İleri Programlama Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Java’da Sarmalama, Kalıtım ve Çok Biçimlilik

Sarmalama

1- Nesneye yönelik programlamanın bir ilkesi olan sarmalama nasıl bir kavramdır?

Cevap: Sarmalama, bir nesnenin özelliklerinin ve metotlarının erişimini sınırlandırmak amacını taşıyan bir kavramdır.

2- Java programlama dilinde özelliklerin ve metotların tanımlarında yer alan erişim belirleyicileri nelerdir?

Cevap: Dört erişim belirleyicisi vardır. Bunlar private, public, protected anahtar kelimeleri ve bu üç anahtar kelimesinin de olmadığı varsayılan (default) olarak adlandırılan durumdur.

3- Java programlama dilindeki paket kavramı ne demektir?

Cevap: Paket kavramı, Java programlarında kullanılan ve sınıfların hiyerarşik olarak kataloglanmasına imkân sağlayan bir kavramdır. Bu kavram sayesinde ilgili sınıflar aynı dizin içerisinde yer almış olurlar.

4- Private erişim belirleyicisi ile tanımlanan özelliklere ve metotlara erişim kuralları nasıl olmaktadır?

Cevap: Private erişim belirleyicisi ile tanımlanan özelliklere ve metotlara sadece ilgili sınıf tarafından erişilebilir.

5- Tanımlanan özelliklere ve metotlara sadece ilgili sınıf tarafından erişilebilen erişim belirleyicisi hangisidir?

Cevap: Private

6- Public erişim belirleyicisi ile tanımlanan özelliklere ve metotlara erişim kuralları nasıl olmaktadır?

Cevap: Public erişim belirleyicisi ile tanımlanan özelliklere ve metotlara bütün sınıflar erişilebilir.

7- Tanımlanan özelliklere ve metotlara bütün sınıflar tarafından erişilebilen erişim belirleyicisi hangisidir?

Cevap: Public

8- Protected erişim belirleyicisi ile tanımlanan özelliklere ve metotlara erişim kuralları nasıl olmaktadır?

Cevap: Protected erişim belirleyicisi ile tanımlanan özelliklere ve metotlara ilgili sınıf, aynı paket içerisindeki diğer sınıflar ve bu sınıftan kalıtım yoluyla türeyecek sınıflar tarafından erişilebilir.

9- Tanımlanan özelliklere ve metotlara ilgili sınıf, aynı paket içerisindeki diğer sınıflar ve bu sınıftan kalıtım yoluyla türeyecek sınıflar tarafından erişilebilen erişim belirleyicisi hangisidir?

Cevap: Protected

10- Varsayılan (Default) erişim belirleyicisi ile tanımlanan özelliklere ve metotlara erişim kuralları nasıl olmaktadır?

Cevap: Varsayılan (Default) erişim belirleyicisi ile tanımlanan özelliklere ve metotlara sadece ilgili sınıf ve aynı paket içerisindeki diğer sınıflar tarafından erişilebilir.

11- Tanımlanan özelliklere ve metotlara sadece ilgili sınıf ve aynı paket içerisindeki diğer sınıflar tarafından erişilebilen erişim belirleyicisi hangisidir?

Cevap: Varsayılan (Default)

Kalıtım

12- Nesneye yönelik programlamanın temel kavramlarından birisi olan kalıtım kavramının işlevselliği nedir?

Cevap: Kalıtım kavramı sayesinde sınıfları hiyerarşik bir şekilde ifade edebiliriz. Bu sayede yazılan program kodlarının yeniden kullanılabilirliği de artar.

13- Hangi sınıflara alt sınıf denilir?

Cevap: Bir sınıftan kalıtım yoluyla yeni bir sınıf türetildiğinde bu yeni sınıfa alt sınıf denilir.

14- Hangi sınıflar üst sınıf olarak adlandırılır?

Cevap: Bir sınıftan kalıtım yoluyla yeni bir sınıf türetildiğinde mevcut sınıf üst sınıf olarak adlandırılır.

15- Java programlama ortamında kalıtım yapısı oluşturmak için ne yapılmalıdır?

Cevap: Java programlama ortamında kalıtım ‘extends’ anahtar kelimesi ile sağlanır. Türetilecek yeni sınıfın mevcut sınıftan ‘extends’ kelimesi ile oluşturulması gereklidir. X sınıfı ‘extends’ Y sınıfı gibi.

16- Kalıtım kavramı içerisinde yer alan aşırı yükleme kavramı ne demektir?

Cevap: Aşırı yükleme kavramı, sınıflar içerisinde aynı isimde olmakla birlikte farklı parametreler alan metotların bulunmasıdır.

17- Kalıtım kavramı içerisinde yer alan ezme kavramı ne demektir?

Cevap: Kalıtım kavramı gereği bir sınıftan başka bir sınıf türetildiğinde üst sınıftaki metot türetilen alt sınıfta da otomatik olarak bulunmaktadır. Ancak türetilen yeni sınıf içerisinde bu metotta değişiklik yapmak istersek o metodu ezmemiz gerekir.

Çok Biçimlilik

18- Nesneye yönelik programlamanın bir ilkesi olan çok biçimlilik kavramı nedir?

Cevap: Çok biçimlilik, temel olarak bir nesnenin davranış şekillerinin duruma göre değişebilmesidir. Aynı temel sınıftan türetilmiş olan sınıflarda paylaşılan aynı isme sahip metotların bu sınıflarda farklı şekillerde uyarlanabilmesidir.

19- Canlı isimli sınıftan türetilen balık ve kuş sınıflarının hareket et komutunu farklı şekilde gerçekleştirmesi hangi kavram kullanılarak sağlanabilir?

Cevap: Çok biçimlilik

20- Çok biçimlilik kavramının uygulanması için üst sınıf ve alt sınıflarda yapılması ve/veya olması gereken olay ve/veya durum nedir?

Cevap: Çok biçimlilik kavramının uygulanması için üst sınıfta tanımlanmış olan bir metodun alt sınıfta ezilmesi ve içeriği farklı şekilde yeniden tanımlanması gerekmektedir.

Sıra-(Soruid) 1-(932307) 2-(932313) 3-(932317) 4-(932320) 5-(932324) 6-(932330) 7-(932333) 8-(932339) 9-(932343) 10-(932346) 11-(932347) 12-(932350) 13-(932352) 14-(932354) 15-(932358) 16-(932361) 17-(932362) 18-(932365) 19-(932368) 20-(932371)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi