Film ve Video Kültürü Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Dünya Sineması

1. Soru

Sinema, yepyeni bir buluş olarak ortaya çıkması hangi yüzyıla denk gelir?

Cevap

19. yüzyılın sonuna


2. Soru

Üç boyutlu filmler açısından en büyük uluslararası pazar olarak dikkati çeken ülke hangisidir?

Cevap

Japonya


3. Soru

 Ekim 1908’de gerçekleştirdiği T modeli ticari arabayla Amerikan endüstrisinde bir devrimin ve kentleşmede büyük bir dönüşümün gerçekleşmesine neden olan sanayici kimdir?

Cevap

Henry Ford


4. Soru

Klasik Hollywood Anlatısı nedir?

Cevap

Hollywood sinemasının klasik döneminde yapılan filmlerde etkili olan anlatı tarzı “klasik anlatı” ya da “klasik Hollywood anlatısı” olarak anılır.


5. Soru

Klasik anlatının dayandığı formül nedir?

Cevap

Düzen/düzenin bozulması/düzenin yeniden kurulması formülüne dayanır.


6. Soru

Britanya sinemasındaki Rönesans,hangi dönemde başlamıştı?

Cevap

Margaret Thatcher döneminde.


7. Soru

 Britanya sinemasının olumlu anlamda değişmeye başladığı, ancak diğer yandan Britanya’da sinema kültürünün giderek daha da Amerikanlaştığı dönem hangisidir?

Cevap

1997’de İşçi Partisi’nin iktidarı devralması


8. Soru

Britanya sinemasının aksine, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve İrlanda sinemaları gölgede kalmış ülke sinemaları özelliği taşımaktadır. Bunun böyle olmasında,en önemli neden nedir?

Cevap

Amerikan sinemasının anılan ülke pazarlarındaki hâkim konumunun
dışında, hiçbirinin gerçekten büyük ölçekte bir yapım potansiyeline sahip olmamaları önemli bir nedendir.


9. Soru

‘Sanat sineması’, kavramını nasıl açıklayabiliriz?

Cevap

 1. Genellikle anaakım sinema dışında kalan, filmsel anlatı ve
  sinemanın biçimsel araçları çerçevesinde deneysel ve yenilikçi yapımlara işaret eden,
 2. Klasik anlatıdan farklı olarak neden-sonuç ilişkisine, zaman ve mekân açısından devamlılığa önem vermeyen,
 3. Karakterin ya da karakterlerin belli bir amacının ya da hedefinin olmadığı,
 4. Hikâyeden çok bir durumun ya da sorunun önem kazandığı,
 5. Yönetmenin mesele ettiği tarihsel ya da güncel, toplumsal ya da özellikle varoluşla ilgili felsefi konuların ele alındığı bir sinema anlayışıdır. 


10. Soru

Fransa’nın en eski yapım şirketlerinden Gaumont International, başrolünde Amerikalı yıldız Bruce Willis’in yer aldığı ve İngilizce çekilen hangi filme doksan
milyon dolar yatırmış ve film bütün dünyada gişe başarısı kazanarak bir kült yapım haline gelmiştir?

Cevap

5. Güç (The Fifth Element, Luc Besson, 1997)


11. Soru

“Bakışın sineması” (“Cinéma du look”) ya da “Yeni Fransız yeni dalgası''nın en büyük özelliği nedir?

Cevap

Popüler kültürel unsurlarla biçimin önemli olduğu sanat sinemasına özgü unsurları bir araya getirmiştir.


12. Soru

İspanyol sinemasının kendi iç pazarındaki payı artarken, özellikle Latin Amerika ülkeleriyle gerçekleştirilen uluslararası ortak yapımların da sayısı yükseldiği dönem yıllar hangisidir?

Cevap

İkibinlerin başı.


13. Soru

Wolfgang Becker, 2003 yapımı hangi filminde Doğu Almanya’nın yıkılması ile sosyalizme inanan insanların hayallerinin yıkılışına dikkat çeker ve dünyadaki politik sistemlere eleştiri getirir?

Cevap

Elveda Lenin


14. Soru

DOGME95 yanlılarının “Auteur” kavramı için kullandıkları ifade nedir?

Cevap

Burjuva romantizmi


15. Soru

DOGME95 yanlılarının çarenin disiplinde olduğunu ileri sürerek ,filmlere üniforma giydirmekten söz edip, bireysel filme karşı çıkarak, hazırladıkları kurallar listesinin adı nedir?

Cevap

“Saf­lık Yemini”


16. Soru

2000’lerin ortasında Romanya’nın “Yeni Dalga Sineması”, eski rejim döneminde dünyaya gelen, demokrasiye geçiş sürecine tanık olan ve şimdilerde yaratıcı filmleriyle uluslararası ödüller kazanan yönetmenlerin sineması olan ilk ve en çarpıcı örneği hangisidir?

Cevap

4 Ay, 3 Haf­ta ve 2 Gün (4 luni, 3 saptamâni si 2 zile, Cristian Mungiu, 2007)


17. Soru

Eski Sovyet cumhuriyetleri  sineması ,1990’lar ve sonrasında neler yaşamıştır?

Cevap

 1. Yeni yönetmenler önemli filmler yaptı.
 2. İdeolojik kontrolün gevşemesi, tarihsel ve çağdaş konuların ele alındığı çarpıcı belgeseller dalgasını ortaya çıkardı.
 3. Sansürün hızla gerilemesiyle politik, ahlakive cinsel tabular kayboldu.
 4. Yaratıcı kontrol stüdyoların eline geçti, bağımsız şirketler kuruldu ve uluslararası ortak yapımların sayısı hızla arttı.


18. Soru

Kültür Bakanlığının , 1983’de Farabi Sinema Kurumu’nu oluşturmasıyla İran sinemasında nasıl bir değişim yaşanmıştır?

Cevap

 1. Yerli filmler üzerindeki vergi düşürüldü.
 2. Bilet fiyatları yükseltildi.
 3. Film yapım sayısı arttı.
 4. Devrimin ilk yıllarından farklı olarak
  kadınlar sinemada daha fazla görünür oldular.
 5. Kadınlar hikâyelerin fonundan
  merkezine taşındı.
 6. Sinemaya kadın yönetmenler geldi.


19. Soru

Latin Amerika, 1960’larda aldığı hangi ad ile , sinemanın bir siyasal direniş aracı olarak kapsamlı rolünü sorgulayan yeni bir sinema anlayışının ortaya çıktığı bir coğrafya idi?

Cevap

“Üçüncü Sinema”


20. Soru

Afrikanın film yapımında  birçok engelle başetmek durumunda kalmasında listenin başında yer alan faktör hangisidir?

Cevap

Sermaye sorunu


21. Soru

Çin Halk Cumhuriyeti’nde yeni bir sinemanın ortaya çıkmasında, ne etkili olmuştur?

Cevap

1966’daki Kültür Devrimi sırasında kapanan Pekin Film Akademisi’nde 1978’de eğitime başlayıp dört yıl sonra mezun olan sinemacıların oluşturdukları “Beşinci Kuşak” etkili olmuştur.


22. Soru


Hint sinemasının “Altın Çağ”ını yaşadığı , kendi iç pazarında ve komşu ülke pazarlarındaki üstün konumunu her zaman koruduğu dönem hangisidir?

Cevap

Hindistan’ın 1947’de kazandığı bağımsızlığı takiben, 1950’ler ve 1960’lar.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi