Programlama Ve Algoritmalar Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Arama Algoritmaları

Algoritma Gösterim Yöntemleri

1- void a(int dizi[], int boyut, int aranan) { int i; for (i = 0; i < boyut; i++) { if (dizi[i] == aranan) { printf(“%d sayisi, dizinin %d. konumundadir.\n”, aranan, i + 1); break; } } hangi algoritmayı açıklar?

Cevap: Ardışık arama

2- Sıralı diziler üzerinde arama yapmak için kullanılan algoritma nedir?

Cevap: İkili arama

3- Kendi içlerinde tekrar kendilerini çağıran fonksiyonlara ne denir?

Cevap: Özyinelemeli (recursive)fonksiyon

4- Algoritmaların sonuca ulaşması için gerekli olan zaman hakkında bilgi veren bir ölçüte ne denir?

Cevap: Zaman karmaşıklığı

5- Elemanları [7, 6, 9, 1, 14, 22] olan dizi üzerinde ardışıkarama yapılarak önce 1 ve daha sonra 9 sayısının bulunupbulunmadığı kontrol edilecektir. Bu aramalar için toplam kaçkarşılaştırma işlemi yapılır?

Cevap: 7

6- Elemanları [12, 3, 7, 6, 9, 1, 14, 22] olan dizi üzerindeardışık arama yapılarak önce 1 ve daha sonra 19 sayısınınbulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Bu aramalar içintoplam kaç karşılaştırma işlemi yapılır?

Cevap: 14

7- Elemanları [2, 8, 12, 22, 30, 35, 40] olan dizi üzerinde ikili arama yapılarak önce 8 ve daha sonra 35 sayısının bulunupbulunmadığı kontrol edilecektir. Bu aramalar için toplam kaçkarşılaştırma işlemi yapılır?

Cevap: 4

8- Elemanları [2, 8, 12, 22, 30, 35, 40] olan dizi üzerindeikili arama yapılarak önce 22 ve daha sonra 45 sayısının bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Bu aramalar için toplam kaç karşılaştırma işlemi yapılır?

Cevap: 4

9- Ardışık arama algoritmasının en kötü durumdaki zamankarmaşıklığı değeri nedir?

Cevap: O(n)

10- Elemanları [2, 7, 10, 13, 23, 32, 45] olan ve elemanlarınınkonumları 1 ile 7 arasında değişen dizi üzerinde ikili aramayapılarak 33 sayısı aranacaktır. Bu arama yapılırken 2. karşılaştırma adımında ilk, orta ve son elemanların konum bilgileri ne olur?

Cevap: İlk: 5, Orta: 6, Son: 7

11- İkili arama algoritması zaman karmaşıklığı nedir?

Cevap: O(log(n))

12- [3, 6, 8, 17, 45, 70] hangi arama algoritması uygulanabilir?

Cevap: ardışık arama

13- [70, 45, 17, 8, 6, 3] hangi arama algoritması uygulanabilir?

Cevap: ardışık arama

14- [3, 70, 6, 45, 8, 17] hangi arama algoritması uygulanabilir?

Cevap: ardışık arama

15- [3, 6, 8, 17, 45, 70] hangi arama algoritması uygulanabilir?

Cevap: ikili arama

16- [70, 45, 17, 8, 6, 3] hangi arama algoritması uygulanabilir?

Cevap: ikili arama

17- Küçükten büyüğe doğru sıralama yapılacağı zaman adım adım dizileriniçerisindeki en küçük elemanların bulunmasına ve bu elemanların baştan itibaren uygunkonumlara yerleştirilmesine dayanan bir algoritmaya ne denir?

Cevap: Seçmeli sıralama

18- Hızlı sıralama algoritmasında bölümleme için seçilen sınır değerine ne denir?

Cevap: Pivot Eleman

19- Sıralama algoritmalarından farklı olarak böl ve yönet (divide-and-conquer) yöntemini kullanarak sıralama işlemini gerçekleştirene ne denir?

Cevap: Hızlı sıralama

20- "Dizi, ilk olarak orta noktadan ikiye ayrılır ve bu iki dizi kendi içinde sıralanır" neyi açıklar?

Cevap: Birleştirerek sıralama

Sıra-(Soruid) 1-(946867) 2-(946889) 3-(946906) 4-(946911) 5-(946926) 6-(946933) 7-(946938) 8-(946942) 9-(946947) 10-(946953) 11-(947003) 12-(947015) 13-(947022) 14-(947026) 15-(947034) 16-(947039) 17-(947091) 18-(947096) 19-(947105) 20-(947112)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi