Sayısal Fotoğraf Makineleri Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Sayısal Fotoğrafta Yardımcı Gereçler

1. Soru

Sayısal fotoğrafta kullanılan veri aktarma yöntemleri, araçları ve nitelikleri nelerdir?

Cevap

Sayısal fotoğraf makinesi ile çekilen görüntüleri; bilgisayarlar, yazıcılar, cep telefonları vb. başka ortamlara aktarmak gerektiğinde bu işlev için kullanılan çeşitli veri aktarma yöntemleri ve araçları şunlardır: • Bellek Kartı Okuyucuları: Fotoğraf makinesini doğrudan bilgisayara bağlamadan bellek kartında bulunan sayısal veriyi bilgisayar ortamına, USB bağlantı yoluyla yüklemeye yarayan dahili ya da harici cihazlardır. • Veri Aktarma Kabloları: Bir çok kablosuz aktarım olanağına karşın, en güvenilir ve en kolay veri aktarımı, aşağıda bahsedilen kablolarla sağlanmaktadır: • USB kablosu, • FireWire kablosu, • Fotoğraf işleme yazılımı kullanarak eş zamanlı fotoğraf aktarımı, USB kablosu; harici aygıtların bilgisayara kolayca kurulumunun yapılması ve kullanılabilmesi için geliştirilmiş olan evrensel seri veri bağlantısı (Universal Serial Bus-USB) olarak adlandırılan kablo türüdür. Bellek kartı okuyucusu kullanmaksızın bellek kartındaki sayısal veriyi bilgisayara aktarmak olanaklıdır. FireWire kablosu; Apple tarafından geliştirilen, USB kablosu gibi harici araçları bilgisayara bağlamakta kullanılan yüksek hızlı ara yüz bağlantısıdır. PhaseOne şirketinin ham fotoğraf (Raw) işlemek için geliştirmiş olduğu Capture one yazılımı gibi bir çok yazılım da DSLR fotoğraf makinesinin USB veya firewire bağlantısıyla bilgisayara ve eş zamanlı olarak fotoğrafın yazılım üzerinden çekilmesine ve verinin doğrudan bilgisayara kaydedilmesine olanak sağlar. • Kablosuz Aktarım sistemleri şöyle sıralanabilir: • Bluetooth sistem, • Kızılötesi (infared) sistem, • Kablosuz (Wi-Fi) yerel ağa fotoğraf aktarımı. Bluetooth sistemle, fotoğraf makinesini herhangi bir kablo bağlantısı kullanmaksızın, kısa mesafe radyo frekansıyla bilgisayara bağlamak ve içinde bulunan sayısal veriyi aktarmak olanaklıdır. Kızılötesi sistem; daha eski model, bluetooth bulunmayan cihazlarda olan bir kablosuz veri aktarım yöntemidir. Bunlara ek olarak, yerleşik kablosuz ağ aktarımına sahip fotoğraf makineleri vardır. Gerek amatör gerekse profesyonel makinelerde var olan bu sistemle, bir yandan fotoğraf çekerken diğer yandan verileri eş zamanlı olarak bilgisayara aktarmak olanaklıdır.


2. Soru

Sayısal fotoğrafta kullanılabilen manyetik kayıt ortamları nelerdir?

Cevap

Optik medyalar, sayısal verinin arşivlenmesinden ziyade, bir yerden bir yere taşınması için kullanılmalıdır. En güvenilir arşiv sistemi harici disklerdir. Bu bağlamda sayısal fotoğrafta kullanılabilen manyetik kayıt ortamları şöyle sıralanabilir: • Sabit diskler, • Harici (taşınabilir) diskler, • Taşınabilir çoklu ortam depolama birimleri, • Web tabanlı veri depolama servisleri. Sabit diskler; bilgisayar içinde bulunan, veri depolanması amacıyla kullanılan, en güvenilir manyetik kayıt ortamlarıdır. Harici diskler; enerji ihtiyacını adaptör ya da bilgisayar bağlantısından temin eden, taşınabilir, USB veya firewire kablosuyla bilgisayara bağlanabilen manyetik kayıt ortamlarıdır


3. Soru

Çekim sonrasında çekilen fotoğrafların bilgisayar üzerinde işlenebilmesi için kullanılan yazılımlara işlevleri ile birlikte örnek veriniz.

Cevap

Fotoğrafların işlenebilmesi için kullanılabilen yazılım örnekleri şöyle sıralanabilir: • Adobe Photoshop, fotoğrafların işlenmesi için dünya standardı haline gelmiş bir yazılım olup hata düzeltiminden müdahaleye kadar bir çok olanağa sahiptir. • Adobe Lightroom, Photoshop ürününe yakın esneklik sağlarken daha çok işlenmesi ve arşivlenmesi için geliştirilmiş bir yazılımdır. • Yukarıdaki temel yazılımlara ek olarak web tabanlı (bulut) fotoğraf işlenmesi ve arşivlenmesi için Picasa/Google Photos, Photoshop’un Apple firmasındaki karşılığı olarak Aperture yazılımı, ve birden fazla fotoğrafın panoramik bir şekilde bir araya getirilmesini sağlayan PTGui gibi yazılımlar da sayısal fotoğrafların işlenmesinde kullanılan yazılımlara örnek olarak gösterilebilir


4. Soru

Görüntü çıktı cihazları ve nitelikleri nelerdir ve baskılarının kullanım amaçları nelerdir?

Cevap

Geleneksel fotoğraf sisteminde kullanılan karanlık odanın yerini, sayısal fotoğrafçılıkta aydınlıkta yapılan çeşitli baskı yöntemleri almıştır. Bunlardan bazıları kaliteli son baskı, bazılarıysa örnek baskı yapmada kullanılır. Mürekkep püskürtmeli (inkjet) ucuz modeller, termal yazıcılar, fotorealistik baskı sistemi, lazer yazıcılar fotoğrafik baskı yapmaktan daha çok, örnek görüntü sağlamaya yönelik cihazlardır. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir: • Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar: CMYK (cyan, magenta, sarı, siyah) yöntemiyle milyonlarca renk yanılsamasını oluşturarak nokta görüntülemeyi püskürteç aracılığıyla yapan cihazlardır. Sessiz, tozsuz, kokusuz, canlı renklerde, temiz ve net çıktılar verirler. İki sınıfa ayrılır: drop-on-demand (istek halinde damlatma) ve continuous flow (devamlı akış). Baskı kaliteleri elektrostatik çizicilerden daha üstündür; çünkü çözünürlüğü yüksek, kontrastları daha keskin ve renkleri daha canlıdır. • Termal Yazıcılar: Termal baskıda cyan, magenta, sarı, siyah renkli balmumlarıyla kaplı şeritler ısıtılarak kağıda aktarılır. Bu esnada yazıcının kafasından gelen ısı sayesinde renkli noktaları sayfa üzerinde sabitler. • Fotorealistik Baskı Cihazı: Elektro-fotoğrafik prensibin bir başka şekli olan elektrostatik yöntem, elektrostatik çizicilerde kullanılır. Baskı kafasının ısıtılması yardımıyla renkli bir şeride temas ettirilerek buharlaşan boyalarla oluşturulan renkler basarak yüksek kalitede görüntü basar. Renkli Lazer Yazıcı: Renkli görüntülerin oluşması için cyan, magenta, sarı, siyah renkler kullanılarak hızlı çıkış sunan bu sistemde hem maliyet düşük, hem de renk kalitesi yüksektir. Elektro-fotografik ya da Xerografi olarak bilinen sistem; sıradan bir lazer yazıcının, sayısal fotoğraf makinesinin ve yüksek baskı sistemlerinin hizmetinde kullanılmasıdır. En yaygın olduğu alan siyah-beyaz basımdır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılardan daha hızlı çalışır fakat resim çıktılarının kalitesi daha düşüktür. • RGB Lazer Tüplü Fotoğraf Baskı Sistemi (Lambda): Bu sistemin özelliği, tıpkı agrandizörle fotoğraf kağıdı üstüne baskı yapılabilmesi gibi üç renk (kırmızı, yeşil, mavi) süzgecinden geçen lazer tüp yardımıyla fotoğraf kağıdına görüntü aktarılmasıdır. Sayısallaştırılmış görüntünün bilgisayarda işlem gördükten sonra sinyaller aracılığıyla gönderilip baskı işleminin yapıldığı sistemin en büyük avantajı, klasik işlemlerle devamlılığı sağlamasıdır. Görüntünün sayısallaştırılmasıyla, plastik tabanlı, kağıt tabanlı ve yarı saydam olmak üzere değişik malzemelerde kullanılan sistem sayesinde siyah-beyaz, dia, renkli negatif diye bir ayrım ortadan kalkmıştır. • Film Çıktı Sistemi: Bilgisayar ortamına aktarılarak sayısallaştırılan görüntülerin, tekrar kimyasal film üzerine işlenmesi mümkündür. Yüksek kalitede film çıktısı alabilmek, taranmış görüntülerin de yüksek çözünürlük ve hassasiyette olmasıyla mümkündür. Siyah-beyaz, renkli negatif, dia film diye ayrım yapmayan bu sistemle, istenilen boyutta film formatının kullanılması için sadece film adaptörünün değişmesi yeterlidir.


5. Soru

Farklı tarayıcı türlerinin sıralayarak niteliklerini belirtiniz

Cevap

Tarayıcılar; fotoğraf, çizim ve filmler gibi analog görüntülerin sayısallaştırılması ve bilgisayara aktarılmasında kullanılır. Dört tür tarayıcı sistemi vardır: • Düz yatık (Flatbed) Tarayıcı: CCD (charged coupled device) adı verilen algılayıcının üstünde yer alan ve taranan malzemeye ışınlar gönderen sistemdir. CCD: Sayısal fotoğraf makinelerinde ve video kameralarında ışığa duyarlı yüzey olarak kullanılan, üzerinde ışığa foto diyotlardan oluşan tabakanın bulunduğu elektronik algılayıcıdır. Tarayıcılarda çözünürlük ön plandadır. Tarayıcının ton aralığı da kalite açısından çok önemlidir. • Saydam Tarayıcı: Pozitif film ya da negatif film taramak için geliştirilmiştir. Opak tarayan, düz yatık tarayıcının üstüne monte edilmiş bir ek yardımcı gereçten oluşur ya da sadece film taramak için özel tasarlanmış bir cihazdır. • Dönen Tamburlu Tarayıcı: Özellikle matbaalardaki gibi profesyonel kullanıcılar, yüksek çözünürlük için tamburlu tarayıcılar kullanır. CCD yerine PMT olarak adlandırılan bir foto-çoğaltıcı tüp kullanılır. • 3 Boyutlu Tarayıcı: Opak ve saydam görüntüleri sayısallaştırabilen tarayıcılar tek boyutlu işlemlerde kullanılabilir. Üç boyutlu nesneleri algılayabilmeleri için video kart destekli kameralar kullanılmaktadır.


6. Soru

Fotoğraf çekiminde kullanılabilen yardımcı donanımlardan örnekler veriniz.

Cevap

Fotoğraf çekiminde kullanılabilen yardımcı donanımlar aşağıdaki gibidir: • Üçayak: Tripod ya da sehpa olarak da adlandırılan bu gereç, fotoğraf makinesini sabitlemek, düşük örtücü hızlı çekimlerde net fotoğraf elde etmek için tasarlanmıştır. Üçayağa takılan kafalar sayesinde, farklı işlevlere sahip malzemeler de üçayağın üzerinde kullanılabilir. • Filtreler: En sık kullanılan filtrelerden olan UV (ultraviyole-morötesi); çıplak gözle görülemeyen morötesi ışınların, fotoğrafta bir pus tabakası oluşmasını engellerken aynı zamanda objektifi korur. Asıl amacı parlak yüzeylerdeki yansımaları yok etmek olan Polarizer filtreler, renkli çekimlerde de renk doygunluğunu arttırmak ve gök mavisini daha koyu göstererek bulutların daha belirginleşmesini sağlamaktadır. Beyaz ayarının makinenin üzerinde yapılmak istenmediği ya da yapılamadığı durumlarda, mekanik olarak renk düzeltme filtreleri kullanılmaktadır. Fotoğrafın netliği ve keskinliğini azaltan Diffüzör (soft) filtre, görüntüdeki detayları yumuşatmaya yarar. Yoğunluk (ND) filtresi, gri renkli olduğu için renkleri etkilemeden algılayıcının üzerine düşen ışığın yoğunluğunu azaltır. • Aydınlatma Araçları: • Sürekli ışık kaynakları, • Flaşlar, • Stüdyo Paraflaşları, • Fotoflood ampüller, • Led ışıklar. Sürekli ışık kaynakları; akkor lambalar olarak da adlandırılır, genellikle 3200 Kelvin renk ısısına sahiptirler. Kelvin (K): Işığın renk ısısının belirli bir matematik sistemiyle rakamsal değerlerle ifade edilmesidir. Sayısal fotoğraf teknolojisi, sürekli ışık kaynaklarını genellikle hareketsiz nesnelerin aydınlatılmasında kullanır. Flaş; aydınlatmanın yetersiz olduğu hallerde ya da aydınlatma kontrastını azaltmak için kullanılan, gün ışığı renk sıcaklığına sahip anlık bir ışık kaynağıdır. Flaşın ışık etkisi, üzerinde bulunan kılavuz numarasından öğrenilir. Anlık stüdyo aydınlatmaları olan stüdyo paraflaş sistemleri; günışığı rengi olarak kabul edilen 5500 Kelvinlik bir ısıya ve yüksek aydınlatma gücüne sahiptir. Fotoflood ampüller genel olarak evlerde kullanılan akkor ampüllere benzerler. 3400 Kelvin renk ısısı veren beyaz ya da içi aynalı modeller bir reflektör içinde kullanılmaktadır. Led (Light Emitting Diode); ışık yayan diyot olarak çevrilebilir. Flamanlı, halojen, ark ve floresan ışık kaynaklarına en iyi alternatiftir. Enerji kullanımı düşük ve uzun ömürlüdür. • • Kablolu ve Uzaktan Kumandalı Çekim Düğmeleri: Uzun süreli fotoğraf çekerken, fotoğraf makinesi üçayağa bağlı olsa da çekim düğmesine basarken makineyi oynatmak çekilen fotoğrafın sarsıntılı görünmesine neden olur. Hareketten kaynaklanan netsizliğe, görüntünün karışması anlamına gelen blur denir. Diğer netsiz fotoğraf deyimi flu, net olmayan, bulanık fotoğraf için kullanılır, hareketten kaynaklanan netsizlikle karıştırılmamalıdır. Fotoğrafın net olması için de kablo veya uzaktan kumanda deklanşör (çekim düğmesi) kullanılması gerekir.


7. Soru

Sayısal fotoğrafçılıkta kullanılan bellek kartı türlerini ve özelliklerini özetleyiniz.

Cevap

Bellek kartının en önemli yararları arasında; • Boyutlarının küçük oluşu, • Çalışırken az enerji harcamaları, • Çok sayıda fotoğraf kaydedebilmeleri ve • Sayısal verinin sayısız kez tekrar bellek kartına yazılması sayılabilir. Bellek kartları hızlarına göre çeşitlenmektedir. Kartın hızı kart içinde bulunan sayısal verinin ne kadar hızla bilgisayara aktarılacağı anlamına geldiği gibi fotoğraf makinesinin sayısal veriyi karta yazma hızını da belirler ve genellikle X ile veya 100mb/s ya da Class 4/Class 10 şeklinde gösterilir. Hızlı bellek kartı, özellikle seri fotoğraf çekiminde, fotoğraf makinesinin aksamadan fotoğraf çekmesine ya da yüksek tanımlamalı (Full HD) video kaydı yapılırken veri aktarımının kesintisiz yapılabilmesine yardımcı olduğundan önemlidir. Fotoğraf makinelerinde kullanılan bellek kartı tipleri şöyle sıralanabilir: • SD (Secure Digital), • SDHC (Secure Digital High Capacity), • Mini SD, • Micro SD, • Compact Flash (CF), • xD-Picture Card, • Sony Memory Stick, • Microdrive, • Multi Media Card, SD; küçük boyutlarda, yüksek kapasitelere sahip, üzerinde bulunan kilit sistemi nedeniyle bir çok diğer kartlardan daha güvenilir ve kullanımı kolay bir karttır. SDHC; SD kart boyutlarında, daha yeni bir teknoloji kullanarak daha yüksek kaydetme hızı ve bellek kapasitesi olanağı sağlar. Mini SD; SD kartın yarısı kadar bir boyuta sahiptir, genellikle küçük fotoğraf makinelerinde kullanılır. Micro SD; en küçük kart tipidir, veri aktarım hızları düşük olmasına karşın yüksek kapasitelere sahiptir. Compact Flash; fiziksel olarak en büyük şekle sahip olan CF kartlar profesyonel fotoğraf makinelerinde yaygınca kullanılırlar, farklı bellek kapasitelerinde ve hızlarda çeşitleri bulunur. xD-Picture Card; Fujifilm ve Olympus firmaları tarafından geliştirilmiştir, posta pulundan daha ufaktır, kayda değer sayıda fotoğrafı belleğine kaydedebilir, çok hızlı veri aktarımı yapabilir ve çok az enerji tüketir. Sony Memory Stick; sadece Sonynin geliştirmiş olduğu cihazlarda kullanılmaktadır, gerçek zamanlı görüntü veri aktarmada oldukça başarılıdır. Microdrive; IBM firması tarafından geliştirilmiştir, hard disklerin küçültülmüş halidir. Multi Media Card; MMC kart olarak tanınır, veri aktarma hızı düşük ancak fiyat olarak uygun olması nedeniyle MP3 çalar ve video kameralarda kullanılmaktadır. Günümüzde cep telefonları Micro SD, amatör ve yarı profesyonel fotoğraf makinesi üreticileri SD, ileri düzey SLR fotoğraf makineleri de CF Type I kart kullanmaktadır.


8. Soru

Sayısal fotoğrafta kullanılabilen optik kayıt ortamları nelerdir?

Cevap

Sayısal fotoğrafta kullanılabilen optik medyalar şöyle sıralanabilir: • CD-R (compact disk), • DVD-R (sayısal video disk), • Blu-Ray. CD-R; yuvarlak küçük boyutlu, taşınabilir, sayısal verileri (ses, video, fotoğraf vb.) yedeklemeye ve saklamaya yarayan, 700 MB veri toplayabilen optik medyadır. CD-RWler; sayısal verinin disk içerisine yazılıp silinmesine olanak tanıyan bir optik depolama birimidir. DVD-R; sıradan CDlerden daha hızlı ve fazla veri barındırabilir, 4,7 GB depolama olanağı sağlar. Blu-Ray ise yeni nesil bir optik depolama birimi olup her bir disk tek katmana 25 GB veri depolayabilir. Çift katman Blu-Ray disklerde kapasite 50 GB olur, veri aktarımı çok hızlıdır.


9. Soru

Bellek kartı nedir?

Cevap

Bellek kartı, sayısal verinin depolanmasına yarayan en pratik ve küçük birimler olarak tanımlanmaktadır.


10. Soru

Bellek kartları nerelerde kullanılır?

Cevap

Bellek kartları genellikle sayısal fotoğraf makineleri, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve Mp3 çalarlar gibi birçok elektronik araçta kullanılmaktadır.


11. Soru

SD kart nedir?

Cevap

SD Secure Digital'in kısaltmasıdır. Küçük boyutlarda oluşu ve yüksek kapasitelere sahip olması gibi nedenlerle birçok fotoğraf makinesi tarafından kullanılan en yaygın bellek kartı tipidir.


12. Soru

SDHC bellek kartı nedir?

Cevap

SD kart boyutlarında olan, SDHC tipi bellek kartları daha yeni bir teknoloji kullanarak daha yüksek kaydetme hızı ve bellek kapasitesi olanağı sağlamaktadır.


13. Soru

Mini SD bellek kartı nedir?

Cevap

Genellikle küçük fotoğraf makineleri tarafından kullanılan MiniSD tipi bellek kartları SD kartların yarısı kadar bir boyuta sahiptir.


14. Soru

Compact Flash (CF) nedir?

Cevap

Fiziksel görünüm olarak en büyük şekle sahip olan CF tipi bellek kartlar profesyonel fotoğraf makinelerinde yaygın olarak kullanılırlar.


15. Soru

xD-Picture Card nedir?

Cevap

Fujifilm ve Olympus firmalarının geliştirmiş olduğu bellek kartı tipidir.


16. Soru

Sony Memory Stick bellek kartı nedir?

Cevap

Sony firmasının geliştirmiş olduğu bu tip bellek kartları sadece firmanın geliştirmiş olduğu cihazlarda kullanılmaktadır. Üç farklı modelde üretilen bu kartlar gerçek zamanlı görüntü veri aktarmakta son derece başarılıdır. Üzerlerinde bulunan düğme sayesinde silme ve yeni yazmaya karşı koruma sağlar.


17. Soru

Microdrive nedir?

Cevap

IBM firması tarafından geliştirilen bu kart, hard disklerin küçültülmüş hâlidir. İçinde bulunan hareketli parçalar nedeniyle dikkatli kullanmalıdır. Veri aktarma hızı yavaş olan bu tür kartlar CF kart kullanan makinalara uyumludur.


18. Soru

Multi media card nedir?

Cevap

MMC kart olarak tanınan bu kartların veri aktarma hızı düşük olmasına karşın fiyat olarak daha uygun olması nedeniyle daha çok MP3 çalar ve video kameralarda kullanılmaktadır.


19. Soru

Bellek kartı alırken nelere dikkat edilmeli?

Cevap

Bellek kartını veri yazımı ve aktarılması sırasında, foto¤raf makinesinden ya da bilgisayardan çıkarmayalım.
Bellek kartıyla işlem yapılırken fotoğraf makinesinin pilini çıkarmayalım.
Bellek kartının temas bölgelerine dokunmayalım, kirletmeyelim.
Bellek kartını çok yüksek ve çok düşük ısıdan, nemden ve statik elektirikle temastan koruyalım.
Bellek kartlarını kullanmadığınız zaman onları orijinal plastik kaplarında saklayalım.


20. Soru

CD-R nedir?

Cevap

Yuvarlak küçük boyutlu taşınabilir olan CD (compact disk) sayısal verileri (ses, video, fotoğraf gibi) yedeklemeye ve saklamaya yarayan bir optik medyadır. CD-R disk yazma işlemi sırasında sonlandırılmadığı sürece kapasitesi dolana kadar veri yazımına izin veren bir optik depolama birimidir. 


21. Soru

CD-RW nedir?

Cevap

SayIsal verinin disk içersine yazılıp silinmesine olanak sağlayan optik depolama birimleridir. Ancak yeniden yazılabilir olanlarının dayanıklılık ömrü diğerlerine göre çok daha kısadır. Ayrıca disk içerisinde bulunan verinin silinebilme özelliği fotoğraf arşivi yapımında CD-RW’ları güvenilmez kılmaktadır.


22. Soru

DVD nedir?

Cevap

DVD (sayısal video disk) şu anda en çok kullanılan optik depolama teknolojisi olarak görülmekte, sıradan CD’lerden daha hızlı ve fazla veri barındırabilmektedir. Standart bir CD 700 MB veri depolarken tek katmanlı bir DVD 4,7 GB depolama olanağı sağlar.


23. Soru

Blu-Ray nedir?

Cevap

Yeni nesil optik depolama birimleridir. Her bir disk tek katmana 25 GB veri depolayabilir. Çift katman Blu-ray disklerde kapasite 50 GB. olur. DVD’lere göre, saklama kapasitesi yüksektir ve veri aktarımı çok hızlıdır.


24. Soru

Sabit diskler nedir?

Cevap

Sayısal fotoğraf verilerinin güvenilir bir şekilde depolanması ve katalog hâline getirilip istediğiniz foto¤rafa rahatça ulaşabilmeniz için kullanılan en güvenilir sistem sabit disklerdir. Kısaca sabit diskleri; bilgisayar içinde bulunan, veri depolanması amacı ile kullan›lan manyetik kayıt ortamları olarak tanımlayabiliriz.


25. Soru

Harici disk nedir?

Cevap

Harici disk enerji ihtiyacını adaptör ya da bilgisayar bağlantısından temin eden, taşınabilir, USB ya da firewire kablosuyla bilgisayara bağlanabilen manyetik kayıt ortamıdır.


26. Soru

www.dropbox.com nedir?

Cevap

Ücretsiz kullanıcılarına 2GB, ücretli kullanıcılarına ise 50GB ve 100 GB internet tabanlı veri depolama alanı sağlayan dropbox sitesi veri
depolama hizmetini Windows, Mac, Linux gibi her türlü işletim sistemiyle kullanmak mümkündür.


27. Soru

www.rapidshare.com nedir?

Cevap

Dünyada en yaygın kullanılan ve en çok güvenilen dosya paylaşım sistemidir. Kısmen ücretsiz bir upload /download sitesi olan rapidshare, video, program, müzik vb. dosya tiplerini internete aktarmanızı ve başka kullanıcıların aktardığı dosyaları indirmenizi sağar.


28. Soru

www.flickr.com nedir?

Cevap

Flickr, fotoğraflarızı yükleyebileceğiniz ve tüm dünya ile paylaşabileceğiniz bir fotoğraf paylaşım sitesidir. Flickr’da istediğiniz konuda fotoğraf aratabilir ve foto¤raflara yorum yazabilirsiniz. Flickr’a fotoğraf yükleyebilmek için bir Yahoo e-mail hesabına sahip olunmalıdır.


29. Soru

FireWire kablosu nedir?

Cevap

Apple şirketi tarafından geliştirilen, USB kablosu gibi harici araçları bilgisayara bağlamakta kullanılan yüksek hızlı ara yüz bağlantısıdır.


30. Soru

Panoramik fotoğraf nedir?

Cevap

Herhangi bir yapıyı ya da manzaradan oluşan bir görüntüyü, analog ya da sayısal olanaklar kullanarak, çoğunlukla birkaç fotoğrafı yanyana ekleme yoluyla, normal fotoğraf ebatından daha geniş ya da uzun formatta gösteren fotoğrafa denir.


31. Soru

Flaş nedir?

Cevap

Flaş, aydınlatmanın yetersiz olduğu hâllerde ya da aydınlatma kontrastını azaltmak için kullanılan, gün ışığı renk sıcaklığına sahip anlık bir ışık kaynağıdır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi