Sayısal Fotoğraf İşleme Teknikleri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Katmanlar, Kanallar Ve Maskeler

1. Soru

Vektör maskeler nedir?

Cevap

Bulundukları bölgedeki pikselleri etkilerler koyu bölgeler kapatıcı, beyaz bölgeler de görünürlük sağlarlar. Bunlara vektör maskeler denir. Resim alanı üzerinde kalem ile çizim yapılmaya başlandığında otomatik vektör maske katmanı oluşturulur.


2. Soru

Katman maskeleri nasıl maskelerdir?

Cevap

Bu maskeler bulundukları katmana eklenebilen maskelerdir.


3. Soru

Katmanları adlandırmak nasıl yapılır?

Cevap

Katmanları adlandırmak için paletin üzerindeki katman temsili görüntülerinin yanındaki katman adının üzerine çift tıklanarak katman adını düzenlemek mümkündür.


4. Soru

Background katmanını açıklayabilir misiniz?

Cevap

Yeni bir resim oluşturulduğunda katmanlar paletinin en altında bulunan katmandır ve resmin sadece bir tane arka plan katmanı vardır. Bu katmanın sırası, harmanlama modu, opaklığı değiştirilemez.


5. Soru

Katman paletinin en altında ne bulunur?

Cevap

Bu menünün en altındaki palet seçeneklerinden ulaşılarak katman önizleme pul görüntüsüyle ilgili seçenekler görülür.


6. Soru

Dekupe ve zemin boşaltma için photoshopun geliştirdiği hangi yazılım kolaylık, mükemmellik ve hız açısından inanılmaz yararlıdır?

Cevap

Extract


7. Soru

Background katmanının harmanlama modu, sırası, opaklığı nasıl değiştirilir?

Cevap

Bunlar arka planın normal katmana dönüştürüldüğünde yapılabilir, bu arka plan katmanına çift tıklanıp ya da veya Layer>New>Layer From Background seçimiyle yapılır. Böylece normal katmanlara yapılabilecek işlemlerin tümü yapılabilir.


8. Soru

Flattening (Dosyaları bütünleştirme) aracı neye yarar?

Cevap

Katmanları birleştirmeye yarayan bu özellik ile resim boyutu küçülür, gönderimi kolaylaşır, başka uygulamalara kolaylıkla taşınabilir, başka formatlara dönüşebilme özelliği alır, renk seçeneklerini uygulama sağlanmış olur. Ayrıca resmin katmanlı halini ayrı bir dosya olarak saklamak olası düzeltmelerde birleşmiş katmanlar üzerinde düzeltme yapma zorluğunu ortadan kaldırır.


9. Soru

Bir katmanın opaklığı nasıl belirlenir?

Cevap

Normalde katmanın opaklığı (Opacity) %100dür ve üstteki katman alttakini örter. Opaklık değiştirilerek alttaki katmanın gösterilmesi sağlanabilir. Opaklık değeri küçüldükçe görünürlüğü azalır.


10. Soru

Extract özelliğinin ana mantığı nedir ve bu işlem nasıl yapılır?

Cevap

Extractın ana mantığı, dekupe yapılacak objenin etrafının serbestçe çizilerek, içinin boyanması ve boyanmamış alanların silinmesidir. Silme işlemi uygulanan arka zemin şeffaf olarak gerçekleşmektedir. Daha sonra ise silinmesi, silinmemesi istenen alanların tekrar yerine konulduğu rötuş işleminin yapılır. Extract işleminin ayrı bir katmanda yapılması daha iyidir. Kenar vurgulama aletiyle dekupe yapılacak objenin kenarları boyanır. Boyama işleminden önce ise "tool options" penceresindeki ayarlamalar yapılmalıdır.


11. Soru

Katman maskeleri hangi seçeneklerden aktive edilir?

Cevap

Layer>Add Layer Mask seçeneği ya da katman paleti üzerindeki ilgili düğmeden oluşturulurlar.


12. Soru

Farklı katmanları tek katmana dönüştürmek için hangi seçenek kullanılır ve hangi durumlarda kullanılmalıdır?

Cevap

Farklı katmanları tek katmana dönüştürmek için palet seçeneklerinden merge layers (birleştir) seçeneği kullanılır. Bu işlem bir daha ayrılması istenmeyen katmanlara uygulanmalıdır.


13. Soru

Renkten resme degrade nasıl uygulanır?

Cevap

Renkten resme degrade uygulamak için, araç seçeneği çubuğundan renkten opasiteye olan seçenek seçilmelidir, katman paletinin altındaki Create a new fill or adjusmnet layer (yeni dolgu katmanı yarat) seçeneği kullanılarak da yapılabilir.


14. Soru

Layers (Katmanlar)nedir?

Cevap

Katmanlar (Layers) aynı yüzey üzerine üzerinde geçirgen asetat sayfalar gibidir. Adobe Photoshop bu şekilde resmin farklı kısımlarına ayrı ayrı ulaşma imkanı sağlar.


15. Soru

Resimden resme geçiş nasıl uygulanır?

Cevap

Resimden resme geçiş uygulamak için ise geçiş yapılacak iki resim katmanından üstte olana maske katmanı eklenir.


16. Soru

Yeni bir katman oluşturmanın şekilleri nelerdir açıklayınız?

Cevap

Farklı resimlerden birini diğer resmin penceresinin üzerine sürükleyerek resmin üzerine bıraktığınızda sürüklediğiniz resim yeni bir katman oluşturur. Bir başka yöntem ise herhangi bir programından kopyalanıp resim alanına yapılan yapıştırma aynı zamanda yeni bir katman oluşturmasıdır. Bir diğer yöntem katman paletindeki seçenekleri kullanarak katman eklenebilmesidir


17. Soru

Extract (Ayıklama) komutu nedir ve nereden ulaşılır?

Cevap

Extract komutu dekupe ve zemin boşaltma çalışmalarında zahmetli uğraşların birçoğunu ortadan kaldırmakta, seç ve tüy gibi en ince detayların elde edilmesini sağlamaktadır ve buna filter menüsünden ulaşılır.


18. Soru

Katmanlar hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Photoshop dosyaları başlangıçta arka plan (background) katmanından oluşur. Resim üzerinde yapılacak değişiklikler farklı katmanlar oluşturularak yapılırsa geriye dönük işlemlere imkan verir. Katmanlar başlangıçta saydamdırlar ve layers paleti aracılığıyla düzenlenirler.


19. Soru

Katman stilleri arka plan olarak kullanılabilir mi?

Cevap

Bu stiller arka plan katmanına uygulanamaz.


20. Soru

Katman paletinde bilgiler nasıl görüntülenir?

Cevap

Palette katmanlar temsili adlarıyla görülürler ve bu palet aracılığıyla gizlenebilir, konumlandırılabilir, silinebilir, yeniden adlandırılabilir, harmanlanabilir ve birleştirilebilirler


21. Soru

Katman paletindeki katman sıralamasına ne ad verilir?

Cevap

Stacking order (yığın sırası).


22. Soru

Katmana stil verebilmek için resmin bazı bölgelerinde ne olması gerekir?

Cevap

Bir katmana stil verebilmek için bazı bölgelerinde boşluklar olmalıdır. Boşluk olan bölgeler damalı bir doku şeklinde görülür ve bu bölgeler alt katmanların ve uygulanan stilin görülmesini sağlar.


23. Soru

Extract özelliği ne sağlar?

Cevap

Bu özellik resmin bir kopyasını kendi penceresinde açarak dekupe işlemini kendi özel yazılımında bağımsız olarak yapılmasına olanak sağlar.


24. Soru

Bir resme katmanlarla degrade uygulamak mümkün müdür açıklayınız?

Cevap

Bir resme katmanlar aracılığıyla bir renkten başka renge, renkten resme ya da bir resimden başka bir resme degrade uygulamak mümkündür


25. Soru

Katman paletine nasıl ulaşılır?

Cevap

Bu palet menüsüne sayfa üzerindeki menü çubuğundaki Layers kısmından ya da palet penceresinin altındaki simgelerden ve bu pencerenin sağ üst köşesindeki katman paleti menüsünden ulaşılabilir.


26. Soru

Kanallar aracı için resim ekran modunda kullanılacaksa hangi seçenek kullanılmalıdır?

Cevap

RGB


27. Soru

Metin katmanı nasıl eklenir?

Cevap

Araç kutusundan type tool (Yazı aracı) aracını seçip resim alanına tıklayarak seçilen bölgede otomatik yeni metin katmanı eklenmiş olur.


28. Soru

Kanallar aracı için resim basılı malzeme üzerine kullanılacaksa hangi seçenek kullanılmalıdır?

Cevap

CMYK.


29. Soru

Bir katmanı arka plana dönüştürmek için ne yapılır?

Cevap

Bir katmanı arka plana dönüştürmek için o katman seçilip Layer>New>Background From Layer seçimi yapılır.


30. Soru

Kanallar aracına menü çubuğundan nasıl aktive edilebilir?

Cevap

Menü Çubuğu>Image>Modedan renk yapısına göre değişiklik yapılabilir.


31. Soru

Alfa kanalları ne demektir?

Cevap

Alfa kanallarını düzenleyerek ve kaydederek kalıcı maskeler oluşturulabilir. Bu alanlar daha sonra da resme taşınabilir. Alfa kanalının sahip olduğu boyut ve çözünürlük resim alanıyla aynıdır. Alfa kanalları maskelemek ve spor renk kanalı oluşturmak için kullanılırlar.


32. Soru

Hangi fonksiyonlar dekupe için yetersizdir?

Cevap

"Path, Lasso, Magic Wand ve Selective Color" fonksiyonları da mükemmel bir dekupe için yetersiz kalır.


33. Soru

Katmanların yığılma sırasını değiştirmek nasıl yapılır?

Cevap

Katmanların yığın sırası resmin doğru algılanmasında önemlidir. Katmanların yığın sırasını değiştirip diğer katmanlarla farklı konumlandırılabilir.


34. Soru

Araç çubuğunun altındaki iki renk kutucuğu neyi fade eder?

Cevap

Araç çubuğunun altındaki iki renk kutucuğu renkten renge yapılacak degradenin başlangıç ve bitiş renklerini gösterir. Araç kutusundan degrade aracılığıyla istenen yönde ve uzunlukta imleç hareketiyle degrade uygulanır.


35. Soru

Katmanları birbirine bağlamak nasıl yapılır?

Cevap

Katmanları bağlayarak birlikte taşınmaları ve biçim değiştirilmelerini sağlamak mümkündür. Katman paletinde zincir şeklinde bağlantı katmanın seçili olan katmanla bağlı olduğunu gösterir. Zincir simgesine tıklanıp devre dışı kalması sağlanabilir.


36. Soru

Katmanların tümüne birden işlem yapılabilir mi?

Cevap

Birbirine bağlı katmanlar sadece taşıma ve transform seçeneklerinin hepsini etkilemesini sağlar, tümüne birden Image>Adjustments ve Filters pencerelerinden herhangi bir işlem yapılamaz.


37. Soru

Chanels (Kanallar) aracı nedir?

Cevap

Channels (Kanallar) bir resim alanının içindeki piksellerin renk yapısıyla bağlantılı olup bir tür maske olarak değerlendirilebilir.


38. Soru

Katman stili hangi araçla uygulanır?

Cevap

Katman paletinin altındaki "fx" işaretine tıklanınca çıkan pencereyle farklı stiller oluşturulabilir.


39. Soru

Gri tonlu bir resimde hangi seçenekle farklı yarım ton etkilerine dönüştürülebilir?

Cevap

Mode seçeneğindeki bitmap seçeneğiyle farklı yarım ton etkilerine dönüştürülebilir.


40. Soru

Kanallar aracı için resim siyah beyaz kullanılacaksa hangi seçenek kullanılmalıdır?

Cevap

GRAYSCALE.


41. Soru

Bir seçimi maske olarak kaydetmek ne demektir ve nasıl yapılır?

Cevap

Hızlı maske seçeneğiyle oluşturulan maskeler kaydedilmezlerse normal moda geçildiğinde kaybolurlar. Kayıt için *>save *ion seçeneğinden çıkan yardımcı pencere kullanılmalıdır.


42. Soru

Katman kümesi nasıl oluşturulur?

Cevap

Katman paletinin altındaki dosya imlecinde bulunan bu özellik çok sayıda katmanın olduğu çalışmalarda katmanlara ulaşmayı kolaylaştırmak için kümeler kolaylık sağlar.


43. Soru

Quick Mask (Hızlı maske) oluşturma ne demektir?

Cevap

Maske oluşturmanın ilk aşaması maskelenecek alanı seçim araçlarından biriyle seçmektir.


44. Soru

Quick Mask işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Seçim işleminden sonra Quick Mask (hızlı maske) seçeneğine tıklanır. Alfa kanalındaki doluluk ve boşluk oranlarıyla piksel alanlarının yapılacak işlemlerden etkilenme oranıdır. Maskeler tam dolu veya tam boş olabileceği gibi yarım tonlar da içerebilirler.


45. Soru

Layer Comp (Katman Eşleri) nasıl kullanılır?

Cevap

Katman eşleri resim dosyasının farklı görünümleri arasında geçiş kolaylığı sağlar. Farklı düzenlemeler yapmak ve alternatifleri ayrı bir yerde korumak katman eşlerini kullanarak çok kolaydır.


46. Soru

‘Edge Higlighter’ aleti neye yarar?

Cevap

Kenar vurgulama aletidir.


47. Soru

Maskeler nedir ve neye yararlar?

Cevap

Maskeler sünger ve şablon ile yapılan basit perdeleme mantığına benzetilebilir. Şablonla kapatılan yerler boya almaz ve korunur işte programdaki maskelerde buna benzer. Maskeler resim alanındaki işlemlerden etkilenecek ve etkilenmeyecek alanın pratik olarak ayrılmasını sağlar.


48. Soru

Katman geçirgenliğini sağlayan araç hangisidir?

Cevap

Opacity.


49. Soru

Katmanlar birbirine geçici olarak hangi araçla bağlanır?

Cevap

Katman zinciriyle (Link layers).


50. Soru

Degrade geçiş renkleri nereden belirlenir?

Cevap

Araç kutusundaki renk penceresinden.


51. Soru

Backgroundun özellkleri nelerdir?

Cevap

1- Background yok edilemez. 2- Backgroundun altında başka bir katman aranamaz. 3- Background taşınamaz. 4- Background silinemez ama boyanabilir ve diğer layerler gibi işlem yapılabilir. 5- Backgroundın sıralamadaki yeri değiştirilemez. Background bizim için hep en alt katmandır.


52. Soru

Katman eşlerinin tanımlaması nedir?

Cevap

Aynı belge üzerinde farklı sunum dosyaları oluşturmak.


53. Soru

Layer özellikleri nelerdir?

Cevap

1- Photoshop’ta ve Image Ready CS2’de açılan her dokümana tepeden yani kuş bakışı bakış sağlar, 2- Her tasarımı sanki bir bina gibi inşa etmek gerektiğini, 3- Tasarımı inşa ederken her kullanılacak tasarım aracını yeni bir bölümde (Katman) oluşturmak gerektiğini, 4- Layer’ın gerçek anlamı aslında kat, katman, bölümdür, 5- Bu katmanların üzerinde işlem yapabilir, 6- Bu katmanlara gerektiğinde efekt uygulanabilir veya silinebilir, 7- Oluşturulan bölümleri dilediğimiz gibi yok edebiliriz, yerini değiştirebilir veya çöp kutusuna atılabilir, 8- Her zaman çalışma dosyasında üsteki layerın çalışmasının en üstünde, alttaki layerın da çalışmanın en altında olduğunu, 9- Hangi layerda işlem yapılacaksa önce o layera geçilmesi ve sonra işlem yapılması gerekir.


54. Soru

Extract işleminde boyama işlemi yapılmadan önce mutlaka hangi penceredeki ayarların düzenlenmesi gerekir?

Cevap

Tool options.


55. Soru

Alfa kanalları hangi amaçla kullanılır?

Cevap

1- Maskelemek 2- Spot renk kanalı oluşturmak.


56. Soru

Katmanlardaki damalı dokunun anlamı nedir?

Cevap

Veri olmayan boş bölge anlamına gelmektedir.


57. Soru

Photoshop programında katman nedir?

Cevap

Katmanlar, aynı resim alanı üzerinde geçirgen asetat sayfalar gibidir. Bir bütünü oluşturan görsellerin farklı sayfalarda bulunup aynı sayfadaymış gibi görünmesini sağlarlar.


58. Soru

Background (Arka plan) katmanının özellikleri nelerdir?

Cevap

Yeni bir resim oluşturulduğunda katmanlar paletinin en alttaki resmin bulunduğu katman background (arka plan) olarak adlandırılır. Bir resmin sadece bir arka plan katmanı vardır. Bir arka plan katmanının sırası, harmanlama modu, opaklığı değiştirilemez. Bu değişiklikler ancak arka plan katmanını normal katmana dönüştürüldüğünde yapılabilir. Katmanlar paletinin en altındaki katman arka plan katmanıdır anlamına gelmez. Normal bir katman da paletin en altında durabilir.


59. Soru

Yeni bir katman oluşturmanın başlıca yolları nelerdir?

Cevap

Yeni bir katman oluşturmak çok kolaydır ve birden fazla yolu vardır:
1. Farklı resim pencereleri ayrı ayrı açılıp bir resim penceresinin diğerinin üzerine sürüklenerek, sürüklenen resim alanının üzerine yeni bir katman oluşturulması sağlanabilir.
2. Herhangi bir programdan kopyalanıp resim alanına yapılan her yapıştırma işlemi aynı zamanda yeni bir katmanın oluşturulması anlamına da gelir.
3. Katman paletindeki seçenekleri kullanarak katman eklenebilir. Diğer yöntemlerden farklı olarak bu yöntem yeni katman oluştururken katman özelliklerinin belirlenmesini de sağlar.


60. Soru

Stacking order nedir?

Cevap

Katman paletindeki katman sıralamasına stacking order (yığın sırası) adı verilir.


61. Soru

Katmanların yığılma sırasının önemi nedir?

Cevap

Katman yığın sırası tüm resmin doğru algılanması adına önemlidir. Sıralamanın değiştirilmesi resmin bütününü bozabilir. Resmi düzenlerken katmanların yığın sırasını değiştirip diğer katmanlarla farklı konumlandırmaları sağlanabilir.


62. Soru

Bir katmanın opaklığını değiştirmek ne anlama gelir?

Cevap

Normal şartlarda dolu katmanın opaklığı %100 (Opacity) dür ve üstteki katmanlar altta kalanları örter. Üstteki katmanın alttaki katmanı da göstermesi istendiğinde 100’den sıfıra kadar değişen oranlarda geçirgen olması sağlanabilir. Değer küçüldükçe katmanın görünürlüğü de azalır.


63. Soru

Blending modes (harmanlama) seçeneklerinin görevi nedir?

Cevap

Harmanlama seçeneğiyle bir katmandaki piksel gruplarının diğer katmanlardaki piksel gruplarıyla farklı biçimlerde ilişkilendirilmesi sağlanır. Bir katmanın altındaki katmanlarla farklı filtrelerle etkileşim kurması harmanlama seçenekleriyle mümkündür.


64. Soru

Katmanları birbirine bağlamak için yapılacak işlemler nelerdir?

Cevap

Bağlanması istenen katmanlar shift tuşuna basılıyken seçilir. Bu durumdayken paletin altındaki Link layers (katmanları bağla) zincir görünümlü simgeye tıklanır.


65. Soru

Merge Layers (birleştir) seçeneğinin görevi nedir?

Cevap

Farklı katmanları tek katmana dönüştürmek için katman palet seçeneklerinden katmanları merge layers (birleştir) seçeneği kullanılır. Unutulmamalıdır ki bu birleştirmede bir daha ayırma işlemi yapılamaz. Bu işlem bir daha ayrılmak istenmeyen katmanlar arasında yapılmalıdır.


66. Soru

Katman paletinin altında bulunan "fx" işaretinin görevi nedir?

Cevap

Katman paletinin altındaki “fx” iflaretine tıklayarak çıkan pencereyi yöneterek katmana farklı stiller oluşturmak mümkündür. Katman stilleri background katmanlarına uygulanamaz. Stiller ancak zemin arkaplan katmanının üzerine oluşturulmuş katmanlarda seçilebilir hale gelir.


67. Soru

Resim alanına metin eklemek için yapılacak işlemler nelerdir?

Cevap

Resim alanına metin eklemek için araç kutusundan type tool (yazı aracı) aracını seçip resim alanına tıklamak yeterlidir. Böylece katman paletine otomatik olarak metin katmanı eklenmiş olur.


68. Soru

Katman kümeleri ile çalışmanın faydası nedir?

Cevap

Özellikle katman sayısının çok olduğu karışık çalışmalarda katmanlara ulaşmayı ve işlem yapmayı hızlandırmak için kümeler oluşturmak oldukça kolaylık sağlar. Bu işlem, katmanlar grubunun yığın içindeki yerini değiştirmeyi, gizleyip görünürlüğünün sağlanması ve resim alanında ulaşılmasını pratik hale getirir.


69. Soru

Layer Comp (Katman Eşleri'nin) çalışmaya sağladığı katkı nedir? 

Cevap

Katman eşleri bir düzenlemenin alternatiflerini farklı farklı kaydetmektense tek bir belge üzerinde kaydedip gösterebilme imkânı verir. Katmanlı bir resim dosyasının farklı görünümleri arasında geçiş yapma kolaylığı sağlar. Resim alanı üzerinde birden fazla düzenleme alternatifi yapmak ve herbir alternatifi ayrı bir yerde korumak katman eşlerini kullanarak çok kolaydır. Bir sunumda katman eşlerini kullanarak farklı seçenekler sunmak tasarımcıya çok fazla kolaylıklar sağlar.


70. Soru

Resimdeki düzenleme bittiğinde katmanları birleştirmenin sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

1. Resmin boyutu küçülmüş olur.
2. Resmin gönderimi kolaylaşmış olur.
3. Resim başka uygulamalara kolaylıkla taşınabilir.
4. Başka formatlara dönüşebilme özelliği alır.
5. Renk seçeneklerini uygulama sağlanmış olur.


71. Soru

Resim belgenin kanalda olacağı neye göre belirlenir?

Cevap

Resim belgesi ekran ortamında kulanılacaksa RGB, basılı malzeme üzerinde kullanılacaksa CMYK katman seçeneğinde çalışılmalıdır. Belge siyah beyaz kullanılacaksa GRAYSCALE seçeneğinde olmalıdır.


72. Soru

Maske işlemi nedir?

Cevap

Maske, yapılacak işlemden tüm alanın değil kısmi bir alanın etkilenmesi için, bazı alanları koruma altına alırken bazı alanların etkiye açık bırakılması işlemidir.


73. Soru

Bir seçimi maske olarak kaydetmek için yapılacak işlemler nelerdir?

Cevap

Maskeli alanı daha sonra tekrar kullanmak için seçim>seçili alan› kaydet (Select>save selection) seçeneğinden kaydedip, tekrar aynı yerden seçimi getirip (load selection) işaretleyek istenen alanı seçilmiş alana dönüştürebiliriz.


74. Soru

Alfa kanalları hangi amaçlarla kullanılır?

Cevap

Alfa kanallarını düzenleyerek ve kaydederek kalıcı maskeler oluşturulabilir. Alfa kanalları kaydedildikten sonra başka resim alanlarına da taşınabilir. Bir alfa kanalının sahip olduğu boyut ve çözünürlük değerleri ait olduğu resim alanıyla aynıdır. Alfa kanalları temelde iki amaçla kullanılır.
a. Maskelemek
b. Spot renk kanalı oluşturmak


75. Soru

Vektör maske üzerinde siyah ve beyaz alanların anlamları nelerdir?

Cevap

Vektör maske üzerindeki tam siyah tonlar ait olduğu katmandaki alanı gizler. Tam beyaz alanlar ise ait olduğu katmandaki alanları tam gösterir. Gri alanlar ise yarı geçirgendir. Siyahtan beyaza geçen degrade bir alanın eriyerek yok olmasını sağlar.


76. Soru

Extract (Ayıklama) komutunun görevi nedir?

Cevap

Extract (Ayıklama) komutu dekupe ve zemin boşaltma çalışmalarında zahmetli uğraşların birçoğunu ortadan kaldırmak amacıyla, saç ve tüy gibi en ince detayların elde edilmesini sağlayan bir seçim yapma aracıdır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi