İleri Programlama Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Java’da Kullanıcı Arayüzü Tabanlı Programlama

JavaFX Temelleri

1- Java programlama dilinde, kullanıcı arayüzü geliştirmek için hangi kütüphaneler vardır?

Cevap: Java programlama dilinde, kullanıcı arayüzü geliştirmek için sırasıyla AWT, Swing ve JavaFX isimli kütüphaneler ortaya çıkmıştır.

2- JavaFX nasıl bir kütüphanedir?

Cevap: JavaFX ise programcıların daha hızlı ve etkili şekilde kullanıcı arayüzü oluşturmaları adına sonradan inşa edilen bir Java kütüphanesidir.

3- JavaFX kütüphanesi kullanımı nasıl olmaktadır?

Cevap: JavaFX kullanımının iki farklı şekilde yapılabilmesi mümkündür. Bunlardan ilki, arayüz görünümü oluşturmak için tamamen Java program kodlarının kullanıldığı durumdur. İkincisi ise FXML dediğimiz başka bir dosya yapısının bu sürece dâhil edilmesiyle kullanıcı arayüzünün ayrı bir dosya içerisinde oluşturulmasıdır.

4- JavaFX kütüphanesinin Java programlama diline katılımı nasıl olmuştur?

Cevap: JavaFX kütüphanesi, Java geliştirme paketi (JDK) içerisine 2014 yılında yayınlanan 1.8 sürümünden itibaren dâhil edilmiştir.

5- Bir JavaFX uygulamasında öncelikle yerine getirilmesi gereken nedir?

Cevap: JavaFX uygulaması olacak sınıfın Application sınıfından kalıtım yoluyla türemiş ve start metodunu eziyor olması gerekir.

Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

6- İsmi ‘Düğme’ olan kullanıcı arayüzü bileşeninin java sınıfı nedir?

Cevap: Button

7- İsmi ‘Açılır kutu’ olan kullanıcı arayüzü bileşeninin java sınıfı nedir?

Cevap: ComboBox

8- Java sınıfı ‘Label’ olan kullanıcı arayüzü bileşeninin ismi nedir?

Cevap: Etiket

9- Java sınıfı ‘ScrollBar’ olan kullanıcı arayüzü bileşeninin ismi nedir?

Cevap: Kaydırma Çubuğu

10- Java sınıfı ‘TextField’ olan kullanıcı arayüzü bileşeninin ismi nedir?

Cevap: Metin Alanı

JavaFX Temelleri

11- Bir JavaFX uygulamasında temel var olanlar nelerdir?

Cevap: JavaFX uygulaması olacak sınıfın Application sınıfından kalıtım yoluyla türemiş ve start metodunu eziyor olması gerekir. Start metodu Stage sınıfı türünde bir parametre almaktadır. Stage sınıfı, ekranda bir form oluşmasına olanak sağlayacaktır. Arayüz oluşturmak için Stage sınıfı ile ilişkilendirilmiş Scene türünde sınıfımız bulunacaktır. Scene sınıfının içerilerinde etiket, metin alanı vb. grafik kullanıcı arayüzü elemanları yer alabilmektedir.

12- Java sınıflarından biri olan GridPane’in işlevi nedir?

Cevap: Bileşenlere ızgara şeklinde bir yerleşim sağlar.

13- Java sınıflarından biri olan BorderPane’in işlevi nedir?

Cevap: Bileşenlere üst, alt, sağ, sol, merkez şeklinde yerleşim sağlar.

14- Java sınıflarından biri olan Vbox’ın işlevi nedir?

Cevap: Bileşenlere tek bir sütunda dikey olarak yerleşim sağlar.

15- Java sınıflarından biri olan HBox’ın işlevi nedir?

Cevap: Bileşenlere tek bir satırda yatay olarak yerleşim sağlar.

Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

16- Liste bileşenine ait setSelectionMode metodunun çalışma prensibi nasıldır?

Cevap: Bu metodun aldığı parametre SelectionMode.SINGLE olduğunda listenin tek elemanının, SelectionMode.MULTIPLE olduğunda ise listenin birden fazla elemanın seçilmesine izin verilmektedir.

Olay Güdümlü Programlama

17- Nesneye yönelik programlama mantığı ile yazılmış bilgisayar programlardaki olay güdümlü kavramı nasıldır?

Cevap: Örneğin fareyi bir düğmenin üzerine getirip tıkladığımızı varsayalım. Burada düğmenin üzerine tıklanması bir olayı ifade etmektedir. Fare ise o olayın kaynağıdır. Bir diğer taraftan da bu olay gerçekleştikten sonra ne yapılması gerektiği tanımlanmış olmalıdır. Bu tanımlama da olay yönetimi olarak isimlendirilmektedir. Bu da fare tarafından düğme tıklandığı zaman ekranda bir mesaj görüntülenmesidir. Bunların tamamına olay güdümlü programlama denmektedir.

18- Olay güdümlü programlama ile asıl yapılan nedir?

Cevap: Olay güdümlü programlama ile asıl yapılan önceden yapılmış arayüzlere işlevsellik katmaktır.

19- Java programlama dilinde mesajların ayrı bir pencerede görüntülenmesi için kullanılan sınıfın ismi nedir?

Cevap: Alert

Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

20- JavaFX kütüphanesine ait çeşitli arayüz bileşenlerine örnekler nelerdir?

Cevap: JavaFX kütüphanesi düğme, işaret kutusu, açılır kutu, etiket, liste, şifre alanı, radyo düğmesi, kaydırma çubuğu ve metin alanı gibi çeşitli arayüz bileşenlerine sahiptir.

Sıra-(Soruid) 1-(927320) 2-(927323) 3-(927326) 4-(927328) 5-(927332) 6-(927366) 7-(927369) 8-(927374) 9-(927377) 10-(927379) 11-(927336) 12-(927338) 13-(927339) 14-(927344) 15-(927347) 16-(927349) 17-(927350) 18-(927358) 19-(927359) 20-(927363)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi