Ev Teknolojisi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kablolu Ve Kablosuz Ev Güvenlik Sistemleri

1. Soru

Evlerde soyulmaya karşı alınacak önlemler nelerdir?

Cevap

Evlerde çok sıklıkla tercih edilen önlem hırsız alarm sistemi ile hırsızlık ve soygun olaylarına karşı korunmaktır. Ev güvenliğinde kullanılan diğer bir yöntem ise Güvenlik Kamera Sistemleridir. Yine evin girişinde anahtar yerine biyometrik giriş sistemleri ya da kartlı giriş sistemleri kullanımı da tercih edilen yöntemler arasındadır.


2. Soru

Evlerde hırsızlığa karşı alınacak önlemler nelerdir?

Cevap

Evlerde çok sıklıkla tercih edilen önlem hırsız alarm sistemi ile hırsızlık ve soygun olaylarına karşı korunmaktır. Ev güvenliğinde kullanılan diğer bir yöntem ise Güvenlik Kamera Sistemleridir. Yine evin girişinde anahtar yerine biyometrik giriş sistemleri ya da kartlı giriş sistemleri kullanımı da tercih edilen yöntemler arasındadır.


3. Soru

Alarm sistemi kurdurma aşamasında göz önüne alınması gereken noktalar nelerdir?

Cevap

İlgili noktalar şöyle sıralanabilir: • Kullanılacak donanımın, kaliteli, kolay kullanılabilir ve uluslararası elektronik standartlarına uygun olmalıdır. • Kullanılacak ürün ve markanın yedek parçası yeterli miktarda bulunmalı, ucuz ve istenen zamanda kolaylıkla elde edilebilir olmalıdır. • Sistem, kullanılacak mekânın özelliklerine ve mekânın yaşam senaryosuna göre tasarlanmalı, risk analizi doğru yapılmalıdır. • Elektronik donanım yetkili ve uzman teknik kadrolarca tesis edilmelidir. • Kullanılacak panel alarm gözlem istasyonları ile haberleşebilme özelliğine sahip olmalıdır. • Sistemi kuran firma zaman içerisinde yaşanabilecek teknik arızalar için, yeterli teknik destek ve servis hizmetini verebilecek yetenek ve kapasitede olmalıdır.


4. Soru

Ev güvenlik sistemlerinin temel parçaları nelerdir?

Cevap

Ev güvenlik sistemlerinin temel parçaları vardır. Bu parçalar şunlardır: • Hareket algılama sensörleri, • Kapı ve pencere sensörleri, • Sirenler, • Duman, karbon dioksit ve ısı dedektörleri, • Tuş takımı ve kontrol paneli.


5. Soru

Kablolu ev güvenlik sistemleri nedir?

Cevap

Kablolu ev güvenlik sistemleri genellikle yeni yapılan binalarda tercih edilir. Çünkü daha önce yapılmış ve içinde oturulan binalarda kablo çekimi çok zor hatta bazen olanaksızdır.


6. Soru

Kablosuz ev güvenlik sistemleri nedir?

Cevap

Kablosuz güvenlik sistemleri kablo çekmeye ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla monte edilebilen ürünlerdir. Çok fazla teknik bilgiye ihtiyaç göstermezler. Çoğu kez aile bireyleri bu sistemleri kendileri bile kurabilirler.


7. Soru

Ev Güvenlik Sistemlerinde genel beklentiler nelerdir?

Cevap

İlgili beklentiler şöyle sıralanabilir: • Binada, hırsızlık, soygun vs.ye karşı güvenlik sistemi tesis edilecektir. • Güvenlik sistemleri ile ilgili diğer sistemlerden gelecek, arıza ve ihbarlar güvenlik sisteminde toplanacaktır. • Güvenlik sistemini kuracak firma, bu konudaki referanslarını da belirtecektir. Ayrıca teklif edilen sistem ile ilgili üniteler hakkında Türkçe tamamlayıcı bilgiler verilecek, sistemin çalışması açıklanacak, sistemin kullanımına ilişkin eğitim verilecektir.


8. Soru

Güvenlik Sistemi hangi elemanlardan oluşur?

Cevap

Güvenlik Sistemi elemanları şöyle sıralanabilir: • Güvenlik sistemi merkez ünitesi, • Kapı kilit kontağı, • Manyetik kontak, • Blok kilit, • İhbar butonu, • Keypad yani şifreli tuş takımı, • Pasif infrared dedektörler, • Titreşim dedektörü, • Alarm camı, • Tek resim kameraları.


9. Soru

Kapı kilit kontağı nasıl monte edilir?

Cevap

Projede belirtilen kapıların kasasında, kilit dilinin karşısına gelecek şekilde monte edilecek olan kapı kilit kontağı ile kapının kilitli olup olmadığı kontrol edilecektir. Bu kontaklar, kapı kasalarına sığabilecek kadar küçük ölçülerde olacaktır.


10. Soru

İhbar butonu hangi teknik özelliklere sahip olmalıdır?

Cevap

İhbar butonu şu teknik özelliklere sahip olmalıdır: • Kontak gerilimi (30 V DC maksimum), • Kontak akımı (250 mA), • Koruma sınıfı (IP 40), • Koruma sınıfı (IP 40).


11. Soru

F-Key Pad (Şifreli Tuş Takımı) özellikleri nelerdir?

Cevap

F-Key Pad (Şifreli Tuş Takımı); • Projede gösterilen yerlere tespit edilecek tuş takımı, sadece yetkili kişilerin bildiği ve • İşletme tarafından sürekli değiştirilebilme olanağı olan şifrenin doğru olarak girildiği takdirde sistem deaktive edilecektir.


12. Soru

Kapı kilit kontağı hangi teknik özelliklere sahip olmalıdır?

Cevap

Kapı kilit kontağı şu teknik özelliklere sahip olmalıdır: • Kontak gerilimi (max. 30 V DC), • Kontak akımı (max. 100mA), • Çalışma sıcaklığı (-20ºC, +70ºC).


13. Soru

Manyetik kontak nasıl monte edilir?

Cevap

Manyetik kontak monte edilirken; • Projede belirtilen kapılara monte edilecek magnetik kontaklarla kapının açık veya kapalı olduğu kontrol edilecektir. • Magnetik kontak mıknatıs ve kontak olmak üzere iki parçadan oluşacaktır. Mıknatıs kapı üzerine, kontak ise kapı kasasına karşılıklı gelecek şekilde monte edilecektir.


14. Soru

Manyetik kontak hangi teknik özelliklere sahip olmalıdır?

Cevap

Manyetik kontak şu teknik özelliklere sahip olmalıdır: • Kontak Gerilimi (30 V DC maksimum), • Kontak Akımı (100 mA), • Ortam Sıcaklığı (-20ºC, +70ºC), • Koruma Sınıfı (IP 65).


15. Soru

İhbar butonu nasıl monte edilir?

Cevap

İhbar butonu monte edilirken; • Herhangi bir alarm anında kişilerin ihbar verebilmesi için elle basılabilen tipte olacaktır. • Projelerde gösterilen yerlerde göze görünmeyecek şekilde monte edilecektir.


16. Soru

F-Key Pad (Şifreli Tuş Takımı) hangi teknik özelliklere sahip olmalıdır?

Cevap

F-Key Pad şu teknik özelliklere sahip olmalıdır: • İşletme gerilimi (12 V DC), • Şifre kombinasyonu (1.000.000 adet), • Tuş sayısı (9 adet minimum), • Koruma sınıfı (IP 40).


17. Soru

Pasif İnfrared Dedektör özellikleri nelerdir?

Cevap

Pasif İnfrared Dedektör özellikleri şunlardır: • Pasif infrared dedektörler projede gösterilen mahallerdeki herhangi bir hareketi algılama görevini yapabilecek yetenekte olacaktır. • Gözetim sahası 90º bir açıya ve yatayda diagonal 16m, yükseklikte maksimum 2m olmalıdır. • Mahalde bir hareket olduğunda santrale 2 ile 4 saniye süresince sinyal vermelidir.


18. Soru

Titreşim Detektörü özellikleri nelerdir?

Cevap

Titreşim Detektörü özellikleri şöyle sıralanabilir: • Projede gösterilen yerlere konacak olan titreşim detektörü koruma sahası içinde olabilecek herhangi bir sarsıntıyı algılayabilecek hassasiyete sahip olacak ve ihbarı güvenlik santralına iletecektir. Hassasiyeti ve ihbar süresi ayarlanabilme özelliğine sahip olacaktır. • Detektörün koruma sahası çapı en az 3m olmalıdır. • Beton içindeki özel kutulara monte edilecek olan detektörler IP 53 koruma sınıfına sahip olacaktır. • Duvar veya döşemenin delinmeye çalışılması halinde en geç 8 saniye patlatılması halinde ise 0,1 saniyede alarm verecektir.


19. Soru

Bir evin güvenliğinde kullanabilecek hırsız alarm sistemi güvenlik elemanları nelerdir?

Cevap

İlgili hırsız alarm sistemi güvenlik elemanları şöyle sıralanabilir: • Hırsız Alarm Sistemi Paneli, • Keypad (Tuş Takımı), • PIR Dedektör (Hareket Dedektörü), • Manyetik Kontak, • Cam Kırılma Dedektörü, • Perde Tipi Pır Dedektör, • Duman Dedektörü, • Isı Dedektörü, • İç Ortam Flaşörlü Siren, • Harici Ortam Flaşörlü Siren, • Telefon Arama Ünitesi, • Uzaktan Kumanda ve Kumanda Birimi.


20. Soru

Hırsız alarm sistemi paneli nedir?

Cevap

Hırsız alarm sistemi paneli sistemin beynidir ve detektörlerden gelen uyarıları değerlendirir buna göre sirenleri çaldırır ve telefon araması ile uyarı verir. Paneller mümkün olduğunca çok zonlu olmalıdır. Bu sayede uyarının hangi detektörden geldiği kolaylıkla tespit edilebilir.


21. Soru

Keypad (Tuştakımı) nedir?

Cevap

Keypad (Tuştakımı) Sistemi kurmayı ve devreden çıkarmayı sağlar. Aynı zamanda tuş takımı ile panelin bazı özelliklerini kullanma olanağı verir. Kısacası, panelin programlayıcısı konumundadır. Paneli Bir bilgisayara benzetirsek keypad burada klavye konumundadır.


22. Soru

PIR dedektör nedir?

Cevap

PIR dedektör hareketi algılayan sensördür. PIR dedektör sıcak hareketli cisimleri algılar. Bir başka değişle, insan, hayvan vb. cisimleri algılar. Evde odanın köşesine konur ve odada herhangi bir hareket olduğunda hareketi algılar. Genellikle evin odalarında ve hollerde kullanılır. Harici PIR dedektör tipleri de mevcuttur. Harici tip pır dedektörler evin bahçesine, otoparkına ve diğer harici ortamlara konur ve hareket olduğunda algılama yapmanızı sağlar.


23. Soru

Manyetik Kontak nedir?

Cevap

Manyetik kontaklar çok basit yapıdadırlar. Kapılara pencerelere monte edilirler ve kapının, pencerenin açılması durumunda uyarı verirler. Manyetik kontakların; • Harici, • Dahili, • Kepenk tipi, • PIR dedektör vb. birçok türü bulunmaktadır.


24. Soru

Cam kırılma dedektörü nedir?

Cevap

Cam kırılma dedektörü özellikle müstakil evlerde, villalarda pencerelerin çok büyük ve kesilerek veya kırılarak içeri girmenin mümkün olduğu yerlerde kullanılır. Cam kırılma dedektörleri camdaki kesilmeleri ve kırılmaları algılayabilirler ve hırsızların camı kırarak veya keserek içeri girmelerinin önüne geçmek için kullanılırlar.


25. Soru

Perde tipi PIR dedektör nedir?

Cevap

Perde tipi PIR dedektörler genellikle bir cizgi halinde algılama yaparlar bu sayede konuldukları odalarda hırsızların pencereden girmelerinin önüne geçmek için kullanılırlar. Perde tipi pır dedektörler normal pır dedektörler gibi odanın tamamını algılamazlar sadece konuldukları ve algılaması istenen duvarı bir perde misali korurlar bu yüzden perde tipi pır dedektör adını almıştır.


26. Soru

Harici ortam ve dahili ortam flaşörlü sirenler nedir?

Cevap

Harici ortam ve dahili ortam flaşörlü sirenler dedektörlerden panele gelen uyarılarda panel tarafından aktif edilirler ve hem flaşör çakar hemde yüksek sesli ses çıkarırlar buda hırsızların olay yerinden uzaklaşmalarını ve insanların sirenin sesini duyup müdahale etmelerini sağlar. Harici ortam flaşörlü sirenler dış ortamlarda kullanılırlar sudan tozdan ve diğer dış etkenlerden etkilenmezler. Sirenlerde tamper koruması mevcuttur bu sayede sirenin kapağı açılarak etkisiz hale getirilemez bu da güvenlik açısından çok önemlidir.


27. Soru

Telefon arama ünitesi nedir?

Cevap

Telefon arama ünitesi hırsız alarm paneli hırsız algıladığında ilk olarak sireni çaldırır sonra telefon araması yapar bunu sağlayan ünitelere telefon arama ünitesidir. Telefon arama birimi panelin algılaması durumunda daha önceden belirtilen numaraları teker teker arar ve alarm çaldığını haber verir.


28. Soru

Uzaktan kumanda ne işe yarar?

Cevap

Uzaktan kumanda ise hırsız alarm panelini uzaktan kumanda ile kurmanızı ve kumanda ile otomatik olarak devreden çıkarmanızı sağlar. Uzaktan kumandalar evinize girdiğinizde 15 sn. içinde girmeniz gereken şifrenizi girme zorluğunu ortadan kaldırır.


29. Soru

Evlerde kullanılan hırsız alarm sistemleri nasıl bir güvenlik sağlar?

Cevap

Evlerde kullanılan hırsız alarm sistemleri hem siz evinizde bulunmadığınız sürelerde hem de evinizde bulunduğunuz süreler içerisinde dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı sizi güvene alabilmelidir. Alarm sistemi denilince sadece siz dışarıda iken evin güvenliği ön plana çıkmasına rağmen asıl olan siz evin içinde olsanız bile, evin içinde dolaşırken, otururken, uyurken sizi dış tehditlere karşı korumak olmalıdır. Tabi bunun için hırsız alarm sistemlerinin tasarımları da buna göre yapılmalıdır.


30. Soru

Hırsız alarm sistemlerinin tasarımına örnek veriniz?

Cevap

Örnek vermek gerekirse sadece PIR detektörlerden (Hareket algılama dedektörleri) oluşmuş bir alarm sistemini evinizin içerisinde bulunduğunuz zamanlarda doğal olarak kullanmanız mümkün değildir. Eviniz için alarm sistemi düşündüğünüzde keşif maksadıyla çağırmış olduğunuz firmaya mutlaka bu gibi durumları sormak gerekir. Yoksa evde bulunduğunuzda kuramadığınız, siz uyurken dışarıdan gelebilecek bir hırsızlık olayında sizi korumayacak bir alarm sistemi ne işe yarar? Alarm sistemi içeride yaşayan kişilerin hareket özgürlüğünü kısıtlamamalı koruma konseptini bu çerçevede oluşturabilmelidir.


31. Soru

İç ortamda alarm kurulu iken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

İç ortamda alarm kurulu iken kişilerin rahat hareket edebilmeleri için daha çok kapılar ve pencereler için manyetik kontaklar kullanılmalıdır. Yine camda yapılabilecek kesme ve kırma durumlarının önüne geçebilmek için cam kırılma dedektörleri kullanılması gerekmektedir. PIR dedektörler gündüz hiç kullanılmamalı, gece ise en son girilebilecek ya da girilmeyecek odalarda aktif halde tutulmalıdır. Yoksa bu durum gece her kalktığınızda yanlış alarmlara sebebiyet verebilir hem kendiniz hem de komşularınız için rahatsızlıklara neden olur.


32. Soru

Herhangi bir hırsızlık ya da haneye tecavüz olayını alarm sisteminin haber verme şekli nasıl gerçekleşir?

Cevap

Öncelikle her alarm sisteminin mutlaka sesli ve ışıklı bildirimi bulunur. Bu kullanımda Flaşörlü Harici ya da Dahili Siren olarak adlandırılır. Harici flaşörlü sirenler mutlaka dışarıdan insanların görebileceği noktaya konmalıdır. Bu durum caydırıcılık için çok gereklidir. Bunun dışında hırsız alarm sisteminin mutlaka telefon arama özelliği olmalıdır. Birçok alarm panelinin telefon arama özelliği yoktur; fakat telefon arama ünitesi dışarıdan ilave olarak alınarak panele takılabilmektedir. Telefon arama ünitesi alarm oluştuğu anda belirlenen telefon numaralarını sırayla aramaya başlar ve ulaşabildiği telefon numaralarına hırsızlık ya da haneye tecavüz olayını haberdar eder. Günümüz telefon arama cihazları ev telefonları üzerinden çalışabildiği gibi ev telefonu bulunmayan noktalarda cep telefonu sim kartları ile çalışan telefon arama cihazları da bulunmaktadır.


33. Soru

Elektronik güvenlik sistemleri nedir?

Cevap

Hırsızlık soygun ve gasp olaylarının hızla artış gösterdiği günümüzde caydırıcı ve engelleyici özelliği en yüksek yöntemlerden biriside hatta en önemlisi şüphesiz elektronik güvenlik sistemleridir. Günümüz teknolojisinde kullanılan profesyonel hırsız alarm sistemlerinde kullanılan tüm ekipmanlar, profesyonel ve güvenliğinizi en üst seviyeye taşıyacak teknoloji ile donatılmışlardır. Dünya üzerinde yapılan araştırma çalışmaları ilerleyen zamanlarda elektronik güvenlik sistemlerinin çok yaygın bir şekilde kullanılmaya devam edeceğini göstermektedir.


34. Soru

Güvenlik sisteminin en üst seviyede performans sağlayabilmesi için nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Bir güvenlik sisteminin en üst seviyede performans sağlayabilmesi için öncelikle kullanılacak ürünlerden projeye uygun olarak tasarlanmalı ve doğru ürün tercih edilmesi gereklidir. Bununla bağlantılı olarak bir alarm sistemi kullanıldığı yere göre doğru seçilmeli, alarm sistemlerinde tercih edilen ürünlerin montajı doğru şekilde yapılmalı ve belirli periyotlarla gerekli test ve kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Bir güvenlik sisteminin çok ender zamanlarda gerekli olacağı unutulmamalıdır; çünkü normal koşullarda başka bir neden ya da kasıt yoksa ev veya işyerimize birkaç gün arayla bir hırsız girmesi düşük ihtimaldir. Hırsız alarm sisteminin gerekli olduğu durumda doğru çalışmaması çok ciddi maddi zararlara yol açacaktır.


35. Soru

Hırsız alarm sistemi satın alınırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Bir hırsız alarm sistemi satın alınırken, ürün kalitesinin yanında kullanılan tüm yardımcı malzemelerin kalitesine dikkat edilmelidir. Alarm sistemlerinin sağlıklı ve uzun yıllar sorunsuz hizmet verebilmesi için mutlaka bu işin uzmanları tarafından uygun altyapı ekipmanları ile kurulması gerekmektedir. Olması gerektiği gibi kurulmamış, amatörce kurulan sistemler, hırsız alarm sistemi olmaktan çok, hayatınızda yeni sorunlar oluşmasına neden olmaktadır. Alarm sistemi kurulmadan, kurulacak yerin tüm detayları düşünülerek, ürün seçiminde hassasiyet gösterilmeli ve ürün seçimi uzman kişilerce yapılmalıdır. Bazı tanınmış marka hırsız alarmı sistemlerinde bir modelin diğer bir modele göre güvenlik zaafiyeti yoktur. Modeller arasındaki farklılıklar alarm sistemi olma görevini yerine getirmekle değil, kullanıcıya sunacağı ek imkanlar olanaklarla ilişiklidir.


36. Soru

Hırsız alarmı kurulumu sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Hırsız alarmı kurulumunda evinizin estetik olarak bozulmaması için üst düzeyde çaba göstermek gereklidir. Alarm sistemleri ürünleri içerisinde, küçük ev veya işyeri güvenliği için üretilmiş profesyonel çözümleri olan firmalar tercih edilmelidir. Güvenlik sistemi kurdurulacak firmanın tüm personelinin konusunda uzmanlaşmış ve gerekli deneyime sahip olmasına dikkat edilmeli; bu konu bir şekilde kontrol edilmelidir. Kurulan tüm sistemlerin, en az 2 yıl süre ile yerinde destek ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesi garanti altına alınmalıdır. Firma ihtiyaç duyulan her zaman yanınızda olacağının sözünü vermeli ve bunu refere edebilmelidir. Firma müşterilerini kategorilere ayırmadan hepsine kendilerini ayrıcalıklı hissedecek hizmeti götürmeyi kendisine ilke edinmiş olmalıdır.


37. Soru

Ev veya iş yerlerini hırsızlara karşı korumak için kullanılan sistemin çalışma şekli nasıl olmalıdır?

Cevap

Ev veya iş yerlerini hırsızlara karşı korumak için kullanılan sistem ortamdaki hareketliliği algılayarak tanımlı sabit veya cep telefonlarını arayarak yetkililere haber vermelidir. Aynı zamanda dış siren çalmaya ve flaşör de yanmaya başlamalıdır. Böylece civara sesli ve ışıklı uyarı verilmiş olur. Korumaya alınmış bir alanda hırsız siren kablosunu kesse bile içindeki akü sayesinde yaklaşık 1 saat sesli ve ışıklı alarm vermeye devam edebilmelidir. Sistemdeki tüm elemanlar yerinden sökülmeye karşı korumalı olmalıdır. Herhangi bir eleman kablosu kesilse de yerinden sökülse de siren devreye girmelidir. Hırsız hiçbir şekilde dışarıdan müdahale ederek alarmı çaldırmadan içeriye girememelidir.


38. Soru

Barınma ihtiyacının giderilmesinde öne çıkan iki ana öge nedir?

Cevap

Bilindiği gibi insanın en temel üç ihtiyacından biri olan barınma ihtiyacının giderilmesinde öne çıkan iki ana öge vardır. Bir başka değişle, barınma ihtiyacının giderilirken iki ana ögenin aynı anda karşılanması beklenir. Bu ögelerden ilki sağlanan barınak ile aile bireylerinin havanın etkilerinden korunması aile mahremiyetinin sağlanmasıdır. Buna bağlı olarak ortaya çıkan ikinci öge ise barınakların aile bireylerinin dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı koruması yani güvenli olmasıdır.


39. Soru

Ev güvenliğinde kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Evlerde soyulmaya karşı bir önlem almakta fayda vardır. Bu amaçla evlerde çok sıklıkla tercih edilen önlem hırsız alarm sistemi ile hırsızlık ve soygun olaylarına karşı korunmaktır. Ev güvenliğinde kullanılan diğer bir yöntem ise Güvenlik Kamera Sistemleridir. Yine evin girişinde anahtar yerine biyometrik giriş sistemleri ya da kartlı giriş sistemleri kullanımı da tercih edilen yöntemler arasındadır.


40. Soru

Alarm sistemi nedir?

Cevap

Ev, ofis, fabrika vb. mekânlarda meydana gelebilecek soygun, yangın, gaz kaçağı, su baskını, gibi bir çok istenmeyen durumun, olay yeni başladığında elektronik algılayıcılarla algılanarak, mekan sahibinin ya da ilgili kişilerin haberdar edilmesini sağlayan ve aynı zamanda caydırıcı etki ortaya çıkaran elektronik donanım bütününü genel olarak alarm sistemi olarak tanımak mümkündür.


41. Soru

Alarm Sistemi kurdurma aşamasında göz önüne alınması gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Bir alarm sistemi kurdurulur iken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:
• Kullanılacak donanımın, kaliteli, kolay kullanılabilir ve uluslararası elektronik standartlarına uygun olmalıdır.
• Kullanılacak ürün ve markanın yedek parçası yeterli miktarda bulunmalı, ucuz ve istenen zamanda kolaylıkla elde edilebilir olmalıdır.
• Sistem, kullanılacak mekânın özelliklerine ve mekânın yaşam senaryosuna göre tasarlanmalı, risk analizi doğru yapılmalıdır.
• Elektronik donanım yetkili ve uzman teknik kadrolarca tesis edilmelidir.
• Kullanılacak panel alarm gözlem istasyonları ile haberleşebilme özelliğine sahip olmalıdır.
• Sistemi kuran firma zaman içerisinde yaşanabilecek teknik arızalar için, yeterli teknik destek ve servis hizmetini verebilecek yetenek ve kapasitede olmalıdır.


42. Soru

Ev güvenlik sistemlerinin temel parçaları nelerdir?

Cevap

Ev güvenlik sistemlerinin temel parçaları vardır. Söz konusu bu parçalar şunlardır:
• Hareket algılama sensörleri
• Kapı ve pencere sensörleri
• Sirenler
• Duman, karbon dioksit ve ısı dedektörleri
• Tuş takımı ve kontrol paneli


43. Soru

Ev güvenlik sistemlerinde alarm harekete geçtiğinde olay zinciri nasıl gelişir?

Cevap

Alarm oluşması durumunda ev güvenlik sistemi belirtilen bir, ya da birkaç telefonu arayabilir. Alarmın, haber alma merkezine bağlanması durumunda, “alarm haber alma merkezinden”, alarmlar izlenebilir. “Alarm haber alma merkezleri” ise polisi, itfaiyeyi veya acil yardımı, alarm alınan eve yönlendirir.


44. Soru

Güvenlik sistemine dair genel beklentiler nelerdir?

Cevap

Genel Beklentiler
1. Binada, hırsızlık, soygun v.s.'ye karşı güvenlik sistemi tesis edilecektir.
2. Güvenlik sistemleri ile ilgili diğer sistemlerden gelecek, arıza ve ihbarlar güvenlik sisteminde
toplanacaktır.
3. Güvenlik sistemini kuracak firma, bu konudaki referanslarını da belirtecektir. Ayrıca teklif edilen sistem ile ilgili üniteler hakkında Türkçe tamamlayıcı bilgiler verilecek, sistemin çalışması açıklanacak, sistemin kullanımına ilişkin eğitim verilecektir.


45. Soru

Bir evin güvenliğinde kullanabilecek hırsız alarm sistemi güvenlik elemanları nelerdir?

Cevap

Bir evin güvenliğinde kullanabilecek hırsız alarm sistemi güvenlik elemanları şunlardır:
• Hırsız Alarm Sistemi Paneli
• Keypad (Tuş Takımı)
• PIR Dedektör (Hareket Dedektörü)
• Manyetik Kontak
• Cam Kırılma Dedektörü
• Perde Tipi Pır Dedektör
• Duman Dedektörü
• Isı Dedektörü
• İç Ortam Flaşörlü Siren
• Harici Ortam Flaşörlü Siren
• Telefon Arama Ünitesi
• Uzaktan Kumanda ve Kumanda Birimi


46. Soru

Hırsız alarm sistemi paneli ve tuş takımının fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Hırsız alarm sistemi paneli sistemin beynidir ve detektörlerden gelen uyarıları değerlendirir buna göre sirenleri çaldırır ve telefon araması ile uyarı verir. Paneller mümkün olduğunca çok zonlu olmalıdır. Bu sayede uyarının hangi detektörden geldiği kolaylıkla tespit edilebilir.

Keypad (Tuştakımı) Sistemi kurmayı ve devreden çıkarmayı sağlar. Aynı zamanda tuş takımı ile panelin bazı özelliklerini kullanma olanağı verir. Kısacası, panelin programlayıcısı konumundadır. Paneli bir bilgisayara benzetirsek keypad burada klavye konumundadır.


47. Soru

PIR dedektör ve cam kırılma dedektörünün fonksiyonları nelerdir?

Cevap

PIR dedektör hareketi algılayan sensördür. PIR dedektör sıcak hareketli cisimleri algılar. Bir başka deyişle, insan, hayvan vb. cisimleri algılar. Evde odanın köşesine konur ve odada herhangi bir hareket olduğunda hareketi algılar. Genellikle evin odalarında ve hollerde kullanılır. Harici PIR dedektör tipleri de mevcuttur. Harici tip pır dedektörler evin bahçesine, otoparkına ve diğer harici ortamlara konur ve hareket olduğunda algılama yapmanızı sağlar.

Cam kırılma dedektörü özellikle müstakil evlerde, villalarda pencerelerin çok büyük ve kesilerek veya kırılarak içeri girmenin mümkün olduğu yerlerde kullanırlar. Cam kırılma dedektörleri camdaki kesilmeleri ve kırılmaları algılayabilirler ve hırsızların camı kırarak veya keserek içeri girmelerinin önüne geçmek için kullanılırlar.


48. Soru

Telefon arama ünitesi ve uzaktan kumandanın fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Telefon arama ünitesi hırsız alarm paneli hırsız algıladığında ilk olarak sireni çaldırır sonra telefon araması yapar bunu sağlayan ünitelere telefon arama ünitesidir. Telefon arama birimi panelin algılaması durumunda daha önceden belirtilen numaraları teker teker arar ve alarm çaldığını haber verir.

Uzaktan kumanda ise hırsız alarm panelini uzaktan kumanda ile kurmanızı ve kumanda ile otomatik olarak devreden çıkarmanızı sağlar. Uzaktan kumandalar evinize girdiğinizde 15 sn içinde girmeniz gereken şifrenizi girme zorluğunu ortadan kaldırır.


49. Soru

Bir güvenlik sisteminin iyi performans sergilemesi için neler gereklidir?

Cevap

Bir güvenlik sisteminin en üst seviyede performans sağlayabilmesi için öncelikle kullanılacak ürünlerden projeye uygun olarak tasarlanmalı ve doğru ürün tercih edilmesi gereklidir. Bununla bağlantılı olarak bir alarm sistemi kullanıldığı yere göre doğru seçilmeli, alarm sistemlerinde tercih edilen ürünlerin montajı doğru şekilde yapılmalı ve belirli periyotlarla gerekli test ve kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Bir güvenlik sisteminin çok ender zamanlarda gerekli olacağı unutulmamalıdır; çünkü normal koşullarda başka bir neden ya da kasıt yoksa ev veya iş yerimize birkaç gün arayla bir hırsız girmesi düşük ihtimaldir. Hırsız alarm sisteminin gerekli olduğu durumda doğru çalışmaması çok ciddi maddi zararlara yol açacaktır.


50. Soru

Hırsız alarm sistemi alırken nelere dikkat etmek gereklidir?

Cevap

Bir hırsız alarm sistemi satın alınırken, ürün kalitesinin yanında kullanılan tüm yardımcı malzemelerin kalitesine dikkat edilmelidir. Alarm sistemlerinin sağlıklı ve uzun yıllar sorunsuz hizmet verebilmesi için mutlaka bu işin uzmanları tarafından uygun altyapı ekipmanları ile kurulması gerekmektedir. Olması gerektiği gibi kurulmamış, amatörce kurulan sistemler, hırsız alarm sistemi olmaktan çok, hayatınızda yeni sorunlar oluşmasına neden olmaktadır. Alarm sistemi kurulmadan, kurulacak yerin tüm detayları düşünülerek, ürün seçiminde hassasiyet gösterilmeli ve ürün seçimi uzman kişilerce yapılmalıdır. Bazı tanınmış marka hırsız alarmı sistemlerinde bir modelin diğer bir modele göre güvenlik zafiyeti yoktur. Modeller arasındaki farklılıklar alarm sistemi olma görevini yerine getirmekle değil, kullanıcıya sunacağı ek imkanlar olanaklarla ilişkilidir.


51. Soru

Manyetik kontakların fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Manyetik kontaklar çok basit yapıdadırlar. Kapılara pencerelere monte edilirler ve kapının, pencerenin açılması durumunda uyarı verirler. Harici, dahili, kepenk tipi PIR dedektör vb. birçok türü bulunmaktadır.


52. Soru

Harici ve dahili ortam flaşörlerinin fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Harici ortam ve dahili ortam flaşörlü sirenler dedektörlerden panele gelen uyarılarda panel tarafından aktif edilirler ve hem flaşör çakar hemde yüksek sesli ses çıkarırlar buda hırsızların olay yerinden uzaklaşmalarını ve insanların sirenin sesini duyup müdahale etmelerini sağlar. Harici ortam flaşörlü sirenler dış ortamlarda kullanılırlar sudan tozdan ve diğer dış etkenlerden etkilenmezler. Sirenlerde tamper koruması mevcuttur bu sayede sirenin kapağı açılarak etkisiz hale getirilemez bu da güvenlik açısından çok önemlidir.


53. Soru

Alarm sistemi ile ilgili önemli bir yanılgı nedir?

Cevap

Alarm sistemi denilince sadece siz dışarıda iken evin güvenliği ön plana çıkmasına rağmen asıl olan siz evin içinde olsanız bile, evin içinde dolaşırken, otururken, uyurken sizi dış tehditlere karşı korumak olmalıdır. Tabi bunun için hırsız alarm sistemlerinin tasarımları da buna göre yapılmalıdır.


54. Soru

Perde tipi PIR dedektörlerin fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Perde tipi PIR dedektörler genellikle bir cizgi halinde algılama yaparlar bu sayede konuldukları odalarda hırsızların pencereden girmelerinin önüne geçmek için kullanılırlar. Perde tipi PIR dedektörler normal pır dedektörler gibi odanın tamamını algılamazlar sadece konulduları ve algılaması istenen duvarı bir perde misali korurlar bu yüzden perde tipi PIR dedektör adını almıştır.


55. Soru

Harici flaşörlü sirenlerin kullanımına ilişkin önemli nokta nedir?

Cevap

Diğer bir önemli konu herhangi bir hırsızlık ya da haneye tecavüz olayını alarm sisteminin haber verme şeklidir. Öncelikle her alarm sisteminin mutlaka sesli ve ışıklı bildirimi bulunur. Bu kullanımda Flaşörlü Harici ya da Dahili Siren olarak adlandırılır. Harici flaşörlü sirenler mutlaka dışarıdan insanların görebileceği noktaya konmalıdır. Bu durum caydırıcılık için çok gereklidir.


56. Soru

PIR dedektörlerin kullanımı ile ilgili önemli husus nedir?

Cevap

İç ortamda alarm kurulu iken kişilerin rahat hareket edebilmeleri için daha çok kapılar ve pencereler için manyetik kontaklar kullanılmalıdır. Yine camda yapılabilecek kesme ve kırma durumlarının önüne geçebilmek için cam kırılma dedektörleri kullanılması gerekmektedir. PIR dedektörler gündüz hiç kullanılmamalı, gece ise en son girilebilecek ya da girilmeyecek odalarda aktif halde tutulmalıdır. Yoksa bu durum gece her kalktığınızda yanlış alarmlara sebebiyet verebilir hem kendiniz hemde komşularınız için rahatsızlıklara neden olur.


57. Soru

Güvenlik sistemlerinin merkez ünitesi hakkında beklentilere örnekler veriniz. 

Cevap

Güvenlik Sistemi Merkez Ünitesi
1. Güvenlik kontrol panelleri tamamen modüler yapıda olmalıdır. En az 16 algılama zonuna sahip olmalı ve kontrol paneli modül eklemek suretiyle 464 zona kadar genişletilebilmelidir.
2. Kontrol çıkışı sayısı minimum 4 adet olacaktır, 110 âdete arttırılabilecektir. Sistem besleme ünitesinin en az 12V/2,3A çıkış gücü olacaktır.
3. Güvenlik kontrol paneline hırsız algılama dedektörlerinin yanı sıra yangın algılama dedektörleri de bağlanabilecektir.
4. Güvenlik kontrol paneli en az 3 farklı keypad tarafından idare edilebilecektir. Keypadler LCD ekrana ve durum led göstergelerine sahip olacaktır. Keypadin numeratör kısmı bir kapak ile korunacaktır. Maksimum 32’ye kadar keypad bağlanabilecektir.
5. Dedektör algılama hattının kablolu sistemde haberleşme mesafesi en az 500 m. olacaktır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi