İleri Programlama Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Java’da Sınıf Tanımlama

Java Platformu

1- Sınıf hiyerarşisinin en tepesinde olan sınıf nedir?

Cevap: java.lang.Object

2- Bir metot içindeki veya kaşlı ayraçlar içinde yazılmış kod bloğunun içindeki değişkenlere ne denir?

Cevap: Yerel değişkenler

3- Metot tanımlarken kullandığımız metot isminden sonra gelen ayraçlar içinde tanımlanan değişkenlere ne denir?

Cevap: Parametreler

4- Hangi metotlar değer döndürmezler?

Cevap: Yaratıcı Metotlar

5- Sınıfların içindeki alanlara ne denir?

Cevap: Üye değişkenler

6- Bir metodun ismi ve parametre listesinin birleşimine ne denir?

Cevap: Metot İmzası

7- Eğer üst sınıfa ait bir metodu kendimize göre yeniden tanımlıyor isek o metodunüstüne hangi işareti koymalıyız?

Cevap: @Override

8- Dikdörtgen::karşılaştırAlanKullanarak ifadesi ne ifadesidir?

Cevap: lambda

9- Java programlama dilinde yarattığınız nesnelerin kayıtlarını tutup daha sonra nesnelerle işimiz bittiğinde onları yok etmekle uğraşmanıza gerek yoktur. Bu işlemi ne yapar?

Cevap: Çöp Toplayıcısı

10- System.out.println(“İsimsiz dikdörtgenin çevresi = ” + newDikdörtgen(3, 6).hesaplaÇevre()); kodunun çıktısı nasıl olur?

Cevap: İsimsiz dikdörtgenin çevresi = 18

11- Üye metotlar ve yaratıcı metotlar için, şu anki nesneye erişim neyle yapılır?

Cevap: this

12- Hangi anahtar sözcük this anahtar sözcüğü ile aynı mantıkta çalışır fakat bu seferüst sınıfın üyelerine erişim için kullanılır?

Cevap: super

13- Static metotlar neye erişemezler?

Cevap: static olmayan üye değişkenlere

14- Bir sınıftan yaratılmış tüm nesneler için ortak olmasını istediğimiz değişken ya da metotları tanımlarken önüne static anahtar sözcüğünü koyarız. Böylece bunlar nasıl adlandırılır?

Cevap: Sınıf Üyeler

15- Java programlama dilinde bir sınıf tanımı içerisinde başka bir sınıfı tanımlamak mümkündür. Bunlara ne denir?

Cevap: iç sınıf

16- "Bir iç sınıf, dış sınıfın diğer bütün üyelerine erişebilir." ifadesi ile iç sınıflar nasıl kullanılabilir?

Cevap: Bu tür iç sınıf tanımlamasını birbirleriyle alakalı sınıfları bir araya toplamak için kullanılablilir.

17- Kaşlı ayraçlar içine alınmış kod bloğunda da sınıf tanımlaması yapılabilir. neyi ifade eder?

Cevap: Yerel Sınıflar

18- Ancak bir arayüzü sağlayan ya da bir üst sınıfı extend ifade ise genişleten bir alt sınıf nasıl tanımlanabilir?

Cevap: Anonim Sınıflar

19- Anonim sınıf tanımlaması hangi koşullarda mümkündür?

Cevap: sadece bir arayüzü implement eden ya da bir sınıfı extend eden sınıflar için

20- Trafik ışığı renkleri, haftanın günleri gibi önceden belirli sabit değerlerden oluşan verileri temsil etmek için ne kullanılır?

Cevap: Enum tipi

Sıra-(Soruid) 1-(905363) 2-(905170) 3-(905178) 4-(905378) 5-(905445) 6-(905186) 7-(905203) 8-(905216) 9-(905232) 10-(905391) 11-(905246) 12-(905258) 13-(905283) 14-(905402) 15-(905294) 16-(905434) 17-(905306) 18-(905317) 19-(905331) 20-(905343)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi