Sağlıklı Yaşam Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Sağlık Ve Sağlıklı Yaşam Kavramı

1. Soru

İkincil korumada, erken tanı uygulamasında kullanılan üç temel yöntem nedir?

Cevap

Erken tanı uygulamasındaki yöntemler, toplumdaki bireylerin eğitimini sağlamak,  periyodik muayene ve kitle taramalarıdır.


2. Soru

Üçüncü korumadaki sağlık hizmetlerinin üç boyutu nedir?

Cevap

Üçüncü korumadaki sağlık hizmetlerinin boyutları; korma, tedavi ve rehabilitasyondur.


3. Soru

İnsanlarla hayvanlar içgüdüleri açısından ortak özellikler taşımaktadır. İnsanları hayvanlardan farklı kılan teme unsur nedir?

Cevap

İnsanın hayvanlardan ayıran temel unsur beyni denilebilir. İnsanların içgüdüleri süreç içinde istemli, bilinçli ve toplumsal davranışlar biçimine dönüşmüştür.


4. Soru

Sağlık hizmetlerinde koruyucu hekimlik uygulaması, ne zaman önem kazanmıştır?

Cevap

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, toplumlara sunulan hastayı tedavi etmeye dayalı anlayış değişti. Sağlık hizmetlerinde “koruyucu hekimlik” ön plana geçmiştir.


5. Soru

7 Nisan 1948 yılında kurulan,  sağlık sorunlarıyla ilgilenen ve tüm dünyayı kapsayan uluslararası sağlık örgütünün adı nedir?

Cevap

Bu örgüt, Dünya Sağlık Örgütü'dür.


6. Soru

Sağlıklı yaşamı tanımlayınız.

Cevap

Sağlıklı yaşam, bireylerin ciddi ve tedavisi zor hastalıklara yakalanmadan hem bedensel, hem de ussal ve ruhsal yönlerden üstün durumda, uzun yıllar keyif alarak yaşamlarını sürdürmelerine denir.


7. Soru

Toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen tıp bilim dalına ne ad verilir?

Cevap

Toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen tıp bilim dalına epidemiyoloji denir.


8. Soru

İnsan topluluklarını hedef alan epidemiyolojik çalışmalar hangi amaçla yapılır?

Cevap

İnsan topluluklarını hedef alan epidemiyolojik çalışmalar, sağlıkla ilgili olayları tanımlama ve görülme sıklığını ölçmek, hastalık ya da kazaların nedenlerini inceleyen çözümleyici çalışmalar yapmak, uygulanan sağlık hizmetinin veya programlarının etkinliğini ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak amacıyla gerçekleştirilir.


9. Soru

Sağlığın korunması için klinik öncesi evrede koruyucu önlemler almaya genel olarak ne ad verilir?

Cevap

Klinik öncesi evrede koruyucu önlemler almaya genel olarak birincil koruma denir.


10. Soru

Sağlık gücünün yükseltilmesi amaçlanarak Kişisel koruma önlemlerinin alınması ve günlük yaşam koşullarının düzenlenmesi için yapılabileceklere beş örnek veriniz.

Cevap

Sağlık gücünün yükseltilmesi amaçlanarak Kişisel koruma önlemlerinin alınması ve günlük yaşam koşullarının düzenlenmesi için şunlar yapılabilir:

  • Vücut bakımı (temizlik)
  • Ağız ve diş sağlığı
  • Fiziksel etkinlik (hareketli yaşam)
  • Yeterli ve dengeli beslenme
  • Aile planlanması
  • Düzenli yaşama ve uyku
  • Stresle başa çıkma
  • Zaman yönetimi
  • Olumlu bir çevre sağlamak

11. Soru

Besin öğelerinin yetersiz veya aşırı alındığı durumlarda ortaya çıkan kötü beslenme ya da yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıkların genel adı nedir?

Cevap

Besin öğelerinin yetersiz veya aşırı alındığı durumlarda malnütrisyon adı verilen kötü beslenme ya da yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıklar ortaya çıkar. Örneğin; enfensiyonlar, organ yetmezlikleri, şişmanlık, kalp- damar hastalıkları, diyabet


12. Soru

Yetişkin bir bireyin günde kaç saat uyuması yeterli kabul edilir?

Cevap

Yetişkin bir bireyin günde kaç saat uyuması yeterli kabul edilir?


13. Soru

Stresle başa çıkmada ilk basamak nedir?

Cevap

Stresle başa çıkmada ilk basamak, bireyin yaşamındaki strese yol açan etkenleri ve nedenlerini belirlemesidir


14. Soru

Vücuttaki özel antikor üretimini uyarmak veya arttırmak amacıyla kişiye antijen verilmesi işlemine ne ad verilir?

Cevap

Vücuttaki özel antikor üretimini uyarmak veya arttırmak amacı ile bireye antijen verilmesine “aşılama” denir.


15. Soru

Tarama muayenesi nedir, kısaca açıklayınız.

Cevap

Genellikle birden fazla kişide, tanı konulmamış bir ya da birkaç hastalık ya da sakatlık olasılığının, kısa sürede uygulanabilir testler, muayeneler ve diğer işlemlerle saptanmasına tarama muayenesi denir. Tarama muayenelerinin amacı kesin tanı koymak değil, sağlıklı görünen kişiler arasında, hastalık olasılığı bulunanlarla bulunmayanları ayırt edilmesine çalışmak ve hastalık kuşkusu olan kişileri kesin tanı ve tedavi için uygun yerlere göndermektir.


16. Soru

Uyku bozuklukları, mide rahatsızlıkları, baş ağrısı, bir konu ya da işe yoğunlaşmada zorluk, huzursuzluk, çarpıntı, omuz ve sırt ağrıları gibi şikayetler genellikle neden kaynaklanır?

Cevap

Uyku bozuklukları, mide rahatsızlıkları, baş ağrısı, bir konu ya da işe yoğunlaşmada zorluk, huzursuzluk, çarpıntı, omuz ve sırt ağrıları gibi yakınmalar günlük yaşamda başa çıkamadığımız stresler sonucu olabilir.


17. Soru

Düzensiz dişlerin en önemli nedeni nedir?

Cevap

Düzensiz dişlerin en önemli nedeni süt dişlerinin zamanından önce yitirilmesidir.


18. Soru

İdeal kilo nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

İdeal kilo beden kitle endeksi (BKİ) olarak adlandırılan bir formülle hesaplanır. Buna göre bireyin kilogram cinsinden tartısının metre cinsinden boyunun karesine bölünmesi ile bireyin vücut kitle endeksi hesaplanır (kg/m2).


19. Soru

Yeterli süre uyunduğu halde uykudan zinde kalkılamamasının sebepleri nelerdir?

Cevap

Yeterli süre uyunduğu halde uykudan zinde kalkılmıyorsa, üzerinde yatılan yatak, kullanılan yastık, odanın ısısı, ortamda yeterli temiz hava olup olmadığı, ortamda bulunan ısıtıcıların, eşya ya da malzemelerin cila, boya, deterjan gibi kimyasallar yoluyla ortam havasını kirletip kirletmediği, uyku sırasında süregiden bir gürültü kaynağının olup olmadığı gibi etkenler olabileceği gibi doğal olarak burun tıkanıklığı ve nefes almada zorlukla birlikte seyreden tüm hastalıklarda ve aşırı şişmanlıkta da uykunun kalitesi bozulmasına neden olur.


20. Soru

Zaman yönetimi için plan yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurlardan beşini yazınız.

Cevap

Plan yaparken dürüst ve gerçekçi olmalı, görevlerin yanı sıra sosyal aktiviteler ve egzersiz için de zaman ayırmalıdır. Uzun ve kısa vadeli hedef ve öncelikleri belirlemek, hedefler için eylem planı yapmak, bunları gerçekleştirmek için yapılacak işler listesi hazırlamak, mükemmelliyetçiliği bırakmak, öncelikleri belirleyebilmek, hayır diyebilmek, aynı zaman dilimine birkaç işi sıkıştırmak önemlidir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi