Sayısal Fotoğraf Makineleri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Büyük Ve Orta Format Fotoğraf Makineleri

1. Soru

Büyük format fotoğraf makineleri dış mekanda da tercih edilmesinin neden tercih edilir?

Cevap

Fotoğraf tarihine damgasını vuran birçok ünlü fotoğraf, büyük format fotoğraf makineleri ile üretilmiştir. Her türlü ince ayrıntının vurgulandığı bir sanat fotoğrafında, bir mimari fotoğrafta, kumaşın dokusunun ya da bir kolyenin üzerindeki işlemelerin gösterilmek istendiği bir reklam fotoğrafında, ustalar büyük format fotoğraf makinelerini kullanırlar.


2. Soru

Orta format fotoğraf makinelerini, büyük format fotoğraf makinelerinden ayıran en önemli farklılığın ne olduğunu açıklayınız?

Cevap

Kamera hareketlerini yapmaya elverişsiz yapısıdır. Bu özelliği perspektif kontrolü yapabilmeyi olanaksız hale getirir. Ancak büyük formatlara oranla daha az hacimde yer tutması, elde taşınabilmesini ve kullanımını kolaylaştırır. Özellikle moda fotoğrafçılığı alanında yaygın olarak kullanılırlar.


3. Soru

Büyük Format fotoğraf makinelerinde taşıyıcı unsurlar nelerdir açıklayınız?

Cevap

Fotoğraf makinesinin gövdesini meydana getiren iskeleti oluşturur. Bu unsurlar dört başlık altında toplanır: • Arka Standart (Arka çerçeve-Film düzlemi), • Ön Standart (Ön çerçeve-Objektif düzlemi), • Körük, • Taşıyıcı düzlem (Monoray).


4. Soru

Çoğunlukla plan film için hangi ölçüler kullanılır?

Cevap

Çoğunlukla inç ölçü sistemine göre 4x5 inç (10x12.5 cm.), 5x7 inç (13x18 cm.) ve 8x10 inç (20x25 cm.) olarak üretilir ve kullanılır. Büyük formatta sıklıkla kullanılan film boyutları 4x5 inç ve 8x10 inç idi. Ancak, günümüzde söz konusu filmlerin yerini büyük oranda sayısal görüntü arkalıkları almıştır.


5. Soru

Büyük format fotoğraf makineleri, ortamdaki ışık değerini ölçebilen ışıkölçerlere sahip değillerdir. Bunun yerine ışık ölçümü nasıl yapılır anlatınız?

Cevap

Işık ölçümünü yapabilmek için el pozometrelerinden (ışıkölçer) ya da makine üzerine takılabilen harici ışıkölçerlerden faydalanmak gerekir


6. Soru

Merkezi örtücü’ nün görevi nedir?

Cevap

Cevap: Merkezi örtücü, objektifin içinde mümkün olduğu kadar diyafram sistemine yakın yer alan, iris şeklinde yaprak plakalardan oluşan örtücü sistemidir. Yani diyaframın yanı sıra örtücü mekanizması da objektifin içindedir. Bu tür objektiflerde flaşlı çekimde senkron hızı sorunu yoktur. Tüm örtücü hızları, flaş ile senkron sağlarlar (eş zamanlı olarak çalışırlar). Görüntünün takibi ve kadrajlama buzlu cam üzerinde gerçekleştirilir. Bu nedenle, film magazinini makineye takmadan önce, netlik ve çerçeveleme gibi ayarların tamamlanması gerekir.


7. Soru

Objektif düzlemine yaptırılan kayma hareketleri ve eğik hareketler ne işe yaramaktadır?

Cevap

Objektif düzlemine yaptırılan kayma hareketleri, konuya bakış noktasının da değişmesine neden olur. Film düzlemine (arka çerçeve) yaptırılan benzer hareket ise sadece görüntünün çerçeve alanı içerisinde yerinin değişmesini sağlar. Objektif düzlemine yaptırılan eğik hareketler, görüntünün netliğini değiştirir. Film düzleminin benzer hareketleri ise hem netlik hem de görüntünün biçim özelliklerinin değişmesine (küresel bir nesnenin, eliptik bir forma dönüşmesi gibi) yol açar.


8. Soru

Büyük Format fotoğraf makinelerinde taşıyıcı unsurlardan olan Ön Standart’ı açıklayınız?

Cevap

Ön Standart ön çerçeve olarak da tanımlanır. Fotoğraf makinesinin ön bölümünde yer alır ve üzerine objektifin konumlandırıldığı alandır. Büyük format fotoğraf makinesine özelliklerini kazandıran birçok işlev, bu ön standardın hareketleri ile sağlanmaktadır


9. Soru

Elektronik Donanımlı Büyük Format Makineler’in genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Boyut olarak küçüktür. Sayısal objektifler (ES electronic shutter) ve sayısal arkalıklar ile birlikte kullanılır. Kullanılacak örtücü hızı, diyafram gibi veriler, objektif ve sayısal arkalığı bir birine bağlayan bir kablo aracılığı ile makine üreticisinin tasarladığı bilgisayar yazılımı sayesinde kontrol edilir ve uygulanır. Görüntünün çerçevelemesinin yapıldığı ve izlendiği yer, öncelikli olarak bilgisayar ekranıdır. Ancak bazı sayısal arkalık modellerinin likit kristal ekranları üzerinde de görüntü izlenebilir ya da isteğe bağlı olarak, sadece buzlu camda da çerçeveleme yapılabilir.


10. Soru

Pan film (Sheet film) nedir?

Cevap

Geleneksel büyük format körüklü fotoğraf makinelerinde kullanılan asetat ya da polyester taşıyıcı tabanlı tekli plaka filmlere plan film (Sheet film) denir


11. Soru

Monoray fotoğraf makineleri kaç çeşitten oluşmaktadır?

Cevap

Monoray fotoğraf makineleri iki türlüdür;

• Mekanik Donanımlı Büyük Format Makineler

• Elektronik Donanımlı Büyük Format Makineler


12. Soru

Monoray (Tek Raylı) Fotoğraf Makinelerinin genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Film ya da sayısal algılayıcı düzlemi (arka standart) ve objektif düzlemleri (ön standart) hareketlidir ve söz konusu paneller tek bir ray üzerinde konumlanırlar. Makine tek bir uzun ray üzerine konumlandığından, birçok büyük format fotoğraf makinesi gibi, bu makinelerde de üçayak kullanımı bir zorunluluktur. Film ve objektif düzlemleri birbirlerinden bağımsız eğme ve kayma hareketlerini gerçekleştirebilir.


13. Soru

Plan film nedir?

Cevap

Plan film, çoğunlukla büyük format körüklü fotoğraf makinelerinde kullanılan asetat ya da polyester taşıyıcı tabanlı tekil plan filmlere verilen addır.


14. Soru

Büyük format fotoğraf makinelerini, 35mm ve orta format SLR ya da DSLR makinelerden ayıran en önemli fark nedir?

Cevap

Objektif ve görüntü (film) düzlemlerine, eğme ve kaydırma hareketleri yaptırabilecek şekilde tasarlanmış olmalarıdır.


15. Soru

Büyük Format fotoğraf makinelerinde taşıyıcı unsurlardan olan Taşıyıcı düzlem’i açıklayınız?

Cevap

Körükle birbirine bağlanan ön ve arka çerçevelerle bu çerçeveler üzerine kurulu görüntüleme sistemini (objektif ve görüntü düzlemi) taşıyan ana parçaya verilen isimdir


16. Soru

Sayısal teknoloji, fotoğraf makinelerini nasıl biçimlendirmektedir.

Cevap

Gelişmekte olan sayısal fotoğraf teknolojisi, etkisini özellikle sayısal görüntü algılayıcılar üzerinde göstermektedir. Fotoğraf makinesi gövdeleri ve objektifler, geliştirilen algılayıcı yongaları, çözünürlükleri ve boyutlarına göre tasarlanmakta, tüketici tercihleri bu tanımlamalar ışığında biçimlenmektedir


17. Soru

Düzlem yataklı fotoğraf makineleri günümüzde giderek kullanımı azalsa da, özellikle hangi alanlarda kullanılmaktadır?

Cevap

Düzlem yataklı fotoğraf makineleri günümüzde kullanımı azalsa da bu tip fotoğraf makineleri özellikle manzara ve portre fotoğrafçılığında, dış mekanlarda tercih edilir.


18. Soru

Büyük format fotoğraf makineleri için kullanılan diğer tanımlar nelerdir?

Cevap

Büyük format fotoğraf makineleri; stüdyo kamerası, teknik kamera, İngilizcede view camera, field camera ve stand camera gibi farklı isimlerle de tanımlanırlar.


19. Soru

Büyük Format fotoğraf makinelerinde taşıyıcı unsurlardan olan Körük’ü açıklayınız?

Cevap

Arka ve ön çerçeveleri birbirine bağlayan esnek ve kıvrımlı ışık geçirmez bölümdür. Standart ve geniş açı körükleri olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Standart körükler, hem standart objektiflerle yapılan çekimlerde, hem de ara uzatma gerektiren tele ve yakın plan (makro) fotoğraf çekimlerinde ön ve arka çerçeveler arasında gerekli olan yeteri açıklığın sağlanmasına olanak tanır. Geniş açı körükler ise, standart körüğe göre daha kısa ancak geniş, kıvrımsız ve çok daha esnek yapısal özellikleri ile film ya da sayısal arkalık ile objektif aralığının birbirine yakın olmasını gerektiren durumlarda kullanılır.


20. Soru

Mekanik Donanımlı Büyük Format Makinelerin genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Boyut olarak daha büyüktür. Bu tür makinelerde bakaç olarak buzlu cam kullanılır. Buzlu camın üzerinden takip göreceli olarak zordur. Işık koşullarının yarattığı parlamalar, görüntünün baş aşağı ve sağ-sol ters oluşumu (ayna ve pentaprizma olmamasından dolayı) görüntü takibini güçleştirir. “Copal” ya da “Compur” olarak adlandırılan merkezi (yaprak) örtücüye sahip mekanik objektifler kullanılır.


21. Soru

Orta format fotoğraf makinelerin genel özellikleri neleridir?

Cevap

Orta format fotoğraf makinelerinin büyük çoğunluğu, objektif, gövde ve film taşıyıcısı (magazin) ya da sayısal arkalık olmak üzere birbirlerinden ayrılabilir üç bölümden oluşur. Objektif ve film düzlemlerini bir arada tutan kısım (gövde), aynı zamanda görüntünün izlenebilmesine olanak tanıyan ayna, buzlu cam ve pentaprizma ya da üstten bakmalı bakaç çerçevesini üzerinde bulunduran bölümdür.


22. Soru

Fotoğraf makinesinin görüntüleme unsurları nelerdir?

Cevap

• Buzlu cam (Bakaç/vizör)

• Film ya da sayısal arkalıklar

• Objektif


23. Soru

Teknik görüntü kalitesi söz konusu olduğunda Büyük format fotoğraf makinelerinin önemi nedir?

Cevap

Büyük format fotoğraf makineleri, teknik açıdan fotoğraf dünyasındaki en kaliteli fotografik görüntüleri üretebilen aygıtlardır. Geleneksel fotoğrafçılıkta geçerli olan, film boyutu büyüdükçe, görüntü kalitesi artar kuralı, sayısal fotoğrafçılıkta da algılayıcı boyutuna uygulanır.


24. Soru

Centerfilter nedir?

Cevap

Geniş açı objektiflerle çekilmiş fotoğraflarda merkezle kenarlar arasında ışık yoğunluğu farkını dengelemek amacıyla üretilen ve objektif üzerine takılarak kullanılan, merkezi nötr gri kenarları şeffaf, degrade özel cam yüzey tasarımıdır.


25. Soru

Büyük Format fotoğraf makinelerinde Görüntüleme unsurlar nelerdir açıklayınız?

Cevap

Taşıyıcılara bağlanarak konumlandırılan, konunun çerçevelenmesine (kadrajlanmasına) ve görüntülenmesine olanak tanıyan ögelerden oluşur ve üç temel başlık altında tanımlanır: • Buzlu cam (Bakaç/vizör), • Film ya da sayısal arkalıklar, • Objektif.


26. Soru

Büyük Format fotoğraf makinelerinde taşıyıcı unsurlardan olan Arka Standart’ı açıklayınız?

Cevap

Arka çerçeve olarak da tanımlanır. Buzlu camın ve film taşıyıcısı (film magazini) ya da sayısal arkalığın konumlandırıldığı çerçeveye verilen addır. Fotoğraf makinesinin arka kısmında yer alır


27. Soru

Düzlem yataklı fotoğraf makinelerinin genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Katlanabilir özelliğe sahiptirler. Film ya da sayısal algılayıcı düzlemi (arka standart) hareketsizdir. Objektif düzlemi (Ön standart) ve körük, kızak adı verilen taşıyıcı düzlem üzerinde aynı eksende hareket eder. Taşıyıcı kızak yukarı kaldırıldığında söz konusu sistem içeriye katlanır ve kızak, kapak görevini üstlenir


28. Soru

Büyük format objektif tasarımlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Büyük format objektif tasarımlarının özellikleri üç maddede özetlenebilir:

• Net görüntü dairesi çapının büyüklüğü (aydınlatma dairesi ya da kapsama gücü)

• Çizgi ayırma gücü

• Objektif kusurlarından arındırıkmışlık


29. Soru

Küresellik Kusuru nedir?

Cevap

Merceğin asal eksenine paralel gelen ışık demetinin mercekten geçtikten sonra yine merceğin küresel profilinden kaynaklanan sebeple farklı odak noktalarında kırılmaları sonucu oluşan kusurdur.


30. Soru

Sayısal SLR Orta Formatlar’ın genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Orta formatta; objektif, gövde ve sayısal arkalığın birbiri ile tam uyumlu çalışabilmesi esası üzerine kurgulanmış fotoğraf makinesi sistemleridir. Bu makinelerle birlikte kullanılan objektif tasarımlarının net görüntü dairesi çapları (aydınlattıkları film düzlemi) üzerindeki alan, kullanılan sayısal arkalığın köşegen uzunluğu temel alınarak tasarlanmıştır. Böylelikle bu makinelerin hem geniş açı, hem de teleobjektif tasarımları gerçek odak uzaklıklarında gerçek değerleri ile kullanılabilirler.


31. Soru

Büyük format fotoğraf makinelerinde sistemi bir araya getiren yapısal ögeler nelerdir?

Cevap

Söz konusu yapısal ögeler iki temel başlık altında toplanırlar. Bunlar; • Taşıyıcı unsurlar ve • Görüntüleme unsurları olarak adlandırılır.


32. Soru

Küresellik kusuru nedir?

Cevap

Merceğin asal eksenine paralel gelen ışık demetinin mercekten geçtikten sonra yine merceğin küresel profilinden kaynaklanan sebeple farklı odak noktalarında kırılmaları sonucu oluşan kusurdur.


33. Soru

Büyük Format fotoğraf makinelerinde Görüntüleme unsurlarından olan Film ya da sayısal arkalıkların görevlerini nelerdir açıklayınız?

Cevap

Günümüzde, sayısal arkalık seçenekleri boyut ve çözünürlük esasına göre çeşitlenirler. Görüntü çözünürlüğü, sayısal görüntüyü oluşturan en küçük ışığa duyarlı birimlerin, algılayıcı alanının yatay ve düşey eksenlerinde yer alan sayı ve sıklıklarına (piksel yoğunluğuna) bağlı olarak görüntünün renk derinliği, kontrastlık ve parlaklık değerlerini ayırmaya yönelik etkisidir. Söz konusu değerlerin fotoğrafta etkin biçimde oluşturulmasında, sayısal görüntü arkalıklarının çözünürlüklerinin (piksel yoğunluğunun) yanı sıra, çalışma ilkeleri ile yazılımların veriyi görüntüye dönüştürme algoritmaları önemlidir. Sayısal görüntü arkalıkları üç gruba ayrılır: • Tek pozlandırma ile görüntü elde edilen arkalıklar, • Üst üste pozlandırma ile görüntü elde edilen arkalıklar, • Tarayarak pozlandırma ile görüntü elde edilen arkalıklar.


34. Soru

Perspektif kontrolünde esas amaç nedir?

Cevap

Perspektif kontrolünde esas amaç, konunun düşey çizgilerinin film düzlemine paralelliğini korumaktır. Öncelikli olarak konuya göre objektif ve film düzlemlerinin birbirine paralellikleri sağlanır ve görüntünün film düzlemi üzerindeki konumu (yeri), arka çerçevenin, çerçevelemeye bağlı olarak yukarı aşağı ya da sağa sola kaydırma hareketleri ile düzenlenir.


35. Soru

Geniş aç

ıobjektiflerle çekilmiş fotoğraflarda merkezle kenarlar arasında ışık yoğunluğu farkını dengelemek amacıyla üretilen ve objektif üzerine takılarak kullanılan, merkezi nötr gri kenarları şeffaf, degrade özel cam yüzey tasarına ne ad verilir?

Cevap

Centerfilter


36. Soru

. Orta format fotoğraf makineleri kaç ana gruba ayrılır. Açıklayınız?

Cevap

Orta format fotoğraf makineleri üç ana grupta incelenir. Bunlar; • Geleneksel SLR-TLR orta formatlar, • Kompozit SLR orta formatlar ve • Sayısal SLR orta formatlar olarak adlandırılmaktadır.


37. Soru

Monoray (Tek Raylı) Fotoğraf Makineleri kaç grupta incelenir bunlar nelerdir?

Cevap

Monoray fotoğraf makineleri iki türlüdür. Bunlar; • Mekanik Donanımlı Büyük Format Makineler ve • Elektronik Donanımlı Büyük Format Makineler olarak adlandırılır.


38. Soru

Büyük format makinelerinin tercih edilmelerinde rol oynayan faktörler nelerdir?

Cevap

Büyük format makinelerinin tercih edilmelerinde rol oynayan faktörler iki bölümde incelenebilir.
• Biçim ve perspektif kontrolü
• Net alan derinliği kontrolü


39. Soru

Objektif nedir?

Cevap

Büyük format fotoğraf makinelerinde örtücü sistemi (zamanlayıcı) ve diyafram mekanizması mercek gruplarının arasında yer alan bağımsız bir sistem bütünüdür. Söz konusu sistem adını, yapısında bulundurduğu örtücü sisteminden alır.


40. Soru

Profesyonel fotoğrafçıların 1970’lü yıllarda yaşadıkları zorluklar nelerdir.

Cevap

İthalat sıkıntısından dolayı, yıllardır kullandığı film, kağıt ya da bunların banyolarını piyasada bulamadığında, o gün bulabildiği film, kağıt ya da banyo markasını alıp ve ona alışmaya çalışmışlardır. Bir gün o da döviz sıkıntısında dolayı ithal edilemediğinde, başka bir markayı almak ve ona da yeniden alışmak (film, kağıt, banyo uyumu) zorunda kalmışlardır


41. Soru

Pentaprizma nedir?

Cevap

Buzlu camın üzerinde sağ-sol ters yönlerde oluşan iz düşümü düzelterek bakaca ulaştırmayı sağlayan buzlu cam üzerine konumlandırılmış beş kenarlı cam prizma yapıdır. Böylesi bir durumda görüntünün, buzlu cam üzerinde sağ-sol ters olarak oluştuğu görülür.


42. Soru

Büyük format fotoğraf makinelerinin yapılarını iki başlık altında incelemek mümkündür. Bunlar nelerdir?

Cevap

Düzlem Yataklı Fotoğraf Makineleri

Monoray (Tek raylı) Fotoğraf Makineleri


43. Soru

TLR orta format fotoğraf makinelerinde, "paralaks hatası" nedir?

Cevap

TLR orta format fotoğraf makinelerinde, objektiflerin konuya bakış eksenlerindeki seviye farkından dolayı, izlenen görüntü ile kayıt edilen görüntü arasında -özellikle yakın plan çekimlerde- kadraj farklılıkları söz konusu olabilir. Bu uyumsuzluğa paralaks hatası adı verilir.


44. Soru

Çizgi ayırma gücü (Çözümleme gücü) nedir?

Cevap

Objektifin 1mm aralıkta ayırabildiği çizgi sayısıdır. Örnek olarak, 35 mm. DSLR bir fotoğraf makinesi objektifiyle çekilen bir görüntüde bir insanın saçları siyah bir bütün gibi görülürken, büyük format bir fotoğraf makinesi objektifi ile çekilen görüntüde, büyültüldüğünde her bir saç teli tek tek seçilebilir


45. Soru

Düzlem yataklı fotoğraf makinelerinin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Katlanabilir özelliğe sahiptirler. Film ya da sayısal algılayıcı düzlemi (arka standart) hareketsizdir. Objektif düzlemi (Ön standart) ve körük, kızak adı verilen taşıyıcı düzlem üzerinde aynı eksende hareket eder. Taşıyıcı kızak yukarı kaldırıldığında söz konusu sistem içeriye katlanır ve kızak, kapak görevini üstlenir. Kamera hareketleri sınırlıdır. Objektif düzlemi eğme (tilt) ve kayma (shift) hareketleri yapabilir. Çoğunda film düzlemi hareketsizdir ve pek az tasarımda film düzlemi eğme ve kayma hareketlerini sınırlı olarak gerçekleştirilebilir.


46. Soru

Geleneksel SLR-TLR Orta Formatlar’ın genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Geleneksel orta formatlar isimlerini, bu makinelerde kullanılan film boyutundan alır. Roll (makara) ya da 120 olarak adlandırılan filmler kullanılarak marka ve model tasarımına bağlı biçimde 6x4.5, 6x6 cm ve 6x7 cm boyutlarında görüntü elde edilebilir. Geleneksel orta formatlar; • SLR (single lens reflex) ve • TLR (Twin Lens Reflex) olmak üzere iki türleri vardır. SLR türlerinde, takılı objektifin gördüğü alan, iz düşüm olarak ayna aracılığıyla buzlu cam üzerinde takip edilir. Işıkölçer çoğunda bulunmaz. Ancak pentaprizmalı olanları buzlu cam üzerinden ışık okuması yapmaya elverişli sistemi de bu yapı içerisinde bulundurur ya da ayrı olarak pentaprizma ile bir arada bulunan bu sistem, buzlu cam üzerine takılabilir. TLR (Twin Lens Reflex) olarak adlandırılan türlerinde ise bakaç farklılığı bulunur. Makine üzerinde iki adet objektif yer alır. Alt alta konumlanan objektiflerin, altta yer alanı film düzlemi üzerinde görüntü oluşturmaya, üst tarafında yer alanı ise (bakaç objektifi), buzlu cam üzerinde sahte iz düşüm yaratarak, film düzlemi üzerinde oluşacak görüntüyü canlandırarak izlenebilmesini sağlar.


47. Soru

Objektifin içinde mümkün olduğu kadar diyafram sistemine yakın yer alan, iris şeklinde yaprak plakalardan oluşan örtücü sisteme ne ad verilir?

Cevap

Merkezi örtücü


48. Soru

Kompozit orta format fotoğraf makinlerinin en büyük sorunu nedir?

Cevap

Kompozit orta formatların en büyük sorunu; özellikle 6x7cm. format için tasarlanmış objektiflerin net görüntü dairesi çaplarının, kullanılacak sayısal arkalığın algılayıcısının köşegen uzunluğundan büyük olmalarıdır. Bu nedenle de, söz konusu çap içindeki sayısal arkalığın algılayıcısının daha küçük boyutlu olmasından dolayı, daha dar bir alanı çerçeve içersine alabilmesidir. Özellikle bu durum, 6x7cm format için tasarlanmış geniş açı objektif tasarımlarından tam anlamı ile performans alınamamasını gündeme getirir.


49. Soru

Kompozit SLR Orta Formatlar’ın en büyük sorunları nelerdir?

Cevap

Kompozit orta formatların en büyük sorunu; özellikle 6x7 cm. format için tasarlanmış objektiflerin net görüntü dairesi çaplarının, kullanılacak sayısal arkalığın algılayıcısının köşegen uzunluğundan büyük olmalarıdır. Bu nedenle de, söz konusu çap içindeki sayısal arkalığın algılayıcısının daha küçük boyutlu olmasından dolayı, daha dar bir alanı çerçeve içerisine alabilmesidir.


50. Soru

Büyük format makinelerinin tercih edilmelerinde rol oynayan faktörler nelerdir?

Cevap

İki grupta toplanabilir. Bunlar; • Biçim ve perspektif kontrolü ve • Net alan derinliği kontrolü olarak adlandırılır.


51. Soru

Net alan derinliği nedir?

Cevap

Netlemesi yapılan konunun, önünde ve ardında kalan net olarak görülebilir mesafeyi tanımlayan terimdir. Tercih edilen objektifin odak uzaklığı, diyafram çapı ve netleme uzaklığına bağlı olarak, söz konusu net alan derinliği değişkenlik gösterir.


52. Soru

Büyük format fotoğraf makinelerinde objektif seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli ölçüt nedir?

Cevap

Objektifin görüntü düzleminde aydınlattığı dairesel alanın, kullanılacak film ya da sayısal arkalığın (algılayıcı) köşegen uzunluğundan daha büyük bir alanı (çapı) kapsayabilmesi yani aydınlatabilmesidir. Söz konusu nitelik, perspektif kontrolünde çokça kullanılan, kaydırma hareketlerinin etkin bir biçimde uygulanabilmesinde gereken önemli bir özelliktir. Bu alana objektifin net görüntü dairesi ya da kapsama alanı denir. Böylelikle görüntü düzlemi, söz konusu çap içerisinde hareket edebilme (kayma hareketlerini yapabilme) yeteneği kazanır


53. Soru

Distorsiyon nedir?

Cevap

Düz çizgilerin görüntü alanı içersinde dışa doğru bükülmesidir. Yatay eksende bükülmelere yastık, düşey eksende bükülmelere fıçı distorsiyon denir.


54. Soru

Sayısal görüntü arkalıkları kaça ayrılır?

Cevap

• Tek pozlandırma ile görüntü elde edilen arkalıklar

• Üst üste pozlandırma ile görüntü elde edilen arkalıklar

• Tarayarak pozlandırma ile görüntü elde edilen arkalıklar


55. Soru

"Objektif, film ve konu düzlemi sonsuzda aynı ara kesitte buluştuğunda konu düzlemi üzerinden geçen her nokta, film düzlemi üzerinde kullanılan diyafram değerine bağlı kalmaksızın net görülür."

Bu kurala ne ad verilir?

Cevap

Scheimpflug Kuralı


56. Soru

Geleneksel SLR-TLR orta format fotoğraf makinelerinde, buzlu camın üzerinde sağ-sol ters yönlerde oluşan iz düşümü düzelterek bakaça ulafltırmayı sağlayan buzlu cam üzerine konumlandırılmış beş kenarlı cam prizma yapıya ne ad verilir?

Cevap

Pentaprizma


57. Soru

Orta format fotoğraf makineleri kaça ayrılır?

Cevap

Orta format fotoğraf makineleri üç ana gruba ayrılır:

• Geleneksel SLR-TLR orta formatlar

• Kompozit SLR orta formatlar

• Sayısal SLR orta formatlar


58. Soru

Scheimpşug Kuralı nedir?

Cevap

Objektif, film ve konu düzlemi sonsuzda aynı ara kesitte buluştuğunda konu düzlemi üzerinden geçen her nokta, film düzlemi üzerinde kullanılan diyafram değerine bağlı kalmaksızın net görülür.


59. Soru

Sayısal SLR orta format makinelerin hem geniş açı, hem de teleobjektif tasarımlarının gerçek odak uzaklıklarında gerçek değerleri ile kullanılabilmesinin nedeni nedir?

Cevap

Bu makinelerle birlikte kullanılan objektif tasarımlarının net görüntü dairesi çapları (aydınlattıkları film düzlemi) üzerindeki alan, kullanılan sayısal arkalığın köşegen uzunluğu temel alınarak tasarlanmıştır. Böylelikle bu makinelerin hem geniş açı, hem de teleobjektif tasarımları gerçek odak uzaklıklarında gerçek değerleri ile kullanılabilirler.


60. Soru

Kompozit SLR Orta Formatlar’ın genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Sayısal arkalıklar ile uyumlu çalışabilecek yapıda olan eski nesil orta for


61. Soru

Orta formatta; objektif, gövde ve sayısal arkalığın birbiri ile tam uyumlu çalışabilmesi esası üzerine kurgulanmış fotoğraf makinesi sistemlerin ne ad verilir?

Cevap

Sayısal SLR orta format fotoğraf makineleri


62. Soru

Büyük Format fotoğraf makinelerinde Görüntüleme unsurlarından olan buzlu camın görevlerini nelerdir açıklayınız?

Cevap

Görüntünün, kadraj (çerçeveleme) ve netliğinin kontrol edildiği şeffaf cam yüzeye verilen isimdir. Görüntü baş aşağı, sağ-sol ters bir iz düşümle direkt buzlu cam üzerinde oluşur. Işık koşullarının yarattığı parlamalar, görüntünün baş aşağı ve ters oluşumu (ayna ve pentaprizma olmamasından dolayı) görüntüyü izlemeyi güçleştirir. Buzlu cam üzerine eklenen Fresnel cam - Çift delikli bakaç gibi eklemelerle söz konusu olumsuzlukların önüne geçilebilir. Buzlu cam, film ya da sayısal arkalık bir kaydırma adaptörü (sliding back) ile aynı düzlem üzerinde de konumlanabilir.


63. Soru

Distorsiyon (biçim bozulması) nedir?

Cevap

Düz çizgilerin görüntü alanı içerisinde dışa doğru bükülmesidir. Yatay eksende bükülmelere yastık, düşey eksende bükülmelere fıçı distorsiyon denir.


64. Soru

Çoğunlukla büyük format körüklü fotoğraf makinelerinde kullanılan asetat ya da polyester taşıyıcı tabanlı tekil plan filmlere ne ad verilir?

Cevap

Plan film (sheet film)


65. Soru

Fotoğraf makinesinin taşıyıcı unsurları nelerdir?

Cevap

• Arka Standart (Arka çerçeve - Film düzlemi)

• Ön Standart (Ön çerçeve - Objektif düzlemi)

• Körük

• Taşıyıcı düzlem (Monoray)


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi