Temel Fotoğrafçılık Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Fotoğraf, Fotoğrafın Tanımı Ve Fotoğraf Makineleri

1. Soru

Görüntülerin kaydedilmesi konusunda çalışanlara verilecek en iyi örnek hangisidir?

Cevap

En iyi verilecek örneklerden biri, Camera Obscura’ya mercek yerleştirme fikrini 1550 yılında ileri süren İtalyan, matematikçi, fizikçi, hekim ve düşünür olan Girolamo Cardano’dur.


2. Soru

Fotoğraf nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Fotoğraf, doğada gözle görülebilen maddi varlık ve şekillerin ışık ve bazı kimyasal maddeler yardımıyla ışığa karşı duyarlı hâle getirilmiş film veya herhangi bir madde üzerine saptanan fiziksel ve kimyasal bir işlemdir.


3. Soru

İlk fotoğraf olarak adlandırılan fotoğraf nedir? Kim tarafından ne zaman çekilmiştir?

Cevap

1826 yılında Fransız Joseph Nicephore Niepce, yaklaşık sekiz saatlik bir pozlamayla evinin penceresinden ilk defa bir görüntüyü sabitlemiştir. Pencereden görünüm görüntüsü, ilk fotoğraf olarak kabul edilir.


4. Soru

Dagerotip nedir ve kim tarafından bulunmuştur?

Cevap

Bir başka Fransız olan Louis Jacques Mande Daguerre de yeni fotoğrafik işlemi yöntemini dagerotip’i
1939 yılında ilan etmiştir. Dagerotip görüntüleri sabitleme yönteminin mümkün kılınmasıdır.


5. Soru

Kullanılabilecek ilk fotoğraf makinesi kim tarafından ne zaman geliştirilmiştir?

Cevap

Kullanılabilecek ilk fotoğraf makinesi 1838 yılında Fransız ressam olan Louis Daguerre tarafından geliştirilmiştir.


6. Soru

İlk negatif pozitif fotoğraf işlemi gerçekleştirerek tek bir negatiften birden fazla kopya alınmasına olanak sağlayan kimdir?

Cevap

İlk negatif pozitif fotoğraf işlemi gerçekleştirerek tek bir negatiften birden fazla kopya alınmasına olanak sağlayan ve fotoğrafın gelecekteki kültürel statüsü için şüphesiz temel bir öneme sahip olan William Henry Fox Talbot’tur.


7. Soru

Stereograf yöntemi nedir?

Cevap

Tasarlanması daha çok görsel etki ve zevk için olduğu belirtilen stereograf yöntemi özel bir gözlükle bakıldığında iki farklı açıdan çekilmiş aynı görüntünün yan yana yapıştırılmasından oluşmuş bir fotoğraf
çeşididir.


8. Soru

1960'larda yeniden tanımlanan fotoğraf kavramı nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

1960’a doğru Fransız dili ulusal konseyi fotoğraf kavramı ile ilgili yeni bir yazım önerir: “Yunanca ‘photos’ ve ‘graphein’ den, ışıklı kaydetmek. Daha geniş anlamda, modern fotoğraf, biriktirilebilen görüntü elde etmeye yarayan ışık fiziği ve ışık kimyası ile ilgili yöntemlerle elektro manyetik ışınları kaydetme tekniklerinin tümüdür. 


9. Soru

Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün portre fotoğraflarını çeken ve ilk foto muhabiri unvanı ile atanan kişi kimdir?

Cevap

Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemin fotoğrafçısı Cemal Işıksel ise Atatürk’ün fotoğraflarını çekerek portre geleneğini devam ettiren ve ilk foto muhabiri unvanı ile atanan kişi olmuştur.


10. Soru

Ülkemizde fotoğrafın sanat eğitimi içinde bağımsız bir bölüm, kendi başına bir diploma programı
olarak ortaya çıkışı nerede gerçekleşmiştir?

Cevap

Ülkemizde fotoğrafın sanat eğitimi içinde bağımsız bir bölüm, kendi başına bir diploma programı
olarak ortaya çıkışı, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde gerçekleşmiştir.


11. Soru

Türk fotoğraf dünyasında özverili çalışmalarıyla bir yerlere gelmiş, çektikleri fotoğrafları dergi ve benzeri yerlerde gördüğümüz fotoğraf sanatçılarından ilk akla gelen isimler kimlerdir?

Cevap

Türk fotoğraf dünyasında özverili çalışmalarıyla bir yerlere gelmiş, çektikleri fotoğrafları dergi ve benzeri yerlerde gördüğümüz fotoğraf sanatçılarının isimlerini vermek gerektiğinde ilk hatırlananlar olarak, Ara Güler, Coşkun Aral, İzzet Keribar, Nihat Odabaşı, Sabit Kalfagil’i belirtebiliriz.


12. Soru

İyi bir fotoğrafın temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Fotoğrafın üç temel özelliği vardır. Bunlardan birincisi fotoğraf makinesinin kullanımıdır. İkincisi ışık ve üçüncüsü görmedir.


13. Soru

Fotoğref makinelerinin en eskisi hangisidir?

Cevap

Fotoğraf makinelerinin en eskisi kamera obscuradır.


14. Soru

İlk ticari taşınabilir kamera nedir ve kim tarafından üretilmiştir?

Cevap

35 mm.’lik film üzerinde 24x36’lık görüntüler veren küçük formatlı makineyi, mikroskop üreticisi Ernst Leitz’ın araştırma departmanı sorumlusu mühendis Oskar Barnack yapmıştır. Leica A isimli model 35mm’lik film kullanan ilk ticari taşınabilir kamera olarak tarihe geçmiştir. 


15. Soru

1959'da Japonyanın ürettiği fotğraf makinesi ve özellikleri nelerdir?

Cevap

1959: Japonya’da Nikon 24x36, refleks, değiştirilebilir vizörlü Nikon F’yi piyasaya çıkarır ve
bugün de büyük ilgi gören profesyonel bir yelpaze oluşturur.


16. Soru

“Kullan at” türünden makineleri piyasaya kim ne zaman sürmüştür?

Cevap

1986: Fuji “kullan at” türünden makineleri piyasaya çıkarır: içinde sadece film bulunan ve bir kez
kullant labilen basit plastik makineler. Bu gün bu makineler “hazır fotoğraf makinesi” deniyor, bunlar
kullanıldıktan sonra atılmıyor, yeniden kullanılır hâle getiriliyor.


17. Soru

Fotoğraf makinesinin ana elemanları nelerdir?

Cevap

Objektif, Diyafram, Örtücü ve Vizör fotoğraf makinesinin ana elemanlarını oluşturur.


18. Soru

Fotoğraf makinesinde onjektif nedir?

Cevap

Objektif: Bir diğer adıyla lens, fotoğraf makinesi, dürbün, mikroskop gibi optik aletlerde cisimlerden gelen ışınları alıp film ya da algılayıcı yüzeyine
aktaran yakınsak mercek veya mercek sistemidir


19. Soru

Fotoğrafçılıkta diyafram nedir?

Cevap

Diyafram: Fotoğraf makinelerinin objektiflerinde, film ya da algılayıcının yüzeyine ulaşacak ışık miktarını, açılıp kısılarak ayarlayan düzenektir.


20. Soru

Enstantane (örtücü) nedir?

Cevap

Enstantane (örtücü): Fotoğraf makinelerinin üçüncü temel olan elemanlarındandır. Digital veya
analog her fotoğraf makinesinin içinde veya objektifinde bulunan ve objektif içinden geçen ışınları kesmeye yarayan düzenektir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi