Temel Fotoğrafçılık Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Pozlama Ve Fotoğraf Çekim Teknikleri

1. Soru

Fotoğraf makinesinde görüntü nasıl oluşur?

Cevap

Korneadan geçerek göze ulaşan ışık, retina üzerine düşerek görüntüyü oluşturur. Beyin tarafından sinir sinyalleri yoluyla alınan bu bilgiler, görsel algılama olarak ifade edilir. Fotoğraf makineleri de benzer bir şekilde objektif, ccd/cmos ve görüntü işlemcisi yoluyla aynı işlemleri gerçekleştirerek görüntüyü oluşturur.


2. Soru

Pozlama nedir?

Cevap

Teorik ve teknik açıdan bir fotoğrafı çekmek, film ya da algılayıcı yüzey üzerine ışığın düşürülmesi yoluyla pozlanması demektir. Daha detaylı olarak açıklamak gerekirse fotoğraf çekiminde temel olarak görüntünün ortaya çıkabilmesi için ışığın diyafram, enstantane, objektif gibi belirli düzenek ve araçlar yoluyla belirli bir süre boyunca film ya da sensör üzerine düşürülmesi işlemine pozlama
denir.


3. Soru

Pozlamayı temel olarak hangi etkenler belirler?

Cevap

Pozlamayı temel olarak üç etken belirler:
1. “f” değeri ile ifade edilen diyafram açıklığı
2. Enstantanenin açık kalma süresi
3. Film ya da sensörün ışığa olan duyarlılığı (ISO)


4. Soru

Fotoğraf makinesinde doğru pozlamayı gerçekleştirmek için diyafram, enstantane ve ISO arasındaki ilişki nasıl gelişir?

Cevap

Fotoğraf makineleri doğru pozlamayı hızlı bir biçimde gerçekleştirmek adına tanımlı çekim modları aracılığıyla bu üç etken arasında birtakım oranlar da belirleyebilir. Bu noktada fotoğraf makinesi otomatik olarak diyafram açıklığı ne kadar fazla olursa, enstantane hızını o oranda arttırır ve ışığın düşme süresini azaltır. Makineye girilen enstantane süresi yani ışığın yüzey üzerinde kalma süresi ne kadar artarsa da o oranda diyafram açıklığını azaltır ve ışığın miktarını düşürür. ISO değeri ne kadar yükselirse algılayıcı yüzeyin ışığa olan duyarlılığı artar ve doğru pozlamayı gerçekleştirmek adına diyafram ya da enstantane değerleri dengelenir.


5. Soru

Diyafram nedir?

Cevap

Diyafram, görüntünün oluşması için objektif yoluyla film ya da algılayıcı yüzey üzerine düşecek ışık miktarını belirleyen ve bu yolla alan derinliğini de ayarlamaya yarayan sistemdir.


6. Soru

Standart diyafram açıklıkları nelerdir?

Cevap

Standart diyafram açıklıkları değerleri ise şu şekildedir.
f:1 - f:1.2 - f1.4 - f1.8 - f2 - f2.8 - f4 - f5.6 - f8 - f11 - f16 - f22 - f32


7. Soru

Bir görüntünün film ya da algılayıcı yüzey üzerinde oluşabilmesi için nelere ihtiyaç vardır?

Cevap

Bir görüntünün film ya da algılayıcı yüzey üzerinde oluşabilmesi için karanlık bir kutu, ışığa duyarlı bir yüzey ve de ışığa ihtiyaç vardır.


8. Soru

Işığın algılayıcı yüzey kalma süresini ayarlayan düzeneğe ne ad verilir?

Cevap

Bu noktada ışığın algılayıcı yüzey kalma süresini ayarlayan düzeneğe enstantane ya da diğer bilinen adlarıyla “obtüratör”, “örtücü” ya da perde denir.


9. Soru

Enstantanenin önemli iki işlevi nedir?

Cevap

Enstantanenin oldukça önemli iki işlevi bulunur.
1. Film ya da duyarlı yüzey üzerine düşecek ışık miktarını saptamak
2. Hareketi saptamak


10. Soru

ISO nedir?

Cevap

ISO (International Standards Organization), fotoğraf filmlerinde ışığa olan hassasiyet derecesini
belirleyen uluslararası standart ölçüm sistemidir.


11. Soru

Pozometre nedir?

Cevap

Pozometre, konu üzerine düşen ışığı ölçerek, diyafram ve enstantane değerleri olarak fotoğraf makinasına veren araç ya da düzenektir.


12. Soru

Aşırı pozlama nedir?

Cevap

Aşırı pozlama, algılayıcı yüzeyin gereğinden fazla ışık alması sonucu pozlama dengesinin yitirilmesi
demektir.


13. Soru

Az pozlama nedir?

Cevap

Az pozlama, film ya da algılayıcı yüzeyin ihtiyaç duyduğundan çok daha az ışık alması anlamına gelir.


14. Soru

Fotoğraf makinesinde bulunan otomatik modu diğer modlardan ayıran en önemli özelliği nedir?

Cevap

1. Otomatik Modlar (Auto): Fotoğraf makinesi, pozlama dengesiyle ilgili diyafram, enstantane ve ISO değerlenin yanı sıra beyaz dengesi ve netleme gibi tüm ayarları kendisi yapar.


15. Soru

Program modu nedir?

Cevap

• Program Modu (P): Kullanıcının doğru pozlama yapabilmek için ISO değerlerini kontrol edebildiği, enstantane ve diyafram değerlerinin ise makine tarafından atandığı çekim modudur.


16. Soru

Eşdeğerlik yasasında film ya da algılayıcı yüzey üzerine düşen ışık miktarını eşitlemek için ne yapılması gerekir?

Cevap

Bu durumda film ya da algılayıcı yüzey üzerine düşen ışık miktarını eşitlemek için;
• Diyafram açıklığı arttırıldığında enstantane süresi azaltılır.
• Enstantane hızı azaltıldığında ise diyafram açıklığı kısılır.


17. Soru

Temel olarak kaç farklı aydınlatma türü bulunur?

Cevap

Temel olarak iki farklı aydınlatma türü söz konusudur. Bunlar;
1. Doğay ışıkla aydınlatma,
2. Yapay ışıkla aydınlatmadır.


18. Soru

Işık hangi ana başlıklarda ele alınır?

Cevap

Işık ayrıca üç ana başlıkta ele alınabilir. Bunlar;
1. Doğrudan ışık,
2. Yansıyan ışık,
3. Filtrelenmiş ışık’tır.


19. Soru

Işığın işlevleri nelerdir?

Cevap

Aydınlatma bu yönüyle salt fotoğrafın pozlanmasında bir etken değil sanatsal anlamda da kompozisyonun bir parçası olarak görüntünün estetize edilmesinde işlev kazanır. Bu işlevleri sıralayacak olursak;
• Işık nesneleri görünür kılar,
• Işık lekeyi vurgular,
• Işık dokuyu vurgular,
• Işık hacim ve derinlik izlenimi verir,
• Işık saydamlığı vurgular,
• Işık rengi vurgular,
• Işık fotoğrafın siyah-beyaz yapısını oluşturur,
• Işık atmosfer yaratır.


20. Soru

Softbox ne işe yarar?

Cevap

Softbox: Aydınlatma kaynağını tek yönlü olarak yumuşatan bez ya da kumaş destekli kutuya
benzer yapıdaki ekipmandır. Kutu biçimli formuyla ışığın etrafını saran softbox, konuya düşen ışığın
şiddetini azaltarak keskin gölgeleri ve ışığın patlamasını engellemek için kullanılır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi