Sayısal Fotoğraf Baskı Teknikleri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Baskı Süreci Ve Aygıtları I

1. Soru

Agrandizör baskı nerede yapılır?

Cevap

Agrandizör baskıları yapmak için karanlık bir odaya ihtiyaç vardır. Bu odanın da iki temel bölümü olması gerekmektedir: 1-Baskı yapılacak ve agrandizörde büyütülerek kağıtların basıldığı kuru bölüm, 2- Kağıt banyolarının banyo küvetleri, banyo süresince kullanılan araç ve gereçlerin bulunduğu ıslak bölüm Ayrıca baskı yapılacak odanın sıcaklığının 20 derece civarında olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Baskı yapılacak odaya hiçbir yerden ışık sızmaması için özel çaba harcanmalıdır.


2. Soru

Toplumsal sentez nedir?

Cevap

Toplamsal sentez, Ana renkler olan Kırmızı, Mavi ve Yeşil renklerin kullanıldığı ve İngilizce karşılığı olan RGB (Red, Green, Blue) harfleri ile tanımlanan pozlama yöntemidir.


3. Soru

Banyo döngüsü nedir?

Cevap

Banyo döngüsü, Pozlanmış fotoğraf kartlarının banyo edilmesi sürecinde, makinada bulunan kimyasalların kullanılmakta olan bölümünden atılan miktar kadar taze banyonun makineye eklenme süreci, banyo döngüsü olarak tanımlanmaktadır. Makinede bulunan banyonun tazeliği ve aktivitesi bu işlem sayesinde korunabilir.


4. Soru

Işık girişimi nedir?

Cevap

Birden fazla ana rengin bir ara renk oluşturabilmesi için, renklerin farklı ışık kaynaklarından gelerek bir noktada buluşması gerekir. Bu sürece ışık girişimi adı verilir.


5. Soru

Baskı kalitesini etkileyen faktörler nelerdir, açıklayınız?

Cevap

1- Nitelikli bir baskı alıp almayacağımızı anlamak için Photoshop programında görüntü boyutunu “Resample Image” özelliği kapalıyken basmak istediğimiz boyuta getirmeliyiz. Photoshop programında “Print Size”da eğer görüntü doğru gözüküyor ise (yani pikselleşme veya flulaşma yok ise) baskı doğru çıkar. Baskı cihazlarının çözünürlüğü ile görüntü dosyaları nın çözünürlüğü arasında doğrudan ilişki bulunmaz. 2- Kaynak görüntü dosyasının Renk uzayı (color space) baskı cihazınınki ile aynı olmalıdır. Diğer bir deyişle Uluslararası Renk Konsorsiyumunun (International Color Consorsium) yaratmış olduğu renk alanları çerçevesinde renk üreten veya yansıtan her cihaz, bir ICC ile çalışır. Bu ICC bazen popüler görüntü işleme programı olan Photoshop’un yaratıcısı olan Adobe firmasının standardı olan en temel AdobeRGB olabilir. Bazen de firmalar kendi ICC’lerini yaratıp bunu müşterilerine verirler. 3) Görüntüyü hazırladığımız ekranın baskı cihazı ile uyumlu (kalibre edilmiş) olması gerekmektedir. Bir diğer anlamda ekranda gördüğümüzü baskıda da alabilmemiz gerekmektedir. 4) Görüntüler RGB hazırlanmalıdır. Tüm bu cihazlar CMYK dosyaları da kabul edip kendi içlerinde daha sonra RGB yapabilseler bile direkt RGB dosyalardan daha nitelikli baskılar üretebilmektedir. 5) Görüntü verisinin özü Photoshop veya başka bir programda bozulmadan baskıya gönderilmelidir. Örneğin daha büyük görüntü almak için kaynak dosyamızın boyutunu büyütecek bir dosya kullanırsak, bunun verinin özüne zarar vermeyecek bir şekilde uygulandığına ve baskıda doğru sonucu vereceğine emin olarak yapmamız gerekmektedir. 6) Negatif banyo (RA4) taze tutulmalı ve banyo döngüsü (turnover) mutlaka kontrol edilmelidir. RA4 banyo makinelerinin Geliştirici ve Ağartma/sabitleme banyoları sürekli takviye eden tazeleyici (Replenisher) kimyasalları vardır. Banyo makineleri bu kimyasalları kullanım hacimlerine göre sürekli kendi içlerindeki asıl tanklara takviye ederler. Makine içindeki banyo kullanıma da bağlı olarak aşağı yukarı bir hafta içinde takviye tankından gelen ecza ile tamamiyle yenilenmiş olur. Eğer kullanım düşük olur ve bu süre uzarsa banyo kimyasalları bozulmaya başlar, etkisini yitirir ve makine içindeki banyonun yeniden hazırlanması gerekir. 7) Banyo kimyasallarının ısıları ve kağıdın bu kimyasallar içindeki geçiş süreleri kontrol edilmelidir. Normal şartlarda banyo ısısı negatif renkli kağıtlarda geliştirme banyosu için 35 derecedir (en fazla +, - 0,5 derece sapma olabilir) ve süresi 45 saniyedir. Ağartma ve sabitleme banyosu için de gerekli olan ısı, 35 derecedir. (en fazla +, - 2 derece fark olabilir) ve süre yine 45 saniyedir. Ancak su ısısı mutlaka 30 veya 35 derece arasında sabit tutulmalıdır. Su ısısı doğru olmayan banyolarda (örneğin soğuk su) kağıt yüzeyindeki kimyasal kalıntılarının atılma süreci tamamlanamaz. Bu da, fotoğrafın daha hızlı bozulmasına (sararma) neden olur.


6. Soru

Agrandizör nedir?

Cevap

Fransızca kökenli olan bu kelimenin Türkçe karşılığı “büyütücüdür”. Cinslerine göre 10-20 kat büyültme yapabilirler. Bazıları ise yarı yarıya veya 1/4 oranında küçültme imkânına sahiptir. Agrandizörler, aslında amatör kameralar ile çekilen negatiflerden kâğıda fotoğraf baskısı yapmak için yapılmıştır. Fakat şeffaf negatif veya dia pozitiflerden çekim yapmak için de kullanılmaktadırlar.


7. Soru

Fotoğraf üretiminin doğru sonuçlanması için neler gerekmektedir?

Cevap

Fotoğraf çekmek, fotoğraf üretiminin yalnızca başlangıç aşamasıdır. Doğru ışığı, tekniği ve makineyi kullanmak ise, doğru fotoğraf üretiminin başlangıcıdır. İster fotoğraf sanatçısı, ister amatör, isterse reklam fotoğrafçısı olsun, fotoğraf alanında faaliyet gösteren kişi, çekim sonrası süreci, başka bir deyişle, baskı konusunu da bilmek durumundadır. Çekim aşamasında yapılan çalışmanın kalitesi ne kadar iyi olursa olsun, sonuçta ortaya çıkacak olan görüntünün kalitesinin yüksek olması da, düşük olması da baskı sürecinde gerçekleşecektir.


8. Soru

Agrandizörlerde ışık kaynağı nedir?

Cevap

Agrandizörlerde ışık kaynağı olarak 75 Watt ya da 150 Watt opak fotoğraf ampulleri kullanılır. Yeni tip agrandizörlerde halojen lambalar da kullanılır.


9. Soru

Negatif renkli kağıt hangi tabakalardan oluşur?

Cevap

Renkli negatif kağıt, temel olarak aşağıdaki tabakalardan meydana gelir: • Kırmızıya Duyarlı Yüzey (üstte) • Yeşile Duyarlı Yüzey (ortada) • Maviye Duyarlı Yüzey (altta)


10. Soru

Kuplör nedir?

Cevap

Renkli negatif kağıt (veya film) üzerinde bulunan, pozlandıktan sonra geliştirici banyodaki kimyasalların etkimesiyle ilgili renge boyanan moleküller. Diğer bir deyişle, çift teşkil eden fotoğrafta renkli boyaları meydana getiren organik kimyasal maddeler.


11. Soru

Çıkarımsal sentez nedir?

Cevap

Çıkarımsal sentez, Ara renkler olan Magenta, Cyan ve Sarı renklerin kullanıldığı ve İngilizce karşılığı olan CMYK (Cyan, Magenta,Yellow ve Black) harfleri ile tanımlanan pozlama yöntemidir.


12. Soru

Rasterizing (RIP) nedir?

Cevap

Rasterizing (RIP), En temel anlamda bu işlem sırasında basmak istediğimiz görüntülerin kağıt üzerinde ışın haline dönüştürülürken almış oldukları bilgilerdir. Başka bir deyişle, bir tür dönüştürme, tercüme etme sürecidir.


13. Soru

Şasi nedir?

Cevap

Negatif taşıyıcılara Kitap biçiminde şase denir. Filmin şaseye yerleştirilmesi, kitabın sayfaları arasına koymaya benzer. Negatif taşıyıcı şase, agrandizörün en önemli parçalarından biridir. Negatif film bu şase içinde düzgün bir şekilde durur. Film şase içinde menteşe şeklindeki iki metal plaka arasına yerleştirilir. Şasenin menteşeli parçası kapandığında film, iki plaka arasında düz bir şekilde kalır.


14. Soru

Poz saati nedir?

Cevap

Poz saati, Fotoğraf makinelerinde pozlama süresini belirlememizi sağlayan örtücü mekanizmasının yaptığı işlemin aynısı, fotoğraf baskısı sırasında da gerekli olmaktadır. Duyarlı yüzey üzerine ışık verme süresi, pozlama süresidir. Agrandizörde bu işlemi yapmamızı sağlayan ilave aygıtlar poz saati olarak adlandırılır.


15. Soru

Büyük baskı yapabilen makinaların işleyişini anlatınız?

Cevap

Pozlandırıcılarda RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) lazerler gelen sayısal bilgiyi bir ışık hüzmesi şeklinde negatif fotoğraf kağıdı üzerine pozlandırırlar. Bu pozlandırma esnasında ışık hüzmesinin içindeki bilgiler değişirken aynı anda fotoğraf kağıdı da senkronize bir şekilde makinenin içinde akmaya başlar. Bu süreç, çok büyük bir agrandizör bir karanlık kutu içine konmuş gibi düşünülebilir. Nasıl ki agrandizörün pozlama yapması için bir ışık göndermesi gerekiyorsa, lazer pozlandırma sisteminin de işleyişi aynıdır. Ancak arada temel bir farklılık vardır; Lazer pozlama tekniğinde görüntü (bilgi) kağıdın üzerine tek seferde düşmez, adete çizgisel bir ışık demeti halinde satır satır pozlanır.


16. Soru

Agrandizörün çalışma prensibini açıklayınız?

Cevap

Bütün agrandizörler aynı temel prensibe göre çalışır. İğne deliği fotoğraf makinesini düşünün; görüntünün oluştuğu yüzeye negatif film konularak tam arkasından ışık verildiği zaman, karanlık kutu içinde görüntünün oluşmasının tamamen tersi gerçekleşir. Işıkla arkadan aydınlatılan negatif filmin görüntüsü karanlık kutu içinden geçerek iğne deliğine (yani objektife) ulaşır. Ve objektif, filmin görüntüsünü karşıdaki bir yüzeye yansıtır. Bütün bu süreç, karanlık bir ortamda gerçekleştiği taktirde görüntü gözle görülebilir. Aydınlatma kaynağından gelen ışık, negatif filmin üzerinden geçerek objektifte toplanır. Objektif, filmin görüntüsünü ışığa duyarlı olan fotoğraf kâğıdına yansıtır.


17. Soru

Banyo işlemi nedir?

Cevap

Banyo işlemlerinin ilk ve en önemli evresi “Geliştirmedir”. Geliştirmede, ışık görmüş olan gümüş tuzu grenleri, gümüş’e indirgenir. Bu süreçte, ışık görmemiş grenler, etkileşime uğramaz. Poz verme sürecinde oluşan ve yalnızca 10 gümüş atomu içeren gizli görüntü noktacığının, toplam 1010 (10 000 000 000) gümüş atomu içeren bütün greni indirgemeye sokma özelliği, fotoğrafçılık maddelerinin yüksek duyarlıkta olmasının temel nedenidir. Banyoda, buna uygun bir indirgeyici ya da iki indirgeyiciden oluşan bir karışım bulunur.


18. Soru

Ağartma ve Tespit nedir?

Cevap

Geliştirme işleminde ortaya çıkan metalik gümüş ve gümüş bileşiklerinin kağıt yüzeyinden atılması gerekir. Bu sürecin sonunda geriye sadece renkler kalacaktır. Bu işlem Ağartma ve Sabitleme (Bleach ve Fix) banyosunda gerçekleşir. Metalik gümüş ağartma (bleach) banyosundaki kimyasallar ile önce gümüş tuzlarına çevrilir. Fixer (sodyum veya potasyum tiosulfat) sayesinde kağıt yüzeyinden alınır. Fakat kağıt yüzeyinde hala ortadan kalkmamış kimyasallar vardır. Bunların yüzeyden uzaklaştırılması için akar suda yıkanması gerekir. Bunun için yıkama suyunun sıcaklığı ve süresi banyo kadar önemlidir. Kısacası gereksiz ve istenmeyen gümüşün atılabilmesi için ağartma işleminde gümüş, bileşik haline getirilir ki tespit sırasında diğer bileşiklerle birleşip su ile yıkandığında kağıdın yüzeyinde kolayca atılsın ve kimyasal tepkime sona ersin.


19. Soru

Upper part nedir?

Cevap

Tercüme edilmiş görüntü verileri, pozlandırıcının Kırmızı, Yeşil ve Mavi kanallarından ayrı ayrı duran lazerlerini harekete geçirir. Görüntünün içindeki ton, renk ve ışık dengesine göre makine, otomatik olarak hangi kanaldan ne kadar güçte lazer kullanacağını hesaplar. Üç ayrı kanaldan lazer ışını olarak çıkan görüntü verileri kuvvetli, yeterli ve keskin bir pozlandırma yapabilmek için, çok düz ve sarsılmaz bir satıh üzerinde yol kat ederler. Bu sürecin sonunda, makinenin üç lazeri de birleştirip ıslah olmuş tek ışın demetine dönüştürdüğü bölüme gelirler. Bu bölüm, “Upper Part” diye adlandırılır. Burada çizgisel olarak barınan görüntü verileri ışın halinde karşılarında saatte 20 metrekare hızla akmakta olan fotoğraf kağıdına yansımaya başlarlar. Bu noktada ışık kaynağı olan lazerler ve üst ünite ile kağıt akış hızının mükemmel şekilde senkron çalışması çok kritiktir. Pozlandırma işlemi bu şekilde tamamlanan kağıt rulosu, geleneksel olarak renkli kağıt banyolarında kullanılan RA4 banyo işlemi için karanlık ortamda banyoya verilir.


20. Soru

Doğada üç ana renk olduğunu ispatlayan bilim adamı kimdir?

Cevap

1861 yılında James Clark Maxwell adında İskoçyalı bir araştırmacı/fizikçi/matematikçi beyaz ışığın yukarıda saydığımız üç ana renkten meydana geldiğini ispatlamıştır. Maxwell, sabit bir cismin mavi, yeşil ve kırmızı filtreler ile üç ayrı siyah/beyaz negatifini çekmiştir. Pozitif bir görüntü elde edebilmek için bu negatifleri siyah-beyaz pozitif filmlere basmıştır. Böylece üç tane pozitif film elde etmiştir. Her pozitifi ayrı ayrı bir projeksiyon makinesine koyduktan sonra, negatifleri çekerken kullandığı filtreleri de kendine ait olan pozitiflerin önüne koymuştur. Böylece üç projeksiyonla perdeye aksettirdiği görüntüleri üst üste çakıştırınca çekmiş olduğu konunun tam renkli bir görüntüsünü elde etmiştir.


21. Soru

Geliştirici banyo hangi maddelerden oluşur?

Cevap

Geliştirme banyolarına katılan başlıca üç madde, hidrokinon, p-aminofenol ve p-fenilen diamindir (Renkli fotograf banyosu da hidrokinon ve p-aminofenol yoktur sadece p-fenilen diamin türevleri aktif maddedir). Söz konusu maddelerin indirgeme gücü, çözeltinin alkalilik oranına bağlı olarak artar. Bu nedenle banyoya, boraks, sodyum karbonat ya da kostik soda gibi, uygun alkaliler katılır. Geliştirme tepkimesi sonucu açığa çıkarılan bromür iyonlarının, tepkimenin oranını azaltması yüzünden, taze ve kullanılmış geliştiriciler arasındaki farkı en aza indirmek için, çözeltiye potasyum bromür de eklenir. Geliştirici çözeltilerinde, ayrıca sodyum sülfit bulunur. Sodyum sülfit, geliştirici maddesinin atmosferdeki oksijenle yükseltgenmesini engelleyerek, banyonun saklanma ömrünü uzatır. Sülfit, alkali çözeltilerde tepkimeye giren ve ayrışarak renkli tanecikler üreten yükseltgenmiş geliştirici banyosuyla da kimyasal tepkimeye girerek, fotoğrafta lekelerin oluşmasını önler.


22. Soru

Ana renkler nelerdir?

Cevap

Doğada temel üç ana renk vardır. Kırmızı, yeşil, mavi.


23. Soru

Ara renkler nasıl oluşur?

Cevap

Bu üç ana rengin herhangi iki tanesinin bir araya gelerek birleşmesiyle üç yardımcı ara renk meydana gelir. Kırmızı ile yeşil birleşmesinden sarı, yeşil ve mavi birleşmesinden cyan, mavi ve kırmızının birleşmesinden magenta ara renkleri meydana gelir. Ana ve ara renklerin çeşitli oranlarda birleşmesiyle doğadaki bütün renklerin oluştuğu kanıtlanmıştır.


25. Soru

Agrandizör ne demektir?

Cevap

Fransızca kökenli olan bu kelimenin Türkçe karşılığı “büyütücüdür”. Cinslerine göre 10-20 kat büyültme yapabilirler. Bazıları ise yarı yarıya veya 1/4 oranında küçültme imkânına sahiptir. Agrandizörler, aslında amatör kameralar ile çekilen negatiflerden kâğıda fotoğraf baskısı yapmak için yapılmıştır. Fakat şeffaf negatif veya dia pozitiflerden çekim yapmak için de kullanılmaktadırlar.


26. Soru

Agrandizör baskıları yapmak için karanlık odanın kaç bölümü bulunmalıdır?

Cevap

Agrandizör baskıları yapmak için karanlık bir odaya ihtiyaç vardır. Bu odanın da iki temel bölümü olması gerekmektedir:

  • Baskı yapılacak ve agrandizörde büyütülerek kağıtların basıldığı kuru bölüm,

  • Kağıt banyolarının banyo küvetleri, banyo süresince kullanılan araç ve gereçlerin bulunduğu ıslak bölüm.


27. Soru

Bir agrandizörün yukarı aşağı hareketi, netleme körüğü ve objektifin fotoğraf makinesi ile birbirine benzer yanları nelerdir?

Cevap

Agrandizörün, bulunduğu tezgah üzerinde yukarı aşağı hareketi ile bir fotoğraf makinesinin zoom objektifinin yaklaştırma uzaklaştırma özelliği aynı amacı taşır. Diğer bir deyişle; agrandizör yukarıya kaldırılırsa filmdeki görüntünün aşağıya düşen boyutu büyür, aşağı indirilirse, görüntünün boyutu küçülür. Bu duruma benzer olarak; zoom objektiflerin hareketi de görüntü alanının büyüyüp küçülmesini sağlar. Agrandizör üzerinde bulunan netleme körüğü ile objektifin netleme sistemi de aynı biçimde çalışır. Agrandizör ve fotoğraf makinesi objektiflerinin ışık geçirdiği alanı belirleyen diyafram sistem leri aynı amaçla, benzer biçimde çalışmaktadır.


28. Soru

Poz saati nedir ?

Cevap

Fotoğraf makinelerinde pozlama süresini belirlememizi sağlayan örtücü mekanizmasının yaptığı işlemin aynısı, fotoğraf baskısı sırasında da gerekli olmaktadır. duyarlı yüzey üzerine ışık verme süresi, pozlama süresidir. Agrandizörde bu işlemi yapmamızı sağlayan ilave aygıtlar poz saati olarak adlandırılır. 


29. Soru

Büyük ebat baskı yapabilen üç marka hangileridir?

Cevap

 Piyasada büyük ebat baskı yapabilen üç marka vardır. Durst, OCE ve Chromira.


30. Soru

Rasterizing ne demektir?

Cevap

Rasterizing (RIP): En temel anlamda bu işlem sırasında basmak istediğimiz görüntülerin kağıt üzerinde ışın haline dönüştürülürken almış oldukları bilgilerdir. Başka bir deyişle, bir tür dönüştürme, tercüme etme sürecidir.


31. Soru

Geleneksel yüzeyler olarak tanımladığımız fotoğraf kartları üzerine sayısal pozlama yapılabildiğini gördük. Sizce bilgisayar ortamında üretilmiş bir görüntünün fotoğraf filmi üzerine pozlanması (fotoğraf makinesi ile çekilmiş gibi) mümkün müdür?

Cevap

Bu sorunun yanıtı hiç şüphesiz evettir. Geleneksel fotoğraf kağıtlarının üzerine laser teknolojisi kullanarak görüntü pozlanmakta ve yine geleneksel banyo tekniği ile görüntü ortaya çıkarılmaktadır. Aynı şekilde, bilgisayar ortamında üretilmiş bir çizim, ya da sayısal bir fotoğraf, lazer teknolojisi kullanılarak film üzerine pozlanabilir. Bu amaçla özel olarak üretilmiş cihazlarla ger çekleştirilen işlemde renkler sırasıyla film üzerine pozlanır. Daha sonra geleneksel banyo ile yıkanan film üzerinde, fotoğraf makinesi ile çekilmemiş, bilgisayarda üretilmiş bir fotoğrafik görüntü ortaya çıkacaktır. Bu teknik, sayısal fotoğraf baskısının henüz yapılmadığı dönemlerde, bilgisayarda üretilen görüntülerin geleneksel baskı sisteminde basılabilmesini sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Yaygın olmamakla beraber günümüzde de kullanılan bu teknik, özellikle geleneksel siyah beyaz kartlara sayısal fotoğraf basmak isteyen fotoğrafçılar için önemli bir çözüm olarak görülebilir.


32. Soru

Fotoğrafta banyo işlemi ne demektir?

Cevap

 
Gizli görüntüyü ,bir dizi kimyasal işlemle açıkça görünebilir ve kalıcı görüntüye dönüştürmeye banyo işlemi denir.
 


33. Soru

Banyo işlemlerinin ilk ve en önemli evresi hangisidir?

Cevap

Banyo işlemlerinin ilk ve en önemli evresi “Geliştirmedir”. Geliştirmede, ışık görmüş olan gümüş tuzu grenleri, gümüş’e indirgenir. Bu süreçte, ışık görmemiş grenler, etkileşime uğramaz.


34. Soru

Geleneksel yüzeyler üzerine agrandizör ile yapılan pozlama ile lazer ışınları kullanılarak yapılan pozlamaların banyo süreçleri arasında fark var mıdır?

Cevap

Bu sorunun yanıtı, “Hayır, farklılık yoktur” biçiminde olmalıdır. Geleneksel fotoğraf teknolojisi döneminde kullanılan fotoğraf kağıdı ve banyo sistemi, günümüz de kullanılan sayısal teknoloji sürecinde de aynı biçim de kullanılmaktadır. Bu süreçte meydana gelen en önemli değişim, pozlama sistemidir. Agrandizörün yaptığı pozlama işleminin yerini laser pozlama sistemi almış, banyo sürecinde ise bir değişiklik olmamıştır. Süreç, geliştirme, ağartma ve sabitleme banyoları ile gerçekleşmektedir.


35. Soru

Ana renkler hangileridir?

Cevap

Doğada üç temel renk vardır. Kırmızı, Yeşil ve Mavi. 1861 yılında James Clark Maxwell adında İskoçyalı bir araştırmacı/fizikçi/matematikçi beyaz ışığın yukarıda saydığımız üç ana renkten meydana geldiğini ispatlamıştır. 


36. Soru

Ara renkler nasıl meydana gelir?

Cevap

Bu üç ana rengin herhangi iki tanesinin bir araya gelerek birleşmesiyle üç yardımcı ara renk meydana gelir. Kırmızı ile yeşil birleşmesinden sarı, yeşil ve mavi birleşmesinden cyan, mavi ve kırmızının birleşmesinden magenta ara renkleri meydana gelir.


37. Soru

Işık girişimi ne demektir?

Cevap

Işık girişimi: Birden fazla ana rengin bir ara renk oluşturabilmesi için, renklerin farklı ışık kaynaklarından gelerek bir noktada buluşması gerekir. Bu sürece ışık girişimi adı verilir.


38. Soru

Toplama sentez ne demektir?

Cevap

Toplamsal sentez: Ana renkler olan Kırmızı, Mavi ve Yeşil renklerin kullanıldığı ve ingilizce karşılığı olan RGB (Red, Green, Blue) harfleri ile tanımlanan pozlama yöntemidir.


39. Soru

Çıkarımsal sentez ne demektir?

Cevap

Çıkarımsal sentez: Ara renkler olan Magenta, Cyan ve Sarı renklerin kullanıldığı ve ingilizce  karşılığı  olan CMYK (Cyan, Magenta,Yellow ve Black) harrferi ile tanımlanan pozlama yöntemidir.


40. Soru

Geleneksel yüzeyler olarak tanımladığımız, banyo sonucunda ortaya çıkan renkleri fotoğraflarla, inkjet sistemler kullanılarak basılan fotoğraflar birbirleriyle kıyaslanabilirler mi?

Cevap

Geleneksel yüzeyler olarak tanımlanan fotoğraflarla inkjet tekniği kullanılarak basılan sayısal fotoğrağarın birbirleriyle kıyaslanması doğru bir yaklaşım değildir. Halk dilinde kullanılan “elma ile armut” yaklaşımı, burada da geçerlidir. Geleneksel yüzeyler üzerinde pozlama ve kimyasal banyo ile oluşturulan fotoğraf bağlı bağına bir baskı tekniğidir. Aynı şekilde, inkjet sistemlerin ortaya koyduğu sonuçta bir başka baskı sistemidir. Bu yüzden, her iki mecrayı da kendi içinde değerlendirmek doğru yöntem olacaktır.


41. Soru

Kuplör ne demektir?

Cevap

Renkli negatif kağıt (veya film) üzerinde bulunan, pozlandıktan sonra geliştirici banyodaki kimyasalların etkimesiyle ilgili renge boyanan moleküller. Diğer bir deyişle, çift teşkil eden fotoğrafta renkli boyaları meydana getiren organik kimyasal maddelerdir.


42. Soru

Baskıya gönderilecek belgenin renk profili ile baskı yapılacak cihazın kullandığı renk profilinin uyumlu olmasının önemini nedir?

Cevap

Fotoğrafik görüntülerin üretildiği süreçte kullanılan aygıtlar, görüntülerin işlendiği süreçte kullanılan aygıtlar ve baskı yapılan aygıtlar, birbirleriyle uyumlu çalışmalıdır. Bu uyum da, öncelikle renk profilleri üzerinde gerçekleşmelidir. Fotoğraf üretimi, doğası gereği renkler üzerinden yürür. Bu açıdan bakıldığında, renk profili kavramının önemi daha da belirginleşecektir. Uyumsuz renk profilleri kullanan sistemlerin ortak üretimi olan sayısal görüntülerin, doğru değerlerle ortaya çıkma şansı yok denecek kadar azdır. Profesyonel üretim biçimi, üretim aygıtlarının birbirleriyle uyumlu olmasını zorunlu kılar. Bu sayede, bilgisayar ekranında gerçeğe en yakın tonda görülen renkler, baskı aygıtından da aynı tonları içererek çıkacaktır.


43. Soru

Banyo döngüsü ne demektir?

Cevap

Banyo döngüsü: Pozlanmış fotoğraf kartlarının banyo edilmesi sürecinde, makinada bulunan kimyasalların kullanılmakta olan bölümünden atılan miktar kadar taze banyonun makineye eklenme süreci, banyo döngüsü olarak tanımlanmaktadır. Makinede bulunan banyonun tazeliği ve aktivitesi bu işlem sayesinde korunabilir.


44. Soru

Ağartma ve Sabitleme banyosunda hangi işlemler gerçekleşir?

Cevap

Geliştirme işleminde ortaya çıkan metalik gümüş ve gümüş bileşiklerinin kağıt yüzeyinden atılması gerekir. Bu sürecin sonunda geriye sadece renkler kalacaktır.Bu işlem Ağartma ve Sabitleme banyosunda gerçekleşir.Metalik gümüş ağartma banyosundaki kimyasallar ile önce gümüş tuzlarına çevirilir. Fixer (sodyum veya potasyum tiosulfat) sayesindesağıt yüzeyinden alınır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi