İleri Programlama Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Java’da Kural Dışı Durum İnceleme

Java Platformu

1- Java derleyicisi bu kategorideki kural dışı durumların işlenmesini zorunlu kılar. neyi ifade eder?

Cevap: Checked

2- Java derleyicisi bu kategorideki kural dışı durumların işlenmesini zorunlu kılmaz.Derleyici hatalarına sebep olmadıkları için bu kural dışı durumların işlenip işlenmemesi programcıların tercihlerine bırakılmıştır. neyi ifade eder?

Cevap: Unchecked

3- Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Sıfıra bölünme ve benzeri aritmetik hatalar yapıldığını belirtir?

Cevap: ArithmeticException

4- Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Dizinin olmayan elemanlarına erişilmek istenildiğini ifade eder?

Cevap: ArrayIndexOutOfBoundsException

5- Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Hatalı sınıf dönüşümü yapıldığını ifade eder?

Cevap: ClassCastException

6- Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Metotların hatalı parametreler ile çağrıldığını ifade eder?

Cevap: llegalArgumentException

7- Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Temel girdi çıktı işlemlerinde problem olduğunu ifade eder?

Cevap: IOException

8- Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Bir metnin sayıya hatalı bir şekilde dönüştürüldüğünü ifade eder?

Cevap: NumberFormatException

9- Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Desteklenmeyen bir operasyonla karşılaşıldığını ifade eder?

Cevap: UnsupportedOperationException

10- Kural dışı durum oluştuğunda yapılacaklarda hangi ifade kullanılır?

Cevap: catch (Exception e)

11- Kural dışı durum oluşabilecek satırlarda hanig ifade kullanılır?

Cevap: try

12- Hangi blok içerisinde Exception sınıfı yerine ondan kalıtım yoluyla türemiş olan ArrayIndexOutOfBoundsException sınıfı kullanılabilir?

Cevap: catch

13- Metotların hatalı parametreler ile çağrılması sonucu oluşan kural dışı durumların ifade edilmesi için kullanılan Java sınıfı hangisidir?

Cevap: Math

14- Java programlama dilinde kural dışı durumlar işlenirken mutlaka çalışması istenen kodlar hangi ifade blokları içinde yer almalıdır?

Cevap: finally

15- Java programlama dilinde kural dışı durumların işlenmesi için kullanılan ifade bloğu nedir?

Cevap: try catch

16- Kural dışı durum oluşup oluşmadığını düşünmeksizin çalışmasını istediğimiz bir takım program kodları varsa bunlar için ne kullanılır?

Cevap: Finally Bloğu

17- Hangi anahtar kelime, derleyicinin ele alınmasını zorunlu kıldığı checked kural dışıdurum kategorisindeki durumlar için kullanılmaktadır?

Cevap: Throws

18- public class Uygulama1 {public static voidmain(String[] args) { try { System.out.print(“1”); System.out.print(“2”); } catch(Exception e) { System.out.print(“3”); System.out.print(“4”); }}} bu kod hangi çıktıyı verir?

Cevap: 12

19- Java programlama dilinde yazılan bir metod, kural dışı durum oluşma ihtimaline karşı derleyici hatası verdiğinde bu hatayı ortadan kaldırmak içinmetodun tanımına ne eklenmelidir?

Cevap: throws

20- Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Elemanları üzerinde tek tek ilerlenilen bir listede daha fazla eleman bulunmadığını ifade eder?

Cevap: NoSuchElementException

Sıra-(Soruid) 1-(905480) 2-(905492) 3-(905504) 4-(905510) 5-(905519) 6-(905528) 7-(905534) 8-(905545) 9-(905549) 10-(905572) 11-(905563) 12-(905653) 13-(905623) 14-(905673) 15-(905683) 16-(905580) 17-(905592) 18-(905702) 19-(905728) 20-(905635)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi