Görsel Estetik Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Işık, Renk Ve Aydınlatma

1. Soru

Doğal ışık kaynakları nelerdir?

Cevap

Doğal ışık kaynakları denildiğinde akla ilk gelen kaynaklar güneş ışığı ve gökyüzüdür. Ay ve şimşek de doğal ışık kaynaklarındandır.


2. Soru

Atmosferde kaybolmayan diğer elektromanyetik ışınımlar nelerdir?

Cevap

Atmosferde kaybolmayan diğer elektromanyetik ışınımları: X ışınları, Mor ötesi ışık, Görünür ışık, Kızıl ötesi ışık, Mikro dalgalar ve Radyo dalgalarıdır.


3. Soru

Tek ışık kaynağı kullanarak çekimi yapılacak olan konunun üzerinde oluşan etki, altı
farklı şekilde denetlenebilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

• Konunun üzerine gelen ışığın açısı yönlendirilebilir.

• Konu ve ışık kaynağı arasındaki mesafe ayarlanabilir.
• Konu ve ışık kaynağı arasındaki yön değiştirilebilir.
• Işık şiddeti ayarlanabilir.
• Konu üzerine gelen ışığın yumuşatılarak yayılması denetlenebilir.
• Işığın filtreler yardımıyla renk ve kelvin derecesi değiştirilebilir.


4. Soru

Işık efektleri nelerdir?

Cevap

Işık Efektleri; Ayna efekti, kesintili ışık, su dalgası efekti, ışık animasyonu, çoklu gölge efekti, şeffaf objeler, şimşek efekti. Işık efektlerini etkili bir şekilde kullanmayı bilmek, herhangi bir stüdyo (sinema, kamera, fotoğraf vb.) çekimi için önemlidir.


5. Soru

Yapay ışık nedir?

Cevap

Yapay ışık doğal yoldan elde edilemeyen ışığın birtakım araçlarla suni olarak yeniden üretilmesidir.


6. Soru

Sıklıkla kullanılan yapay ışık kaynağı çeşitleri nelerdir?

Cevap

Bunlar; gün ışığı projektörleri, camlı projektörler, camsız projektörler, par projektörler, kanal projektörler, takip spotlar, akülü setler, efekt spotlar, fon spotlar ve balon ışıktır


7. Soru

Stüdyo dışı kullanılan ışık kaynakları nelerdir?

Cevap

Mum, gaz lambası ve gemici feneri, şömine ateşi, kamp ateşi, akkor flamanlı lambalar, floresan lambalar, sokak lambaları, el feneri, kask feneri, akvaryum, araba farı, sinema veya projeksiyon perdesi, televizyon veya monitör, kaynak makinesi, gün ışığı projektörü, strop ışık, ayna ve reflektördür.


8. Soru

Strop ışık nedir? Açıklayınız.

Cevap

Strop, ritimle beraber yanıp sönen ve ritimle eş zamanlı çalıştırılabilen flaş görünümünde bir ışıktır. Ortama çok güçlü ışık verir. Sinemada, yapay şimşek etkisi yaratmak için kullanılabilir.


9. Soru

Gölge nedir? Kaç çeşit gölge vardır? Açıklayınız.

Cevap

Bir nesnenin bir yanı aydınlık ve diğer yanına doğru gittikçe koyulaşma varsa bu durum gölgelenme olarak tanımlanır. Üç çeşit gölge vardır. Bunlar; gölge, yarı gölge ve düşen gölgedir. Gölge, bir objenin üzerinde oluşan karanlık bölgelerdir. Yarı gölge, bir objenin aydınlık kısmı ile koyu kısmı arasında kalan ve objenin girinti ve çıkıntılarına göre ışığın azaldığı yarı karanlık bölgelerdir. Düşen gölge, objenin izdüşümünün yere vurduğu bölgelerdir.


10. Soru

Işığın bilinmesi gereken üç temel özelliği vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

• Action (Hareket); ışık, düz çizgiler şeklinde ilerler.
• Reflection (Yansıma); ışık, bir engele çarptığında, engelin özelliği oranında yansır.
• Transition (Geçme); ışık, ortam değiştirdiğinde kırılır


11. Soru

Işığın dört temel işlevi vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

• Işık, konuyu aydınlatmak için kullanılır.
• Işık, konuya hacim ve derinlik vererek boyut kazandırır.
• Işık, atmosferi şekillendirir.
• Işık, desen oluşturmak için kullanılır


12. Soru

Anahtar ışık nedir? Açıklayınız.

Cevap

Anahtar ışığın temel hedefi konuyu görünebilir yapmaktır. Bu yüzden de dış mekânlarda aydınlatma amacıyla kullanılan güneşin set ya da stüdyo gibi mekânlardaki karşılığıdır. Anahtar ışık, kamerayla 45° açı yapacak şekilde sağ veya sol tarafa yerleştirilen bir ışıktır. Bu ışığın özelliği sert ışık kaynağı olmasıdır. Bu nedenle de nesne üzerinde sert gölgeler oluşturur. Nesne üzerinde oluşturduğu gölgeler, nesnenin formunu tanımlar, nesnenin neye benzediğinin anlaşılmasını sağlar. Mekânın genel aydınlatması yapılırken ilk önce anahtar ışığın konumlandırılması yapılır.


13. Soru

“Daylight filtre” nedir?

Cevap

Dolgu ışık kullanıldığında veya kamera üstü ışık yakıldığında mutlaka “daylight filtre” diye tabir edilen mavi filtrelerin ışığın önüne takılması gerekir.


14. Soru

Renk ısısı ne ile ölçülür?

Cevap

Renk ısısı kelvinmetre ile ölçülebilir


15. Soru

İç mekânlarda yapılan çekimlerde ışığın renk ısısı genelde nedir?

Cevap

İç mekânlarda yapılan çekimlerde ışığın renk ısısı genelde 3200 °K’dir.


16. Soru

Mavi Filtre nedir?

Cevap

Mavi filtre, gece çekimlerinde kullanılmayan gündüz set, stüdyo gibi iç mekân çekimlerinde spotların önüne konulan jelatin filtrelerdir.


17. Soru

Polarize Filtreler nedir?

Cevap

Polarize filtreler, çekimler sırasında meydana gelebilecek ışık yansımalarına ve parlamalarına engel olmak için kullanılırlar. Işık yansımaları ve parlamaları engellendiğinde konunun renkleri görüntüde daha canlı görünür. Polarize filtreler genellikle su, gökyüzü ve manzara çekimlerindeki yansımaları yok etmek için kullanılır.


18. Soru

Televizyon ya da sinemada ünite içinde anlatılan temel aydınlatma gereçleri ile çeşitli teknik aydınlatma düzenlemeleri yapılabilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Notan Aydınlatma

Chiaroscuro Aydınlatma

Rembrandt Aydınlatması


19. Soru

Cameo Aydınlatması nedir?

Cevap

Dikkatin belirli bir nokta üzerine çekilmesi amacı ile yapılır. Güçlü ışık kaynakları kullanılır. Bu aydınlatma biçiminde aydınlık-karanlık zıtlık oranı Rembrandt aydınlatma biçimine göre daha fazladır . Genellikle bazı televizyon programları konuyu dramatize etmek için simsiyah bir fon önünde çekilirler. Böylece dikkatin hem fon hem de ışık
vasıtası ile konuşan kişiye yönlendirilmesi sağlanmış olur.


20. Soru

Cameo aydınlatmanın tam zıttı olan aydınlatma hangisidir?

Cevap

Silüet Aydınlatma; önden verilen anahtar veya yumuşak ışıkların hiç olmaması, arka ışığın ise kuvvetli olarak verilmesi sonucu ortaya çıkan aydınlatma biçimidir. Cisimlerin
yüzeyleri, yüzeydeki ton farklılıkları görünmez. Seyircinin izlediği yüzey tümüyle karanlıktır. (Güneşe karşı yapılan çekimler gibi). Cameo aydınlatmanın tam zıddıdır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi