Elektrik Enerjisi, Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programı 2019-2020 Öğretim Yılı Laboratuvar Dersleri Kayıt Duyurusu

date_range
11 Şubat 2020 Salı
visibility
494

2019-2020 ÖĞRETİM YILINDA KAYIT YENİLEME YAPTIRAN ÖĞRENCİLER;

 1. KAYIT YENİLEME DÖNEMİ VE DERS SEÇİMİ: Laboratuvar dersleri, programın II. yarıyıl bahar dönemi dersleridir. Bu derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin 17-28 Şubat 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yeniletmeleri ve http://aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu” bağlantısından ilgili dersleri seçmiş olmaları gerekmektedir. Bu tarihlerde ders seçimi yapan öğrencilerin laboratuvar ders ücretleri kayıt ücretine eklenecektir. Ders kaydı yapmayan öğrenciler laboratuvar derslerine o öğretim yılı için katılamazlar. Laboratuvar dersleri YAZ OKULU kapsamında değildir.
 2. UYGULAMA HAFTASI SEÇİMİ: Kaydını yenileten ve ders seçimi yapan  öğrenciler 16-20 Mart 2020tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından giriş yaparak laboratuvar derslerine katılmak istedikleri uygulama haftasını seçmeleri gerekmektedir.  Bahar aylarında laboratuvar dersleri 2 ayrı haftada gerçekleştirilecek   olup, haftalar kontenjan (50 öğrenci) ile sınırlıdır. Uygulama haftaları ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Laboratuvar derslerini seçen ancak hafta seçimini yapmayan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak yaz aylarındaki boş olan kontenjanlara yerleştireceklerdir.  Boş kontenjanlara atanan öğrenciler dâhil tüm katılımcı listesi ayrıca öğrencilere duyurulacaktır.
 3. Laboratuvar dersleri ile ilgili bilgilendirmeler  http://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Duyurular” bağlantısından ve Üniversiteden gönderilen SMS uyarı mesajlarından takip edilebilir.

LABORATUVAR DERSLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 1. Laboratuvar dersleri sadece 2012-2013 akademik yılından itibaren programa kayıt yaptıran öğrenciler içinzorunludur. Bu dönemden önce programa kayıt yaptıran öğrenciler laboratuvar derslerine katılmayacaktır.
 2. Açıköğretim Fakültesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programındaki tüm laboratuvar dersleri devam mecburiyeti olan zorunlu derslerdir ve herhangi bir muafiyet uygulaması bulunmaz. Bu dersleri almayan veya alıp da başarısız olan öğrenciler mezun olamazlar.
 3. Laboratuvar dersleri Eskişehir’de ilgili birim laboratuvarlarında alan uzmanı öğretim elemanları tarafından yüz yüze yürütülmektedir.
 4. Programda “Atölye çalışması I”, “Atölye Çalışması II” ve “Devre Analizi Laboratuvarı” olmak üzere üç laboratuvar dersi mevcuttur. Her bir laboratuvar dersinde 8 adet deney bulunmaktadır. Üç laboratuvar dersi toplam 5 günlük uygulama sürecinde gerçekleştirilmektedir. Üç derse birden katılacak olan öğrenci 5 gündetoplam 24 adet deney tamamlamış olacaktır.
 5. Her bir laboratuvar dersi için en az %70 devam zorunluluğu vardır. Dolayısıyla bir laboratuvar dersinde öğrenci 8 deneyin en az 6’sına katıldığında devamlı sayılacaktır. Bu derslere kayıt yaptıran ancak devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci devamsız olur ve dersten başarısız sayılır. Bu durumda öğrenci, ilgili dersi/dersleri sonraki dönemlerde tekrar kayıt yaptırarak almak zorundadır.
 6. Laboratuvar uygulamalarında yer alan ve toplamda 5 gün sürecek Atölye Çalışması I, Atölye Çalışması II ve Devre Analizi Laboratuvarı derslerinin başarı notu, öğrencinin yapacağı deneylerdeki performansa göre belirlenir. Derslerde yer alan deneylerin başarı notuna katkısı eşit ağırlıklı olup, her bir deneyin etkisi %12,5’tur. Her bir ders için deney raporlarından alınan notların genel toplamının, 8’e bölünüp çıkan sonucun 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir. Bu koşulları sağlayan ve her bir laboratuvar dersi için en az %70 devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler söz konusu dersten  “Başarılı” sayılır ve başarısı harf notu ile değerlendirilir.
 7. Laboratuvar derslerinde %70 devam zorunluluğunu yerine getiren, 8 deneyden en az 6’sını yapan ve raporlarını teslim eden ancak,  genel not ortalaması 100 üzerinden 60 puanın altında kalan öğrenciler, ilgili laboratuvar dersinden “Başarısız” sayılır ve “FF” harf notu ile değerlendirilir. Bu durumda öğrenci, ilgili dersi/dersleri sonraki dönemlerde tekrar kayıt yaptırarak almak zorundadır.
 8. Laboratuvar derslerinde “başarı notu” en az 60 ve harf notu CC’dir. 60’ın altında not alan öğrenciler doğrudan FF harf notu ile değerlendirilir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre, laboratuvar derslerinde aşağıdaki Harf Notları Çizelgesi esas alınır.
 9. Bahar aylarında uygulamaya katılan öğrencilerin laboratuvar ders notları ilgili dönemin dönem sonu sınavlarıyla birlikte ilan edilir. Yaz aylarında uygulamaya katılan öğrencilerin laboratuvar ders notları ise, yaz aylarındaki en son uygulama haftasının bitimini takiben en az iki hafta içinde ilan edilir.
 10. Öğrenci Eskişehir’de kaldığı süre içinde konaklama kendisine aittir. Öğrenciler devlet yurdu veya özel yurt, apart, otel vb. yerlerde konaklayabilirler. Üniversite tarafından konaklamaya ilişkin herhangi bir organizasyon yapılmamakla birlikte, sadece yaz aylarındaki uygulamalar için Kredi ve Yurtlar Bölge Müdürlüğüne, program ve katılımcı öğrenciler hakkında bilgi verilmektedir. Kurumun uygun görmesi durumunda, derslere kayıt olan öğrencilerin bilgisi Yurt Müdürlüğü ile paylaşılmaktadır. Bu durumda öğrenciler uygun olması durumunda yurt seçeneğinden yararlanabilirler. Yurtlarda kalmayı tercih eden öğrenciler, yurt ücreti ve istenen belgeler hakkındaki bilgiyi Eskişehir'e gelmeden önce Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğüyle iletişime geçerek öğrenebilirler. Öğrenciler Eskişehir’e geldiklerinde Yurt Müdürlüklerine teslim edilmek üzere istenen belgelerden birini (öğrenci bilgileri, kalacakları süre vb.) her uygulama haftasının ilk gününde laboratuvar sorumlularından temin edilebilecektir.
 11. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi kampüsünde bulunan öğrenci yemekhanesinden öğrenci ücreti karşılığında faydalanabilirler. Ayrıca öğrenciler kampüs içerisinde bulunan yeme-içme olanaklarından yararlanabilirler.
 12. Öğrencilerin laboratuvar derslerine gelirken yanlarında; Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartlarını ve derslerde kullanmak üzere kurşun kalem, silgi, cetvel ve basit bir hesap makinası getirmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin, ANADOLUM eKampüs sisteminde sunulan pdf formatındaki ders kitaplarını mobil cihazlara ve/veya bilgisayarlarına indirerek yanlarında getirmeleri önerilmektedir. Derslerde yapacakları deneylerden en iyi şekilde yararlanmaları için, ders kitaplarını çalışarak gelmeleri de önemlidir. Öğrenciler laboratuvar dersi/derslerine kayıt olmaları halinde derslere ilişkin ek çalışma materyallerine (ders videoları) ANADOLUM eKampüs öğrenme yönetim sisteminde ilgili dersin içeriğinden erişebilirler.
 13. 2015-2016 öğretim yılına kadar laboratuvar derslerinden gerekli şartları tümüyle sağlayarak başarılı olan öğrenciler YT (Yeterli), bu şartları sağlayamayıp başarısız olan öğrenciler YZ (Yetersiz) olarak değerlendirilmekteydi.
 14. Üniversite Senatosunun 29.09.2015 tarih ve 7/4 sayılı kararı ile kabul edilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laboratuvar Dersleri Yönergesi nin 9. Maddesi gereği, 2015-2016 öğretim yılı itibari ile bu dersler için Harf Notu uygulamasına geçilmiş olup laboratuvar ders notları Dönem ve Genel Not Ortalamalarına yansıtılmıştır. Senato kararına göre 2015-2016 öğretim yılı öncesinde söz konusu dersleri almış olan öğrencilerin laboratuvar değerlendirme notları harf notuna dönüştürülmemektedir.
 15. Öğrenciler sorularını çağrı merkezi veya Açıköğretim Öğrenci Destek Sistemi (AÖS) aracılığı ile iletebilir.

Uygulama esnasında;

 • Öğrenci, laboratuvar dersleri ile ilgili akademik konularda, dersin Akademik Koordinatöründen veya ilgili Laboratuvar Sorumlusu Öğretim Elemanından destek alabilir.
 • Diğer konulardaki soruları için Laboratuvar Dersleri Uygulama Koordinatörlüğü ile iletişime geçerek destek alabilirler.

BİR YORUM YAZIN

person
email

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Güz Dönemi Ara Sınavı
9 Aralık 2023 Cumartesi