Adalet Dersleri

Adalet Önlisans Programı; hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel kavramlardan hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilen, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış adalet yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlar Adalet Bakanlığı bünyesinde nitelikli adalet yardımcı hizmet personeli olarak istihdam edilirler.

Detaylı Bilgi Al keyboard_arrow_right

1.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
adl101u Adalet Meslek Etiği
alm101u Almanca 1
bil101u Temel Bilgi Teknolojileri 1
fra101u Fransızca 1
huk101u Hukukun Temel Kavramları
huk103u İdare Hukukuna Giriş
huk105u Medeni Hukuk 1
huk107u Türk Anayasa Hukuku
ilt103u Halkla İlişkiler Ve İletişim
ing101u Ingilizce 1

2.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
adl102u Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar
adl104u İdari Yargı
adl106u İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri
adl108u Kalem Mevzuatı
alm102u Almanca 2
bil102u Temel Bilgi Teknolojileri 2
fra102u Fransızca 2
huk102u İnfaz Hukuku
huk106u Medeni Hukuk 2
ing102u Ingilizce 2

3.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
adl201u Büro Teknolojileri
adl203u Ulusal Yargı Ağı Projesi 1
huk201u Medeni Usul Hukuku
huk203u Memur Hukuku
huk205u Ceza Hukuku
huk207u Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku
tar201u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
tür201u Türk Dili 1