Sayısal Fotoğraf Makineleri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Sayısal Fotoğraf Makinesinin Kullanıldığı Alanlar

1. Soru

Masaüstü fotoğrafçılıkta fotoğrafın kalitesini ne belirler?

Cevap

Işık, arka fon ve sunum; çekimde fotoğrafçının titizliğiyle ortaya çıkacak ürün fotoğrafının kalitesini belirler.


2. Soru

Masaüstü fotoğrafçılıkta ışık nasıl kullanılır?

Cevap

Masaüstü fotoğrafçılık; kontrolünün kolay olması ve zamana bağlı, anlık bir çekim olmaması nedeniyle hemen hemen her zaman yapay ışıklandırma altında çekilir. Bu iş için genellikle size orta kalitede iki ışık kaynağı yeterli olacaktır. Evlerde bulunan okuma lambaları bile aydınlatma için kullanılabilir. Uygun aydınlatma öncelikle nesneye bağlıdır ancak aşağıdaki kurallara uyularak iyileştirme sağlanabilir. Keskin gölgeler istenmemekle birlikte hafif gölgeler kabul edilebilir. Işıkların birini yaklaştırarak ya da şiddetini artırıp azaltarak hafif gölge oluşturup fotoğrafın üç boyutlu görünümü sağlanabilir. Büyük yansımalardan kaçının. Bu sorun sadece çekimi yapılan nesnenin yansıtıcı yüzeye sahip olması durumunda görülür. Çerçeveden baktığınızda aşırı yansımalar görüyorsanız ışık kaynaklarının yerini değiştirerek bunlardan kurtulabilinir.


3. Soru

Kopyalama tekniklerini açıklayınız.

Cevap

Bu tür çalışmalar için iki temel yol vardır: Birinci yolda öncelikle, özgün belge zemin veya masaüstü benzeri düz bir yüzeye yerleştirilir. Yansımalara neden olabileceği için üzerine cam yerleştirmeyin. Fotoğraf makinesini yukarıdan aşağıya bakacak şekilde ve üçayak üzerinde iken nesnenin üzerine koyun. Bir su terazisi kullanarak hem kameranın hem de belgenin eğimini kontrol edin (önden arkaya ve soldan sağa), gerekirse düzeltin. İkinci yolda, belgeyi duvar benzeri düşey bir düzleme yapıştırın ya da bantlayın. Kamerayı üçayak üzerinde nesnenin karşısına soldan sağa ve yukarıdan aşağıya tam merkezlenmiş olacak şekilde yerleştirin. Fotoğraf makinesinin arka yüzeyinin düşeyliğini yine bir su terazisi ile kontrol edin.


4. Soru

Masaüstü fotoğrafçılık çekimlerinde en çok neye dikkat edilir?

Cevap

Bu tür çekimlerde belki de en dikkat edilmesi gereken unsur, arka plandır. Bu teknikle yapılan çekimlerde görüntülenmek istenen nesneden başka hiçbir şeyin çerçeveye girmesi istenmez. Bunu sağlamak için arka görüntünün pürüzsüz olması gerekir, yani buralarda çizik, buruşukluk, dikiş ve köşeler olması istenmez.


5. Soru

Standart objektiflerin en yakın netleme mesafesi, odak uzaklığının yaklaşık on katı kadardır. Bu ifadeye göre 50mm. bir objektifin en yakın netleme uzaklığı kaç cm’dir?

Cevap

50 mm. bir objektifin en yakın netleme uzaklığı yaklaşık 50 cm’dir.


6. Soru

Internetin fotoğraf üzerindeki etkisini açıklayınız.

Cevap

20. yüzyılın iletişim alanında en büyük buluşlarından biri olan internet, bütün dünyayı birbirine bağlamıştır. Telefon hatlarında ve fiber optik kablolarda sanal bir dünya oluşmuş, tüm insanlar istedikleri yerlerdeki bilgiye ulaşıp onu anında alabilmektedir. Fotoğrafın paylaşımı açısından da, internet fotoğrafçıya yeni ufuklar açmış ve dünyanın her yerine fotoğraflarınızı ulaştırmak ve dünyadaki diğer fotoğrafçıların işlerini görmek, parmaklarımızın ucuna gelmiştir. Bu sayede artık tüm fotoğrafçılar dünya arenasında işlerini gösterebilmektedir. Müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler ve alışveriş merkezleri evlerimizde, işyerlerimize bir tuş kadar yakındır. Sanal ortamda istediğimiz fotoğraf, yazı, resim, video ve müziğe erişebilmekte ve gönderebilmekteyiz. Elektronik postayla hazırladığımız bilgileri gönderip alabilmekteyiz. Internet ortamında değişik sıkıştırma yöntemleriyle fotoğrafları kendi bilgisayarımıza kaydedebilmekteyiz. Bu ise bilgisayar teknolojisi sayesinde insanların sanata katılımlarını ve sanatsal eğitimi kolaylaştırdığı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Internet müzeleri gittikçe yaygınlaşıyor ve sanat eserlerinin görüntülerine erişim olanakları genişliyor. Amatörler ve sergi açmanın maliyetini düşünen bazı sanatçılar kendi internet sayfalarında fotoğraf sergileri açmaktadırlar. Ziyaretçiler görüşlerini, e-posta yoluyla yazıp sanatçıya önerilerini, eleştirilerini doğrudan aktarabilmektedir. Sanatın demokratikleşmesi ve yaygınlaşması için yoğun olarak kullanılan web sayfaları, sanal galerilerin gün geçtikçe çoğalmasını sağlamaktadır. Fotoğraflar internet ortamında paylaşılmakta ve sosyal paylaşım sitelerinde kolaylıkla erişilmektedir. Bilgisayarınıza aktaracağınız görüntüleri internet üzerinden posta kutunuza yönlendirerek depolamak mümkündür. 3G teknolojisi sayesinde internete bağlanan fotoğraf makineleri görüntüyü anında belli adreslere yollayarak aktarım ve depolama işlemini yapabilmektedir. Sayısal fotoğraf makinelerinde oluşabilecek arıza ve sorunlar teknik servis tarafından internet aracılığıyla anlaşılmakta ve çözülebilmektedir. Wifi sistemlerin yanı sıra GPS monte edilen fotoğraf makineleri, bulunduğu konumu uydular aracılığıyla tespit ederek çekilen fotoğraflara koordinat yüklemektedir. Görüntünün nerede ve ne zaman çekildiği bilgisinin sayısal olarak kayıt altına alınması, telif haklarının çözümlenmesi açısından da fotoğrafçıya büyük fayda sağlar.


7. Soru

Bilimsel fotoğrafçılıkta fotoğrafçıdan beklenti nedir?

Cevap

Fotoğrafçının katkısının en az olduğu alan gerçek olgusal bilgileri aktarmasının beklendiği çalışmalardır. Ondan beklenen yalnızca konu ile ilgili olgusal bilgileri çektiği görüntü ile yansıtması ve bunun yanı sıra büyütme katsayısı, çekim günü ve zamanı, çekimde yararlanılan gereçlerin özellikleri gibi ayrıntıları doğru olarak aktarmasıdır. Çünkü bilimsel incelemelere konu olacak böylesi bir görüntünün belirtilen ayrıntılı bilgilerden yoksun olması durumunda hiçbir değeri yoktur.


8. Soru

Masaüstü (Still Life) Fotoğrafçılık nedir? Ne amaçla kullanılır?

Cevap

Ürün fotoğrafı olarak da bilinen masaüstü (still life) fotoğrafçılığı, tanıtıma yönelik bir alandır. Fotoğraflanan ürünün ya da nesnenin, en iyi şekilde gösterilmesini sağlama amacı taşır.


9. Soru

Yakın Plan fotoğrafçılık hangi alanlarda kullanılabilir?

Cevap

Yakın plan fotoğrafçılık; elektriksel elemanların fotoğraflanmasından güzel bir çiçeğin basit bir çekimine kadar birçok değişik alanda kullanılabilir.


10. Soru

Yakın Plan çekimlerde neden Ring (Halka) flaş kullanılır?

Cevap

Genellikle çok yakından yapılan çekimlerde, kafa flaşı ya da makinenin dahili flaşının ışığı uzağa düşeceğinden konuyu aydınlatamayacaktır. Bu nedenle yakın plan çekimlerde objektifi saran bir halka (ring) flaş kullanılması önerilir.


11. Soru

Bilimsel fotoğraf nedir?

Cevap

Bilimsel fotoğraf, üzerinde çalıştığı konu hakkında bilgi aktaran bir araçtır. Bu ister bilimsel araştırmaların ya da tıbbi teşhislerin gerektirdiği objektiflik ilkeleri çerçevesinde, fotoğrafçılığın kendi yorumunu katmasının hiç beklenmediği çekimlerin gerçekleştirildiği çalışmalar olsun, ister moda ve reklâm fotoğrafçılığında olduğu gibi fotoğrafçıya kendi yorumlarını katması için daha geniş bir esneklik alanının bırakıldığı çalışmalar olsun fotoğrafın üstlendiği bu temel işlev varlığını yitirmez: bilgi aktarmak.


12. Soru

Yakın Plan (Makro) fotoğrafçılık terimi hangi çekimler için kullanılır?

Cevap

Yakın plan fotoğrafçılık terimi çok yakın mesafeden yapılan çekimler için kullanılır.


13. Soru

Masaüstü fotoğrafçılıkta fotoğraf nasıl çekilir?

Cevap

Masa üstüne konulup çekilecek boyutlarda olan mücevherat, kozmetik, telefon, saat, gıda, cam şişe, şarap, yağ benzeri ürünler; stüdyoda hazırlanan bir alanda, genellikle en az üç ışıkla çekilir. Masaüstü fotoğraf bir uzmanlık alanıdır. Çekilecek ürünlerin özelliklerine göre 35 mm. makine yeterli olmayabilir, orta ya da büyük format makine kullanımı gerekebilir. Perspektif düzeltme özellikli objektifler, makro objektif ya da ek gereçler, büyük format makineler, ürün üzerinde her türlü açı hareketini yapma gereksinimi hissedildiğinde kullanılmalıdır. Ürünlerin çekimi sırasında, diyaframın kısık olması ve net alan derinliğinin genellikle geniş olması beklenir. Yakın plan çalışıldığında, objektifin netlik alanında oluşabilecek kısıtlar, yoğun aydınlatma yapılarak kısılan diyaframın sağlayacağı geniş net alan derinliği ile aşılabilir. Masaüstü çekimlerde, ışık kaynakları olarak tungsten, flash, floresan ve led kullanımı fotoğrafçının tercihine kalmıştır. Hareketsiz olan bu ürün çekimlerinde her türlü ışık kaynağı kullanılabilir.


14. Soru

Işık çadırı nedir? Çeşitleri nelerdir?

Cevap

Masaüstü çekimlerin vazgeçilmez yardımcı gereci, ürünlerin parlamaması ve üstündeki yansımaları en aza indirecek olan ışık çadırıdır ve en çok bu alanda kullanılır. Küp ve konik tipleri beyaz mat ipekten yapılmıştır


15. Soru

Kopyalama’da ışık nasıl olmalıdır?

Cevap

Belge çekiminde en iyi sonuca ulaşmak için, ışığın bütün nesneye düzenli bir şekilde dağıtılması gereklidir. Bunun için iki ışık kaynağını belgenin iki yanına simetrik olarak (45 derecelik açı ile) yerleştirin.


16. Soru

Yakın Plan fotoğraf çekebilmeniz nelere bağlıdır?

Cevap

Yakın plan fotoğraf çekebilmeniz tamamıyla makinenize ve objektifinize bağlıdır.


17. Soru

Basın fotoğrafı, diğer fotoğrafçılık türlerine göre sayısal fotoğrafa en hızlı uyum sağlayanıdır. Bunun sebepleri nelerdir?

Cevap

Bunun sebeplerinden biri, bu yeni teknolojinin SLR fotoğraf makinelerine ilk uygulandığı zamanda bile ulaştığı görüntü boyutu ve kalitesi basın için yeterli düzeyde olmasıdır. Diğer bir sebep ise, sayısal sürecin kimyasal sürece göre çok daha hızlı, kolay ve maliyetinin düşük olmasıdır. Ama bunlardan da önemlisi, çekimde hata yapma riskini en aza indirgemesi ve hatalı çekim yapılsa bile, çekilen fotoğrafa bakılarak, anında hatanın düzeltilme şansını yaratmasıdır


18. Soru

Sayısal fotoğraf Basın fotoğrafçılığına ne gibi katkılar sağlamıştır?

Cevap

Fotoğrafların sayısal ortamda arşivlenmesi, sınıflandırılması, yeniden ulaşılmak istenildiğinde, basit bir bilgisayar yazılımı ile arama yapıldığında, dünyanın her yerinden ulaşılması çok kolaydır ve hem ekonomik açıdan hem de saklama koşulları açısından sorunsuzdur. Film ve baskı saklamak ise hem kolaylık açısından hem fiziksel saklama koşulları açısından, hem de ekonomik açıdan büyük sorunlar yaratır.


19. Soru

Yakın Plan doğa çekimlerinde hangi tip üçayak kullanılır?

Cevap

Doğada kullanacağımız üçayakların akrobatik özellikli olması ve her türlü ortamda makineyi taşıyabilmesi önemlidir.


20. Soru

Masaüstü fotoğrafçılıkta yansıtıcılar ne amaçla kullanılır?

Cevap

Yansıtıcılar ışıkların sertliğini alır, gerektiğinde ışıklardan yansıyanları kullanarak ek ışık kaynağına gerek duyulmadan ortamdaki ışığı arttırır.


21. Soru

Uzatma tüpleri hangi ortamlarda kullanılabilir?

Cevap

Uzatma tüpü bol ışıklı ortamlarda kullanmak ya da üçayak ve kopyalama sistemi kullanmak gerekir.


22. Soru

Kopyalama yapılırken neden geniş açı objektif kullanılmaz?

Cevap

Kopyalama yaparken, biçim bozulması (distorsiyon) yapacağı için geniş açı objektifler kullanılmaz.


23. Soru

Yakın Plan çekim teknikleri nelerdir?

Cevap

Bir kısım fotoğraf makinesinde, bu işlem normal objektifin üzerine takılan özel bir mercek yardımı ile gerçekleştirilebilir. Objektifi değişmeyen fotoğraf makineleri ise, özel aksesuar gerektirmeden, makine üzerinden yapılan ayarlarla yakın plan fotoğraf çekimine olanak sağlar. Basit fotoğraf makinelerinde, son yıllarda eklenen yakın plan çekim özelliği sayesinde, 1 cm’ye kadar yakınlaşma ve büyütme işlemleriyle, DSLR makinelere göre daha başarılı yakın plan çekim yapılabilir. Objektiflerin önüne takılan Close-up (yakın plan) filtrelerle, makro olarak adlandırılan yakınlaştırma işlemini yapmak olasıdır. Büyüteç olarak nitelendirebileceğimiz bu filtreler; +1, +2, +3 gibi yaklaştırma özelliklerine sahiptir. 100 mm f:2.8 makro gibi bir objektifiniz yoksa, bu tür çekimler için uygun olan filtreleri de kullanarak yakın plan çekimler yapılabilir. Ancak doğaldır ki görüntü kalitesi, bu amaç için özel olarak üretilmiş bir objektif kadar iyi olmaz. Yakın plan çekim için diğer bir yöntem ise uzatma tüpleridir. Uzatma tüpleri gibi işleyen ama etkisi daha fazla olan uzatma körükleri; yakın plan fotoğrafçılıkta kullanılan ve en yakını çekme olanağı veren gereçlerdir.


24. Soru

Masaüstü fotoğrafçılıkta fotoğrafçı neye dikkat etmelidir?

Cevap

Fotoğrafçı elinde bulunan makine ve objektif çeşitliliğini bilerek kendi uzmanlık alanında iş kabul etmelidir. Gerekli malzeme ve bilgi donanımı olmadan yapılacak işler, fotoğrafçıya zaman ve saygınlık kaybettirir


25. Soru

Kopyalama’da aydınlatmanın doğruluğu nasıl kontrol edilir?

Cevap

Bir kurşun kalemi nesnenin tam merkezinde dik olarak tutun. Kalem iki kaynak nedeniyle iki gölge oluşturacaktır. Eğer her iki gölge de eşit koyulukta ise aydınlatmanın düzenli olduğu söylenebilir.


26. Soru

Bilimsel fotoğrafçılıkta fotoğrafçı nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Her şeyden önce fotoğrafçı üzerinde çalışacağı konu ile ilgili olarak kendisinden ne tür bilgileri aktarmasının beklendiğini çok net olarak ve çok iyi bilmek zorundadır. Daha sonra kendisinden beklenen sonuçları elde edebilmek için kullanacağı donanım ve malzemeyi seçmelidir. Kendisinden beklenen şey yabanıl bir hayvanın görüntülenmesi; belirli bir büyüklükte kullanılmak üzere belli bir ürünün tanıtımına ilişkin fotoğrafın çekilmesi ya da tıbbi açıdan belli bir hastalığın ve uygulanan tedavinin seyrinin izlenmesini olanaklı kılacak ve belirli zaman aralıklarıyla tekrarlanmayı gerektirecek çekimler olabilir.


27. Soru

Sayısal fotoğrafın Basın fotoğrafçılığı üzerindeki olumsuz etkisini açıklayınız.

Cevap

Sayısal fotoğrafla birlikte, fotoğraflar üzerinde değişiklik yapmak çok kolaylaşmıştır. Bu durum fotoğrafın gerçekliğini değiştirebilecek kadar ilerlemiştir. Fotoğrafın icadının ilk yıllarında bile fotoğrafa müdahale etmek fotoğrafçının elindeydi. Ancak bu kadar kolay ve gerçekçi yapılamıyordu. Bu nedenle de fotoğraf, haberlerin doğruluğunu kanıtlayan en önemli unsur olarak basının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Ancak günümüzde, yeni teknolojiler sayesinde kolaylaşan işlemler, insanlar tarafından “Fotoğraf gerçek mi?” sorusunun sorulmasına neden olmaktadır. Kolaylık gibi görünen bazı unsurların kullanımı, üzücüdür ki fotoğrafa duyulan güveni zedelemiştir.


28. Soru

Kopyalama (Reprodüksiyon) yapılırken nelere dikkat edilir?

Cevap

Belge kopyalama bir anlamda masaüstü fotoğrafçılığa benzer bir süreçtir. Ancak bu kez nesnenin düzlemsel olması bazı güçlükler yaratır. Esas olarak netlemenin tüm nesneyi kapsadığından emin olunmalıdır. Flu kalan birkaç nokta, tüm kopyayı kullanılmaz kılabilir. Tümden net bir görüntü elde etmenin yolu sayısal fotoğraf makinesinin arka yüzeyini, nesnenin düzlemine paralel tutmaktır. Bunu elde tutulan bir fotoğraf makinesi ile başarmak neredeyse olanaksızdır. Bu yüzden belge kopyalamak istiyorsanız, kesinlikle bir üçayağa sahip olmalısınız.


29. Soru

Işık çadırı nasıl kullanılır?

Cevap

Fermuar veya cırtcırtlı olan yerlerinden objektif içeriye sokularak ürün üzerinde yansıma yapmayacak konumda tutulur. Çadırın tüm dış yüzeyinden, konunun üzerine eşit bir şekilde yayılacak aydınlatma elde etmek üzere ışıklar konumlandırılır.


30. Soru

Kopyalama yapılırken hangi açılı objektifler kullanılmalıdır?

Cevap

Dar açılı (tele) objektifler ve perspektif düzeltme özelliği olan (PC) objektifler kullanarak en iyi şekilde kopyalama yapılır


31. Soru

Bilim ve fotoğraf arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap

Bilimsel araştırma bulguları yeni teknolojilerin geliştirilmesini olanaklı kılmakta, fotoğraf alanında geliştirilen yeni teknolojiler yeni olanaklar yaratarak bilimsel araştırmaların kapsamını genişletmekte; kapsamı genişleyen araştırmalar elde ettikleri yeni bulgularla teknolojinin gelişmesini sağlamaktadır.


32. Soru

Belgesel fotoğrafçılık nedir?

Cevap

Belgesel fotoğraf; kısaca çevremizde yaşanan olayların, toplumsal sorunların, felaketlerin, kültürel aktivitelerin yani yaşamı oluşturan her bir ögenin, gerçekçi bir bakış açısıyla fotoğrafik dil kullanarak anlatılmasıdır. Belgesel fotoğraf diğer bir deyişle tarihe tanıklık demektir.


33. Soru

Sayısal fotoğrafın Belgesel fotoğrafçılığa katkısı nedir?

Cevap

Uzun seyahatlere çıkan belgesel fotoğrafçılar analog sistemle çalışırken yanlarına ancak sınırlı sayıda film alabiliyorlardı. Sayısal fotoğrafın yaygınlaşması filme oranla daha az yer kaplayan, yüksek kapasiteli hafıza kartları bu sınırlandırmayı ortadan kaldırmıştır. Ayrıca haber fotoğrafında olduğu gibi, belgesel fotoğrafların da hızlı bir şekilde ajanslara servis edilmesi önemli bir etkendir. Yine sayısal fotoğrafın getirdiği avantajlardan biri de, dünyanın neresinde olursanız olun internet sayesinde göndermek istediğiniz veriyi, anında istediğiniz yere ulaştırabilme olanağını kullanabilirsiniz.


34. Soru

Sayısal fotoğraf makineleri reklam ve tanıtım sektöründe kullanılmasının yararları nelerdir?

Cevap

Reklam fotoğrafçılığında, sayısal fotoğrafa geçişin temel nedeni ekonomik olmaktan çok, yaratıcı çalışmaları hızlandırmaktır. Sayısal fotoğraf makinelerinin reklam ve tanıtım sektöründe kullanılmasının nedenleri arasında yeterli görüntü kalitesi, zaman ve sınırsız sayısal müdahale olanaklarını sayabiliriz. Teknik olarak klasik yöntemde, çekilen dialar taranıp bilgisayar ortamına alınabilmekteydi. Taranan dialar ve elde edilen elektronik veri hiçbir zaman, sayısal fotoğraf makinesinin kalitesinde olmuyor ve bu nedenle reklam ve tanıtım fotoğrafçılığında sayısal fotoğraf doğrudan bilgisayar ortamında görüntü sağladığı için kullanım, zaman ve para açısından bu sektörün geleceğinde çok önemli bir yere sahip olmuştur. Analog fotoğrafta renk ısısı sorunlarıyla karşılaşan fotoğrafçılar sayısal teknoloji sayesinde en çok karşılaştıkları sorunun kolaylıkla üstesinden gelmişlerdir. Işık kaynaklarındaki farklı renk özellikleri beyaz ayarı yapma yeteneği olan sayısal fotoğraf sayesinde sorun olmaktan çıkmıştır. Photoshop ve benzeri görüntü işleme yazılımları; sayısal teknolojide kolaylık ve aklın sınırlarını zorlayan uygulamalarla fotoğrafçının kullanımındadır. Her aşamada görüntü işleme yazılımları ile fotoğraflara istenilen değişiklik yapılabilmektedir. Çekilen görüntülerin onaylanması ve işe devam etmek için müşteriye yollanan görüntüler maille en kısa sürede gerçekleşmektedir.


35. Soru

Reklam fotoğrafçılığında hangi tür fotoğraf makineleri kullanılır?

Cevap

Reklam fotoğrafçılığında zaman zaman 35mm tam çerçeve DSLR fotoğraf makinesi kullanılsa da, nitelikli işler için genellikle orta format, bazı durumla


36. Soru

Yakın plan fotoğrafçılık nedir?

Cevap

Yakın plan fotoğrafçılık terimi çok yakın mesafeden yapılan çekimler için kullanılır. Bir başka deyişle, yakın plan çekimlerin sınırlı bir konusu yoktur.


37. Soru

Yakın plan fotoğrafçılık nerelerde kullanlılır?

Cevap

Yakın plan fotoğrafçılık; elektriksel elemanların fotoğraflanmasından güzel bir
çiçeğin basit bir çekimine kadar birçok değişlik alanda kullanılabilir.


38. Soru

Yakın plan fotoğraf çekmek neye bağlıdır?

Cevap

Yakın plan fotoğraf çekebilmeniz tamamıyla makinenize ve objektifinize bağlıdır.


39. Soru

Masa üstü fotoğrafçılık nedir?

Cevap

Ürün fotoğrafı olarak da bilinen masa üstü (still life) fotoğrafçılığı, tanıtıma yönelik bir alandır.


40. Soru

Belgesel fotoğrafçılık nedir?

Cevap

Belgesel fotoğraf; kısaca çevremizde yaşanan olayların, toplumsal sorunların, felaketlerin, kültürel aktivitelerin yani yaşamı oluşturan her bir ögenin, gerçekçi bir bakış açısıyla fotoğrafik dil kullanarak anlatılmasıdır.


41. Soru

Sayısal fotoğraf makineleri nerede kullanılır?

Cevap

Sayısal fotoğraf makinesini; fotoğraf baskısı, gazete makalesi ve belge kopyalamakta kullanabilirsiniz.


42. Soru

Yakın plan fotoğraf çekebilmeniz nelere bağlıdır?

Cevap

Yakın plan fotoğraf çekebilmeniz tamamıyla makinenize ve objektifinize bağlıdır.


43. Soru

Close-up filtre nedir?

Cevap

Yakın plan


44. Soru

Uzatma tüpleri nedir?

Cevap

Yakın plan çekim için diğer bir yöntem ise uzatma tüpleridir. Farklı uzunluklarda içi boş olan tüpler aslında birer bağlantı eklentisidir. Objektif tüpe takılır ve tüp gövdeye kilitlenir. 


45. Soru

Masa üstü fotoğrafçılığı nedir?

Cevap

Ürün fotoğrafı olarak da bilinen masa üstü (still life) fotoğrafçılığı, tanıtıma yönelik bir alandır.


46. Soru

Masa üstü fotoğrafçılığında en az kaç ışık olması gerekir?

Cevap

Genellikle en az üç ışıkla çekilir.


47. Soru

Işık çadırı nedir?

Cevap

Masa üstü çekimlerin vazgeçilmez yardımcı gereci, ürünlerin parlamaması ve üstündeki yansımaları en aza indirecek olan ışık çadırıdır ve en çok masa üstü çekim alanlarında kullanılır.


48. Soru

Kopyalama nedir?

Cevap

Eğer tarayıcınız yoksa sayısal foto¤raf makinenizi belge kopyalama için kullanabilirsiniz. Belge kopyalama bir anlamda masa üstü fotoğrafçılığa benzer bir süreçtir.


49. Soru

Tungsten aydınlatma nedir?

Cevap

Akkor aydınlatma


50. Soru

Distorsiyon nedir?

Cevap

Biçim bozulmasI


51. Soru

Tele objektif nedir?

Cevap

Dar açılı objektif.


52. Soru

Agrandizör nedir?

Cevap

Büyüterek resim basmak için fotoğrafçılıkta kullanılan bir alettir. 


53. Soru

Yakın plan filtrelerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Büyüteç olarak nitelendirebileceğimiz bu filtreler; +1, +2, +3 gibi yaklaştırma özelliklerine sahiptir. 100 mm f:2.8 makro gibi bir objektifiniz yoksa, bu tür çekimler için uygun olan filtreleri de kullanarak yakın plan çekimler yapılabilir. 


54. Soru

Az ışıklı ortamlarda hangi filtre kullanılır?

Cevap

Az ışıklı ortamlarda, genelde tele bir objektif kullanılır.


55. Soru

Masa üstü fotoğrafçılıkta en önemli unsur nedir?

Cevap

Masa üstü fotoğrafçılıkta fark yaratan en önemli unsurun aydInlatma olduĞu söylenebilir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi