İleri Programlama Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Java’da Temel Programlama Deyimleri

Java Platformu

1- "–128 ile 127 arasındaki tamsayı değerlerini tutmak için kullanılır" ifadesi hangi veri tipini açıklar?

Cevap: byte

2- "–32768 ile 32767 arasındaki tamsayıları tutmak için kullanılır." ifadesi hangi veri tipini açıklar?

Cevap: short

3- Bilim insanlarının çok büyük ya da çok küçük sayıları daha anlaşılır ve okunur olarak ifade etmesine ne denir?

Cevap: Bilimsel Gösterim

4- Harflerin bilgisayar ortamında saklanması ve taşınması ile ilgili geliştirilen ilk sisteme ne denir?

Cevap: ASCII

5- Tek bir türde sabit sayıdaki değerleri muhafaza edenlere ne denir?

Cevap: Diziler

6- Consortium organizasyonu tarafından geliştirilen ve her karaktere birsayı değeri karşılığı atayan endüstri standardı nedir?

Cevap: Unicode (Evrensel Kod)

7- Dizilerle çalışırken, indisin değeri nereden başlar?

Cevap: Sıfır

8- Dizilerle çalışırken, indisin değeri nereye kadar gider?

Cevap: Toplam eleman sayısının bir eksiğine kadar.

9- % operatörü hangi işlemde kullanılır?

Cevap: Modulo işlemi

10- Hesaplamada bir sayının diğer bir sayıya bölümünden arta kalan sayıyı vermesi için hangi operator kullanılır?

Cevap: %

11- != operatoru neyi açıklar?

Cevap: Eşit değildir

12- int YDSPuanı = 82; char seviye; if (YDSPuanı >= 90) { seviye = ‘A’; } else if (YDSPuanı >= 80) { seviye = ‘B’; } else if (YDSPuanı >= 70) { seviye = ‘C’; } else if (YDSPuanı >= 60) { seviye = ‘D’; } else if (YDSPuanı >= 50) { seviye = ‘F’; } else if seviye = ‘-’; } System.out.println(“Seviye = “ + seviye); bu kod hangi çıktıyı verir?

Cevap: Seviye = B

13- Switch deyimi içerisinde String nesnesi kullanabilmek için hangi java sürümü kullanılabilir?

Cevap: En düşük Java 7

14- Belirli bir koşul geçerli olduğu sürece bir kod bloğunu sürekli çalıştırır hangi döngüyü açıklar?

Cevap: while ve do-while

15- Bir değer aralığı üzerinde yürümenin döngüsü nedir?

Cevap: for

16- for (int i = 1; i < 10; i++) { System.out.print(i + “ ”);} kodunda hangi ifade hazırlık aşamasıdır?

Cevap: int i = 1;

17- for (int i = 1; i < 10; i++) { System.out.print(i + “ ”);} kodunda hangisi bitiş ifadesidir?

Cevap: i < 10;

18- Hangi ifade en içteki switch, for, while veya do-while döngüsünü sonlandırır?

Cevap: break

19- Hangi ifade for, while veya do-while döngülerinin o anki yinelemesini atlamayı sağlar?

Cevap: Continue

20- Hangi ifade o anki metoddan çıkar böylece kontrol akışı metodun çağrıldığı yere geri döner?

Cevap: return

Sıra-(Soruid) 1-(904849) 2-(904863) 3-(904876) 4-(904890) 5-(904898) 6-(904904) 7-(904922) 8-(904931) 9-(904948) 10-(904963) 11-(904974) 12-(905142) 13-(905127) 14-(905033) 15-(905046) 16-(905099) 17-(905108) 18-(905054) 19-(905062) 20-(905073)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi