Sağlıklı Yaşam Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kişisel Hijyen Ve Temizlik

1. Soru

Düzenli fiziksel aktivitenin nasıl bir faydası vardır?

Cevap

•kan basıncını düşürür
• insülin hassasiyetini artırır ve kan şekerini düşürür
• serum LDL kolesterol düzeyini düşürür
• serum HDL kolesterol düzenini artırır
• bazı kanser türlerinin (meme, kolon ve prostat kanseri gibi) önlenmesine yardım eder
• vücut yağ oranını azaltır
• stresi azaltır
• kardiyovasküler işlev durumunu ve performansı iyileştirir
• osteoporozu önler
• lökomotor sistemin hastalıklarını önler ve tedavi eder
• hareketsiz yaşayan bireylere göre yaşam beklentisini artırır


2. Soru

Beden eğitiminin en sık görülen risk nedir?

Cevap

Uygunszuz ayakkabı giyme veya uygun olmayan zeminde koşma gibi nedenlerle ayak burkulmalarıdır.


3. Soru

Koroner arter hastalığı için tipik belirtileri nelerdir?

Cevap

Egzersizle gelen göğüs ağrısı olduğunu ve EKG’de özellikle ST segment değişiklikleridir.


4. Soru

Yoğun bir beden eğitimi progamı başlatmadan önce hangi sağlık sorunları bulunan bireyler mutlaka tam muayeneden geçirilmeli ve gerekirse laboratuvar incelemeleri yapılmalıdır?

Cevap

•kalp ve damar hastalığı hikayesi olan bireyler
• koroner kalp hastalığı için yüksek risk taşıyan bireyler
• şişmanlar
• şeker hastalığı olanlar
• başka ciddi tıbbi durumları olanlar
• geçmişte tamamen hareketsiz yaşamış bireyler


5. Soru

Beden eğitimi önerileri tamamen bireyselleştirilerek uygulanmalıdır.
Öneride bulunurken hangi  faktörler dikkate alınmalıdır?

Cevap

• beden eğitiminin amacı nedir? (iyi görünmek, iyi hissetmek, kilo vermek, sağlığı iyileştirmek
vb.)
• bireyin kapasitesi hangi şiddette bir beden eğitimini kaldırabilir?
• birey beden eğitimi açısından şimdiye kadar ne kadar aktif bir yaşam sürmüş?
• bireyin herhangi bir sağlık sorunu var mı?
• bireyin şu andaki fitnes durumu nedir?
• bireyin yaşı
• bireyin ilgi duyduğu beden eğitimi çeşitleri
• bireyin yaşam tarzı


6. Soru

Beden eğitiminin faydası sürekli yapılması halinde görülecektir.
Avrupa önerileri her defasında en az kaç dakika ve  haftada kaç kez beden eğitimi yapılması gereklidir?

Cevap

Avrupa önerileri her defasında en az 30 dakika olmak üzere haftada 3-5 kez beden eğitimi yapılması şeklindedir.


7. Soru

Beden eğitiminin şiddeti fizyolojik değişkenlere göre sınıflandırıldığında kaç dereceye ayrılabilir?

Cevap

Beden eğitiminin şiddeti fizyolojik değişkenlere göre sınıflandırıldığında 3 dereceye ayrılabilir.


8. Soru

Gebelerin gebe olmayanlara göre hedeflenen egzersiz şiddetleri nasıl olmalıdır?

Cevap

gebelerin gebe olmayanlara göre hedeflenen egzersiz şiddetleri daha düşük olmalıdır


9. Soru

Aterosklerotik kalp hastalığı açısından egzersiz için risk sınıfları belirlenmiştir. Beden eğitimi önerilecek bireylerde bu riskler de dikkate alınmalıdır. Aterosklerotik kalp hastalığı riski açısından gruplandırma ve öneriler nasıl olmalıdır?

Cevap

Sınıf Aterosklerotik kalp hastalığı riski Beden eğitimi önerisi
A Sağlıklı bireyler ve kardiyovasküler riski bulunmayanlar. Ön inceleme gerekmez
B Klinik olarak stabil kalp hastalığı olanlar. Bu kişilerde
kardiyovasküler komplikasyon riski düşüktür.
İlk 6 seansta EKG takibi gerekir
C Egzersizle orta derecede veya yüksek kardiyovasküler riski
bulunan bireyler. Ör. kalp krizi geçirmiş veya hafif egzersizle
göğüs ağrısı olanlar.
İlk 8-12 hafta boyunca gözlem
altında
D Stabil olmayan hastalığı olan ve egzersiz yapması sakıncalı
olan bireyler.
Egzersiz yapamaz


10. Soru

Bir beden eğitimi programına ömür boyu sadık kalmak için hangi öneriler işe yarayabilir?

Cevap

Beden eğitiminin bir danışman eşliğinde yapılması (doktor veya çalıştırıcı koç). Kendi kendine beden eğitimi yapacakların da hiç değilse başlangıçta bir danışmandan yardım almaları,egzersizin sürdürme aşamasından sonra kendileri devam etmeleri önerilir. Daha önce aktif olmayan bireylerin beden eğitimine hekim kontrolünde başlamaları önerilir.
Gebeler ve yaşlıların da hekim eşliğinde spor yapmaları tavsiye edilir. Kişi, hoşuna gidecek beden eğitimini yapmalıdır. Süreklilik arz edebilmesi için kişinin yaptığı işten zevk alması önemlidir. Yapılan egzersiz hem fizik özellikler açısından hem de egzersiz çeşidi olarak kişiye uygun olmalıdır. Örneğin osteoartrit gibi eklem problemleri olan bireyler için yüzme uygun bir beden eğitimi olabilir.  Beden eğitiminin bir arkdaşla birlike yapılması egzersizi eğlenceye dönüştürmede etkili olacaktır.


11. Soru

Sağlıklı erişkinler için beden eğitimi planı yapılırken üç aşama dikkate alınabilir bu aşamalar nelerdir?

Cevap

başlangıç, gelişme ve sürdürme aşamalar


12. Soru

Beden eğitiminin amacı nedir?

Cevap

iyi görünmek, iyi hissetmek, kilo vermek, sağlığı iyileştirmek
vb.


13. Soru

Fiziksel aktivite planı eşik kalori değerine göre hesaplanmalıdır. Önerilen asgari kalori sınırı kaç kkalori / hafta’dır?

Cevap

Fiziksel aktivite planı eşik kalori değerine göre hesaplanmalıdır. Önerilen asgari kalori sınırı 1000 kkalori / hafta’dır.


14. Soru

sübjektif ve objektif olarak kardiyovasküler sağlık durumu değerlendirilebilinmesi için bireyin  kaç km yürümesi gerekir?

Cevap

Bireyden 2 kilometrelik bir mesafeyi
hızlı adımlarla yürümesi istenir


15. Soru

Koroner kalp hastalığı olan bireylerde 6 MET (Metabolik Eşdeğer) ve üzeri şiddetteki fizik aktiviteler neyi tetikler?

Cevap

Koroner kalp hastalığı olan bireylerde 6 MET (Metabolik Eşdeğer) ve üzeri şiddetteki fizik aktiviteler akut koroner sentromu tetikleyebilir


16. Soru

Beden eğitimiyle ilgili önemli bir husus nedir?

Cevap

ilgili önerileri uygulamak için bireylerin ortam ve imkanlarının olup olmadığıdır


17. Soru

şeker hastalığı sorunu olanlar hangi muayeneden geçmelidir?

Cevap

tam muayeneden geçirilmeli ve gerekirse laboratuvar incelemeleri yapılmalıdır


18. Soru

beden eğitimine yeni başlayacak bireylerin sağlık muayenelerinin
yapılması sırasında özellikle neye dikkat edilmesi gerekmektedir?

Cevap

özellikle kan basınçlarının ve kardiyak risklerinin değerlendirilmesi önem arz etmektedir


19. Soru

Beden eğitimi önerirken bireyin hangi durumunun dikkate alınması gereklidir?

Cevap

şüphesiz kişinin alışkanlıkları ve tercihlerine de önem vermek gerekir.


20. Soru

Daha çok kardiyologlar tarafından yapılan değerlendirme hangisidir?

Cevap

Sikloergometrik Değerlendirme


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi