Arapça 1 Dersi 10 Özet

Emr-İ Gaib- Ve Nehy-İ Gaib

Emr-i Gâib

Üçüncü şahıslara dönük emir kipidir. Aslında Türkçede dilek-istek kipinin karşılığı olmasına rağmen, Arapçada “emir kipi” olarak anılır. İlgili fiilin muzârisinin başına emir lâm’ı (لام الأمر) getirilerek yapılır. Sürekli kesra ile harekeli olan bu “emir lâmı (لِ)” başında kullanıldığı muzâri fiili cezm eder, fiilin anlamını da dilek-istek kipine çevirir.

ARA1001-u09-Goruntu-10-1

Nehy-i Gâib

Daha önce de değinildiği gibi nehiy sözcüğü Arapçada yasaklama anlamındadır. Nehy-i gâib, üçüncü şahsa yönelik olumsuz emir demektir. İlgili şahsa ait muzâri fiilin başına nehiy lâ’sı ( لا الناهية lâ en-nâhiye) getirilerek yapılır. Nehiy lâ’sı, başına geldiği muzâri fiili cezm eder ve anlamı olumsuz emir kipine çevirir.

ARA1001-u09-Goruntu-10-2

İkinci şahıs muzâri çekimi: ARA1001-u09-Goruntu-10-3

ARA1001-u09-Goruntu-10-4

ARA1001-u09-Goruntu-10-5

ARA1001-u09-Goruntu-10-6

ARA1001-u09-Goruntu-10-7

ARA1001-u09-Goruntu-10-8


Yaz Okulu Sınavı
4 Eylül 2021 Cumartesi