Ev Teknolojisi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Elektrikli Ev Aletleri: Bakımı Ve Kullanımları

1. Soru

Ev için günümüzde en geçerli enerji kaynağı elektrik enerjisinin geçerli olmasının temel nedenleri nelerdir?

Cevap

• Öncelikle temiz bir enerji kaynağıdır; • Kullanımı kolaydır; • Artık, atık bırakmaz ve her evde her zaman kolaylıkla kullanıma hazır halde tutmak mümkündür. • Bütün bunlara ek olarak her şeye rağmen diğerleri arasında ucuz bir enerji kaynağıdır da denebilir.


2. Soru

Evde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli araç ve gereçleri kaç ana sınıfa ayırarak incelenebilir?

Cevap

Elektrikli araç ve gereçleri aşağıda belirtilen sekiz ana sınıfa ayırarak incelemek mümkündür: • Beslenme ve pişirmeye hazırlıkta kullanılanlar,, • Beslenme ve pişirmede kullanılanlar, • Temizlikte kullanılanlar, • Kişisel bakımda kullanılanlar, • Kişisel vücut bakımında kullanılanlar, • Dinlenme ve eğlenmede kullanılanlar, • Eğitimde kullanılanlar, • Ev konforunu artırmada kullanılanlar.


3. Soru

Bir evde bulunan en önemli soğutma cihazı nedir?

Cevap

Bir evde bulunan en önemli soğutma cihazı buzdolabıdır. Buzdolabı; buhar sıkıştırma yöntemiyle çalışan, besinlerin soğuk tutularak uzun zaman muhafaza edilmesini sağlayan cihazdır.


4. Soru

Soğutma nedir?

Cevap

Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını onu çevreleyen hacmin sıcaklığının altına düşürmek ve orada tutabilmek üzere madde veya ortamın ısısının alınması işlemi Soğutma olarak tanımlanmaktadır.


5. Soru

Buzdolabının parçaları nelerdir?

Cevap

Buzdolabının parçaları kısaca şöyle açıklanabilir: • Kompresör: Kompresörler soğutucu sistemin kalbidir. Kompresörler çalışma prensipleri ne olursa olsun buharlaştırıcıdan çıkan gazın yoğuşma basıncına kadar sıkıştırılması işlevini yerine getirmektedir. • Yoğuşturucu (kondenser): Kondenser kompresörden emdiği basıncı yüksek akışkanı (soğutucu gazı) içerisinde dolaştırarak dışarıya ısı vermesini sağlar. • Buharlaştırıcı (evaporatör): Buharlaştırıcı, kısılma vanasından gelen düşük sıcaklık ve düşük basınçtaki sıvının, kabin ısısını alarak buharlaştığı bölümdür. Bu nedenle demir, çelik, pirinç, bakır ve alüminyum gibi metal malzemeden üretilir. • Filtre (Drayer): Filtre; soğutma sistemlerinde montaj sırasında kalabilecek kaynak artıklarını, kompresörün zamanla aşınıp soğutucu akışkanla sisteme yayılan metal tozlarını süzer. Ayrıca nemi ve oluşabilecek asidi tutar. • Termostat: Termostat soğutma sıcaklığını ayarlayan devre elemanıdır. İçyapısında yine soğutma sistemlerinde kullanılan gazlardan biri bulunur. • Kılcal Boru: Kılcal borudan soğutkanın gaz halde geçişi zordur. Sıvı haldeki soğutkan daha kolay geçer. Kılcal borunun bu özelliği nedeniyle soğutkanın akışı kontrol edilerek kondanserde yüksek basınç evaporatörde alçak basınç alanı oluşturulur. Bu küçük kapasiteli soğutma, klima sistemleri için basit ve ucuz bir çözümdür. • Soğutkan: Buzdolabının içindeki ısıyı dışarı taşımak için kullanılan akışkan maddelerdir. • Isı Değiştirici: Buzdolabı soğutma devresinde, yüksek basınçlı soğutkanın dolaştığı borulara basma boruları, alçak basınçlı soğutkanın dolaştığı borulara da emme boruları denir. Emme ve basma borularının bir bölümü birleştirilerek bir ısı değiştirici meydana getirilir.


6. Soru

Soğutkanlarda hangi özelliklerin bulunması istenir?

Cevap

Soğutkanlarda bulunması istenen özellikler şöyle sıralanabilir: • Çevre ile uyumlu olmalıdır. • Yanıcı, patlayıcı, zehirli olmamalıdır. • Sistemin hiçbir yerinde kimyasal bir tepkimeye girerek değişikliğe uğramamalıdır. • Kolay bulunabilir ve düşük maliyetli olmalıdır.


7. Soru

No frost buzdolapları nasıl çalışır?

Cevap

No frost buzdolaplarında gazlı, kompresörlü soğutma sistemi devre elemanlarının her biri bulunur. Farklı olarak, evaporatör etrafında bulunan ısıtıcı rezistanslar, bu rezistansları devreye alan ve devreden çıkaran zaman rölesi (timer) ve evaporatör üzerinden hava akışı ile hızlı soğutma sağlayan fanlar vardır. Gün içerisinde belli aralıklarla rezistanslar evaporatör üzerinde biriken kar eritilir. Böylece hem buzdolabının daha verimli çalışması sağlanır hem de hiçbir zaman kullanıcının buzları eritmesine ihtiyaç kalmaz.


8. Soru

Bir evde bulunan kesici ve parçalayıcı cihazlar nelerdir?

Cevap

Bir evde bulunan kesici ve parçalayıcı cihazlar; • El blenderleri ve mikserler, • Narenciye sıkacağı ve doğrayıcılar, • Elektrikli bıçak ve kıyma makinesi, • Mutfak robotlarıdır.


9. Soru

Mutfak robotları kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Mutfak robotları, besinleri parçalamanın yanında kesme, doğrama, sıkma işlemlerini de yapan kullanışlı aletlerdir. Mutfak robotları mikser, doğrayıcı, narenciye sıkacağı gibi mutfak aletlerinin yapacağı işi tek başına yapabilme yeteneğindedir. Bu işleri yapabilmek için mutfak robotuna o işi yapmaya uygun parçanın takılarak hazırlanması gerekir.


10. Soru

Pişirme cihazları nelerdir?

Cevap

Pişirme cihazları olarak ocak, fırın, tost makineleri, fritözler, vb. cihazlar ilk akla gelenlerdir.


11. Soru

Ocak hakkında kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Ocak, ev tipi pişirme cihazıdır. Ocakta pişirme pişirici gözler sayesinde yapılır. Enerji kaynağı gaz ya da elektrik olabilir. Ülkemizde yaygın kullanılanları gazlı olanlarıdır. Yakıt olarak LPG ya da doğalgaz kullanılmaktadır. Gazlı bir ocağın pişirme gözleri komple bir ünitedir. Bu ünite; bir gaz musluğu, ateşleme kontrol düzeneği, gaz memesi, karıştırma borusu ile yanıcıdan oluşur.


12. Soru

LPG kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

LPG, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı kelimelerinin İngilizce baş harflerinden oluşturulmuş bir kelimedir. LPG ham petrolün rafinerilerde damıtılması sırasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilir. Sonra basınç altında sıvılaştırılır. Renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır. Ülkemizde kullanılan LPG genelde %70 bütan, %30 propan gazının karışımıdır. LPG doğal gaz gibi uçucu değildir. Havadan ağır olduğundan dibe çöker.


13. Soru

Ocak çeşitleri nelerdir?

Cevap

• Bağımsız Serbest Cihaz: Normal olarak bitişik duvar veya mobilyalara doğrudan teması olmayan bir cihazdır. • İki Mobilya Ünitesi Arasında Olan Cihaz: Etrafındaki panelleri bitişik mobilya ünitelerine doğrudan temas eden bir cihazdır. Yerleştirildiğinde, cihaz sadece bir mobilya ünitesi ile temasta olabilir. • Bir Mobilya Ünitesi İçine Konan Gömme Cihaz: Mutfak dolabına veya duvarda özel olarak açılmış bir yere veya benzer durumdaki yerlere yerleştirmek için tasarlanmış bir cihazdır. • Ocaklı Fırın: Bir bek tablası, termostatlı veya termostatsız bir veya birden fazla fırın, muhtemelen ızgarası olan; bir pişirme cihazıdır. • Set Üstü Ocaklı Fırın: Bir sehpa üzerinde veya tezgâh üzerinde durması amaçlanan bir pişirme cihazdır. Bir bek tablası; bir fırın; muhtemelen bir ızgara‘dan meydana gelir. Pişmesi ya da erimesi gereken şeyleri pişirmek ya da eritmek için kullanılan, her yandan aynı derece ısı alacak şekilde düzenlenmiş ocaklara fırın denir.


14. Soru

Çalışma özelliğine göre ocaklar kaç çeşittir?

Cevap

Çalışma özelliğine göre; • Gazlı, • Elektrikli ve • Seran (seramik) ocaklı olmak üzere üç çeşidi bulunur.


15. Soru

Mikrodalga fırın nedir? İlk kez ne zaman kamuoyuna duyurulmuştur?

Cevap

Mikrodalga fırını, besinleri ısıtmak için mikrodalgaları, yani radyo dalgalarını kullanan bir fırın çeşididir. Mikrodalga fırın, 1947'de mutfak eşyaları üreticisi olan Raytheon şirketince Radarange adıyla kamuoyuna duyurulmuştur. Ancak, gerek fiyatının çok yüksek ve gerekse de boyutunun büyük olması nedeniyle ticari olarak pek ilgi görmemiştir. Evlerde kullanılan ilk mikrodalga fırınlar, 1955'te Tappan şirketi tarafından satışa çıkarılmıştır.


16. Soru

Mikrodalga fırınların özellikleri nelerdir?

Cevap

Mikrodalga fırınların özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Bu frekanstaki dalgalar, başta su olmak üzere bazı maddeler tarafından emilirler. Dalgalar, bu maddelerin moleküllerini atomik devinime uğratarak mikrodalga enerjiyi ısıya dönüştürürler. Bu nedenle içinde daha çok su molekülü taşıyan besinler daha hızlı pişer. Ayrıca, mikrodalga fırınlarda; • Su, şeker ve yağlar tarafından emilir, • Emildiği ilk anda atomik ısıya dönüşür, • Çoğu plastik, cam ve porselen tarafından emilmez, • Metaller tarafından yansıttıkları için, metal malzemeler kullanılmaz, pişirme, geleneksel pişirme yöntemlerinden daha hızlıdır, • Pişirme sürecinde yalnızca besin pişer, fırın ve ortam ısınmaz, • Enerji, besin içinde ısıya dönüştüğünden; besin içinde bir radyasyon oluşması vb. bir durum genellikle söz konusu değildir.


17. Soru

Mikrodalga fırınların avantajları nelerdir?

Cevap

Mikrodalga fırınlar normal fırınlara oranla 4'te 3 daha az güç harcarlar. Örneğin elektrikli bir fırın 1000- 1500 Watt’lık elektrik enerjisi harcarken, mikrodalga fırınlar yalnızca 300-500 Watt’lık bir enerjiyle çalışırlar. Yani çok daha verimlidir. Üstelik çevre dostudur.


18. Soru

Ekmek Kızartıcıları ne amaçla kullanılır ve hangi parçalardan oluşur?

Cevap

Ekmek Kızartıcıları ekmek dilimlerini kızartma ve gevretmek için kullanılan elektrikli bir cihazdır. Ekmek dilimlerinin konulduğu bölüm, rezistanslar, haraketli kol, yay, bobin, elektronik devre, PTC yani Pozitif ısı katsayılı termistör, potansiyometre, termik ve kızartmayı durdurma düğmesi gibi parçalardan oluşmuştur.


19. Soru

Tost Makineleri ne amaçla kullanılır ve hangi parçalardan oluşur?

Cevap

Kızartma, gevretme ve pişirme işlemlerinde kullanılan elektrikli bir aygıttır. Genellikle açılıp kapatılabilen alt ve üst pişirme plakaları, birbirine seri veya paralel bağlı rezistans grupları, açma kapama anahtarı, ısıyı kontrol eden termostat ve seri bir lambadan oluşur. Ortalama güçleri 700W-2200W arasındadır. Paslanmaz çelik gövdesi, çıkarılabilir plakaları vardır. Isı ayarlıdır ve güvenlik için kilitleme özelliğine sahiptirler.


20. Soru

Fritözler ne amaçla kullanılır ve hangi parçalardan oluşur?

Cevap

Yağ içerisinde patates, havuç, balık, tavuk ve kırmızı et gibi yiyeceklerin kızartılması için kullanılan cihazlardır. Yapısında fritöz kızartma kazanı, kazanın içine konulan sepet, açma kapama anahtarı, kazan altına yerleştirilmiş rezistans, sinyal lambası, ısıyı kontrol eden termostat, ısı kesici sigorta, kızartmayı durdurma düğmesi ve derin ve geniş kızartma bölümleri gibi parçaları vardır.


21. Soru

Çamaşır makinelerinin tanımı nedir?

Cevap

Çamaşır makinelerinin tanımı ve kullanılan terimlerse şunlardır: Çamaşır makinesi; su alma, yıkama, ısıtma, su boşaltma ve sıkma sistemlerini bir program vasıtası ile veya manüel olarak yapan bir makine şeklinde tanımlanabilir. Sayılan bu işlemler artık bir program vasıtası ile belirli sıra ve zaman içinde çalıştırıp durdurularak makineye yaptırılmaktadır. Böylece yıkama programları ortaya çıkmaktadır.


22. Soru

Günümüzde bulunan çamaşır makinelerinin çeşitleri nelerdir?

Cevap

Günümüzde bulunan çamaşır makinelerinin çeşitleri şunlardır: • Mini çamaşır (yayık) makineleri, • Şanzımanlı (merdaneli) makineleri, • Otomatik çamaşır makineleri, • Tam otomatik (dijital) çamaşır makineleri, • Ozon dezenfeksiyonlu mini otomatik çamaşır makineleridir.


23. Soru

Mini çamaşır (yayık) makinelerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Mini çamaşır (yayık) makinelerinde bir fazlı motorların kumanda ettiği pervanenin suyu döndürmesi ile çamaşırlar yıkanır. Bazı makineler de pervane tek yönde bazılarında ise iki yönde döner. İki yönde dönen makinelerde sağa ve sola çamaşırı döndürdüğü için çamaşırlar daha iyi yıkanır. Bu makinelerde genellikle kazan içine kaynatılmış su konur. Mini çamaşır makinesi, çamaşırı yıkadıktan sonra fışkırtma hortumu yere bırakılmak sureti ile kirli su boşaltılır. Ayrıca suyu atmak için bir düzenek yoktur. Sonra tekrar hortumun ağzı yukarı da tutulmalıdır. Yoksa kazan içine konulan durulama suyu dışarıya akar. Kol kuvveti ile merdaneye tutturulan çamaşır merdane kolu çevrilmek sureti ile sıkma işlemi yapılır.


24. Soru

Otomatik çamaşır makinelerinin işlem basamakları nelerdir?

Cevap

Otomatik çamaşır makinelerinin işlem basamakları şöyle sıralanabilir: • Çamaşırları makinenin tamburuna içine kişi kendisi koyar. • Makine suyu otomatik olarak alır. • Çamaşıra uygun yani çamaşırın cinsine, dokusuna ve kirlilik miktarına göre programı kişi seçer. • Deterjan çekmecesine deterjan ve yumuşatıcıyı kişi koyar. • Kişi başlatma düğmesine bastıktan sonra yıkama ile ilgili başka bir işlem yapmaz.


25. Soru

Tam otomatik (dijital) çamaşır makinelerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Tam otomatik (dijital) çamaşır makineleri; • Yıkama suyu ve deterjanı kendisi alır, • Suyu ısıtıp çamaşırı el değmeden yıkar, durular sıkar, • Bazı modeller ise sıktıktan sonra çamaşırı kurutur. Yapısı genellikle otomatik çamaşır makinesi ile aynıdır.


26. Soru

Ozon dezenfeksiyonlu mini otomatik çamaşır makinelerinin avantajları nelerdir?

Cevap

Bu model çamaşır makinelerinde çamaşır hızlı ve ekonomik bir şekilde yıkanır. Ayrıca, virüs ve bakterilere karşı dezenfekte edilir. Dezenfektan olarak klordan e daha güçlü bir dezenfektan olan ozon kullanılır. Bu makineler cildi hassas olan bebekler için, öğrenciler, bekârlar, hekimler, kuaförler ve çamaşırda hijyene önem verenler için idealdir. Tam otomatik programda, az miktarda deterjan, 0,06 KW elektrik sarfiyatı ve 32 litre su harcaması ile ekonomiktir. 1 kg kuru çamaşırı 35 dakikada yıkayabilir. Hacmi gerek zeminde, gerekse de tezgâh üstünde kullanabilecek kadar küçüktür. Tesisatçı çağırmaya gerek kalmadan kişi tek başına makineyi, monte edebilir.


27. Soru

Kurutma makinelerinin çeşitleri nelerdir?

Cevap

Kurutma makinelerinin çeşitleri aşağıda verilmiştir: • Kurutuculu çamaşır makineleri, • Kurutma makineleri, • Havalı/bacalı Kurutma makineleri, • Kondanserli (yoğunlaştırıcılı)/bacasız kurutma mkineleri, • Isı pompalı kurutma makineleri.


28. Soru

Elektrik Süpürgesi kim tarafından icat edilmiştir?

Cevap

Elektrik süpürgesi 1901’de Hubert Booth tarafından icat edilmiştir.


29. Soru

Islak kuru elektrik süpürgelerinin ne amaçla kullanılır ve özellikleri nelerdir?

Cevap

Islak kuru elektrik süpürgeleri, hem kuru emme, hem de sıvı emme özelliğine sahip süpürgelerdir. Bu nedenle 2IN1 Süpürge olarak tanımlanırlar. Bazı modellerinde kuru emme işleminde kâğıt filtre kullanılır. Sıvı emme işleminden önce kâğıt filtre çıkartılır. Bazı modellerde ise kâğıt filtre kullanılmaz, toz suya çekilir. Bu süpürgeler sağlık yönünden en iyi olanlarıdır.


30. Soru

Halı yıkama makineleri ne amaçla kullanılır ve özellikleri nelerdir?

Cevap

Halı yıkama makineleri, ev ve iş yerlerinde hem elektrik süpürgesi, hem ıslak emme, hem de halı, kilim çek yat, koltuk vb. yıkama işlerinde kullanılan cihazlardır. Elektrik süpürgesine bir temiz su kabı ve suyu halı üzerine püskürten pompa motoru, dar ve geniş temizleme uçları eklenmiştir. Kuru emme, sıvı emme, yıkama ve üfleme özelliği nedeniyle 3in1-halı yıkama makinesi olarak da adlandırılmaktadır.


31. Soru

Bulaşık makinelerinde kullanılan deterjanların özellikleri nelerdir?

Cevap

Bulaşık makinelerinde kullanılan deterjanların özellikleri de farklıdır. Sanayi tipi makinelerde kullanılan deterjanın etkinliği ve köpüğü fazla, ev tipi bulaşık makinelerinde etkinliği ve köpüğü az olan deterjanlar kullanılır. Bulaşık makinelerinde kullanılan deterjanın içinde belli oranda klorin maddesi bulunur. Klorin uçucu olduğundan deterjanın ağzı açık bırakılmamalıdır. Deterjanın içinde klorinden başka dezenfekte ve korozyona karşı maddeler ile fosfat da vardır. Fosfat suyun yumuşamasına yardım eder.


32. Soru

Şofbenler ne amaçla kullanılır ve özellikleri nelerdir?

Cevap

Şofbenler, evlerde anında sıcak su elde etmek için kullanılan cihazlardır. Şofbenler gazlı ya da elektrikli olabilirler. Gazlı şofbenlerin çalışması için gaz girişinden içeriye gazın ve soğuk su girişinden de suyun girmesi gerekir. Şofbenler sadece mutfaklara monte edilmeli kesinlikle banyoya monte edilmemelidirler.


33. Soru

Elektrikli ütüler ne amaçla kullanılır ve en basit hangi parçalardan oluşur?

Cevap

Elektrikli ütüler; günlük hayatımızda en çok kullandığımız, elektrikli ev aletlerinin en yaygın olanlarından biride elektrikli ütülerdir. Kumaştan yapılmış giyim malzemelerinin kırışıklıklarını düzeltmek için evlerde ve konfeksiyon atölyelerinde kullanılan elektrikli aletlerdir. Ütüde genel amaç, tabanı oluşturan metal kısmın ısıtılması ve elde edilen ısı ile kumaşın düzeltilmesidir. Bu ısıyı elde etmek için günümüzde rezistanslar kullanılmaktadır. En basit elektrikli ütü, ısıtıcı rezistans, rezistans üzerinde bulunan ağırlık ve rezistansı çalıştırıp kapatacak anahtar grubu ve besleme grubu parçalarından ibarettir.


34. Soru

Akıllı ütülerin avantajları nelerdir?

Cevap

Akıllı ütüler, gelişen ütü teknolojisinin yeni ürünlerinden biri de programlanabilir buharlı ütülerdir. Bu ütüler en hassas kumaştan en kalın kumaşa kadar seçilen kumaşın türüne göre en doğru sıcaklık ve buhar kombinasyonunun otomatik olarak elde edilmesini ve bu sayede kusursuz ütüleme yapılabilmesini sağlayan, önceden ayarlanmış çok farklı ütüleme programı bulunan ütülerdir.


35. Soru

Saç kurutma makineleri ne amaçla kullanılır?

Cevap

Saç kurutma makineleri; evlerde ve güzellik salonlarında sıklıkla kullanılan bir elektrikli cihazdır. Saç kurutma makinesi dışarıdan aldığı havayı gövdesi içindeki parçalarla ısıtıp ve basıncını arttırarak saça üfler. Böylece saçın kurumasını ve şekil almasını sağlar.


36. Soru

Elektrikli diş fırçalarının normal diş fırçalarına göre avantajı nedir?

Cevap

Elektrikli diş fırçalarının normal diş fırçalarına göre, yapmış olduğu fırçalama şekli ile dişleri daha iyi temizlemekte ve dişlerdeki tartarı daha iyi yok etmektedir. Diş fırçası ağızda sağa sola ve vibratör (titreşim) hareketi yaparak dişleri temizler.


37. Soru

Dinlenme ve eğlenmede kullanılan araçlar nelerdir?

Cevap

Radyo setleri, telefonlar, cep telefonları, fotoğraf makineleri, video kameraları, televizyonlar, video kayıt cihazları, müzik setleri, cd çalar, ses yükselteçleri, uzaktan kumanda birimleri, müzik aletleri, oyuncak, hobi ve spor ekipmanları, elektrikli trenler ya da araba yarışı setleri, bisiklet, dalış, koşu, kürek çekme vs. de kullanılan bilgisayarlar, çim biçme ya da başka bahçe bakım ekipmanları vs. bu grupta bulunan araçlardır.


38. Soru

Eğitimde kullanılan araçlar nelerdir?

Cevap

Elektrikli ve elektronik daktilolar, bilgi işlem ve telekominakasyon ekipmanları, cep masaüstü hesap makineleri, bilgi toplama saklama işleme sunma veya iletme için kullanılan diğer elektronik ürünler, kullanıcı terminal ve sistemleri, radyo setleri, modem, sinyal dahil ses ya da görüntü kaydetme yada çoğaltma ürünleri, çeviri ekipmanları vs. bu grupta bulunan araçlardır.


39. Soru

Ev konforunu artırmada kullanılan araçlar nelerdir?

Cevap

Fan egzos vantilasyonu ve havalandırma aletleri elektrikli radyatörler, elektrikli ısıtma aletleri ve boylerler, elektrikli fanlar vs. bu grupta bulunan araçlardır.


40. Soru

Evlerde elektrik enerjisinin önemi nelerdir?

Cevap

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak araç ve gereçler genellikle elektrik enerjisi ile çalışır şekilde tasarlanmaktadır, çünkü ev için günümüzde en geçerli enerji kaynağı elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisinin geçerli olmasının temel nedenlerini kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür. Öncelikle temiz bir enerji kaynağıdır; kullanımı kolaydır; artık, atık bırakmaz ve her evde her zaman kolaylıkla kullanıma hazır halde tutmak mümkündür. Bütün bunlara ek olarak her şeye rağmen diğerleri arasında ucuz bir enerji kaynağıdır da denilebilir.


41. Soru

Buzdolabındaki soğutkanlarda hangi özellikler bulunmalıdır?

Cevap

Soğutkanlarda aşağıdaki özelliklerin bulunması istenir:

 • Çevre ile uyumlu olmalıdır.
 • Yanıcı, patlayıcı, zehirli olmamalıdır.
 • Sistemin hiçbir yerinde kimyasal bir tepkimeye girerek değişikliğe uğramamalıdır.
 • Kolay bulunabilir ve düşük maliyetli olmalıdır.

42. Soru

Mutfak robotu nedir?

Cevap

Mutfak robotları, besinleri parçalamanın yanında kesme, doğrama, sıkma işlemlerini de yapan kullanışlı aletlerdir. Mutfak robotları mikser, doğrayıcı, narenciye sıkacağı gibi mutfak aletlerinin yapacağı işi tek başına yapabilme yeteneğindedir. Bu işleri yapabilmek için mutfak robotuna o işi yapmaya uygun parçanın takılarak hazırlanması gerekir.


43. Soru

Ocak çeşitleri nelerdir?

Cevap

Ocak çeşitleri şunlardır:

 • Bağımsız Serbest Cihaz: Normal olarak bitişik duvar veya mobilyalara doğrudan teması olmayan bir cihazdır.
 • İki Mobilya Ünitesi Arasında Olan Cihaz: Etrafındaki panelleri bitişik mobilya ünitelerine doğrudan temas eden bir cihazdır. Yerleştirildiğinde, cihaz sadece bir mobilya ünitesi ile temasta olabilir.
 • Bir Mobilya Ünitesi İçine Konan Gömme Cihaz: Mutfak dolabına veya duvarda özel olarak açılmış bir yere veya benzer durumdaki yerlere yerleştirmek için tasarlanmış bir cihazdır.
 • Ocaklı Fırın: Bir bek tablası, termostatlı veya termostatsız bir veya birden fazla fırın, muhtemelen ızgarası olan; bir pişirme cihazıdır.
 • Set Üstü Ocaklı Fırın: Bir sehpa üzerinde veya tezgâh üzerinde durması amaçlanan bir pişirme cihazdır. Bir bek tablası; bir fırın; muhtemelen bir ızgara‘dan meydana gelir. Pişmesi ya da erimesi gereken şeyleri pişirmek ya da eritmek için kullanılan, her yandan aynı derece ısı alacak şekilde düzenlenmiş ocaklara fırın denir. Fırınlar, ısıyı içinde tutacak şekilde kapalı yapılır.

44. Soru

Wok ocak ne demektir?

Cevap

Bazı fırınlarda ocak kısmı, adına “wok ocak” denen özel bir şekilde tasarlanmaktadır. Wok ocak, gözü denen bu tasarımda bir yerine çift ateş halkası bulunmaktadır. Böylece ısı tencere ve tavanın tüm tabanına eşit dağıtılabilmektedir. Hem iç kısımda hem de dış kısımda ateşleme sağlayan iki halka mevcuttur. Bu ocak gözü sayesinde yiyecekler eşit derecede pişer ve kızarır. Yoğun ateşte ve kısa sürede pişirme sağlar.


45. Soru

Turbo ve multifonksiyonel fırın nedir?

Cevap

Bir motora bağlı fan yardımı ile sıcak havanın fırın tepsilerinin arasında dolaştırılarak fırın içinde homojen bir ısı dağılımı sağlanmasına turbo denmektedir. Böylece düşük gaz veya elektrik sarfiyatı ile kısa zamanda alt, orta ve üst tepsilerde aynı pişme sıcaklığına ulaşmak mümkün olmaktadır. Turbo fırında, ısıtıcı eleman, iç hacim içerisinde arka duvar üzerine yerleştirilir. Bu yüzey üzerinde bulunan emiş delikleri yardımı ile hava çekilir ve arka duvar üzerinde emiş delikleri yanında bulunan hava deliklerinden üflenir. Isınan hava tepsilerin alt ve üst yüzeylerinden geçerek pişirmeyi sağlar.


46. Soru

Çay ve kahve makinelerinin yapıları nasıldır?

Cevap

Çay ve kahve makineleri, birkaç litreden 40 litreye kadar su alabilecek kapasitelerde üretilmektedirler. Yapıları, bütün elektrikli su ısıtıcılarında olduğu gibi rezistans, termostat, açma kapama anahtarı ve sinyal lambasından ibarettir.


47. Soru

Mikrodalga fırınların çalışma prensibi nedir?

Cevap

Mikrodalgalar, elektromanyetik spektrumun radyo dalgaları ile kızıl ötesi ışınlar arasındaki bölümde kalırlar. Frekansları 1 GHz ila 1000 GHz arasında, dalga boyları 0.1–100 cm. olan elektromanyetik dalgalardır. Dalgaların frekansları ile dalga boyu arasında yüksek frekanslı dalgaların kısa dalga boyu, alçak frekanslı dalgaların ise uzun dalga boyu yayması ilişkisi ya da tam tersi durum vardır. Normal fırınların kapağında bulunan küçük delikler, ışık dalgalarının geçmesine izin verirler ve bu nedenle fırının içi görülür; çünkü ışığın dalga frekansı oldukça yüksek, dalga boyu da çok küçüktür, mikrodalga fırınların yemeği ısıtmak için kullandığı elektromanyetik dalgaların ise frekansı düşük ve dalga boyları daha uzundur. Bu yüksek dalga boyuna sahip dalgalar kapaktaki deliklerden geçemez ve tekrar içeri yansırlar.


48. Soru

Ekmek kızartıcıların çalışma prensibi nedir?

Cevap

Dilimlenmiş ekmek, kızartıcının ortasına konularak hareketli kol yardımı ile aşağıya alınır. Kol aynı zamanda elektronik kontrol devresini potansiyometre üzerinden enerjilendirir. Potansiyometre kademesine göre ekmek dilimleri istenilen gevreklikte kızartılır. Kızartma işlemi istenilen seviyeye gelince sistem kola kumanda ederek ekmeklerin yukarı fırlatır. Seçilen ısı derecesinden önce işlem durdurulmak istendiğinde iptal düğmesine basılır. Bazı ekmek kızartıcılarında potansiyometre yerine 30- 90 saniye arası otomatik süre ayarlayan düzenek bulunur. Bazılarında termik, bazılarında PTC yani pozitif ısı katsayılı termistör gibi ısı kontrol elemanları da kullanılabilir. Ortalama güçleri 600W-1400 Watt arasındadır.


49. Soru

Tost makinesi nedir?

Cevap

Kızartma, gevretme ve pişirme işlemlerinde kullanılan elektrikli bir aygıttır. Genellikle açılıp kapatılabilen alt ve üst pişirme plakaları, birbirine seri veya paralel bağlı rezistans grupları, açma kapama anahtarı, ısıyı kontrol eden termostat ve seri bir lambadan oluşur. Ortalama güçleri 700W-2200W arasındadır. Paslanmaz çelik gövdesi, çıkarılabilir plakaları vardır. Isı ayarlıdır ve güvenlik için kilitleme özelliğine sahiptir.


50. Soru

Fritöz nedir?

Cevap

Fritöz; yağ içerisinde patates, havuç, balık, tavuk ve kırmızı et gibi yiyeceklerin kızartılması için kullanılan cihazdır. Yapısında fritöz kızartma kazanı, kazanın içine konulan sepet, açma kapama anahtarı, kazan altına yerleştirilmiş rezistans, sinyal lambası, ısıyı kontrol eden termostat, ısı kesici sigorta, kızartmayı durdurma düğmesi ve derin ve geniş kızartma bölümleri gibi parçaları vardır.


51. Soru

Otomatik çamaşır makinelerinin işlem basamakları nelerdir?

Cevap

Otomatik çamaşır makinelerinin işlem basamakları aşağıda maddelenmiştir:

 • Çamaşırları makinenin tamburuna içine kişi kendisi koyar.
 • Makine suyu otomatik olarak alır.
 • Çamaşıra uygun yani çamaşırın cinsine, dokusuna ve kirlilik miktarına göre programı kişi seçer.
 • Deterjan çekmecesine deterjan ve yumuşatıcıyı kişi koyar.
 • Kişi başlatma düğmesine bastıktan sonra yıkama ile ilgili başka bir işlem yapmaz.

52. Soru

Ozon dezenfeksiyonlu mini otomatik çamaşır makinelerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Ozon dezenfeksiyonlu mini otomatik çamaşır makinelerinde çamaşır hızlı ve ekonomik bir şekilde yıkanır. Ayrıca, virüs ve bakterilere karşı dezenfekte edilir. Dezenfektan olarak klordan daha güçlü bir dezenfektan olan ozon kullanılır. Bu makineler cildi hassas olan bebekler için, öğrenciler, bekârlar, hekimler, kuaförler ve çamaşırda hijyene önem verenler için idealdir. Tam otomatik programda, az miktarda deterjan, 0,06 KW elektrik sarfiyatı ve 32 litre su harcaması ile ekonomiktir. 1 kg kuru çamaşırı 35 dakikada yıkayabilir. Hacmi gerek zeminde, gerekse de tezgâh üstünde kullanabilecek kadar küçüktür. Tesisatçı çağırmaya gerek kalmadan kişi tek başına makineyi monte edebilir.


53. Soru

Kurutma makinelerinin çeşitleri nelerdir?

Cevap

Kurutma makinelerinin çeşitleri şunlardır:

 • Kurutuculu çamaşır makineleri
 • Kurutma makineleri
 • Havalı/ bacalı Kurutma makineleri
 • Kondanserli (yoğunlaştırıcılı) / bacasız kurutma makineleri
 • Isı pompalı kurutma makineleri

54. Soru

Islak kuru elektrik süpürgelerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Islak kuru elektrik süpürgeleri, hem kuru emme, hem de sıvı emme özelliğine sahip süpürgelerdir. Bu nedenle "2IN1 Süpürge" olarak tanımlanırlar. Bazı modellerinde kuru emme işleminde kâğıt filtre kullanılır. Sıvı emme işleminden önce kâğıt filtre çıkartılır. Bazı modellerde ise kâğıt filtre kullanılmaz, toz suya çekilir. Bu süpürgeler sağlık yönünden en iyi olanlarıdır.


55. Soru

Bulaşık makinelerinde kullanılan suyun sertliği nasıl tanımlanır?

Cevap

Bulaşık makinelerinde kullanılan su önemlidir. Suyun sertliği beslendiği kaynaklara göre değişir. Sunun sertliği içinde çözünmüş halde bulunan kalsiyum ve magnezyum tuzlarından ileri gelir. Kalsiyum daha fazla sertlik nedenidir. 100 litre suda 1 gram magnezyum ve kalsiyum var ise suyun sertlik derecesi 1º’dir. 0º-7º sertlikteki su yumuşak su, 7º-14º sertlikteki su hafif su, 14º-21º sertlikteki su sert su, 21º’den sonra sertlikteki su çok sert su olarak tanımlanır.


56. Soru

Ani su ısıtıcılarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Ani su ısıtıcıları, suyu cihazın içinden geçerken ısıtan cihazlardır. Bir soğuk su girişi ve bir de sıcak su çıkışı vardır. Ani su ısıtıcısını ilk defa kullanmak için önce soğuk su girişindeki musluk açılır. İçteki su tankının dolması beklenir. Sıcak su çıkışından su akmaya başlar. Bu sırada akan su soğuktur. Düğmeyi 1-2-3 konumlarından birine getirerek uygun rezistansın çalışması sağlanır. Kısa bir süre sonra sıcak su çıkışından ısınmış su akmaya başlar.


57. Soru

Kettle’da bulunan rezistansın özellikleri nelerdir?

Cevap

Rezistans, bazı model kettle’larda su kabının iç kısmında, bazılarında ise su kabının altında gizli olarak bulunur. Yine bazı kettle’lar çift rezistanslıdır. Rezistansın biri 750 –1000 W gibi yüksek güçlüdür. Bu suyu çabuk kaynatmak içindir. Diğer rezistans ise 75–100 W gibi düşük güçlüdür. Kettle içindeki su kaynadığında buharın etkisi ile termostata bir basınç uygular ve gücü yüksek olan ısıtıcıyı devreden çıkarır. Kettle düşük güçlü ısıtıcı ile çalışmaya devam eder. Böylece su sıcaklığı korun maya devam eder. Eğer cihaz tamamen kapatılmak istenirse 0-1 anahtarı 0 konumuna alınır.


58. Soru

Akıllı ütülerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Gelişen ütü teknolojisinin yeni ürünlerinden biri de programlanabilir buharlı ütülerdir. Bu ütüler en hassas kumaştan en kalın kumaşa kadar seçilen kumaşın türüne göre en doğru sıcaklık ve buhar kombinasyonunun otomatik olarak elde edilmesini ve bu sayede kusursuz ütüleme yapılabilmesini sağlayan, önceden ayarlanmış çok farklı ütüleme programı bulunan ütülerdir.


59. Soru

Epilasyon cihazlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Teknolojide yapılan her bir gelişme insan sağlığı ve rahatlığı içindir. Epilasyon cihazları da kişisel temizlikte daha az acı ve daha güzel temizliği amaçlıdır. Epilasyon cihazlarında motor dairesel hareketi, dişliler yardımı ile üzerine cımbız bulunan kafaya taşır. Cımbızlar dönerken vücuttaki kılları kökünden çeker. Epilasyon cihazları küçük yapıları ile istenilen yere taşınabilmektedir. Önceleri epilasyon yapmak istenildiğinde mutlaka bir prize gerek duyulmakta iken şimdi şarjlı olarak da üretilmesi bu zorunluluğu ortadan kaldırmıştır. Ayrıca cihazın şarjlı olması yükü biraz daha hafifletmektedir.


60. Soru

Dinlenme ve eğlenmede kullanılan araçlar nelerdir?

Cevap

Radyo setleri, telefonlar, cep telefonları, fotoğraf makineleri, video kameraları, televizyonlar, video kayıt cihazları, müzik setleri, CD çalar, ses yükselteçleri, uzaktan kumanda birimleri, müzik aletleri, oyuncak, hobi ve spor ekipmanları, elektrikli trenler ya da araba yarışı setleri, bisiklet, dalış, koşu, kürek çekme vs. de kullanılan bilgisayarlar, çim biçme ya da başka bahçe bakım ekipmanları vs. bu grupta bulunan araçlardır.


61. Soru

Eğitimde kullanılan araçlar nelerdir?

Cevap

Elektrikli ve elektronik daktilolar, bilgi işlem ve telekomünikasyon ekipmanları, cep-masaüstü hesap makineleri, bilgi toplama, saklama, işleme, sunma veya iletme için kullanılan diğer elektronik ürünler, kullanıcı terminal ve sistemleri, radyo setleri, modem, sinyal dahil ses ya da görüntü kaydetme ya da çoğaltma ürünleri, çeviri ekipmanları, vs. eğitimde kullanılan araçlardır.


62. Soru

Ev konforunu artırmada kullanılan araçlar nelerdir?

Cevap

Ev konforunu artırmada kullanılan araçlar; diğer fan egzos vantilasyonu ve havalandırma aletleri, elektrikli radyatörler, elektrikli ısıtma aletleri ve boylerler, elektrikli fanlar vs. gibi araçlardır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi