Bina ve Yapım Bilgisi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Barınma-Konut Kavramı Ve Konut Türleri

1. Soru

Geçmişten günümüze, konutu incelediğimizde mimarlık ile olan ilişkisi tanımlayınız?

Cevap

Geçmişten günümüze, konutu incelediğimizde, konutun mimarlığın temel sorunlarından birisini oluşturduğunu ve mimarlıktaki gelişmelere paralel olarak değişim ve gelişim gösterdiğini görmekteyiz.


2. Soru

Bir yapının işlevi neleri içermektedir?

Cevap

Bir yapının işlevinin içerenleri;

  • yapıda yer alacak eylemler,
  • eylemleri yerine getirecek kişiler
  • ve bu kişilerin gereksinimler

3. Soru

Konutun barındırdığı işlevler açısından mekanlar genel olarak kaç gruba ayrılabilir? Açıklayınız.

Cevap

Konutun barındırdığı işlevler açısından mekanlar genel olarak dörde ayrılmaktadır. Yaşama bölümleri, ortak bölümler, yatma bölümü, dışa açılan bölümler.


4. Soru

Konutta bulunan mekanların açılımı hangi doğrultuda yapılmaktadır?

Cevap

Kullanıcı istekleri doğrultusunda yapılmaktadır.


5. Soru

Eylem alanları hangi boyutlardan oluşmaktadır?

Cevap

Eylemin yapılacağı donatı elemanı ile birlikte eylemi yaparken gerekli olan insan boyutlarından oluşmaktadır.


6. Soru

Kentsel kesimde konut türleri kaç başlık altında incelenebilir ve nelerdir?

Cevap

Apartman, Az katlı evler, Büyük konutlar, Toplu Konut, Sosyal Konut, Lojman Konut, Bekar Evi ve Yurtlar Yaşlılar Evi ile Güncel Konut Türleridir.


7. Soru

Apartman konutun geliştirilmesindeki amaç nedir?

Cevap

Bir çekirdek etrafında mümkün olduğu kadar çok konut birimini toplamaktır.


8. Soru

Apartman dairelerinin bir araya gelişleri bakımından kaç grupta incelenmektedir?

Cevap

3 grupta incelenebilir. Nokta blok, duvar blok ve parçalı blok.


9. Soru

Doğal teras yapıları tanımlayınız?

Cevap

Doğal teras yapılar, eğimli yapı arsasının düşümüne uyarak, birbiri üzerinde düşey olarak kademelenen yapı birimlerinden oluşur.


10. Soru

Güncel konut türlerinden olan Loft'lar nasıl tanımlanabilir ve cazip yönleri nelerdir?

Cevap

Loft yaşam, endüstriyel kullanım için inşa edilmiş alanları evcil alanlara dönüştürmek amaçlı yıkıcı bir faaliyet olarak ilk olarak 1970’lerde New York’ta bazı sanatçıların daha önceden endüstriyel amaçlı kullanılan binalara (fabrika, atölye vb.) yerleşmeleriyle başlamıştır. Kiralarının ucuz olması ve farklı yapıları cazip yönleridir.


11. Soru

Rezidans (Condominium) tipolojisini tanımlayınız?

Cevap

Rezidans tipolojisi, genellikle kent merkezinde nokta blok (condominium) formunda inşa edilen ve sadece üst gelir grubuna hitap eden –dolayısıyla da homojen bir topluluğa servis veren- bir sunum tarzını ifade eder.


12. Soru

Dışa kapalı konut siteleri ne tür konut alanlarıdır?

Cevap

Çoğunlukla metropollerde inşa edilen, adında site bulunan yerleşimlerden farklı olarak kentin yoğun dokusundan ayrışarak hem mekânsal uzaklık hem de hayat tarzında bir mesafe koyan dışa kapalı konut siteleri içinde villa, konak, müstakil ev ve apartmanları barındıran, orta-üst ve üst sınıflara hitap eden özel ve lüks konut alanlarıdır


13. Soru

Sosyal konutun ortaya çıkış nedeni nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Sosyal konutun ortaya çıkış nedeni, devletin, gecekonduya alternatif çözüm üretmek yoluyla gecekondunun doğurduğu olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak çabasıdır.


14. Soru

Stüdyo tipi dairelerde mekan bölümlenmeleri genellikle nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Stüdyo tipi dairelerde yatak odası gibi mekânlar duvar bölüntüleri ile değil donatı elemanları(gardırop gibi) ile yaşama, yemek yeme ve mutfak gibi mekânlardan ayrılır.


15. Soru

Az katlı evler kaç grupta incelenebilir?

Cevap

Beş grupta incelenebilir. Bahçeli Evler Sıra Evler İkiz Evler Teras Evler Avlulu Evler.


16. Soru

Sıra evlerin belirgin özelliği nedir?

Cevap

Sıra ev iki tarafı kapalı, tek veya iki aile için inşa edilmiş ev tipidir.Sıra konutun her durumda uygulanan ana ilkesi, oturma mekânlarının cadde yönünde olması, bahçe tarafında ise yatak odaları gibi daha özel mekânlar bulunmasıdır.


17. Soru

Serbest teras yapıların dış dünyadan kaynaklı hangi problemlere çözüm getirdiği söylenebilir?

Cevap

Dış dünyanın istenmeyen akustik etkileri ile –bir ölçüde- hava kirliliğinden koruyucu nitelik taşırlar.


18. Soru

Avlu nedir ve mimarlıkta nasıl adlandırılmaktadır?

Cevap

Avlu, yapıların orta kısmında bulunan, tercihe göre üstü açık ya da ka- palı olan geniş bölümdür. Mimarlıkta atriyum olarak da adlandırılır.


19. Soru

Büyük konutlar nelerdir ve hangi mekanları kapsamaktadır?

Cevap

Konak, köşk, kasır, villa gibi büyük konutlar bu grupta incelenebilir. Bu konutlar genellikle büyük ve gösterişlidir.


20. Soru

Lojman konutları tanımlayınız?

Cevap

Kamu kurumlarında ya da özel sektörde çalışan kişiler için, parasız ya da az bir kira karşılığında barınma olanağının sağlandığı bir konut türüdür.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi