Moda Tasarım Dersi 4. Ünite Özet

Giysi Tasarımında Teknik Çizim

Teknik Çizimde Kullanılan Araç Gereçler

Teknik çizimler, özellikle tasarımcı ve üretim yapan ekip arasında iletişim kurulmasında ve üretimin tasarımcının istediği biçimde ve doğru olarak yapılabilmesinde önemlidir. Teknik çizimlerin kullanım yerlerinden bazıları sunum ve tasarım geliştirme paftaları, koleksiyon ya da ürün grubu panoları, stil katalogları, ölçü yerleri ya da teknik özellik paftaları, maliyet tabloları, trend öngörü katalogları, satın alma planları ve hazır patron katalogları ile ürün açıklamalarıdır.

Teknik çizimde sıklıkla kullanılan araç gereçler T cetveli, çizim kağıtları, cetvel, iletki, gönye, pergel, pistole, şablonlar, çeşitli kalınlıklarda kurşun kalemler ve rapido kalemlerdir.

Teknik çizim çeşitli ölçülerde çizim kağıtlarına yapılabilmektedir. Çizim kağıtlarının hazırlanmasında ise kesme, yapıştırma ve dosyalama gibi özellikler dikkate alınmalıdır.

Teknik Çizim Silueti Oluşturma

Teknik çizim elle ya da bilgisayar ortamında yapılabilmektedir. Elle yapılan teknik çizimde öncelikle yapılması gereken işlem düzgün, oranlı ve temiz bir teknik çizim silueti ya da şablonu oluşturmaktır.

Teknik çizimlerin gerçeğe en yakın şekilde olmasında siluet ölçülerinin gerçeğe en yakınşekilde olması gerekmektedir. Gerçek bir insan boyu oran olarak yaklaşık yedi buçuk baş uzunluğundadır. Ancak, teknik çizimin göze daha hoş görünmesinde siluet genellikle sekiz baş ölçüsünde çizilmektedir.

Siluet çiziminde öncelikle yapılması gereken işlem, kağıt boyutuna göre kullanılacak baş ölçüsünün belirlenerek çizilecek siluetin boyunun hesaplanmasıdır. Bu hesaplama sonrasında siluetin çiziminde, bedeni uzunlamasına ortadan ikiye böldüğü varsayılan eksen ya da denge çizgisi çizilerek, ölçüsü her bir baş aralığında olan kanon çizgilerinin çizilmesidir. Bu çizim tamamlandıktan sonra 0-1 numaralı kanon çizgileri arasına baş çizimi yapılabilir. Başın şekli ters bir yumurtaya benzetilebilir (S. 85, Şekil 4.4).

Siluetin boyun ve omuz çizgilerini çizebilmede öncelikle 1 ve 2 numaralı kanonların arasının yaklaşık 1/3’ü belirlenerek yardımcı bir hat ile çizilmelidir. Bu hat üzerinde omuz genişliği bir buçuk baş ölçüsünden biraz fazla olacak şekilde eksen çizgisinin sağına ve soluna eşit olarak işaretlenmelidir. Bu işaretlerden bir kaç mm aşağıya omuz düşüklüğü için işaretlenebilir.Bu işlemler tamamlandıktan sonra boyun ve omuzların çizimi yapılabilir. 3 numaralı kanon bel hattıdır. Bir baş bel genişliği için eksen çizgisinin sağına ve soluna eşit olarak dağıtılmalıdır. Bel genişliği belirlendikten sonra omuz çizgileri ile birleştirilerek üst gövde çizilir (S. 86, Şekil 4.5).

4 numaralı kanon çizgisi ağ ya da kalça hattıdır. Kalça genişliği bir buçuk baştan biraz fazla ölçüde eksen çizgisinden sağa ve sola eşit şekildeişaretlenmelidir. İşaretlenen noktalar kavisli şekilde bel hattı ile birleştirilir. 6 numaralı kanon diz hattıdır. Teknik çizimde bacakların biraz açık çizilmesi daha kullanışlı olacağı için bu hattın eksenle kesiştiği noktadan sağa ve sola doğru bir miktar boşluk verilerek diz genişliği yarım baştan biraz az olacak şekilde işaretlenir.Bulunan noktalar kalça hattı ile birleştirilerek üst uyluk çizimi yapılır. Ayak bileğinin çiziminde 7-8 numaralı kanonlar arasının yaklaşık 1/3’üne yardımcı bir hat çizilir. Bu hat üzerinde ayak bileği genişliği belirlenerek üst uyluk noktaları ile bacak şekli verilerek çizilir. Ayak ve ayak bilekleri çizilerek bacak tamamlanır (S. 86, Şekil 4.6).

Siluetin kol çiziminde 3 numaralı kanon dirsek 4 numaralı kanon ise bilek hattıdır. Boyun ve omuz, bel ve kalça çizgilerinin birleşim yerleri yuvarlatılarak düzeltilir. Aynı şekilde sağ tarafın bacak ve kol çizimi yapılır. Çizilen siluet başka bir kağıt üzerine kanon ve eksen çizgileri olmadan kopyalanarak kullanıma hazır hale getirilebilir (S. 87, Şekil 4.7).

Giysi çizgileri siluet çizgilerinden bir kaç milimetre dışarıdan çizilmeli, siluete giysinin giydirildiği unutulmamalıdır. Simetrik giysilerin yarısını mümkün olduğunca hatasız çizerek diğer yarısına kopyalamak hızlı ve daha düzgün bir çizim elde etme yollarından birisidir. Dikkat edilmesi gereken noktalar göz önünde bulundurularak farklı giysilerin teknik çizimleri bu şekilde yapılabilir (S. 87, Şekil 4.9).

Detaylar ve Aksesuarların Teknik Çizimi

Siluet çizimi yapıldıktan sonra öncelikle detay ve aksesuarların teknik çizim özellikleri öğrenilmelidir.

Detaylar, giysi tasarımlarının özgünlüğüne katkıda bulunan ve giysilerin model özelliklerini belirleyen pensler, kuplar, kapamalar, manşetler, cepler gibi giysi parçalarını ya da dikim uygulamalarını ifade etmektir.

Giysi tasarımında aksesuarlar ise düğme, agraf, fermuar gibi kapama ya da süsleme özelliğine sahip malzemeleri ifade etmektedir. Detay ve aksesuarların teknik çizimlerinin öğrenilmesi, temel giyim biçimlerinin bütün olarak doğru ve ayrıntılı çizilebilmesinde temel adımdır (S. 88-89, Şekil 4.10, Şekil 4.11, Şekil 4.12 ve Şekil 4.13).

Bazı Temel Giysilerin Teknik Çizimleri

Giysi çeşitleri dikkate alındığında temel giysilerden bazıları etek, pantolon, gömlek, elbise, buluz, ceket vb. giysilerdir. Bu giysilerin, geliştirilen siluet üzerinden kopyalama yapılarak doğru ve ayrıntılı teknik çizimleri elde edilebilir (S. 90, Şekil 4.14 ve Şekil 4.15).


Yaz Okulu Sınavı
4 Eylül 2021 Cumartesi