Görsel Estetik Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Sanat Ve Fotoğraf

1. Soru

Zanaat nedir?

Cevap

Zanaat, geleneksel bilgiyle üretilen ve belirli fonksiyonları olan, belirli modellere göre üretilen, özgün denilemeyecek ve sanattan niteliksel olarak farklı olan ürünlerdir.


2. Soru

Avangard sanat nedir?

Cevap

Avangard sanat günün onaylanmış ve geçerli sanat anlayışlarını yadsıyan deneyci deneyci sanatçıları ve onların yapıtlarını niteler.


3. Soru

Bir işin sanat olması veya bir nesnenin sanat eseri olabilmesi için hangi koşullar gereklidir?

Cevap

 • Sanat, insan üretimidir
 • Sanat eseri kalıcılık özelliği taşır
 • Sanat bir biçim yaratır
 • Sanat bir eğlenme, oyalanma aracı veya bir lüks değildir


4. Soru

Estetik nedir?

Cevap

Genel anlamda estetik; güzelin ne olduğunu, sanatın özünü ve kaynağını, değerini araştıran felsefe dalıdır şeklinde tanımlanır. Genellikle “Sanat Felsefesi” anlamına gelen estetik, kimi zaman bilim dalı olarak da tanıtılmıştır.


5. Soru

Estetiğin bilim olarak tanıtılmasının sebebi nedir?

Cevap

Bilim olarak tanıtılmasının nedeni, güzellik duygusu yaratan nesnelerin deneyden geçirilerek (Sanat yapıtının hazırlık aşaması; araştırma, inceleme, deneme, etüd, eskiz vb.) bilimsel yöntemlerle ortaya konulması amacıyla çalışmalar yapılmış olmasıdır.


6. Soru

Fotoğraf ile ilgili tanımların fotoğrafın sanat olup olmadığı ile ilgili sağlam bir görüş ortaya koymamasının sebebi nedir?

Cevap

Tüm bu tanımlar fotoğrafın, sanat olup olmadığına ilişkin sağlam bir görüş ortaya koyamaz. Bunun nedenlerinden biri 1990’lardan sonra ortaya çıkan dijital kameralarla birlikte, fotoğrafın kolaylıkla çekilmesidir. Resme göre çok daha kolay oluşturulma iddiası, fotoğrafın sanat biçimi olmasını tartışılır ve fotoğrafın tarihi gelişimi de bu tartışmayı devam ettirir.


7. Soru

Fotoğrafta grafiğe dayalı ilişkilerin önemi nedir?

Cevap

Bir fotoğrafta, grafiğe dayalı ilişkiler doğru kurulmuş ve tasarlanmışsa izleyiciler fotoğrafla ilgili mesajları doğru anlayacaklardır. Eğer fotoğrafla ilgili grafik ögeler doğru düzenlenmemişse fotoğrafın anlaşılması mümkün olmayacaktır.


8. Soru

Fotoğrafı sanat yapan en önemli özellik nedir?

Cevap

Fotoğrafı sanat yapan en önemli özelliklerden biri, fotoğrafçının görme biçimidir.


9. Soru

Camera Obscura nedir?

Cevap

Karanlık bir odanın, bir duvarının ortasına küçük bir delik açılması ile dışarıdaki görüntünün delik yardımıyla karşı duvara ters olarak yansıtılması ile oluşan görüntüdür. 19. yüzyılda yaygın olarak kullanılmıştır. Zamanla karanlık odaların ışık geçen deliklerine mercekler takılarak, oluşan görüntü düz olarak ayna yardımıyla buzlu camlara aktarılmakta ve kopya işlemi daha kolay gerçekleşmekteydi.


10. Soru

Dijital fotoğraf makinelerini avantajlı hâle getiren bazı özellikleri

Cevap

Dijital makineler kolay kullanımı, manuel ve otomatik ayarlarının yanında birçok seçenek sunması, çok sayıda çekim yapma şansı, hemen izleme olanağı, görüntünün paylaşımı ve aktarımı görüntüye ait teknik bilgiler (exif) ve buna benzer birçok avantaj sunmaktadır


11. Soru

Kadraj nedir?

Cevap

Görüntünün yakalanmasında en önemli aşamadır. Dikdörtgen içerisine görüntüyü estetik endişeler ile yerleştirmektir.


12. Soru

Pozlama nedir?

Cevap

Fotoğraf makinelerinin görüntü oluşturabilmesi için ihtiyaç duyulan ışık miktarına pozlama denmektedir.


13. Soru

Çözünürlük nedir?

Cevap

Fotoğrafın dikey ve yatay sıklığını resimsel noktalar ile belirleyen bir ölçü birimidir. Piksel olarak da bilinir. Çözünürlüğün artmasıyla, görüntünün hassasiyeti artmaktadır.


14. Soru

Objektif nedir?

Cevap

Görüntünün film veya sensör üzerine istenilen kalitede ulaşmasını sağlayan mercekler sistemidir


15. Soru

Diyafram nedir?

Cevap

Objektif üzerinde bulanan birimdir. İçinden geçen ışığın şiddetini ayarlayan, genişleyip daralabilen bir mekanizmadır. ( f ) değeri ile gösterilir.


16. Soru

Alan derinliğini belirleyen faktörler nelerdir?

Cevap

Alan derinliğini belirleyen faktörler;

 1. Objektifin odak uzunluğu; geniş açılarda alan derinliği artarken dar açılı objektiflerde alan derinliği sığlaşmaktadır.
 2. Diyafram açıklığı; f: 1.4/2/2.8/ 4 azalan alan derinliği f: 11/16/22 geniş alan derinliği

17. Soru

Haber fotoğraflarının bazı temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Haber fotoğraflarının bazı temel özelliklerini şu şekilde belirtebiliriz:

 1. Düşünsel bir yanının olması
 2. İkna etme gücünün olması
 3. Tarihe tanıklık etmesi
 4. Anlık olması
 5. Yazıyla desteklemesi

18. Soru

Belgesel fotoğrafçılığın amacı nedir?

Cevap

Bu türde amaç, fotoğraflarla bir hikâye anlatmaktır. Ele aldığı konular sosyal sorunlar, güncel konular. Belgesel, günümüz sorunlarına tanıklık ederek topluma bilgi akışı sağlar, farkındalık yaratır. Kimi zaman çözüm yollarının bulunmasına yardımcı olarak iletişim kurmaya çalışır.


19. Soru

Stüdyo fotoğrafçılığında dikkati çeken unsurlar nelerdir?

Cevap

 1. Işık en önemli unsurdur çünkü anlam oluşturmada ve istenilen etkilerin sağlanmasında gerekli en önemli faktör kontrol edilebilir ışıktır.
 2. Stüdyolarda elektrikle çalışan ‘paraflash’larda ışığın yapısını değiştiren araçlarda kullanılmaktadır.
 3. Stüdyolarda bulunan ışık kaynaklarının sayısı ve bunların açıları, yükseklikleri ve yönlerinin kontrol edilebilmesi önemlidir.
 4. Stüdyoda gerçekleşen çekimler, fotoğrafçının bu mekânda yapabileceği değişiklik ve manipülasyonlar ile, sıradan bir üründen oldukça özgün sonuçlar elde etmesine olanak sağlayabilmektedir.


20. Soru

Reklam fotoğrafçılığı hangi çalışma alanlarını bünyesinde barındırır?

Cevap

 1. İç mekân-mobilya fotoğrafçılığı
 2. Ev tekstili fotoğrafçılığı
 3. Gıda ürünleri (yiyecek-içecek) fotoğrafçılığı
 4. Moda fotoğrafçılığı
 5. Ürün fotoğrafçılığı
 6. Endüstriyel fotoğrafçılık
 7. Portre fotoğrafçılığı


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi