2021-2022 Öğrerim Yılı YKS Kayıt, YKS Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin Muafiyet Dyurusu

date_range
27 Ağustos 2021 Cuma
visibility
2562

Dikkat

 1. Öğrencilerimiz kaydını tamamladıktan sonra Öğrenci Otomasyonu üzerinden muafiyet başvurusunda bulunabilecektir.

 2. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıt yaptıran öğrenciler sadece ilgili kayıt tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası (Öğrenci Otomasyonu) üzerinden muafiyet başvurusunda bulunabilecektir. Muafiyet başvurusu, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılmakta olup ilan edilen tarihlerden sonraki muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2021-2022 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin; 

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, 

 • Türk Dili I – II, 

 • Yabancı Dil I – II 

ders/dersleri için muafiyet başvuruları, kayıt tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısı Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılacaktır. 

Kayıt tarihleri, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Akademik Takvim bağlantısında yer almaktadır. YKS Kayıt, YKS Ek Yerleşti̇rme ve Sınavsız İki̇nci̇ Üni̇versi̇te kayıt türlerinden en son tamamlanan kaydın son gününe kadar öğrenciler (farklı kayıt türünde kayıt yaptırmış olsa dahi) muafiyet talebinde bulunabilecektir.

Bir yükseköğretim programından mezun olan veya bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri  alıp başaran ve muafiyet talep edecek öğrencilerden, “Muafiyet Başvuru” panelinde YÖKSİS (e-devlet sorgusu) üzerinden;

 1. Bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin, muafiyet başvurusunda yer alan adımlardaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması yeterlidir. Bu durumda olup muafiyet başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan öğrenciler, muafiyet iptal talebinde bulunamaz.

 2. Bir yükseköğretim programında kayıtlı, kaydı silinmiş ve lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması almış öğrencilerin, gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması ve Türkçe Onaylı Not Durum Belgesini (Transkript) sisteme yüklemesi gerekmektedir.

YÖKSİS’te bilgisi bulunmayan öğrenciler, kayıtlarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurarak YÖKSİS bilgilerini güncelletebilir. YÖKSİS bilgisi güncellenen öğrenciler, tekrar Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfasına giriş yaparak muafiyet talebinde bulunabilecektir. Ayrıca YÖKSİS’te muafiyet talep edeceği yükseköğretim kurumuna ait bilgisi görünmeyen öğrenciler; Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası Muafiyet Başvuru Panelinde öğrenim durumunu kendileri girip, gerekli alanları doldurup, belge yükleyerek muafiyet talebinde bulunabilecektir.

Belge Yükleyecek Öğrenciler İçin Uyarılar

 1. Muafiyet talebi için uygun olmayan (Örnektir yazan; imza, e-imza, karekod, barkod vb. olmayan veya doğrulanamayan) ya da Türkçe olmayan belge yükleyen öğrencilerin yüklediği belgesi onaylanmaz. Bu durumdaki öğrencilerin daha sonra ilan edilecek muafiyet itiraz tarihleri arasında belge yüklemesi gerekir. 

 2. Muafiyet talebi için belge yüklenmesi, muafiyet talep edilen tüm YÖK zorunlu derslerden muafiyet işlemi yapılacağı anlama gelmez. Belgesi yüklenmiş öğrencinin dersleri ve belgesi incelenerek, talebi değerlendirilir. Muafiyet işlemi yapılan dersler, Öğrenci Bilgi Sisteminde ve Not Durum Belgesinde (Transkript) MU harf notuyla gösterilir.

 3. YÖKSİS’te mezun bilgisi bulunmayıp öğrenim durumu alanını kendi doldurarak mezun bilgisini beyan eden öğrencilerin, Muafiyet Başvuru paneline mezuniyet belgesini yüklemesi gerekir.

Bir yükseköğretim programından;

 • Mezun öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerin tümünden,

 • Kayıtlı/kaydı silinmiş/lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan öğrenciler, yukarıda adı geçen alıp başarılı olduğu (son harf notu CC ve üzeri olan ya da MU/YT olan)  derslerden muafiyet talebinde bulunabilir.

Muafiyet talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin YÖKSİS’te bir yükseköğretim programından mezuniyeti varsa; diğer (kayıtlı, kayıt sildirmiş ve lisanstan ön lisans diploması) kayıtları için mezun kaydının dışında ayrıca talepte bulunmasına gerek yoktur. Öğrenciler, mezun kaydından tüm YÖK zorunlu derslerden muafiyet talep edebildiği için herhangi bir mezun kaydını seçerek tüm derslerden muafiyet talebinde bulunabilir.

Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan ve bu kaydındaki bilgilerine göre muafiyet talep eden öğrencilerin de yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde ÖSYM numarası ile kaydı bulunan, T.C. kimlik numarası bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri için belirtilen tarihler arasında muafiyet başvurusu yapmadan önce öğrenci numarasını güncelletmesi gerekmektedir. 

Uyarı: 2021-2022 öğretim yılında kayıt yaptırmasına rağmen kayıt tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfasından herhangi bir muafiyet başvurusunda bulunmayan öğrenciler, 2021-2022 öğretim yılı için ilan edilecek  muafiyet itiraz tarihleri arasında başvuruda bulunamayacaktır. Bu nedenle, muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerin mutlaka muafiyet başvuru tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden muafiyet başvurusunu eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Muafiyet itiraz işlemleri, muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerden talebi kabul edilmeyen dersleri/belgeleri için yapılacak olup itiraz işlemleri ile ilgili duyuru, muafiyet kontrolleri tamamlandıktan sonra www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde ayrıca yayımlanacaktır.

Açıklamalar

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) dersleri dışındaki dersler için muafiyet talepleri kabul edilmez.

 2. Muafiyet talebinde bulunacak tüm öğrencilerin (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde daha önce bir kaydı olanlar dahil) Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfasında yer alan muafiyet ile ilgili adımları eksiksiz tamamlaması gerekmektedir. Muafiyet işlemleri için başvurusunu tamamlamayan veya muafiyet başvurusundaki işlemleri eksik yerine getiren öğrencinin muafiyet başvurusu kabul edilmeyecektir.

 3. YÖKSİS’te bir yükseköğretim programına ait kaydı bulunmayan ve/veya sadece lise mezuniyeti bulunan öğrenciler, muafiyet başvurusunda bulunamaz. Ancak bir yükseköğretim programından mezun olan ya da yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran öğrenciler, muafiyet başvurusunda bulunabilir. 

 4. Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası Muafiyet Başvuru Panelinde listelenen yukarıda adı geçen tüm derslerden muafiyet talep edebilecektir. (Öğrenciler hem Güz hem Bahar Dönemi dersleri için muafiyet başvurusunda bulunabilir.) 

 5. Muafiyet talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin Muafiyet Başvuru Panelinde gösterilen dersleri işaretlemesi gerekmektedir. İşaretleme yapılmayan ya da başarılı olunmayan dersler için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca muafiyet işlemi gerçekleştirilen dersler için muafiyet iptali yapılmaz. 

 6. Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfasında muafiyet başvurusu tamamlandıktan sonra muafiyet işlemleri için gerekli belge/belgelerin ilan edilen kayıt tarihleri arasında öğrenciler tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir. AÖF büroları tarafından belge yükleme, muafiyet başvurusu yapılması gibi işlemler yapılmayacaktır. Muafiyet başvurusundaki tüm işlemlerden öğrenci sorumludur. 

 7. Birden fazla yükseköğretim programından (kayıtlı, kayıt sildirmiş, lisanstan ön lisans diploması almış) muafiyet talep edecek öğrencilerin ya da birden fazla belge yükleyecek öğrencilerin aynı PDF dosyası içinde peş peşe olacak şekilde belgelerini (tek bir dosyada) 1 Megabayt’ı (MB) aşmayacak şekilde yüklemesi gerekmektedir.

 8. Cezaevinde olan öğrenciler, kayıtları tamamlandıktan sonra cezaevi eğitim görevlisi aracılığıyla Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden kayıt tarihleri arasında muafiyet başvurusunda bulunabilir. 

 9. Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası Muafiyet Başvuru Paneli dışındaki kanallardan (AOSDESTEK, e-posta, posta, kargo vb.) yapılan başvurular kabul edilmez.

 10. Öğrencilerin muafiyet işlemleri için gerekli belgeler ile ilgili aşağıdaki açıklamalara dikkat etmesi gerekmektedir.

  1. e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi ve  Not Durum Belgesi (Transkript) kabul edilmektedir.

  2. Elektronik imzalı belgeler (karekodlu belgeler), doğrulanması halinde kabul edilmektedir. 

  3. Hologramlı belgeler kabul edilmektedir.

  4. Yabancı Dil hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin hazırlık sınıfı başarı Türkçe belgeleri/yazıları kabul edilmektedir.

  5. Mezuniyet durumunu gösteren “İlgili Makama” belgesi ile başvuran mezun öğrencilerin bu belgeleri, “Geçici Mezuniyet Belgesi” olarak kabul edilmektedir.

  6. Yurtdışındaki yükseköğretim programlarından mezun olan öğrencilerin muafiyet işlemleri; Türkçe çevirisi yapılmış onaylı mezuniyet belgesi, denklik belgesi ve Türkçe onaylı Not Durum Belgesi ile yapılır.

  7. Mezun öğrencilerin  Not Durum Belgesi ile başvurması halinde sadece başarılı derslere muafiyet işlemi yapılacaktır. Not Durum Belgesi, mezuniyet belgesi olarak kabul edilmemektedir.

  8. Bir yükseköğretim programı tarafından “Aslı Gibidir” onaylı belgeler kabul edilmektedir. Ancak iş yeri vb. diğer kurumlardan onaylı belgeler kabul edilmemektedir.

  9. Yabancı dildeki belgeler kabul edilmemektedir.  Muafiyet başvurularında yabancı dildeki belgelerin kurum/noter onaylı Türkçe çevirileri kabul edilmektedir. 

  10. Öğrencilerin, gerekli belgelerden birini daha önce AÖF kayıtlarında/muafiyet işlemlerinde vermiş olsa dahi muafiyet başvurusunun tamamlanması için gerekli belgesini sisteme yüklemesi gerekmektedir.

 11. Not Durum Belgesi ile başvuruda bulunan öğrencilerin muafiyet başvurusu aşağıdaki açıklamalara göre değerlendirilir.  

  1. Not Durum Belgesi hangi üniversite/üniversitelere ait ise başvuruda o üniversite/üniversiteler seçilmiş olmalıdır.

  2. Bir dersten alınan en son not geçerlidir.

  3. Muafiyet başvurusunda seçilen dersler için muafiyet değerlendirilmesi yapılacaktır.

  4. Muafiyet işlemleri yapılırken Not Durum Belgesindeki genel not ortalamasına bakılmaz.

  5. Muafiyet için yüklenen Not Durum Belgesinde farklı bir yabancı dil dersi yer alıyorsa, yüklenen belgelerdeki bilgilere göre muafiyet talebi değerlendirilir.

 12. Fakültemizde ilk kez alınan bir derse yapılan muafiyet işlemi, genel not ortalamasını etkilemez.

 13. Muafiyet sonuçları, muafiyet başvuruları bittikten sonra 45 (kırkbeş) iş günü içinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasında “Duyurular” kısmında açıklanacaktır. 

 14. 2021-2022 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet sonuçları açıklandıktan sonra muafiyet itiraz işlemleri ile ilgili duyuru, web sayfasında ilan edilecektir. Kayıt tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası Muafiyet Başvuru Panelinde muafiyet talebi kabul edilmeyen belgeler/dersler için muafiyet başvurusu yapılamaz. Bu durumdaki öğrencilerin daha sonra ilan edilecek muafiyet itiraz tarihleri arasında reddedilen belgesi/dersi için itirazda bulunması gerekir. Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfasında yaptığı muafiyet başvurusunda; 

  1. Belgesi reddedilen öğrenciler, uygun belgeyi muafiyet itiraz tarihleri arasında yükleyebilir. 

  2. Talep ettiği dersin muafiyeti reddedilen öğrenci, bu ders için muafiyet itiraz tarihleri arasında itirazda bulunabilir.

  3. Muafiyet talep edebileceği tüm derslerin tamamını işaretleyerek başvuruyu tamamlayan öğrenci, muafiyet başvuru tarihleri arasında başvurusunu güncelleyemez. Talebinin reddedilmesi durumunda itiraz tarihleri arasında itirazda bulunabilir.

  4. Muafiyet talep edebileceği derslerden en az birini işaretlemeyen öğrenci, muafiyet tarihleri arasında işaretlemediği ders için tekrar Muafiyet Başvuru Paneline girerek muafiyet talebinde bulunabilir.

  5. Muafiyeti onaylanan öğrenci ya da tüm derslerinden talepte bulunup başvurusunu tamamlayan öğrenci, daha önce işaretlemiş olduğu derslerin muafiyet iptal talebinde bulunamaz. Bu nedenle, muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerin eksiksiz bir şekilde işlem yaptıktan sonra başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

  6. YÖKSİS’te mezun bilgisine seçerek muafiyet talep eden öğrencilerden belge istenmediği için Muafiyet Başvuru Panelinde dersleri seçip gerekli alanları doldurduktan sonra KAYDET butonuna basması durumunda muafiyeti, not durum belgesine MU harf notuyla yansıtılmaktadır. Bu nedenle, bu öğrencilerin KAYDET butona basmadan yaptığı işlemleri kontrol etmesi gerekmektedir. Muafiyet başvurusunda belge yüklemesi gereken öğrencilerin ise KAYDET butonuna bastıktan sonra belgesini yüklemesi gerekmektedir. Muafiyeti başvurusunu tamamlayıp KAYDET butonuna bastıktan sonra (belge yüklemesi gereken öğrenciler belgesini yükleyip tekrar KAYDET butonuna bastıktan sonra) “TEBRİKLER: Muafiyet başvurunuz başarıyla gerçekleşmiştir.” bilgisi çıkmaktadır. Öğrencilerin bu ekranı görmemesi durumunda başvuru sisteme kaydedilmemiş olacağından öğrencilerin muafiyet başvuru işlemini kontrol etmesi gerekmektedir.

 15. Mühürsüz, imzasız, onaysız vb. belgeler kabul edilmemektedir. 

 16. Eksik belge ya da taahhüt ile başvuru alınmamaktadır.

 17. Bazı üniversitelerin Not Durum Belgelerinde bir dersin ismi sadece (örneğin) “Türk Dili” olarak yer almaktadır. Not Durum Belgesinde bu dersin yıllık olduğuna/bir yıl boyunca alındığına dair bir açıklama varsa;  hem “Türk Dili I” hem “Türk Dili II” derslerine muafiyet işlemi yapılmaktadır. Ancak herhangi bir açıklama yoksa; o ders verilen Not Durum Belgesinde hangi dönemde yer alıyorsa Fakültemizde o döneme karşılık gelen derse muafiyet işlemi yapılmaktadır. Not Durum Belgesinde güz ve bahar dönemleri ile ilgili bir açıklama yoksa; tek dönemler güz dönemi, çift dönemler bahar dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yıllık sistemde alınan bir dersten muafiyet talep eden öğrencilerin mutlaka o dersi yıllık sistemde aldığını belgelendiren bir yazı/belge ile başvurması (Not Durum Belgesi ile birlikte peş peşe olacak şekilde aynı PDF dosyası içinde sisteme yüklemesi) gerekmektedir.

 18. Muafiyet işlemi için yüklenen belgedeki bilgilerin doğruluğundan öğrenci sorumludur. Yüklenen belgenin incelenmesi sonucunda muafiyet işleminde değişiklik yapılabilir ya da muafiyet işlemi iptal edilebilir. 

 19. Dikey Geçiş/Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerden muaf tutulur. Bu öğrencilerin muafiyet için başvurmasına gerek yoktur.

 20. Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdığı programlar arasında ders intibakları dışında muafiyet talepleri kabul edilmez.

Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden ulaşabilir, tüm sorularınız ve cevapları için aosdestek.anadolu.edu.tr bağlantısından yararlanabilirsiniz.

Muafiyet talebinde bulunan öğrenci, bu duyuruda yer alan açıklamaları kabul etmiş sayılır.

BİR YORUM YAZIN

person
email

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
2 Ekim 2023 Pazartesi