Hareketli Görüntünün Tarihi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Filmin Tarihi

1. Soru

Diyorama nedir? 

Cevap

Daguerre tarafından keşfedilmiş optik eğlence. Değişen ışık efekleri altında dev transparan resimler gösterilirken, bir yandan da küçük pencereye benzer bir açıklığa bakan seyirciler, dönen platformla resmin bir parçasından diğerine doğru ağır ağır hareket ettirilir.


2. Soru

Fenakitiskop nedir? 

Cevap

Bir hareketin evrelerinden oluşan resimlerin ekseni etrafında çevrilerek bir ayna yardımıyla eksendeki yarıklardan bakılınca görmenin sürekliliği kuralına göre hareket yanılsaması oluşturmasıdır.


3. Soru

Zoetrope nedir? 

Cevap

Fenakitiskopun çalışma prensibinin üstü açık ağır bir dayanağa oturtulmuş döner bir tambura uygulanmış biçimi olan zoetropda uzun yarıklar tamburun çemberinin üzerinde bulunuyordu.


4. Soru

Praksinoskop nedir?

Cevap

Zoetropun geliştirilmiş hali olan aygıtda tamburun kenarlarındaki yarıklar kaldırılmış ve çemberin iç merkezine on iki adet dörtgen ayna yerleştirilmişti. Aynaların her biri bir resmin karşısına geliyordu.


5. Soru

Büyülü fener nedir?

Cevap

Fenakitiskop ve strobıskop aygıtlarının prensiplerini birleştirerek oluşturulmuş bir projeksiyon cihazıdır.


6. Soru

Sinematograf kim tarafından icat edilmiştir?

Cevap

Louis Jean Lumière tarafından icat edilmiştir.


7. Soru

Sinema tarihinin bilinen ilk afişi hangi film içindir?

Cevap

Bahçivanı sulamak (Le Jardinier I’arroseur arrosé) filminin afişi sinema tarihinin ilk afişi olarak bilinmektedir.


8. Soru

Işık ve Gölgenin yetkin Sanatı adlı kitap kim tarafından yazılmıştır?

Cevap

Alman cizvit papazı ve bilim adamı Athanasius Kircher tarafından yazılmıştır.


9. Soru

Thomıtrop nedir? 

Cevap

İki ipin ucuna gerilmiş bir diskin iki yüzüne yerleştirilmiş resimlerin, disk hızla döndürüldüğünde üst üste binmiş izlenimi vermesini sağlayan oyuncaktır.


10. Soru

Cumhuriyetçi askerin ölümü fotoğrafı kime aittir?

Cevap

1936’da çekilen fotoğraf Robert Capa’ya aittir.


11. Soru

Fotoğraf tüfeğini kim geliştirmiştir? 

Cevap

Fotoğraf tüfeği E.J.Marey tarafından geliştirilmiştir.


12. Soru

Selüloit nedir?

Cevap

1870’de keşfedilen kimyasal sellüloz nitrat alaşımlı sentetik plastik bir malzeme.


13. Soru

Kinetoscop nedir?

Cevap

Kinetoscop, içinde film şeritlerinin aktığı bir dikizleme (gözetleme) kutusudur.


14. Soru

İlk stüdyo Kara Maria kim tarafından ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Edison ve Dickson tarafından 1893’de kurulmuştur.


15. Soru

Lumière kardeşlerin ilk film gösterimi ne zaman yapılmıştır?

Cevap

Mart 1895’de çektikleri ilk filmleri Lumière Fabrikalarından Çıkış (La Sortie de I’usine Lumière à Lyon, 46 sn.) 22 Mart 1895’de Paris’te Ulusal Endüstrinin Gelişmesi Topluluğu’nun (Société d’Encouragement à I’Industrie Nationale) bir toplantısında 200 kişi önünde gösterilmiştir.


16. Soru

L.A. Le Prince’in çektiği ilk filmin adı nedir?

Cevap

L.A. Le Prince’in ilk çektiği filmi Roundhayn Bahçesi Manzarası’dır.


17. Soru

Fotoğraf filmi kim tarafından icat edilmiştir?

Cevap

Fotoğraf filmi George Eastman tarafından icat edilmiştir.


18. Soru

Filmlere perfore açılmasının nedeni nedir?

Cevap

Filmin kamera içinde düzgün akışını sağlayabilmek ve açılır kapanır perde ile hizalayabilmek için 35mm’lik filmin dikdörtgen çerçevesinin kenarlarına 4’er delik olacak şekilde üretilmiştir.


19. Soru

Thomıtrop, Fenakitiskop gibi oyuncakların hareketli görüntüler tarihi perspektifinden bakıldığında önemi nedir?

Cevap

Bu türden oyuncaklar daha sonra prokjeksiyon cihazlarında kullanılacak teknolojilerin atası sayılabilecek prensiplerin tatbik edildiği ortamlar olmaları açısından önem taşırlar.


20. Soru

Optik tiyatro nedir?

Cevap

1892’de Reynaud’un yaptığı halka açık Praksinoskop Tiyatrosuna verdiği isimdir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi