Klavye Öğretimi Dersi 6. Ünite Özet

Noktalama İşaretleri Ve Semboller

Noktalı Virgül “;” Tuşu

Noktalı virgül tuşu bazı klavyelerde farklı yerlerde olmakla beraber genellikle alt satırda bulunur. “;”e vurabilmek için; “önce sol elin serçe parmağıyla büyük harf tuşuna basılır” ve “parmak basılı haldeyken sağ elin serçe parmağıyla da daha önce vuruşunu öğrendiğimiz virgül tuşuna” basılır. Vuruşunu kolaylıkla yapabileceğiniz tuşlardan biridir. Ancak sol elinizin serçe parmağını büyük harf tuşundan çekmeden, vuruşunuzu yapmalısınız. “;” kendisinden önce gelen kelimeye bitişik olarak yazılır, sonra bir ara verilir. “;”’ü sözcüğün son harfiymiş gibi düşünmelisiniz.

Sıra Sizde 1: Word dosyası açınız. Aşağıdaki örnekte yer alan 1., 2., 3. ve 4. satırları birer kez yazınız. Diğer satırları iki kez yazınız.

 1. alim melek yelek ulak kemer semer elim
 2. sınav çalış anlamak kara arka anlam haksız
 3. resim ressam temiz düşün geri ileri sağ sol
 4. yanlış doğru demir pas krem tükenmez alıştırma
 5. ;;; yyy ;;; yyy y;y ;y; y;y y;y ;y; y;y ;y;
 6. ,,, ;;; cd, kaset; excel, word; webcam, yazıcı
 7. Lale önce haber gönderdi; sonra içeri girdi.
 8. Şu yazılım; power point, word gibi programları da içeriyor.
 9. Şirketlerin en yaygın tutumu; fırsattan istifadedir.
 10. Karpuz, kavun, kiraz yaz; portakal, mandalina kış meyvesidir.

Tire “-” Tuşu

Tire tuşu da farklı klavyelerde farklı yerlerde olabilir. Ancak genelde rakam tuşlarının bulunduğu birinci sıra üzerinde yer alır. “-” tuşuna sağ elin serçe parmağının uzanmasıyla vurulur. Serçe parmağı vuruşunu yaparken diğer parmaklar üst satıra gitmemelidir. Birinci sıra tuşlarına vurmak serçe parmağınızın uzanmasıyla olacağı için zor gelebilir ancak elinize bakmadan vuruş yapmaya çalışmalısınız.

Sıra Sizde 2: Word dosyası açınız. Aşağıdaki örnekte yer alan 1., 2., 3. ve 4. satırları birer kez yazınız. Diğer satırları iki kez yazınız.

 1. aslan dut ekşi örnek analiz olay ergonomi
 2. pınar genel Paris pelikan ciro ticari gelir
 3. üç hafta unutma şahsiyet paragraf nezaket herkes
 4. eleman kurşun külçe gerekli yinele tekrarla
 5. —- yyy —- yyy y-y -y- y-y y-y -y- y-y -y
 6. Fenerbahçe-Beşiktaş maçına iki bilet aldık.
 7. Kar-zarar hesabı her zaman yapılamaz. Yollar açılmamışsa
 8. Korkuteli-Elmalı yolundan gidebilirsin.
 9. Bu iş planladığımız gibi olmazsa hepimizin - özellikle senin- başın belaya girer.

İki Nokta Üst Üste “:” Tuşu

İki nokta üst üste tuşu alt sıra üzerinde bulunur. Bu tuşa vurabilmek için; “önce sol elin serçe parmağıyla büyük harf tuşuna basılır” ve “parmak basılı haldeyken sağ elin yüzük parmağıyla da daha önce vuruşunu öğrendiğimiz nokta tuşuna” vurulur. Vuruşunu kolaylıkla yapabileceğiniz tuşlardan biridir. Ancak sol elinizin serçe parmağını büyük harf tuşundan çekmeden, vuruşunuzu yapmalısınız. “:”, kendisinden önce gelen kelimeye bitişik olarak yazılır, sonra bir ara verilir. İki nokta üst üste “:”yi sözcüğün son harfiymiş gibi düşünmelisiniz.

Sıra Sizde 3: Word dosyası açınız. Aşağıdaki örnekteki 1., 2., 3. ve 4. satırları birer kez yazınız. Diğer satırları iki kez yazınız.

 1. aralık husus suçlu nakit göz sonucu kurcalama
 2. durum döviz gurur galip ispat destek toplantı
 3. mağdur üniversite fakülte maddi ceza tarihi karar
 4. günlük hayat mükemmel kontrol hesap düzen grup
 5. ::: lll ::: lll l:l :l: l:l l:l :l: l:l :l:
 6. yay: kay: kal: şunları hatırlatın: açıklama:
 7. Alınacaklar şunlardır: cd-writer, klavye, disket
 8. DUYURU: Kar nedeniyle bugün okullar tatil edilmiştir.
 9. Mantık: Düzgün, doğru düşünme kurallarının bilgisidir.
 10. Bilgisayar: Öğretme ve öğrenme açısından, diğer araçlardan farklıdır.

Soru İşareti “?” Tuşu

Soru işareti klavye üzerinde birinci sırada bulunur. “?”ne vurabilmek için; “önce sol elin serçe parmağıyla büyük harf tuşuna basılır” ve “parmak basılı haldeyken sağ elin serçe parmağıyla da “?”tuşuna vurulur. Ancak sol elinizin serçe parmağını büyük harf tuşundan çekmeden vuruş yapmalısınız. “?”, kendisinden önce gelen kelimeye bitişik olarak yazılır, sonra bir ara verilir. “?”ni sözcüğün son harfiymiş gibi düşünmelisiniz.

Sıra Sizde 4: Word dosyası açınız. Aşağıdaki örnekte yer alan 1., 2., 3. ve 4. satırları birer kez yazınız. Diğer satırları iki kez yazınız.

 1. Özellik örnek paylaşım bakalım zorunlu oran
 2. deneyim kademe yüzde nisan çarşamba güneş
 3. yıldız saat sevimli dağlar düzey acemilik
 4. marj executive secretary office management
 5. ??? yyy ??? yyy y?y ?y? y?y y?y ?y? y?y ?y?
 6. Öyle mi? Neredesin sen? Kimi aramıştınız?
 7. Söyle canım, ne dersin? Eğitim programları nelerdir?
 8. İş analizi nedir? Bu konu anlaşıldı mı?
 9. Gerçekten onu seviyor musun? Sorumu cevaplar mısınız?
 10. Bu yetkiyi sana kim verdi? Şimdi neredesin?

Ünlem “!” Tuşu

Ünlem tuşu klavye üzerinde birinci sırada bulunur. “!”e vurabilmek için; “önce sağ elin serçe parmağıyla büyük harf tuşuna basılır” ve “parmak basılı haldeyken sol elin serçe parmağıyla da “!”tuşuna vurulur. Sağ elinizin serçe parmağını büyük harf tuşundan çekmeden vuruşunuzu yapmalısınız. “!”, kendisinden önce gelen kelimeye bitişik olarak yazılır, sonra bir ara verilir. “!”i sözcüğün son harfiymiş gibi düşünmelisiniz.

Sıra Sizde 5: Word dosyası açınız. Aşağıdaki örnekteki 1., 2., 3. ve 4. satırları birer kez yazınız. Diğer satırları iki kez yazınız.

 1. üretim tesis kabul şirket atıl devre halk
 2. hükümdar kabul görmek ekran görüntü klavye
 3. satışlar toplam civar kültür mutfak sipariş
 4. tesis körfez trend milyon milyar kuruş kapasite
 5. !!! uuu !!! uuu u!u !u! u!u u!u !u! u!u !u!
 6. Hey! Aman Tanrım! Acele et! Dikkat! Tehlike!
 7. Başla! Hazır ol! Eyvah! Durma! Koş Elvan!
 8. Hayret! Aaaa! İnanmıyorum! Esef ettim, vah vah!
 9. Ağlama çocuk! Defol! Hemen buradan çık!
 10. Gözüm üstünde olacak! Aaa bebeğe bak! Ne güzel!

Parantezler “(” ve “)” Tuşları

Parantezler; “(” ve “)” klavye üzerinde birinci sırada bulunur. “(” vurabilmek için; “önce sol elin serçe parmağıyla büyük harf tuşuna basılır” ve “parmak basılı haldeyken sağ elin orta parmağıyla “(” tuşuna vurulur. Sol elinizin serçe parmağını büyük harf tuşundan çekmeden vuruşunuzu yapmalısınız. İlk denediğinizde bu tuşa vurmak zor gelebilir fakat çalışarak kolaylıkla bu tuşa da vurabildiğinizi göreceksiniz. “(” tuşuna vurmadan önce bir ara verilir. Ancak bu tuşa vurduktan sonra ara verilmeden metin yazılmalıdır. “)” vurabilmek için; “önce sol elin serçe parmağıyla büyük harf tuşuna basılır” ve “parmak basılı haldeyken sağ elin yüzük parmağıyla da “)” tuşuna vurulur. Sol elinizin serçe parmağını büyük harf tuşundan çekmeden vuruşunuzu yapmalısınız. “)”, kendinden önce gelen kelimeye bitişik yazılır, ancak bu tuşa vurduktan sonra bir ara verilmelidir.

Sıra Sizde 6: Word dosyası açınız. Aşağıdaki örnekteki 1., 2., 3. ve 4. satırları birer kez yazınız. Diğer satırları iki kez yazınız.

 1. amatör profesyonel çizelge plaka beklemek
 2. ehliyet ruhsat kısaltma sohbet misafir dakika
 3. istisna kaide bükük teklif kalite güven uygun
 4. perakende belge teknik servis kadro dostluk
 5. ((( mmm ((( mmm m(m (m( m(m m(m (m( m(m (m(
 6. ))) lll ))) lll l)l )l) l)l l)l )l) l)l )l)
 7. (a) (b) (c) Cevat Şakir (Halikarnas Balıkçısı)
 8. Öz geçmiş (CV) sağlık ocağı (market yanı)
 9. doğrudan pazarlama (cause related marketing)
 10. on gram (bir çorba kaşığı) kadar şeker, ilave edin.
 11. İkinci üniversite hakkı (sınavsız)

Kesme “ ’ ” ve Tırnak ” Tuşları

Kesme “ ’ ” ve tırnak “ tuşları klavye üzerinde birinci sırada bulunur. “ ’ ” vurabilmek için; “önce sol elin serçe parmağıyla büyük harf tuşuna basılır” ve “parmak basılı haldeyken sağ elin işaret parmağıyla “ ’ ” tuşuna vurulur. Sol elinizin serçe parmağını büyük harf tuşundan çekmeden vuruşunuzu yapmalısınız. İşaret parmağınızı kullanıldığınız için kolaylıkla vuruş yapabilirsiniz. “ ’ ” tuşu genellikle kendinden önce ve sonra gelen kelime ya da hecelere bitişik yazılır. Ancak kullanım yerine göre kendisinden önce ya da sonra ara vermek gerekebilir.

Tırnak tuşuna vurabilmek için; “önce sağ elin serçe parmağıyla büyük harf tuşuna basılır” ve “parmak basılı haldeyken, sol elin yüzük parmağıyla da tırnak tuşuna vurulur. Sağ elinizin serçe parmağını büyük harf tuşundan çekmeden vuruşunuzu yapmalısınız. Tırnak işareti kelimenin başında bulunuyorsa tırnak tuşundan önce, kelimenin sonunda bulunuyorsa tırnak tuşundan sonra ara verilmelidir

Sıra Sizde 7: Word dosyası açınız. Aşağıdaki örnekteki 1., 2., 3. ve 4. satırları birer kez yazınız. Diğer satırları iki kez yazınız.

 1. bireysel emeklilik suret katkı kariyer gelişim
 2. etkinlik hareket doğru dördüncü etken mesele
 3. sorumlu oturum temmuz işkolik felaket yönelik
 4. temsilci sendika kanun işveren takım dava miras
 5. ‘’’ kkk ‘’’ kkk k’k ‘k’ k’k k’k ‘k’ k’k ‘k’
 6. “”” iii “”” iii i”i “i” i”i i”i “i” i”i “i”
 7. Eskişehir’e Bursa’ya EMYO’dan geldim. A. Ü.’den mezun oldum.
 8. Bu hafta sinemada “Amadeus” varmış. Yetmiş cm’lik fark vardı.
 9. Dr. Murat Bey’e rica ettik. Bana baktı, “buraya gel” dedi.
 10. Gemide sadece “üç kişi” kalmıştık.

İşaretler ve Semboller

İşaret ve semboller genellikle harf tuşlarına ve noktalama işaretlerine göre daha az kullanılırlar. Bu nedenle de, yine genellikle birinci satırda ve rakamlarla aynı tuşların üzerinde bulunmaktadırlar. Bu tuşlara da kurallarına uygun olarak vurmanız gereklidir. Ayrıca işaret ve sembolleri yerinde ve gerektiği zaman kullanmanın önem taşıdığını da bilmelisiniz.

Kesir Çizgisi “/” Tuşu

“/” tuşu klavye üzerinde birinci sırada bulunur. “/” tuşuna sağ elin serçe parmağıyla vurulur. Birinci sıra tuşları içerisinde vurulması kolay tuşlardan biridir. Vuruş yapılırken serçe parmağınız bükük olarak ve diğer tuşlara adeta sürünerek “/” tuşuna gitmeli ve vuruşunu yaptıktan sonra “Y” tuşu üzerindeki yerine geri gelmelidir. Rakam tuşlarına on parmakla vuruşu henüz öğrenmediğimiz için, örnekleri yazarken klavyenizin en sağında bulunan rakamları kullanarak bu bölümdeki alıştırmaları yapabilirsiniz.

Sıra Sizde 8: Word dosyası açınız. Aşağıdaki örnekte yer alan 1., 2., 3. ve 4. satırları birer kez yazınız. Diğer satırları iki kez yazınız.

 1. renk yıldız sevgili ipekli yaşamak kitap
 2. bekleme düşünme siyah ırmak parmak karaca
 3. düşünce avuç buzul simge kartopu özel bilardo
 4. yeryüzü cezalı testi kağıt mendil garson duman
 5. /// yyy /// yyy y/y /y/ y/y y/y /y/ y/y /y/
 6. /a/ /k/ ve/veya “/” tema/izlek kesir çizgisi olarak kullanılabilir (Örnek:3/8). Kapı numarası (158/6)
 7. İstanbul/Paris hattı, uçak/tren aktarmalı mı acaba?
 8. sosyo/kültürel 10/2/2005 talim/terbiye eksik/gedik
 9. Eskişehir/Afyon karayolunda aşırı buzlanma varmış.

Yüzde İşareti “%” Tuşu

“%” tuşu klavye üzerinde birinci sırada bulunur. “%” tuşuna vurabilmek için “önce sağ elin serçe parmağıyla büyük harf tuşuna basılır” ve “parmak basılı haldeyken, sol elin işaret parmağıyla da “% tuşuna” vurulur. Birinci sıra tuşları içerisinde vurulması kolay tuşlardan biridir. Vuruş yapılırken parmak bükük olarak ve diğer tuşlara adeta sürünerek “%” tuşuna gitmeli, vuruşunu yaparak “A” tuşu üzerine geri gelmelidir. Yüzde işaretinden sonra ara vermeden rakam yazılır.

Sıra Sizde 9: Word dosyası açınız. Aşağıdaki örnekte yer alan 1., 2., 3. ve 4. satırları birer kez yazınız. Diğer satırları iki kez yazınız.

 1. sembol satır silindir şekil şarkı blöf
 2. galip makine moral motivasyon performans
 3. boyut ihracat ithalat holding kızak sevda
 4. afet doğal ünite üzüm üzüntü çapa çıpa çakı
 5. %%% aaa %%% aaa a%a %a% a%a a%a %a% a%a %a%
 6. %5 %5% %7 %10 oranında bir indirim var.
 7. %8’lik iskontoyu kabul etmediler.
 8. %54,6 Bu işten %100’lük bir kar elde ettik.
 9. %20’lik bir gelişim gösterdi. İngilizce’de % işareti rakamdan sonra yazılır, “7%” örneğinde olduğu gibi.

Artı “+” ve Eşit “=” Tuşları

Artı “+” ve eşit “= “ tuşları klavye üzerinde birinci sırada bulunur. “+” tuşuna “sol elin serçe parmağıyla” vurulur. Serçe parmağınızın uzanırken fazla havaya kalkmaması ve büküklüğünü koruyarak vurması gerekir.

“=” vurabilmek için; “önce sol elin serçe parmağıyla büyük harf tuşuna basılır” ve “parmak basılı haldeyken, sağ elin serçe parmağıyla da “=” tuşuna vurulur. Sol elinizin serçe parmağını büyük harf tuşundan çekmeden vuruşunuzu yapmalısınız.

Sıra Sizde 10: Word dosyası açınız. Aşağıdaki örnekte yer alan 1., 2., 3. ve 4. satırları birer kez yazınız. Diğer satırları iki kez yazınız.

 1. bireysel emeklilik suret katkı kariyer gelişim
 2. etkinlik hareket doğru dördüncü etken mesele
 3. sorumlu oturum temmuz işkolik felaket yönelik
 4. temsilci sendika kanun işveren grup dava miras
 5. +++ uuu +++ uuu u+u +u+ u+u u+u +u+ u+u +u+
 6. === yyy === yyy y=y =y= y=y y=y =y= y=y =y=
 7. x=y a=1 5+3=8 32+12=44 11+21=32 Raporlarda, kayıtlarda “+” ve “=” tuşlarını kullanmanız gerekebilir. Bu teoriye göre q+z=0,8 olacaktır.
 8. 64-12=52 eder. 2+3, 4+2’ye eşit değildir.

Diğer Sembol ve İşaretler

Şimdiye kadar öğrendiklerimizin dışında klavye üzerinde pek çok sembol ve işaret tuşları bulunmaktadır. Bu tuşlardan bazılarını seyrek de olsa kullanmanız gerekebilir, bu nedenle yerlerini bilmenizde yarar vardır. Bu tuşlara da on parmakla, ele bakmadan ve aramadan kolaylıkla vurabilmelisiniz. “@” sağ elin serçe parmağı “alt” tuşunda basılıyken, sol elin serçe parmağıyla da “F” tuşuna basılır. “$” sağ elin serçe parmağı “büyük harf” tuşuna basılıyken, sol elin işaret parmağıyla da “4” tuşuna basılır. “&” sol elin serçe parmağı “büyük harf” tuşuna basılıyken, sağ elin işaret parmağıyla da “6” tuşuna basılır.

“<” genelde sol büyük harf tuşunun yanında bulunur. Sol elin serçe parmağı ile basılır. “>” “<” işaretiyle aynı tuş üzerindedir. “>” tuşuna basabilmek için önce sağ elin serçe parmağıyla büyük harf tuşuna basılır, sonra “>” tuşuna vurulur.

Bu ünitede noktalama işaretlerine ve sembollere nasıl vurulacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu bölümde verilen örnekler şimdiye kadar öğrendiğimiz harfleri tekrar etmenizi sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Word dosyası açtıktan ve doğru oturuş pozisyonunuzu alarak, parmaklarınızı temel sıra tuşları üzerine yerleştirdikten sonra yazma çalışmalarına başlayabilirsiniz. Parmağınız vuruşunu yaptıktan sonra hemen temel sıra üzerindeki yerine gelmelidir. Noktalama işaretlerini ve büyük harf tuşlarını gerektiğinde doğru olarak kullanmaya özen göstermelisiniz.

Sıra Sizde 11: Word dosyası açınız. Aşağıdaki örnekleri hatasız olarak ikişer defa yazınız. Tekrarlarda hızınızı artırmaya çalışmalısınız. Elinize kesinlikle bakmayın, böylece hem hatasız, hem de daha hızlı yazabilirsiniz.

 1. Belki de en “mutlu” masal, birbirlerine saygı duymuş “sevgililerin masalı”dır.
 2. Küresel pazarlamada başarılı olmanın bir yol uda küresel marka yaratmaktır.
 3. Avcının avına duyması gereken saygı, hanidir unutuldu. Av, avcıya boyun eğer ya da eğmez; ama saygısızca davranır mı?
 4. Dostluğun avutucu sağlamlığına -sevgiden uzaklaşarak- ne zaman varıldı?
 5. Örgütler arasındaki iletişim daima önceliklidir.
 6. Yorgun atlara binmiş, (terkilerinde sonbahar) mahzun ve yenik, uzaklaştılar.
 7. Şiir ateşin habercisidir/Yangının kundakçısı/ Yanardağın üstündeki kuştur şiir.
 8. Virgüldür bu külhandır; silgilere düşmandır.
 9. Nüfusun %’sini dikkate alarak örneklem belirlemeniz daha doğru olacaktır.
 10. Son sözü şu oldu: “Sözler değil eylem, artık yazmayacağım!”
 11. “Yerçekimli Karanfil” kimin kitabıydı?
 12. Sinerji yaratın. 2 kere 2 = 4. Ama güzel olan 5 olması değil mi?
 13. p/Q = ne p, ne de Q... Çünkü denklem yanlış.
 14. 357+258=? 96-26=? A+B=X+Z, p+y=r+s, q+y=x-r
 15. Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde (CRM’de)
 16. Maddi değeri olmayan (gayri maddi) varlıklar

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
1 Temmuz 2024 Pazartesi