Devre Analizi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kondansatör Ve Bobin

1. Soru

Kondansatör nedir?

Cevap

Levha ya da armatür olarak isimlendirilen iki iletken plaka arasına dielektrik adı verilen
bir yalıtkan malzeme (hava, mika, seramik, cam, mumlu kağıt vb.) konarak elde edilen
ve elektrik enerjisini depolayabilen devre elemanına kondansatör denir.


2. Soru

Sığa nedir?

Cevap

Kondansatörlerin elektrik yükü taşıyabilme yeteneği kapasite veya sığa olarak isimlendirilir.


3. Soru

Bir kondansatörün kapasitesi neye eşittir?

Cevap

Bir kondansatörün kapasitesi, levhalarda birikmiş elektrik yükünün (Q, Coulomb) levhalar arasındaki potansiyel farkına (V, Volt) oranına eşittir.


4. Soru

SI birim sisteminde sığa birimi nedir?

Cevap

SI birim sisteminde sığa birimi Farad’dır


5. Soru

Kondansatörün kapasitesi plakalarının yüzey alanı ve plakalar arası mesafe ile nasıl orantılıdır?

Cevap

Kondansatörün kapasitesi plakalarının yüzey alanı ile doğru orantılıdır. Kondansatördeki plaka sayısı arttıkça plaka yüzey alanı da artacağından, plaka sayısının
değiştirilebildiği kondansatörlerde kapasite plaka sayısı ile de doğru orantılı olarak
değişir.
Kondansatörün kapasitesi plakaları arasındaki mesafeyle ters orantılıdır


6. Soru

Hava'nın bağıl dialektik katsayısı nedir?

Cevap

1'dir.


7. Soru

Kondansatörler anlatılan çalışma prensibi ve temel özelliklerine bağlı olarak nerelerde kullanılmaktadır?

Cevap

• Enerji depolama,
• Reaktif güç kontrolü ve faz kayması oluşturma,
• Bilgi kaybı engelleme,
• AA ve DA sinyaller arasında dönüşüm yapma,
• AA sinyalin geçişine izin verme, DA sinyali engelleme,
• Sistemde oluşabilecek istenmeyen parazit sinyalleri durdurma, ani sıçramaları engelleme,


8. Soru

Bir devre için kondansatör seçimi yapılırken, neler göz önünde bulunmalıdır?

Cevap

Bir devre için kondansatör seçimi yapılırken, plakalar arasında kullanılan yalıtkanın cinsi, çalışma - dayanma gerilimleri ve depolayabildikleri yük miktarı göz önüne alınmalıdır.


9. Soru

Dayanma gerilimi nedir?

Cevap

Bir malzemenin yalıtkanlığını yitirip deforme olduğu gerilim değerine dayanma gerilimi adı verilir


10. Soru

Kondansatörler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Kondansatörler kutuplarına, kapasite değerine ve kullanılan yalıtkana göre sınıflandırılmaktadır.


11. Soru

Kutupsuz kondansatörler nedir?

Cevap

Kutupsuz kondansatörler: Üretim aşamasında kutuplanmamış ve devreye bağlanma
yönü önem taşımayan kondansatör türüdür. Kutupsuz kondansatörler hem DA hem de AA
devrelerinde kullanılabilir. Seramik ve mika kondansatörler kutupsuz kondansatörlerdir


12. Soru

Kutuplu kondansatörler nedir?

Cevap

Kutuplu kondansatörler: Üretim aşamasında bacak uçları kutuplanmış ve hangi bacağının pozitif (+) veya negatif (–) olduğu belli olan kondansatör türüdür. Bu kondansatörler,
DA ile çalışan devrelerde kullanılır ve devreye ters bağlanmaları durumunda zarar görürler.
Alüminyum elektrolitik ve tantalyum kondansatörler kutuplu kondansatörler olarak bilinir.


13. Soru

Kondansatörler, kapasite değerlerinin değişimine göre nasıl ayrılır? 

Cevap

Kondansatörler, kapasite değerlerinin değişimine göre sabit değerlikli kondansatör ve ayarlanabilir kondansatör olmak üzere ikiye ayrılır. 


14. Soru

Sabit değerlikli kondansatörler nedir?

Cevap

Sabit değerlikli kondansatörler: Kapasite değerinin üretim aşamasında belirlendiği ve
bu değerde değişiklik yapmanın mümkün olmadığı kondansatörler sabit değerlikli kondansatörler olarak adlandırılır.


15. Soru

Ayarlanabilir kondansatörler nedir?

Cevap

Ayarlanabilir kondansatörler: Önceden belirlenmiş sınırlar içerisinde, kapasitesi çeşitli
yöntemlerle değiştirilebilen kondansatörlere ayarlanabilir kondansatörler denir. En yaygın çeşitleri varyabl kondansatör ve trimmer kondansatör’dür.


16. Soru

Bobin nedir?

Cevap

İçerisinde hareketli veya sabit bir nüve bulunan mandren üzerine, dışı izole edilmiş iletken
telin sarılmasıyla elde edilen devre elemanına bobin denir.


17. Soru

Endüktans nedir ve ne ile gösterilir?

Cevap

Bobinlerin elektrik akımının değişimine karşı gösterdikleri tepkiye endüktans denir
ve L ile gösterilir.


18. Soru

Bir bobinin endüktansını etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Bir bobinin endüktansı; kullanılan telin kalınlığına, telin nüve üzerindeki spir sayısına,
sargı boyuna, nüve özelliklerine bağlıdır.


19. Soru

Bobinler nerelerde kullanılır?

Cevap

Bobinler anlatılan çalışma prensipleri ve temel özelliklerine bağlı olarak,
• Manyetik alan yardımıyla elektrik enerjisini kısa süreliğine depolama
• Elektrik akımındaki ani değişimlere karşı koyma
• DA akıma kolaylık gösterip AA akımın geçişine zorluk gösterme
gibi özellikleriyle doğrultucu, ısıtıcı, yüksek frekans devresi, transformatör, jeneratör, ısıtıcı devresi endüktif motor devresi, elektromıknatıs vb. gibi birçok uygulamada yaygın
olarak kullanılır.


20. Soru

Ferrit nüveli bobinler nedir?

Cevap

Ferrit nüveli bobinler: Manyetik geçirgenliği yüksek olan malzemelerin (pirinç, polyester vb.) nüve olarak kullanıldığı ferrit nüveli bobin, yüksek frekanslı devrelerde ve radyo
alıcı-vericilerinde kullanılır. 


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi