Ortaçağdan Günümüze Anadolu Uygarlıkları Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Geç Bizans Dönemi

1. Soru

İstanbul hangi gün alındı?

Cevap

29 Mayıs 1453'te alındı. 


2. Soru

Başkent Konstantinopolis’te bu dönemde hangi tür dini yapı tipleri görülmektedir.

Cevap

Başkent Konstantinopolis’te “Dehlizli Tip, Kapalı Yunan Haçı Planlı, Tek Nef­li, Yonca Planlı" dini yapı türleri görülmektedir.


3. Soru

VIII. Mikhael döneminde altın kaç karata düşmüştür?

Cevap

15


4. Soru

Resim sanatıyla ilgili bilinen sınırlı örnek­lerden biri hangi kilisenin Diakonikon mekânında yer alan havari ve aziz tasvirleridir.

Cevap

İznik H. Sofya.


5. Soru

13. yüzyıl Thessalonika sikkelerinde yer alan oldukça yabancı bir tip vardır. Bu sikkelerde imparatorlar nasıl betimlenmiştir.

Cevap

Bu sikkelerde imparatorlar kanatlı betimlenmiştir.


6. Soru

Geç Bizans dönemin­'de kupa, yoğun olarak kullanılan formlar nelerdir?dır.

Cevap

Küçük kâse ve tabak formlarıdır.


7. Soru

Diğer bakır sikkeler gibi tetarteron ne zaman ortadan kalkar?

Cevap

13.yy. sonlarına doğru


8. Soru

Bizans al­tın sikkeleri hangi yıllarda sona ermiştir

Cevap

1350


9. Soru

Karadeniz kıyılarında kurulan Trabzon İm­paratorluğu hangi yıllar arasında varlığını sürdürmüştür?

Cevap

1204-1451.


10. Soru

II. Andronikos ve III. Andronikos (1328­41) dönemlerinde tedavüle giren hafif bakır sikkenin adı nedir?

Cevap

Assaria


11. Soru

Bi­zans İmparatorluğu, dört yanından Osmanlı topraklarıyla ne zaman çevrilmiş bir ada haline geldi.

Cevap

Balkanlar’da Türklere karşı girişilen ayaklanmanın 1389 Kosova Savaşı’nda bastırılmasıyla Bi­zans İmparatorluğu, dört yanından Osmanlı topraklarıyla çevrilmiş bir ada haline geldi.


12. Soru

Dini mimariden çok ev mima­risiyle ilişkili olan “portico facade” düzenlemesinin günümüze gelen Palaiologoslar döneminin tek örneği olan ve Konstantinopolis kent surlarına ba­kan sarayın adı nedir? 

Cevap

Tekfur Sarayı


13. Soru

1396 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Nikopolis’teki Niğbolu savaşı’nda yenilgiye uğratılan devleti adı nedir?

Cevap

1396 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Nikopolis’teki Niğbolu savaşı’nda yenilgiye uğratılan devletin adı Bizans İmparatorluğu'dur.


14. Soru

Günümüzde, Başkent’teki yapılarda gördüğümüz mozaiklerin çoğunluğu hangi döneme aittir.

Cevap

Pala­iologoslar dönemine aittir.


15. Soru

II. Androni­kos döneminde hangi tarihleri kapsar?

Cevap

(1285-­1330)


16. Soru

II. Androni­kos döneminde altın kaç karata düşmüştür.

Cevap

12


17. Soru

Palaiologos Hanedanı dönemi sikkelerinde imparator tiplerinin betimlenme­sinde kaç farklı dönem vardır?

Cevap

iki


18. Soru

Altın hyperpyron son kez 11 karat olarak kimin döneminde basılmıştır? 

Cevap

V. Ioannes


19. Soru

V. Ioannes’in iktidarı döneminde altın sikkenin yerini alan gümüş sikkenin adı nedir?

Cevap

hyperpyron


20. Soru

İstanbul kuşatıldığı sırada Bizans İmparatoru kimdi?

Cevap

11. Konstantin Palaeologos.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi