Temel Bilgi Teknolojileri 1 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Temel Kavramlar

1. Soru

Bilgi piramidinde yer alan aşamalar temelden tepeye doğru nelerdir? 

Cevap

 • Veri
 • Enformasyon
 • Bilgi
 • Bilgelik


2. Soru

Bilgelik (irfan) nedir?

Cevap

Bilgelik ise ileriyi görebilme, sağlıklı değerlendirme ve karar verme konusunda bilginin nasıl kullanacağımıza ilişkin anlayış kazanma durumu olarak tanımlanabilir.


3. Soru

Öyküsel bellek nedir?

Cevap

Öyküsel bellek (ne olduğunu bilmek) bilinçli bir şekilde geri çağrılabilen gerçekler ve etkinliklerin depolandığı bellektir.


4. Soru

Bilgi işleme sürecinin Organize Etme aşamasında ne yapılır?

Cevap

Bu aşama diğer bilgi işleme süreçlerine hazırlık aşamasıdır. Veri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz sadece verinin nasıl tanzim edileceği ve gösterileceği belirlenir.


5. Soru

Sadece Okunabilir Belleğin fonksiyonu nedir?

Cevap

ROM (Read Only Memory/Sadece Okunabilir Bellek) ise, bilgisayar ilk açıldığında, bilgisayarın çalışması için gerekli bilgileri üzerinde barındıran bellektir. ROM bilgisayar ilk açılırken donanımı test etmek, bütün komutları kontrol etmek ve işletim sistemini başlatmak olarak özetlenebilir.


6. Soru

İşlemsel bellek nedir?

Cevap

İşlemsel bellek ise bisiklet sürmek, bir müzik aleti çalmak gibi yaparken her bir aşamasını tek tek düşünmediğimiz bir şekilde bilinçsizce yaptığımız yeteneklerimizin depolandığı bellektir. Bu bellekte genellikle tekrar ve pratik yaparak artık bir şekilde otomatikleşen davranışlarımız yer alır


7. Soru

Bir bilgisayarda anakartın işlevi nedir

Cevap

Bilgisayar kasasında yer alan bütün donanım anakart üzerinden iletişim kurar.


8. Soru

Bilgi toplumunda, sanayi öncesi toplumlardan farklı olarak işlenen nesne nedir?

Cevap

Bilgi toplumunda işlenen nesne semboldür.


9. Soru

Bilginin öznel olmasının sebebi nedir?

Cevap

Bilgi bilen tarafından içselleştirildiği, tecrübe ve algıları tarafından şekillendirildiği için genellikle kişisel ve özneldir.


10. Soru

Bilgi işleme sürecinin İşleme aşamasında ne yapılır?

Cevap

Bu aşamada önceki veri güncellenerek değiştirilir. Örneğin, banka hesabınızdan para çektiğinizde çektiğiniz tutar hesabınızdan düşülerek güncellenir.


11. Soru

Girdi Birimi nedir?

Cevap

Bilgisayara veri girilmesi için kullanılan bütün donanımlara girdi birimi adı verilir. Örneğin klavye, tarayıcı ve mikrofon birer girdi birimidir


12. Soru

Bilgi işleme sürecinin Analiz aşamasında ne yapılır?

Cevap

Orijinal verinin değiştirilmeden kullanılabilir veri hâline getirildiği aşamadır. Bu aşama verinin seçilmesi, sıralanması ve karşılaştırılması gibi süreçleri içerir.


13. Soru

Enformasyon nedir?

Cevap

Enformasyon verinin ilişkili bağlantılar sonucunda anlam kazanmış hâlidir denilebilir.


14. Soru

Algısal bellek nedir?

Cevap

Algılsal bellek duyusal bilginin çok kısa sürelerde işlendiği bellektir. Algısal belleğe gelen bilgiler çok kısa zamanda işlendiği ve silindiği için “anlık bellek” olarak da adlandırılabilir.


15. Soru

Kişinin bir dili konuşabilmesi neden örtülü bir bilgidir?

Cevap

Kişinin bir dili konuşabilmesi örtülü bir bilgidir. Türkçeyi nasıl konuştuğumuzu, nasıl öğrendiğimizi aktarmanız oldukça zordur. Konuşurken taklit edilmesi zor, kendimize ait bir üsluba sahibizdir. Konuşma tarzımızı bilen biri farklı konuştuğumuzda olağan dışı birşeyler olduğunu sezebilir. Konuştuğumuz dili bilinçli bir şekilde öğrenmedik, öğrenmek için okula gitmedik.


16. Soru

Kısa süreli belleğin işlevi nedir?

Cevap

Uyarıcılar algısal belleğe alındıktan sonra kısa süreli belleğe (işler/çalışan bellek) aktarılırlar, aktarılmazsa silinirler. Kısa süreli bellek aynı zamanda uzun süreli bellekten çağrılan bilgileri işlemek için kullanılır. Kısa süreli bellekte bilgiler belirli bir süre için sınırlı bir şekilde tutulur.


17. Soru

Donanım nedir?

Cevap

Bilgisayarı meydana getiren bütün fiziksel parçalara (işlemci, ekran, fare, sabit disk, klavye vb.) donanım adı verilir.


18. Soru

Uygulama yazılımları bilgisayara yüklendiğinde çalışmak için neye ihtiyaç duyarlar?

Cevap

Uygulama yazılımları bilgisayara yüklendiğinde çalışmak için işletim sistemine ihtiyaç duyarlar.


19. Soru

Rastgele Erişimli Belleğin fonksiyonu nedir?

Cevap

RAM (Random Access Memory/Rasgele Erişimli Bellek), elektrik akımı olduğu sürece veriyi üzerinde tutan bellek birimidir. Yani bilgisayarın elektriği kesildiğinde RAMdeki veri silinir.


20. Soru

Bilgi sistemleri altında yer alan bilgi işleme süreçleri hangi başlıklar altında incelenir?

Cevap

 1. Toplama (Collecting)
 2. Düzenleme (Organising)
 3. Analiz (Analysing)
 4. Kaydetme ve Geri Çağırma (Storing and Retrieving)
 5. İşleme (Processing)
 6. Aktarma ve Alma (Transmitting and Receiving)
 7. Gösterim (Displaying).


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi