Temel Bilgi Teknolojileri 1 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Sözcük İşlemciler

1. Soru

Belge üzerinde seçme işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Belge üzerinde “seçme” işlemi, fare ile seçilecek bölgenin başına gelerek ve farenin sol tuşuna basılı tutarak, fareyi seçilecek bölgenin sonuna kadar sürüklemekle gerçekleştirilir. Seçili bölgenin sonuna gelindiğinde farenin sol tuşu serbest bırakılır ve seçili bölge gri zeminle kaplanmış olarak görüntülenir.


2. Soru

Sözcük işlemcilerde sayfa düzenlemesi genellikle hangi özelliklerin belirlenmesiyle gerçekleştirilir?

Cevap

Sözcük işlemcilerde sayfa düzenlemesi genellikle sayfanın boyutunun, yönünün, kenar boşluklarının, sütun sayısının belirlenmesiyle gerçekleştirilir.


3. Soru

Bir sözcük işlemcide "dışarı aktarma" hangi anlama gelir?

Cevap

Sözcük işlemciler çok sayıda farklı uygulama tarafından oluşturulmuş belgeyi açabildikleri gibi belgeyi çok sayıda farklı formatta da saklayabilirler. Belgenin farklı bir formatta kaydedilmesine “dışarı aktarma” adı verilir


4. Soru

Word uygulamasında belgeye dipnot eklemek için ne yapılır?

Cevap

Word uygulamasında belgeye dipnot eklemek için belge içinde dipnot numarası eklenecek yere konumlanılır ve “BAŞVURULAR” sekmesindeki “Dipnot Ekle” düğmesine tıklanır.


5. Soru

Bir belgenin orijinal yapısının korunması istendiğinde hangi formatta kaydedilmelidir?

Cevap

PDF belgeleri genellikle sadece okunmak ve yazdırılmak amacıyla kullanılırlar. Böylece belgenin orijinal yapısının korunması istendiğinde PDF tercih edilir.


6. Soru

Writer uygulamasında belgeye dipnot eklemek için ne yapılır?

Cevap

Writer uygulamasında belgeye dipnot eklemek için belge içinde dipnot numarası eklenecek yere konumlanılır ve “Ekle” menüsünde “Dipnot/ Sonnot…” seçeneği kullanılır.


7. Soru

Sözcük işlemci nedir?

Cevap

Elektronik daktiloların gelişmiş modellerinde bir satırdan başlayarak, giderek artan sayıda satıra sahip ekranlar eklenmeye başlanmış ve metnin önce düzenlenerek son hâlinin verilmesi, sonra saklanması ve yazdırılmasına olanak sağlayan bu aygıtlar “sözcük işlemci” olarak anılmaya başlanmıştır


8. Soru

2010’larda bulut hizmetlerinin gelişmesi sözcük işlemcileri nasıl etkilemiştir?

Cevap

2010’larda bulut hizmetlerinin gelişmesiyle sözcük işlemciler de bulut ortamına taşınmışlar ve belgelerin İnternet üzerinde buluta erişerek oluşturulması, düzenlenmesi, saklanması ve aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından düzenlenebilmesi yaygınlaşmıştır. Bu dönemde Office Online ve Google Docs hizmetleri yaygın bulut ofis yazılımları hâline gelmiştir.


9. Soru

Masaüstü Yayıncılık Sistemleri nedir?

Cevap

Grafik tabanlı ve ileri düzey sayfa düzenleme işlevlerine sahip olan ve sayfalara görüntü ekleme olanağı sunan pahalı sözcük işleme yazılımlarının da ilk sürümleri ortaya çıkmıştır. Düşük fiyatlı ve daha az işlevli olan sözcük işlemcilerden ayırmak amacıyla bu gelişmiş yazılımlara “Masaüstü Yayıncılık Sistemleri” adı verilmiştir.


10. Soru

Karakterler ya da sözcüklere uygulanabilecek yazı tipi stilleri nelerdir?

Cevap

Karakterler ya da sözcüklere italik, kalın ve kalın italik gibi farklı yazı tipi stilleri uygulanabilir.


11. Soru

Bir sözcük işlemcide "End" tuşunun fonksiyonu nedir?

Cevap

“End” tuşu imleci aynı satırda satır başına, “End” tuşu satır sonuna getirmektedir.


12. Soru

what-you-see-iswhat-you-get (WSYWYG) özelliği ne anlama gelmektedir?

Cevap

Kullanıcı ekranda sayfayı nasıl görüyorsa yazıcıdan da aynı şekilde baskı alabilmeye başlamıştır. Bu özelliğe what-you-see-iswhat-you-get (WSYWYG) adı verilmektedir


13. Soru

Word uygulamasında “Değişiklikleri İzle” seçeneğinin işlevi nedir?

Cevap

“Değişiklikleri İzle” seçeneği ile yazarların hangi satırlarda değişiklikler yaptığını, bu değişikliklerin neler olduğunu ve ne zaman yapıldığına dair verileri görüntüleyebilirler


14. Soru

Sözcük işlemcilerde sayfaların üst ve alt bilgi bölümlerine hangi alanlar eklenebilir?

Cevap

Sözcük işlemcilerde sayfaların üst ve alt bilgi bölümlerine eklenebilecek alanlar genellikle sayfa numarası, sayfa sayısı, tarih, saat, belgeye ait bilgiler (yazar, dosya adı, dosya yolu, belge başlığı) ve resimler olabilmektedir.


15. Soru

Bir sözcük işlemcide "Home" tuşunun fonksiyonu nedir?

Cevap

“Home” tuşu imleci aynı satırda satır başına getirir.


16. Soru

Word uygulamasında "Yazım Denetimi"nin işlevi nedir?

Cevap

Sözcük işlemcilerde hatasız yazmak için “Yazım denetleme” işlevi kullanılmalıdır. Bu işlev Word belgelerinde otomatik olarak gerçekleştirilir. Belge için seçili olan dilde hatalı yazılan ya da tanınmayan bir sözcük altı kırmızı çizgili olarak görünür.


17. Soru

Word uygulamasında bir sözcüğün belge içerisinde yeraldığı sayfaların numaralarıyla birlikte dizin listesinde görünmesi için ne yapılır?

Cevap

Word uygulamasında belge içerisinde dizinlenmesi istenen bir sözcük seçilip “Girdiyi İşaretle” ile dizin girdisi olarak tanımlanırsa “Dizin Ekle” ile belge sonuna eklenecek bir dizin listesinde, belge içerisinde yeraldığı sayfaların numaralarıyla birlikte bu sözcük görüntülenir.


18. Soru

Word uygulamasında “Belgeyi Koru” düğmesindeki seçenekleri işlevi nedir?

Cevap

Word uygulaması “DOSYA” şerit sekmesindeki “Belgeyi Koru” düğmesindeki seçenekler ile belge salt okunur hâle getirilebilir, parola ile şifrelenebilir, düzenleme ve erişim olanakları kısıtlanabilir, belgeye dijital imza eklenerek bütünlüğü sağlanabilir.


19. Soru

Word uygulamasında "Biçim Boyayıcısı"nın işlevi nedir?

Cevap

Bir başka kolaylaştırıcı ise belgenin bir bölgesinde gerçekleştirilen karmaşık bir biçimlendirmenin belgenin bir başka bölgesine kolayca uygulanması için kullanılan “Biçim Boyacısı”dır. Bu amaçla örneğin italik, altı çizili ve yeşil renkli bir paragraf seçilerek Word ekranında “Biçim Boyacısı” na, Writer ekranında “Biçimlendirme Fırçasına” tıklandıktan sonra belgenin başka bir sayfasındaki normal bir paragraf seçildiğinde, normal paragrafın da italik, altı çizili ve yeşil renkli hâle geldiği görülebilir.


20. Soru

Word uygulaması varsayılan olarak hangi uzantıya sahip dosyalar oluşturur

Cevap

".docx"


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi