Devre Analizi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Düğüm Noktası Yöntemi Ve Çevre Akımları Yöntemi

1. Soru

Düğüm noktası yöntemindeki en önemli olgu nedir?

Cevap

Düğüm noktası yöntemindeki en önemli olgu, ele alınan devrenin düğüm noktalarının yerlerinin ve sayısının doğru olarak belirlenmesidir.


2. Soru

Bir elektrik devresinde ikiden fazla ucun birleştiği yere ne denmektedir?

Cevap

Düğüm noktası yöntemindeki en önemli olgu, ele alınan devrenin düğüm noktalarının yerlerinin ve sayısının doğru olarak belirlenmesidir. Bir elektrik devresinde ikiden fazla ucun birleştiği yere düğüm veya düğüm noktası denir.


3. Soru

Düğüm noktası yöntemi ile devrelerin analizi yapılırken sırasıyla hangi işlem basamakları sırasıyla uygulanmaktadır?

Cevap

Düğüm noktası yöntemi ile devrelerin analizi yapılırken aşağıdaki işlem basamakları sırasıyla uygulanmaktadır:
• Devrenin çözümü için gerekli olan düğüm noktaları belirlenir.
• Düğüm noktalarına V1, V2 …. Vn şeklinde düğüm gerilimi isimleri verilir. Bu işlem sırasında, devrede toprak belirlenmiş ise bu düğüm noktasına göre veya aksi durumda seçilen sıfır referans gerilimine sahip düğüm noktasına göre düğüm gerilimleri
ifade edilir.
• Düğüm gerilimleri ve Ohm Kanunu kullanılarak akım denklemleri yazılır.
• Düğüm denklemlerinin sayısı düğüm sayısının bir eksiğidir.
• Denklemler çözülerek düğüm noktalarına ait gerilim değerleri bulunur.


4. Soru

Düğüm denklemleri yazılırken, denklemlerin çözümünde kolaylık sağlaması için belirlenen düğüm noktalarındaki akımların nasıl kabul edilmesi gerekir? 

Cevap

Düğüm denklemleri yazılırken, belirlenen düğüm noktalarındaki akımların, düğümden giden akım olarak kabul edilip yazılması denklemlerin çözümünde kolaylık sağlayacaktır.


5. Soru

Hangi iki düğüm noktası için, bir düğüm noktasına göre giden akım diğer düğüm noktası için gelen akımdır?

Cevap

Aralarında kol bulunan iki düğüm noktası için, bir düğüm noktasına göre giden akım diğer düğüm noktası için gelen akımdır.


6. Soru

Düğüm Noktası Yöntemi, hangi akım yasasının uygulandığı bir devre analizi yöntemidir?

Cevap

Düğüm Noktası Yöntemi, belirlenen düğüm noktalarına Kirchhoff’un akım yasasının uygulandığı bir devre analizi yöntemidir.


7. Soru

Düğüm denklemleri yazılırken, Kirchhoff’un akım yasasına göre hangi akımlar artı ve eksi alınır? 

Cevap

Düğüm denklemleri yazılırken, Kirchhoff’un akım yasasına göre düğüm noktasına gelen akımlar eksi (–), düğüm noktasından
giden akımlar artı (+) alınır.


8. Soru

Çevre akımları yönteminde çevre ne anlama gelmektedir?

Cevap

Çevre akımları yöntemi, düğüm noktası yöntemi gibi Kirchhoff yasaları temel alınarak oluşturulmaktadır. Çevre akımları yönteminin bir devreye uygulanabilmesi için öncelikle bazı kavramların bilinmesi gerekmektedir. Bu kavramlar;
Çevre: Kapalı bir elektrik devresinde akımın geçerek devresini tamamladığı yoldur.


9. Soru

Çevre akımları yönteminde çevre akımı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Çevre akımı: Bir çevreden dolaşan akımdır.


10. Soru

Çevre akımları yönteminde kol ne anlama gelmektedir?

Cevap

Kol: İki düğüm arasında kalan ve aynı akımın geçtiği devre parçasıdır.


11. Soru

Çevre akımları yönteminde göz ne anlama gelmektedir?

Cevap

Göz: İçerisinde kol bulunmayan çevrelerdir.


12. Soru

Çevre akımları yönteminde göz akımı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Göz akımı: Gözden dolaşan akımdır.


13. Soru

Her göz bir çevredir ama neden her çevre bir göz değildir?

Cevap

Her göz bir çevredir ama her çevre bir göz değildir. Çünkü çevrede kol olabilir ama gözün içinde kol olamaz. Göz akımı aynı zamanda çevre akımıdır ama çevre akımı göz akımı değildir.


14. Soru

Kirchhoff’un gerilim yasasına göre kapalı bir elektrik devresinde, devreye uygulanan gerilim ile devre elemanlarının üzerine düşen gerilim düşümlerinin cebirsel toplamı nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

Bu yöntemle Kirchhoff gerilim yasası her göze uygulanarak denklemler oluşturulur. Denklemlerde değişken olarak her göz için seçilen göz akımları kullanılmaktadır. Kirchhoff’un gerilim yasasına göre kapalı bir elektrik devresinde, devreye uygulanan gerilim ile devre elemanlarının üzerine düşen gerilim düşümlerinin cebirsel toplamı sıfıra eşittir.


15. Soru

Çevre akımları yönteminde, hangi yasa uygulanarak tüm gözler için denklemler yazılır?

Cevap

Çevre akımları yönteminde, devrenin her bir gözü için bir göz akımı ve yönü belirlenir. Kirchhoff’un gerilim yasası uygulanarak tüm gözler için denklemler yazılır.


16. Soru

Çevre akımları yöntemi ile devrelerin analizi yapılırken sırasıyla hangi işlem basamakları uygulanmaktadır?

Cevap

Çevre akımları yöntemi ile devrelerin analizi yapılırken aşağıdaki işlem basamakları sırasıyla uygulanmaktadır:
• Devrenin çözümü için gerekli olan gözler belirlenir.
• Her bir göz için bir göz akımı atanır ve isimlendirilir.
• Çözümü istenen devrede eğer göz akımlarının yönleri belirtilmemiş ise keyfi olarak seçilir. Genel olarak akım yönünün saat yönünde olması tercih edilir.
• Her bir göze Kirchhoff’un gerilim yasası uygulanarak göz sayısı kadar denklem yazılır.
• Göz denklemleri yazılırken bir başlangıç noktası seçilerek, tekrar o noktaya gelindiğinde denklemin yazılımı sonlandırılmalıdır.


17. Soru

Devrenin seçilen gözünde akım kaynağı bulunuyorsa o gözden geçen akımın değeri ile akım kaynağının değeri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Çevre Akımları Yönteminde Karşılaşılabilecek Özel Durumlar
Devrenin seçilen gözünde akım kaynağı bulunuyorsa o gözden geçen akımın değeri, akım kaynağının değerine eşittir.


18. Soru

Göz denklemlerinin çözülmesi sonucu, seçilen göz akımı yönüne göre göz akımının değeri negatif çıkabilir.Akımın değerinin negatif çıkması seçilen göz akımı yönüne ilişkin hangi bilgiyi verir?

Cevap

Göz denklemlerinin çözülmesi sonucu, seçilen göz akımı yönüne göre göz akımının değeri negatif çıkabilir. Akımın değerinin negatif çıkması seçilen göz akımı yönünün ters olduğunu gösterir.


19. Soru

Analizi istenen devrenin göz akımının yönü belirtilmediyse akım yönü nasıl kabul edilir?

Cevap

Analizi istenen devrenin göz akımının yönü belirtilmediyse akım yönü saat yönünde seçilerek denklemler oluşturulur.


20. Soru

Çevre akımları yöntemi ile devrelerin analizi yapılırken ilk işlem olarak ne yapılır?

Cevap

Çevre akımları yöntemi ile devrelerin analizi yapılırken aşağıdaki işlem basamakları sırasıyla uygulanmaktadır:
• Devrenin çözümü için gerekli olan gözler belirlenir.
• Her bir göz için bir göz akımı atanır ve isimlendirilir.
• Çözümü istenen devrede eğer göz akımlarının yönleri belirtilmemiş ise keyfi olarak seçilir. Genel olarak akım yönünün saat yönünde olması tercih edilir.
• Her bir göze Kirchhoff’un gerilim yasası uygulanarak göz sayısı kadar denklem yazılır.
• Göz denklemleri yazılırken bir başlangıç noktası seçilerek, tekrar o noktaya gelindiğinde denklemin yazılımı sonlandırılmalıdır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi