Sayısal Fotoğraf İşleme Teknikleri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Özel Efektler Ve Filtreler

1. Soru

Sharpen (netleştirme) filtre çeşitleri nelerdir?

Cevap

• Sharpen (netleştirme) • Sharpen more (daha çok netleştirme) • Sharpen edges (kenar netleştirme) • Unsharp mask (netlik maskesi) • Smart sharpen (akıllı netlik)


2. Soru

Sketch (çizim) filtre çeşitleri nelerdir?

Cevap

• Bas relief (rölyef) • Chalk and charcoal (tebeşir ve kömür) • Charcoal (kömür) • Chrome (krom) • Conte crayon (yağlı pastel) • Graphic pen (grafik kalem) • Halftone pattern (tram dokusu) • Note paper (not kâğıdı) • Photocopy (fotokopi) • Plaster (oyun hamuru) • Reticulation (ağ) • Stamp (damga) • Torn edges (eskitilmiş kenarlar) • Water paper (sulu kağıt)


3. Soru

Blur (bulanıklaştırma) efekti çeşitleri nelerdir?

Cevap

• Blur more (daha bulanık) • Gaussian blur (çan eğrisi bulanıklığı) • Smart blur (akıllı bulanıklık) • Box blur (kutu bulanıklığı) • Motion blur (hareket bulanıklığı) • Surface blur (yüzey bulanıklığı) • Shape blur (şekilsel bulanıklık) • Lens blur (mercek bulanıklığı) • Radial blur (dairesel bulanıklık)


4. Soru

Temel efekt ve filtreler nelerdir?

Cevap

• Artistic (sanatsal), • Blur (bulanıklaşma), • Brush Strokes (fırça ucu efektleri), • Distort (bozma), • Noise (parazit), • Pixellate (pikselleştirme), • Render (canlandırma), • Sharpen (netleştirme), • Sketch (çizim), • Texture (doku), • Stylize (stilize)


5. Soru

Artistic (sanatsal) filtreler nelerdir?

Cevap

• Colored Pencil (boya kalemi), • Cut out (karton), • Dry Brush (kuru fırça), • Film Grain (film greni), • Fresco (duvar resmi), • Neon Glow (parlak ışık), • Paint Daubs (fırça darbeleri), • Palette Knife (resim bıçağı), • Plastic Wrap (plastik folyo), • Poster Edges (posterize), • Rough Pastels (kalın pastel), • Smudge Stick (bulaştırma çubuğu), • Sponge (sünger), • Underpainting (astar boyama), • Watercolor (sulu boya)


6. Soru

Filtre ve efektler ne işe yarar?

Cevap

Filtre ve efektler bir görüntünün daha güçlü iletişim kurmasında yardımcı elemanlardır. Bir fotoğrafın daha çarpıcı, bir manzaranın daha gizemli ya da bir arabanın daha hızlı olduğunu vurgulamada efekt ve filtrelerin yardımına başvurulur.


7. Soru

Blur efekti görüntüye ne kazandırır?

Cevap

Blur efekti görüntüyü bulanıklaştırmaya yarar.


8. Soru

Filtrelere nasıl ulaşılır?

Cevap

Filter menüsü altında bulunan filter gallery sekmesinden ulaşılır.


9. Soru

Brush Strokes (fırça ucu) efekti çeşitleri nelerdir?

Cevap

• Accented edges (vurgulu kenar) • Angled strokes (açılı çizgiler) • Crosshatch (çapraz tarama) • Dark strokes (koyu çizgiler) • Ink outlines (mürekkepli kontur) • Spatter (lekeleme) • Sprayed strokes (püskürtme kontur) • Sumi-e (japon resimleme tekniği)


10. Soru

Filtreler bir görüntüye nasıl uygulanmalıdır?

Cevap

Filtreleri uygulamada en doğru yöntem filtrenin uygulandığı görseli yeni bir katmana kopyalayarak, bu katmanın şeffaflığından faydalanarak filtrenin gücünü ve etkisini kontrol etmektir. Filtre uygulaması etkisi bu yöntemle kontrol edildiğinden aşırı abartılı ve karmaşık görseller yerine tutarlı ve yerinde efekt kullanımı mümkün olur.


11. Soru

Noise (parazit) filtre çeşitleri nelerdir?

Cevap

• Add noise (parazit ekleme) • Despeckle (lekeleri kaldırma) • Dust & scratches (toz ve çizikler) • Median (orta değer) • Reduce noise (paraziti azaltma)


12. Soru

Stylize (stilize) filtre çeşitleri nelerdir?

Cevap

• Diffuse (dağıtma) • Emboss (gofre) • Extrude (uzatma) • Find edges (kenar belirleme) • Glowing edges (parlayan kenar) • Solarize (solarize) • Tiles (karo) • Trace contour (kontur çizgisi) • Wind (rüzgar)


13. Soru

Layer effects (katman efektleri) çeşitleri nelerdir?

Cevap

• Drop shadow (gölge) • İnner shadow (iç gölge) • Glow (parlama) • İnner glow (içe parlama) • Bevel (çıkıntı) • Emboss (girinti)


14. Soru

Render (canlandırma) filtre çeşitleri nelerdir?

Cevap

• Clouds (bulut) • Difference clouds (transparan bulut) • Fibers (lif) • Lens flare (mercek yansıması) • Lighting effects (ışıklandırma efektleri)


15. Soru

Pixelate (pikselleştirme) filtre çeşitleri nelerdir?

Cevap

• Color halftone (renkli tram) • Crystallize (kristalize) • Facet (elmas) • Fragment (fragman) • Mezzotint (gravür etkisi) • Mosaic (mozaik) • Prointilize (noktalama)


16. Soru

Tram nedir?

Cevap

Matbaada basılan bir çalışmaya yakından bakıldığında görülen noktalara tram adı verilir.


17. Soru

Texture (doku) filtre çeşitleri nelerdir?

Cevap

• Craquelure (çatlak) • Grain (gren) • Mosaic tiles (mozaik karo) • Patchwork (kırkyama) • Stained glass (vitray) • Texturizer (doku verici)


18. Soru

Distort (bozma) filtresi çeşitleri nelerdir?

Cevap

• Diffuse glow (dağılımlı parlama) • Displace (yerini almak) • Glass (cam) • Lens correction (mercek düzeltimi) • Ocean ripple (okyanus çırpıntısı) • Ripple (çırpıntı) • Pinch (çimdik) • Polar coordinates (kutup koordinatlar) • Shear (bükmek) • Spherize (küreleştirmek) • Twirl (sardırma) • Wave (dalga) • Zigzag (zikzak)


19. Soru

Layer effects (katman efektleri) nasıl ulaşılır?

Cevap

Blending optins (harmanlama) seçeneğinden ulaşılır.


20. Soru

Plug-in ne demektir?

Cevap

Efekt ve filtreler kimi zaman dış yazılımlar ile de ana yazılıma eklenebilir. Bu ek yazılımlar Plug-in olarak adlandırılır


21. Soru

Temel efekt ve filtreler genel olarak hangi gruplarda toplanabilir?

Cevap

Temel efekt ve filtreleri genel olarak şu gruplarda toplayabiliriz: Artistic (Sanatsal) , Blur (Bulanıklaşma) , Brush Strokes (Fırça Ucu Efektleri) , Distort (Bozma) , Noise (Parazit) , Pixellate (Pikselleştirme) , Render (Canlandırma) , Sharpen (Netlefltirme) , Sketch (Çizim) , Texture (Doku)  ve Stylize (Stilize) ’dir.


22. Soru

Blur filtresinin işlevi nedir?

Cevap

Blur kelimesinin sözlük anlamı ‘Bulanıklaştır’dır. Bu komut ile görüntülerin netliğine, farklı seçenekler ışığındanda, müdahale edilir


23. Soru

Artistik filtrelerden bazılarını açıklayınız?

Cevap

Artistic (Sanatsal) Filtreler ile, resimsi, sanatsal görüntüye sahip bir görsel elde etmek mümkündür. Colored Pencil (Boya Kalemi) filtresi varolan görüntüyü renkli kalemlerle çizilmiş gibi gösterir. Cutout (Karton) filtresi varolan görüntüyü renkli kartonlardan kesilmiş gibi detaylardan arındırarak kaba bir hale getirir. Dry Brush (Kuru Fırça) kuru fırça tekniği ile bir görselin kenarlarını belirlemeye yarar. Film Grain (Film Greni) görüntüye gren ekler.


24. Soru

Bir objeyi arka planından ayırmak, öndeki objeyi net, arka planı ise bulanık hale getirmek için hangi filtre kullanılabilir?

 

Cevap

Blur (Bulanıklaştırma) filtresi bir görüntüyü bulanıklaştırmaya yarar. Bulanıklaştırmak, o görüntünün netliğinin azalması ile aynı anlama gelir. Bir objeyi arka planından ayırmak, öndeki objeyi net, arka planı ise bulanık hale getirmek için blur (Bulanıklaştırma) filtresini kullanmak uygundur.


25. Soru

Motion Blur (Hareket Bulanıklığı) efekti ne işe yarar?

Cevap

Motion Blur (Hareket Bulanıklığı) belirli bir hareketi ya da hızı göstermede elverişlidir; yalnızca belirlenen aç›da bulanıklık yaratarak görüntüye hareket verir.


26. Soru

Brush Strokes (Fırça Ucu) Efektlerinden bazılarını açıklayınız.

Cevap

Brush Strokes (Fırça Ucu) Efektleri, sanatsal efektlerde olduğu gibi görüntüye boyanmış ve çizimi yapılmış havasını verir. Accented Edges (Vurgulu Kenar) görüntüdeki sınır çizgilerini vurgulayarak tebeşirle çizilmişçesine konturlar. Angled Strokes (Açılı Çizgiler) açılı çizgilerle görüntüyü yeniden tarar. Crosshatch (Çapraz Tarama) çapraz tarama tekniği ile görüntüyü yeniden resmeder. Dark Strokes (Koyu Çizgiler) koyu alanları kısa ve koyu çizgilerle, açık renkli alanları ise uzun ve beyaz çizgilerle tarar.


27. Soru

Bir görüntüyü geometrik olarak bozmak için hangi filtre kullanılabilir?

Cevap

Distort (Bozma) Filtreleri bir görüntüyü geometrik olarak bozar


28. Soru

Distort (Bozma) Filtrelerinden bazılarını açıklayınız

Cevap

Distort (Bozma) Filtreleri bir görüntüyü geometrik olarak bozar. Diffuse Glow (Dağılımlı Parlama) görüntüye gren ekleyerek yumuşatır ve merkezden kenarlara doğru rengini açar. Displace (Yerini Almak) bir görüntüyü belirlenen başka bir görüntüye göre yeniden yerleştirmeye yarar. Glass (Cam) filtresi bir görüntünün belirlenen türdeki bir camın arkasından bakılıyormuş izlenimini yaratmada kullanılır. Lens Correction (Mercek Düzeltimi) fotoğraf çekilirken oluşabilecek hataları düzeltmeye yarar.


29. Soru

Fotoğraf çekilirken oluşabilecek hataları düzeltmeye yarayan Distort (Bozma) Filtresi nedir?

Cevap

Fotoğraf çekilirken oluşabilecek hataları düzeltmeye yarayan Distort (Bozma) Filtresi Lens Correction (Mercek Düzeltimi) fitresidir


30. Soru

Görüntüleri bozmak ya da kirlilikleri ve parazitleri gidermek için hangi fitreden yararlanılabilir

Cevap

İngilizce’de “ses” ya da “gürültü” anlamına gelen Noise kelimesi görsel filtre olarak kullanıldığında görüntüde parazit veya bozukluk anlamına gelir. Görüntüleri bozmak ya da kirlilikleri ve parazitleri gidermek için Noise filtresinden yararlanılabilir.


31. Soru

Noise (Parazit) fitresinin işlevini açıklayınız

Cevap

Görüntüleri bozmak ya da kirlilikleri ve parazitleri gidermek için Noise filtresinden yararlanılabilir. Noise filtresi seçenekleri ile görüntüde doku yaratmada ya da çizik ve toz olan görsellerin sorunlarını gidermede kullanılır.


32. Soru

Eski bir fotoğraftaki toz ve çizikleri kolayca kaldırmak için Noise fitrelerinden hangisi kullanılabilir? 

Cevap

Noise (Parazit) menüsündeki Dust & Scratches (Toz ve Çizikler) ile eski bir fotoğraftaki toz ve çizikleri kolayca kaldırmak mümkündür.


33. Soru

Pikselleştirme filtresi menüsünde yer alan seçenekler ne işe yarar?

Cevap

Pikselleştirme filtresi menüsünde yer alan seçenekler, birbirine benzer de¤erde ve renklerde pikselleri bir araya getirerek farklı şekiller elde edilmesine yardımı olur


34. Soru

Pikselleştirme filtresi menüsünde yer alan seçeneklerden bazılarını açıklayınız

Cevap

Color Halftone (Renkli tram) kanallarına ayrılmış tramlı baskı görüntüsünü simule eder. Crystallize (Kristalize) pikselleri tek renkten oluşan çokgenler haline dönüştürür. Facet (Elmas) filtresi benzer renkteki pikselleri bloklar halinde düzenler. Taranan bir görüntüyü el yapımı gibi göstermede, bir fotoğrafı resim gibi göstermede kullanılabilir. Fragment (Fragman) görüntüdeki piksellerin dört adet kopyasını oluşturur ve yerlerini biraz kaydırarak üst üste getirir.


35. Soru

Pikselleştirme filtresi menüsünde yer alan Fragment (Fragman) işlevi ne işe yarar

Cevap

Fragment (Fragman) görüntüdeki piksellerin dört adet kopyasını oluşturur ve yerlerini biraz kaydırarak üst üste getirir


36. Soru

Render filtresi menüsünde yer alan seçenekler ne işe yarar

Cevap

Render filtresi menüsünde yer alan seçenekler, 3-boyutlu şekiller, bulut dokuları ve ışık efektleri gibi görüntüler elde etmede kullanılır.


37. Soru

Render filtresi menüsünde yer alan Difference Clouds (Transparan Bulut) seçeneği ne işe yarar

Cevap

Difference Clouds (Transparan Bulut) seçene¤inde yarat›lan bulut dokusu bu kez etkin olan katmanın yerine geçmek yerine üzerinde transparan olarak yer alır. Bu filtrenin bir kaç kez üst üste uygulanması ile mermerimsi bir doku da elde edilebilir


38. Soru

Sharpen filtresi menüsünde yer alan seçenekler ne işe yarar

Cevap

Sharpen filtresi menüsünde yer alan seçenekler, birbirine benzer değerde ve renklerde piksellerin aralarındaki farkı arttırarak bulanık bir görüntüyü netleştirmede kullanılır.


39. Soru

Halftone Pattern (Tram Dokusu)ne işe yarar?

Cevap

Halftone Pattern (Tram Dokusu): Matbaada basılan bir çalışmaya yakından bakıldığında görülen noktalara tram adı verilir. Halftone Pattern (Tram Dokusu) bu dokuyu taklit eder.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi