Toplantı Ve Sunu Teknikleri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Etkili Sunuşlar Ve Özellikleri

1. Soru

Prova yapmanın biçimleri nelerdir?

Cevap

Prova yapmanın biçimleri:

 • Yalnız prova yapma,
 • Arkadaş ya da aileler için prova yapma,
 • Görüntü ya da ses kaydedicisi önünde prova yapma,
 • Gayri resmi prova yapma,
 • Sunucuyla prova yapma.

2. Soru

Prova yapılmasının sağlayacağı avantajlar nelerdir?

Cevap

Prova yapılmasının sağlayacağı avantajlar prova yapmanın önemini daha çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır:

 • Gerektiği kadar prova yapılır.
 • Yapıcı eleştirilerle sunuş geliştirilir.
 • Kullanılacak alet ve görsel desteklerin kontrol edilmesine olanak sağlar.
 • Takım sunuşlarında akıcılığı ve koordinasyonu arttırır.
 • Konuşmanın süresi hakkında kanaat sağlar.
 • Geçişleri kontrol etme olanağı sağlar.
 • Konuşmayı okumak durumunda kalmamak için prova yapılır.
 • Rahat hissedilene kadar en az 2-3 kere prova edilir.

3. Soru

Sunum sırasında heyecanın önüne geçecek eylemler nelerdir?

Cevap

Sunum sırasında heyecanın önüne geçecek bazı eylemler şunları içerir:

 • Nefes alma,
 • Yüz kaslarını gevşetme,
 • Dinleyenlerle göz teması kurmak,
 • Sessizliğin kullanılması,
 • Hareket edilmesi,
 • Sahne korkusunun farkına varılması,
 • Rahatlama.

4. Soru

Hangi adım, sunumun içeriğinin oluşturulduğu ve kaynaklardan yararlanılarak metnin yazıldığı adımdır?

Cevap

Sunum İçeriğini Hazırlama adımı sunumun içeriğinin oluşturulduğu ve kaynaklardan yararlanılarak metnin yazıldığı adımdır.


5. Soru

Sunum planlama aşamasında ne gibi unsurları dikkate almak gerekir?

Cevap

Sunum planlama aşamasında, sunum amacı, yeri, süresi, dinleyici özellikleri, görsel yardımcılar gibi unsurları dikkate almak gerekir.


6. Soru

Sunumu planlama, hangi aşamaların gerçekleştirildiği adımdır?

Cevap

Sunumu Planlama: Sunumun amacının belirlendiği, hedef kitle özellikleri ortaya konarak analizinin yapıldığı ve gerekli görsel yardımcıların kullanımı ile ilgili kararların verildiği adımdır.


7. Soru

Sunum yerinin bilinmesinin önemi nedir?

Cevap

Sunum yerinin bilinmesi, kullanılacak olan görsel yardımcıların kullanımı açısından önem taşımaktadır. Hangi araçların kullanılabileceği konusunda fikir sahibi olunması gerekir. Eğer bu bilgiye önceden sahip olmak mümkün değilse alternatif sunuş planları yapılmalıdır. Ayrıca mekânın genişliği hakkında fikir sahibi olunması görsel malzemelerin kullanımından yazı tipi büyüklüğü seçimine kadar isabetli bir sunum dosyası oluşturulmasını sağlayacaktır.


8. Soru

Sunum amacını belirlerken hangi sorularının yanıtları amacın belirlenmesine yardımcı olacaktır?

Cevap

Sunum amacını belirlerken yapılması gereken sunum hedefini, hedef kitleye odaklanmış bir ifadeye dönüştürmektir. “Neden yapıldığı”, “Nasıl yapılacağı”, “Elde edilecek faydaların neler olduğu” sorularının yanıtları amacın belirlenmesine yardımcı olacaktır.


9. Soru

Bir sunum planında yapılacak ilk iş nedir?

Cevap

Bir sunum planında yapılacak ilk iş sunum amaç ve hedeflerinin tanımlanmasıdır.


10. Soru

Etkili bir açılışın faydaları nelerdir?

Cevap

Etkili bir açılışın faydaları şunlardır:

 • Kitlenin dikkatini çeker ve insanların yerleşmesine yardımcı olur,
 • Sesi ayarlar: resmî, gayrı resmî, güler yüzlü, rahat, eğlenceli, ciddi,
 • Uyum kurmaya yardımcı olur,
 • Gerekli arka plan bilgisi sağlar,
 • Dinleyicilere kim olduğunuzu söyler ve itibarını belirler,
 • Dinleyicilerin neden orada olduğunuzu söyler,
 • Ana noktanın önemini ortaya koyar (Onlara ne söyleyeceğinizi söyleyin),
 • İnsanların endişelerini kabul etmenizi ve tanımlamanızı sağlar,
 • Sunum içeriğinin ve biçiminin önizlemesini sağlar.

11. Soru

Hedef kitleyi analiz ederken göz önüne alınması gereken kaç öge vardır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Hedef kitleyi analiz ederken göz önüne alınması gereken dört öge vardır. Bunlar:

 • Değerler
 • İhtiyaçlar
 • Kısıtlamalar
 • Demografik Bilgi

12. Soru

Sunumun gövde kısmına hangi bilgilerin ekleneceğine karar vermek ve bu bilgileri mantıksal bir sıraya göre düzenlemek için hangi adımlar izlenmelidir?

Cevap

Sunumun gövde kısmına hangi bilgilerin ekleneceğine karar vermek ve bu bilgileri mantıksal bir sıraya göre düzenlemek için şu adımlar izlenmelidir:

 • Birincil mesajınızı ifade eden bir cümle yazın.
 • Birincil mesajınızı destekleyen gerçekleri ve fikirleri listeleyin.
 • Anahtar noktaları belirleyin.
 • Anahtar noktaları özetleyip sıraya koyun.
 • Her anahtar noktasını destekleyen alt noktaları listeleyin.

13. Soru

Etkili bir sunum gerçekleştirmek için öncesinde yapılacak çalışmaları hangi süreçte ele almak mümkündür?

Cevap

Etkili bir sunum gerçekleştirmek, öncesinde çalışma yapılmasını gerektirir. Bu çalışmaları sunum hazırlık sürecinde ele almak mümkündür.


14. Soru

Sunumun planlama aşamasından sonra yapılacak iş nedir?

Cevap

Sunumun planlama aşamasında odak noktaların saptanması işlemi gerçekleştirilmektedir. Bundan sonra yapılacak iş hedef kitle özelliklerini dikkate alarak sunumda verilecek bilgilerin yazılması yani sunum metninin oluşturulmasıdır.


15. Soru

Etkili planlama, sunuma ne şekilde yardımcı olur?

Cevap

Etkili planlama, içeriğin toplanmasına, mantıklı bir sıralamaya konmasına ve sonuç odaklı bir şekilde sunulmasına yardımcı olur.


16. Soru

Sunuşlar ne şekilde gerçekleştirilen etkinliklerdir?

Cevap

Sunuşlar, bir fikir ya da eylemin anlaşılmasını sağlama amacına yönelik olarak planlı bir biçimde, gerektiğinde görsel yardımcıların da kullanımıyla sözlü olarak gerçekleştirilen etkinliklerdir.


17. Soru

Sunun kartlarının biçimsel özellikleri nelerdir?

Cevap

Sunun kartlarının biçimsel özellikleri:

 • 10-15 cm boyutunda olabilir.
 • Kilit sözcük ve deyimlerden yararlanılır.
 • Mutlaka numaralandırmak gerekir.
 • Kürsüye olan bağlılığı ortadan kaldırır.
 • Uzun metinlerin olmaması tek sakıncasıdır.
 • Kartlar cebe ya da çantaya kolaylıkla sığabilir.

18. Soru

Hangi aşamalar, sunum bileşenleri olarak sayılabilir?

Cevap

Sunum bileşenleri olarak sunumun planlanması, hazırlanması ve gerçekleştirilmesi aşaması sayılabilir.


19. Soru

Konuşmacının sunum yapacağı konuyu yapılandırmasına imkan veren noktalar nelerdir?

Cevap

Konuşmacının sunum yapacağı konuyu yapılandırmasına imkan veren noktalar şunlardır:

 • Konuşmacı hakkında daha çok bilgi sahibi olduğu ya da kolaylıkla bilgi bulabileceği bir konuyu seçmelidir.
 • Konuşmacı ilgi duyduğu konuyu seçmelidir.
 • Konuşmacı dinleyenlerin ilgi duyduğu bir konuyu seçmelidir.
 • Konuşmacı duruma ve ortama uygun bir konu seçmelidir.
 • Konuşmacı sunum süresine göre konuşmasını oluşturmalıdır.

20. Soru

Sunum sırasında sunum kartlarının kullanımı ne gibi yararlar sağlar?

Cevap

Sunum sırasında not kağıtlarının kullanımı seyirci ile devamlı bağlantı halinde olmanızı sağlar. Ayakta düşünebilmeye olanak sağlar.

Sunum kartları özgüven oluşturmak için de kullanılabilir. Son ana kadar düzeltme yapılmasına olanak sağlayabilir. Spontan görünmenize olanak sağlar. Önemli konuları hatırlamada yardımcı olur. Ayrıca sunum heyecanı nedeniyle elinizin titremesini ya da nasıl hareket ettireceğinizi bilemediğiniz durumlarda eli meşgul bir nesne olarak da işe yarayacaktır.


21. Soru

 Konuşmalara yönelik amaçlar genel olarak nelerdir?

Cevap

Genel olarak konuşmalara yönelik amaçları şöyle listelenebilir:

 • Bilgilendirme,
 • İlham verme,
 • Savunma,
 • Teşvik etme,
 • Eğlendirme,
 • İkna etme.

22. Soru

Sunumu gerçekleştirecek konuşmacının başarılı bir sunum yapmasındaki hazırlık sürecinde kaç önemli adımdan söz edilebilir? Bunlar nelerdir?

Cevap

Sunumu gerçekleştirecek konuşmacının başarılı bir sunum yapmasındaki hazırlık sürecinde üç önemli adımdan söz edilebilir. Bunlar;

 • Sunumu Planlama
 • Sunum İçeriğini Hazırlama
 • Sunumu Gerçekleştirme

olarak sıralanabilir.


23. Soru

Sunumun planlanmasına yönelik üç önemli adım nedir?

Cevap

Sunumun planlanmasına yönelik önemli adımlar şunlardır:

 • Sunum amacının belirlenmesi
 • Hedef kitlenin özellikleri
 • Görsel yardımcıların belirlenmesi

24. Soru

Bir sunum oluştururken yararlanılabilecek kaynaklar neler olabilir?

Cevap

Bir sunum oluştururken yararlanılabilecek kaynaklar şunlar olabilir:

 • Konuşmacının deneyimi,
 • Daha önce yapılmış araştırmalar,
 • Yüz yüze görüşmeler,
 • Kurumsal bilgiler,
 • İnternet.

25. Soru

Konuşmacı konu ile ilgili sınırlama getirebilmesi ve konunun belirli bir bölümü ele alabilmesini sağlaması açısından yol gösterecek hangi sorulara cevap aramalıdır?

Cevap

Konuşmacı konu ile ilgili sınırlama getirebilmesi ve konunun belirli bir bölümü ele alabilmesini sağlaması açısından yol gösterecek şu sorulara cevap aramalıdır:

 • Önemli bir konu mu?
 • Konu uygun mu?
 • Başlık ilginç mi?

26. Soru

Sunum hakkında hedefleri belirlerken, hangi özellikler dikkate alındığında sunum mesajının şekillenmesi sağlanacaktır?

Cevap

Sunum hakkında hedefleri belirlerken taşıması gereken birtakım özellikler dikkate alındığında sunum mesajının şekillenmesi sağlanacaktır. Bunlar:

 • Açık ve kesin,
 • Dikkate değer,
 • Özel,
 • Belli bir zamanla sınırlı,
 • Gerçekçi,
 • Rekabetçi,
 • Katılıma yöneltici,
 • Sunuma değer.

27. Soru

Dikkat çekilmesi aşamasında kullanılabilecek uygulamalar nelerdir?

Cevap

Dikkat çekilmesi aşamasında kullanılabilecek uygulamalar şunlar olabilir:

 • Teknik arka plan
 • Anekdot
 • Mizah
 • Soru sormak
 • Şok Anlatımlar
 • Teklifler

28. Soru

Sunumları planlarken oluşturulacak metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri nasıl olmalıdır?

Cevap

Sunumları planlarken, genel olarak giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin her birinde neler yapılması gerektiğine karar verilir. Giriş, kısa, ilgi çekici olmalıdır. Dinleyici ile olan bağı kurulmalı ve dinleyicilerin dikkatini çekecek biçimde sunulmalıdır. Ayrıca samimi bir yaklaşım izlenmelidir. Gelişme bölümünde ise bir fikir uyumu ve ortaklığını gözetecek biçimde bilgilerin sunumu gerçekleştirilir. Sonuç ya da kapanış bölümünde ise kapanış cümlelerine yer verilir ve önemli konuların vurgulanması gerçekleştirilir.


29. Soru

Sunumlar için uygun şartların oluşturulması için dikkat edilmesi gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Sunumlar için uygun şartların oluşturulması için dikkat edilmesi gereken özellikler şunlardır:

 • Karşılıklı iletişimin sağlanması,
 • Düşüncelerin hedef kitleye yöneltilmesi,
 • Uyarı ve önerileri dikkate alınması,
 • Yanlış anlamaların önlenmesi,
 • Düşüncelerin açık ve net olarak iletilmesi,
 • Delillerin sağlanması.

30. Soru

Sunum planlama sürecinde, hedef kitlenin genel olarak bilinmesi gereken özellikleri nelerdir?

Cevap

Sunum planlama sürecine hedef kitlenin özellikleri göz önünde bulundurularak başlanması gerekir. Bu amaçla bilinmesi gereken özellikler farklı açılardan da ele alındığında genel olarak şu özellikler karşımıza çıkmaktadır:

 • Kitlenin Boyutu
 • Dinleyicilerin İlgili Özellikleri
 • Dinleyicilerin Sunuşa Katılma Nedenleri
 • Dinleyenlerin Özel İhtiyaçları, İlgi Alanları Ve Endişeleri
 • Dinleyenlerin Halihazırdaki Bilgileri
 • Dinleyicilerden Beklentiler
 • Kitlenin Konumu
 • Sunumcu ve Dinleyici Etkileşimi

31. Soru

Heyecanla başa çıkılamadığında yaşanabilecek olan genel sorunlar nelerdir?

Cevap

Heyecanla başa çıkılamadığında yaşanabilecek olan bir takım genel sorunlardan söz edilebilir:

 • Sıkıcı bir dil kullanma,
 • Dile hakimiyetsizlik,
 • Konuşmayı uzatma,
 • Ayrıntılara boğulma,
 • Ses tonu ve konuşma hızı uygunsuzluğu,
 • Sessizliği kullanma becerisinin eksikliği,
 • Beden dilinin cansızlığı,
 • Yetersiz ve etkisiz göz teması,
 • Başarısızlık korkusu,
 • Konuşmanın açık olmaması ,
 • İyi hazırlanmama.

32. Soru

Sunum öncesinde, sunum hazırlıkları aşamasında rahatlamaya yardımcı olacak önerilen uygulamalar nelerdir?

Cevap

Sunum öncesinde, sunum hazırlıkları aşamasında rahatlamaya yardımcı olacak önerilen uygulamalardan yararlanılabilir. Bu uygulamalar şunlardır:

 • Görselleştirme,
 • Meditasyon,
 • Egzersiz yapma.

33. Soru

Konular arasında geçiş yaparken etkili bir bağlantıyı kullanmak gerektiğinde hangi olgulardan, dikkat toplayıcılardan yararlanılabilir?

Cevap

Konular arasında geçiş yaparken etkili bir bağlantıyı kullanmak gerektiğinde bazı olgulardan, dikkat toplayıcılardan yararlanılabilir. Bunlar:

 • Kişisel deneyimler,
 • Gerçekler,
 • Alıntılar,
 • İstatistikler,
 • Gerçekler,
 • Alıntılar,
 • Tarihsel Öyküler,
 • Örneklemeler,
 • Şaşırtıcı istatistik veya olgular,
 • Son haberlere referans verme,
 • Anekdotlar.

34. Soru

Ne tür çalışmalar, sunuş öncesinde özgüveni kazanmak için yararlı olacaktır?

Cevap

Sunuş öncesinde özgüveni kazanmak için yapılabilecek şu çalışmalar yararlı olacaktır:

 • Konuşmanıza çok iyi hazırlayın,
 • İyi bir konuşma planı oluşturun,
 • İzleyicilerinizi tanıyın,
 • Ortamı kontrol edin,
 • Prova yapın,
 • Pozitif yaklaşım kullanın,
 • Konuşmadan önce rahatlamanın yollarını keşfedin.

35. Soru

Dikkatli bir sunuşun yapılması için nelere dikkat etmek gerekir?

Cevap

Dinleyenlerin konu hakkında bilgi sahibi olabilmesi ve anlatılanları benimseyebilmesi için dikkatli bir sunuşun yapılması gerekir. Bunun için;

 • Düşüncenin temellerini sunulur.
 • Ana fikir çerçevesinde anlatım gerçekleştirilir.
 • Zamanı dikkatli kullanmak önemlidir.
 • Düşünceleri plan dahilinde sunması takibini kolaylaştırır.
 • Amaçları sınırlamak sunuşu kolaylaştırır.
 • Sebep –sonuç ilişkinin kurulması gerekir.
 • Otoritelere dayanılması ve
 • Örneklerin kullanımı anlatımı destekleyecektir.

36. Soru

Sunumu gerçekleştirme adımında nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Sunumu gerçekleştirme; sunum günü konuşmanın yapıldığı adımdır. Yapılan planlama ve içerik çalışmaları dinamik bir sunum için yeterli bir temel sağlayacaktır. Sunum zamanı etkili iletişim kurmaya ve sununun sorunsuz çalışmasına dikkat edilmelidir. Sunum sırasında açık konuşmaya, ses tonu, konuşma hızı ve ses seviyesini kontrol etmeye ve etkili vücut dili kullanmaya dikkat edilmelidir. Sunuyu güçlendirecek sunum yardımcılarının da kullanılmasında dikkatli olunmalıdır.


37. Soru

Heyecanla başa çıkılamadığında yaşanabilecek olan bir takım genel sorunların üstesinden gelebilmek için ne tür önerilerde bulunulmaktadır?

Cevap

Bu sorunların üstesinden gelebilmek için şu önerilerde bulunulmaktadır :

 • Başarıya koşullanma,
 • İyi konuşmacıları izleme,
 • Sürekli uygulamak yapma,
 • Ses gücünü geliştirme,
 • Ses hızını ve yüksekliğini ayarlama,
 • Ses tonunu ayarlama,
 • Doğru nefes alarak sesi yönetme,
 • Etkili beden dili kullanma,
 • Boğaz kaslarını zorlamadan çalıştırma,
 • Ana dile hakim olma,
 • Mimik kullanma,
 • Taklit ve ezberden kaçma.

38. Soru

Sunum yapma konusundaki endişeleri azaltabilecek adımlar neler olabilir?

Cevap

Sunum yapma konusundaki endişeleri azaltabilecek adımlar şunlar olabilir:

 • Endişenin nedenlerini belirleyin,
 • Durumu iyileştirmek için neler yapabileceğinizi kendinize sorun,
 • Enerjinizi sunumun planlanmasına ve uygulamasına yöneltin,
 • Beklenmedik durumlar için yedek planların yapılması,
 • Kendinizi iyi hissettirecek ve sağlıklı yaşamanızı sağlayacak uygulamalar yapılması.

39. Soru

Sunumlarda ana noktaların sıralanmasında yol göstermesi açısından hangi düzenlemelerden söz edilebilir?

Cevap

Sunumlarda ana noktaların sıralanmasında yol göstermesi açısından şu düzenlemelerden söz edilebilir:

 • Kronolojik Düzenleme
 • Tarihsel Düzenleme
 • Mekansal Düzenleme
 • Konusal Düzenleme
 • Neden-Sonuç İlişkisine Göre Düzenleme
 • İlişki Ağları Düzenlemesi
 • Problem – Çözüm Düzenlemesi
 • Tümevarım Yöntemi ile Düzenleme

40. Soru

Giriş bölümünde yapılması gereken sunumla ilgili tanıtımların işlevleri nelerdir?

Cevap

Giriş bölümünde öncelikle yapılacak sunumla ilgili tanıtımların yapılması gerekir. Tanıtımlar iki önemli işlevden oluşur. Bunlar; gerekli bilgileri sağlamak ve dikkat aşamalarıdır.


41. Soru

Sunum korkusu yaşayan insanların öne sürdükleri gerekçeler nelerdir?

Cevap

Sunum korkusu yaşayan insanların öne sürdükleri bazı gerekçeler şunlar olarak sıralanmaktadır:

 • Buna layık olmadığından korkma.
 • Aptalca görünme korkusu.
 • Konuya yabancılık.
 • Yeterli planlama ve hazırlık eksikliği.

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
1 Temmuz 2024 Pazartesi
v