Adalet Dersleri

Adalet Önlisans Programı; hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel kavramlardan hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilen, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış adalet yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlar Adalet Bakanlığı bünyesinde nitelikli adalet yardımcı hizmet personeli olarak istihdam edilirler.

Detaylı Bilgi Al keyboard_arrow_right

1.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
alm101u Almanca 1
fra101u Fransızca 1
huk103u İdare Hukukuna Giriş
ing101u Ingilizce 1
huk119u Anayasa Hukukuna Giriş
huk121u Temel Hukuk Bilgisi
huk123u Medeni Hukuk Bilgisi

2.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
adl102u Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar
alm102u Almanca 2
fra102u Fransızca 2
ing102u İngilizce 2
adl110u İdari Yargı Ve Anayasa Yargısı
huk130u İnsan Hakları Hukukuna Giriş
huk132u Temel İnfaz Hukuku Bilgisi
huk134u Temel İş Hukuku

4.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Ders Adı
tar202u Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
tür202u Türk Dili 2
adl206u Temel Kalem Mevzuatı Bilgisi
huk216u Ticaret Hukukuna Giriş
huk220u Ceza Yargılama Hukuku
huk224u İcra Ve İflas Hukuku
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
25 Mayıs 2024 Cumartesi