Hareketli Görüntünün Tarihi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Videonun Tarihi

1. Soru

Televizyonda renkli görüntü hangi renk prensibi ile oluşur?

Cevap

Televizyonlarda toplamsal renk prensibi yani kırmızı, yeşil, mavi renklerin ışık karışımlarını kullanan sistem (RGB) yaygın olarak kullanılır.


2. Soru

2K ve 4K terimleri neyi niteler?

Cevap

2K ve 4K sayısal film formatlarıdır.


3. Soru

IPTV nedir?

Cevap

İnternet protokolü ile geniş bant kullanarak yapılan yayın teknolojisidir.


4. Soru

PAL sistemi ne zaman ve hangi ülkede kullanılmaya başlanmıştır?

Cevap

1967 yılında Almanya’da var olan siyah beyaz televizyon sistemi ile uyumlu bir renkli televizyon sistemi olarak kabul edilmiştir.


5. Soru

Sinemada, film karelerinin hareketli gibi görünmesinin nedeni nedir?

Cevap

Sinemada, film projektörünün önünden saniyede 24 kare geçirildiğinde, insan gözü film karelerini perdede hareket ediyormuş gibi algılar. Bunun fizyolojik nedeni gözün ağ tabakasında görüntünün yansıtıldığı süreden daha uzun süre kalmasıdır.


6. Soru

Video sinyali nedir?

Cevap

Optik görüntünün elektrik akımına dönüşmüş halidir.


7. Soru

Selenyumu hareketli görüntü teknolojileri için önemli kılan özelliği nedir?

Cevap

Foto iletken özelliği nedeniyle, telefon ve telsizden sonra televizyon tekniğinde de bu element önemli bir rol oynamıştır.


8. Soru

Yirminci yüzyılda kullanılan analog televizyon sistemleri hangileridir?

Cevap

NTSC, PAL, SECAM bu tarihlerde yaygın olarak kullanılan analog sistemlerdir.


9. Soru

Dünyada kabul görmüş sayısal yayın sistemleri hangileridir?

Cevap

DVB, ATSC ve ISDB’dir.


10. Soru

Grain ve pixel terimlerini açıklayınız.

Cevap

Film üzerindeki kimyasal madde taneciklerine “grain” elektronik resim üzerideki beneklere “pixel” adı verilir.


11. Soru

  1. Nipkow Diski nedir?

Cevap

Nesnenin optik görüntüsünü elektrik akımına dönüştürmek için 1884 yılında Paul Gottlieb tarafından geliştirilen cihazdır.


12. Soru

SECAM sistemi ne zaman ve hangi ülkede kullanılmaya başlanmıştır?

Cevap

1967 yılında Fansa’da siyah beyaz sistemden renkli SECAM (Sequential Color with Memory) sistemine geçilmiştir.


13. Soru

İngiltere’de ilk televizyon yayını kaç yılında gerçekleşmiştir?

Cevap

İngiltere’de ilk televizyon yayınları John Logie Baird’in “elektromekanik” televizyon sistemi ile Eylül 1929 da BBC tarafından yapıldı.


14. Soru

Çözünürlük nedir?

Cevap

Film üzerindeki noktacıkların veya elektronik resim üzerindeki beneklerin sayısı ile tanımlanır. Bu sayılar ne kadar çoksa, resmin çözünürlüğü o kadar fazladır.


15. Soru

Noktacılık (Pointillism) nedir?

Cevap

Resim sanatında fırça ile küçük boya darbeleriyle yapılan bir resim tekniğidir.


16. Soru

Video kelimesinin anlamı ve kökenini nedir?

Cevap

Latince “görme, “bakma”. Fiziksel görüntünün elektrik akımlarına dönüştürülüp işlenerek, bir ekranda tekrar gözle izlenebilir duruma getirilmesidir.


17. Soru

Sayısal film çekme nedir?

Cevap

Film kullanılmadan sayısal kamera yardımıyla çekim yapmaktır.


18. Soru

NTSC sistemi ne zaman ve hangi ülkede kullanılmaya başlanmıştır?

Cevap

1953 yılında ABD’de kabul edilmiştir.


19. Soru

İlk televizyonların dayandığı teknoloji ne zaman ve kim tarafından geliştirilmiştir?

Cevap

1911 yılında Alan Archibald Campbell-Swinton Katot Işınlı (Cathode Ray Tube- CRT) Tüp’leri incelmekteydi. Yaptığı çalışmalarda katot ışınlı tüplerin elektronik görüntü elde edilmesinde kullanılabileceği sonucuna vardı.


20. Soru

Video kamera ve stüdyo kamerası arasındaki fark nedir?

Cevap

Video kameralarının aksine stüdyo kameralarının üzerinde kayıt üniteleri yer almaz.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi