Hareketli Görüntünün Tarihi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Film Ve Videonun Kullanımlar Tarihi

1. Soru

Tröst nedir?

Cevap

Tekelci kapitalist sisteme özgü bir örgütlenme şekli.


2. Soru

Sinemanın ilk “Blockbuster” filmi kabul edilen yapımın adı nedir?

Cevap

1977 yapımı Yıldız Savaşları (Star Wars)dur.


3. Soru

Video çekiminin bireysel bir tüketim unsuru haline gelmesini sağlayan gelime nedir?

Cevap

1983 camcorder ve video 8 ile daha küçük kameraların Sony tarafından üretilmesi videonun yaygınlaşmasında rol oynamıştır.


4. Soru

İlk western filminin adı nedir?

Cevap

Büyük Tren Soygunu


5. Soru

Mizansen terimi neyi ifade etmektedir?

Cevap

Tiyatro eserinin sahneye konması, oyun düzenlenmesi.


6. Soru

Belgesel John Grierson tarafından hangi kapsamda açıklanmıştır?

Cevap

Kurgusal olmayan içine yolculuk ve eğitici filmleri de kattığı bir kapsamda açıklamıştır.


7. Soru

Reklam yayıncılığının yasak olduğu İngiltere’de BBC ekonomik varlığını nasıl sağlamıştır. 

Cevap

Televizyon ve radyo alıcılarından alınan yıllık lisans ücretleriyle karşılamıştır.


8. Soru

Nanook of the North kim tarafından çekilmiştir türü nedir? 65

Cevap

Flaherty Moana’nın 1922’de çektiği bir belgesel filmdir.


9. Soru

VHS’nin Betamax sistemlere göre avantajı neydi?

Cevap

VHS kasetler daha büyük olmakla beraber VHS okuyucu cihazlar daha küçük ve portatiftir. Bunun yanın da VHS kasetlere daha uzun kayıtlar alınabilmektedir.


10. Soru

Klasik televizyon yayıncılığının dönüşümü olarak nitelenebilecek değişim nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

Klasik televizyon yayıncılığının dönüşümü 1975 sonrasında A.B.D.’de başlar. Bu değişimin merkezinde kablolar yoluyla video görüntüsü dağıtımı yapan şebekeler ve Amerikan toprakları üzerinde görüntüleri yayabilen yerel uydular vardır.


11. Soru

Sinemaskop nedir?

Cevap

Anamorfik lensler kullanarak filmin çerçeve boyutunun 1:2,66 (filmin boyu:eni) oranında genişlemesidir. Bu oran klasik yapımda o tarihe kadar 1:1,37’lik akademik formattı.


12. Soru

PBS- Public Broadcast Service kuruluş amacı nedir? 

Cevap

Halkın televizyondan eğlencenin yanı sıra eğitim de almasını sağlayacak bir yapının kurulması gerekliliği ile ortaya çıkan eğitim ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur.


13. Soru

Hollywood’un ilk film stüdyosunun ismi nedir?

Cevap

1913’de kurulan Nestor stüdyosudur.


14. Soru

Nickelodeon sözcüğünün kökenini açıklayınız. 

Cevap

Nickel, sinemaya film izlemeye girmek için ödenen beş sentlik metal paranın nikel madeninden olmasından, Odeon da Yunanca çeşitli gösterilerin seyredildiği binaya verilen ad olmasından gelir.


15. Soru

İngiltere’de televizyon kanallarındaki çeşitliliği ve kaliteyi arttıran en önemli adım nedir? 

Cevap

ITV isimli devlet kontrolünden bağımsız kanalın kuruluşu ve BBC ve ITV arasındaki rekabetin içerik çeşitliliği ve kalite üzerinde olumlu etkisi olmuştur.


16. Soru

Filmlerin sinemada yayınlandıktan sonra kaset olarak piyasaya sunulmasını sağlayan etken nedir?

Cevap

1990’lı yılların başında Amerika’da ki evlerin yüzde yetmişinde video kaydedici ve okuyucular vardı bu nedenle Hollywood daha önceleri televizyon kanalına yayınlamak üzere yaptığı film satışlarını, kaset formatında satmaya başlamıştır.


17. Soru

Ev kullanıcılarının ulaşabildiği portatif video kayıt sistemleri hangi sistem sayesinde mümkün olmuştur? 

Cevap

Sony tarafından 1975’de piyasaya sunulan Betamax sistemi ile mümkün olmuştur.


18. Soru

Amerikan televizyonculuğunun altın çağı olarak değerlendirilen dönemin yayınlanan içerik bakımından özelliği nedir?

Cevap

1950’lerde tanınmamış oyuncularla çekilen dizilere gösterilen yoğun ilgi bu dönemin Amerikan televizyonculuğunun altın çağı olarak nitelenmesinde rol oynamıştır.


19. Soru

İlk televizyon yayını hangi teknoloji sayesinde ne zaman gerçekleşmiştir?

Cevap

Elektronik görüntünün (Video Sinyali) bir televizyon sistemine dönüşüp yayın yapılabilmesi, 1925 yılında İngiltere’de James Bairdd tarafından yapılan Televisor gösterisi ile, mümkün olurken ilk televizyon yayınları 1928 yılında A.B.D.’de, 1929 yılında İngiltere ve Almanya’da, 1931 yılında da Fransa’da başladı.


20. Soru

Avrupa’da televizyon yayıncılığının hızla yaygınlaştığı ilk ülke hangisidir?

Cevap

Avrupa’nın en hızlı gelişen televizyon yayıncılığı aynı zamanda televizyona da öncülük eden İngiltere’ydi. 1950’de % 4 ile başlayan bu oran 6 yıl gibi kısa bir sürede % 80’e ulaşmıştır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi