Programlama Ve Algoritmalar Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Sıralama Algoritmaları

Algoritma Gösterim Yöntemleri

1- Dizinin her bir konumundaki elemanı, sırasıyla bir sonraki konumdaki eleman ile karşılaştırılmasına ne denir?

Cevap: Baloncuk sıralaması

2- Küçükten büyüğe doğru sıralama yapılacağı zaman adım adım dizileriniçerisindeki en küçük elemanların bulunmasına ve bu elemanların baştan itibaren uygunkonumlara yerleştirilmesine dayanan bir algoritma nedir?

Cevap: Seçmeli sıralama

3- Dizinin elemanlarının kendilerinden önce gelen elemanlarla karşılaştırılması ve gerektiğinde birbirleriyle yer değiştirmeleri prensibine dayanan algoritma nedir?

Cevap: Araya sokarak sıralama

4- Kendi içlerinde tekrar kendilerini çağıran fonksiyonlara ne denir?

Cevap: Özyinelemeli (Recursive)Fonksiyon

5- Hızlı sıralama algoritmasında bölümleme için seçilen sınır değerine ne denir?

Cevap: Pivot Eleman

7- Hızlı sıralama algoritması gibi özyinelemeli bir algoritmaya ne denir?

Cevap: Birleştirerek sıralama

8- Verileri önceki ünitelerde bahsedilen yığın veri yapısı üzerinde temsiletmeye ve o yapıyı kullanarak sıralama yapmaya dayanan algoritma nedir?

Cevap: Yığın sıralaması

9- Birleştirerek sıralama zaman karmaşıklığı nedir?

Cevap: O(n*log(n))

10- Baloncuk sıralaması zaman karmaşıklığı nedir?

Cevap: O(n2)

11- Yığın sıralaması zaman karmaşıklığı nedir?

Cevap: O(n*log(n))

12- Seçmeli sıralama zaman karmaşıklığı nedir?

Cevap: O(n2)

13- Araya sokarak sıralama zaman karmaşıklığı nedir?

Cevap: O(n2)

14- Hızlı sıralama zaman karmaşıklığı nedir?

Cevap: O(n2)

15- Baloncuk sıralaması İstikrarlı mıdır?

Cevap: Evet

16- Seçmeli sıralama İstikrarlı mıdır?

Cevap: Hayır

17- Araya sokarak sıralama İstikrarlı mıdır?

Cevap: Evet

18- Hızlı sıralama İstikrarlı mıdır?

Cevap: Genellikle hayır

19- Birleştirerek sıralama İstikrarlı mıdır?

Cevap: Evet

20- Yığın sıralaması İstikrarlı mıdır?

Cevap: Hayır

21- Elemanları [5, 4, 6, 3] olan bir dizi, baloncuk sıralamasıalgoritması ile küçükten büyüğe doğru sıralanmak istenildiğinde, algoritmanın adımları sonrasında elde edilecek diziler nasıldır?

Cevap: [4, 5, 3, 6], [4, 3, 5, 6], [3, 4, 5, 6]

Sıra-(Soruid) 1-(946248) 2-(946260) 3-(946278) 4-(946284) 5-(946291) 6-(946301) 7-(946312) 8-(946328) 9-(946335) 10-(946342) 11-(946348) 12-(946354) 13-(946360) 14-(946372) 15-(946378) 16-(946384) 17-(946387) 18-(946392) 19-(946400) 20-(946411)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi