmıştır?

Cevap

Önceleri yumuşak kil tabletler, kemikler, ağaç kabukları, hayvan derileri, metal levhalar kullanıldı, daha sonra papirüs yaprakları ve parşömen kullanıldı.


78. Soru

Matbaayı kim bulmuştur?

Cevap

Yüz yıllardır uzak doğuda kullanılan baskı yöntemi, Alman Johann Gutenberg tarafından geliştirilerek, önce tahta sonra kurşun değiştirilebilir harferle basabilir baskı makinesine dönüşmüştür


79. Soru

Baskı teknolojisindeki değişimler ne tür gelişmelere yol açtı?

Cevap

Baskı teknolojisindeki değişimler kağıdın türünü de değiştirdi. Hatta baskı teknolojisi her türlü yüzey üzerine baskı yapılabilir bir düzeye ulaştı.


80. Soru

Baskı teknolojisindeki gelişmeler nelerdir?

Cevap

Baskı makinelerinin baskı hızı ve baskı kalitesi teknolojisinde büyük gelişmeler oldu. Basılacak ürünlerin montaj, mizanpaj, ciltleme işleri ve bu işler sırasında her türlü kontrol, bilgisayarlarla yapılmaktadır. Ürünlerin boyutu, sayfa sayısı, rengi ve kağıt kalitesi gibi özelliklerinin bilgisi, hangi tür baskıyı gerektirdiğinin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Teknolojilerdeki bu gelişmeler kalite ve ürün türündeki olumlu gelişmelerin yanı sıra zaman ve personel tasarrufu da sağlamaktadır.


81. Soru

Çoklu sayfaların basım düzeni nasıldır?

Cevap

Çoklu sayfalar genel olarak forma diye adlandırdığımız bir düzende basılırlar. Forma diye adlandırılan işlem, bir tabakanın katlanarak sayfaların üst üste gelmesidir. Bir forma 16 sayfadan oluşur. Çoklu sayfa halinde bası lan işler, türüne ve baskı makinesinin sonlandırma türüne göre çeşitli şekillerde katlanırlar.


82. Soru

Kalıp süreci nasıl işlemektedir?

Cevap

Baskı işinin bir yüzey üzerine yapılabilmesinin önemli aracı malzemelerinden biri kalıptır. Baskısı yapılacak işin öncelikle (sayısal baskı makinelerinde kalıpsız doğrudan baskı yapılır) kalıbının alınması gereklidir.


83. Soru

CTP'nin avantajları nelerdir?

Cevap

Bilgisayardan kalıba pozlama sayısal teknolojinin getirdiği kolaylıklarından biridir. Computer to Plater (CTP) yani bilgisayardan doğrudan kalıba pozlama teknolojisinin kullanılmasıyla kurumlar rekabet, kalite, zaman kazanımı gibi avantajlara sahip olmuşlardır.


84. Soru

Bilgisayarda yaplan sayfa veya sayfalar nasıl hazırlanır? 

Cevap

Bilgisayarda yaplan sayfa veya sayfalar (forma) montajı, dijital montaj programlarından birisini kullanarak ve baskıyı yapacak makineye uygun kalıp formatında hazırlanır. Baskı makinelerinin ve üzerine baskı yapılacak maddenin türüne göre farklı özellikte mürekkep kullanılır.


85. Soru

Basım sektöründe en çok kullanılan baskı teknikleri nelerdir?

Cevap

Gelişen teknolojiyle birlikte bir yüzeye baskı yapabilme teknikleri de çoğalmakta ve basım sektöründe en çok kullanılan baskı teknikleri altı ana grupta toplamaktadır. 1. Yüksek Baskı Tekniği (Tipografi) 2. Alçak veya Çukur Baskı Tekniği (Tifdoruk) 3. Düz Baskı Tekniği (Ofset) 4. Şekso Baskı tekniği 5. Elek Baskı Tekniği (Serigrafi) 6. Sayısal (Dijital) Baskı Tekniği


86. Soru

Değiştirilebilir harf kalıpları kullanarak ilk kitabı basan Gutenbergin baskı tekniği nedir?

Cevap

Değiştirilebilir harf kalıpları kullanarak ilk kitabı basan Gutenbergin baskı tekniği de tipografi (kısa adı ile tipo) baskıdır.


87. Soru

1440 yılından bugüne önemli gelişmeler gösteren baskı makineleri hangileridir?

Cevap

1440 yılından bugüne önemli gelişmeler gösteren baskı makinelerini ise üç ana grupta toplamak mümkündür 1. El Tezgahları ve Pedallar 2. Rotatişer 3. Sayısallar


88. Soru

Şekso baskı tekniğini açıklayınız.

Cevap

Tipo baskı sisteminin içinde sayabileceğimiz bir yüksek baskı tekniği de şekso baskı tekniğidir. Şekso baskı tekniği kalıplarının da baskıyı gerçekleştiren mürekkep alıcı kısımları yüksek yüzeylerdir. Şekso baskı makineleriyle kağıt dışında naylon ve şeffaf malzemeler üzerine de baskı yapabilme olanağı vardır.


89. Soru

Tifdruk baskı tekniğini açıklayınız.

Cevap

Tifdruk baskı tekniği de doğrudan baskı tekniğidir. Baskı kalıbının çukur yerleri mürekkeple taşırarak doldurulur. Baskı kalıpları çok sayıda ve kaliteli baskı yapabilecek özellikte olduklarından yüksek baskı sayılı dergi, pul, sigara ambalajı gibi işlerin basımına uygundur.


90. Soru

Ofset baskı tekniğini açıklayınız.

Cevap

Baskı teknikleri arasında en yenisi, ofset baskı tekniğidir. Bu teknik, Alois Senefelder’in 1799’da bulduğu litografik baskı (taş baskı) tekniğinin geliştirilmiş biçimidir. Önceleri tek renkli olarak yapılan taş baskılarla, her renk için ayrı baskı taşları hazırlanarak renkli işlerin basımı da sağlamıştır. Ofset baskı tekniği düz baskı tekniğidir.


91. Soru

Ofset baskı tekniklerini açıklayınız.

Cevap

Ofset baskı teknikleriyle tabaka ve bobin kağıtlara baskı yapılabilmektedir. Bu amaçla üretilen baskı makineleri tabaka ofset ve web ofset baskı makineleri olarak adlandırılır. Web ofset baskı makineleri silindir kutuya bağlı olarak sabit ebatlıdır.


92. Soru

Web ofsetin olumlu yönleri nelerdir?

Cevap

Tabaka ofset baskıya nazaran web ofsette sınırlı sayıda bobin çap ve en ölçüleri ile farklı kağıtlar kullanılabilir.


93. Soru

Serigrafi baskı nasıl yapılır?

Cevap

Serigrafi baskı, kalıbının ipek, ipek özelliği gösteren polyester veya metal dokumalardan olması nedeniyle elek baskı olarak bilinmektedir. Serigrafi türü baskıda sadece kağıt değil, sert yumuşak yuvarlak v.b maddeler üzerine baskı yapılabilmektedir


94. Soru

Sayısal teknolojiyi açıklayınız

Cevap

Çağımızın teknolojisi sayısal teknolojidir. Baskı teknolojisi de sayısal teknolojiden yararlanmakta, yönetim masalarının dışında, baskı aşamasının her anında sayısal teknoloji yer almaktadır. Baskı makineleri de sayısal baskı makinesi olarak adlandırılmıştır. Sayısal teknoloji ile basım sanayinde yerini alan baskı makineleri her tür kağıda baskı yapabilmenin yanı sıra, farklı maddelerden yapılmış yüzeyler üzerine baskı yapabilmektedir


95. Soru

Sayısal baskı makinelerinin avantajları nelerdir?

Cevap

Sayısal baskı makineleri zamandan ve personelden tasarruf sağlar. Kısa sürede ürün elde edilebilmesine olanak yaratır.


96. Soru

Baskı sonrası işlemleri açıklayınız.

Cevap

Baskı kısmının tamamlanmasından sonra harmanlama, laklama, kesme, kapak takma, ciltleme vb gibi sonlandırma işleri de yapılır. Bu aşamalardan sonra üretim kullanılma biçimini alır. Baskı sonrası ürünün kullanılabilmesi için parçaların bir araya getirilmesi gerekir. Bu iş ciltleme ya da farklı yöntemlerle birleştirme ile olur.


97. Soru

Basılan ürünler nasıl son kullanıma sunulur?

Cevap

Basılan ürünler tel dikiş, spiralleme veya ciltleme şeklinde sonlandırılır. Bu işlemlerden sonra ürün kullanıma sunulur.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi