Çağdaş Lojistik Uygulamaları Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Dağıtım Ağı Tasarımı

1. Soru

Lojistik nedir? Tanımlayınız

Cevap

Lojistik, “müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından (kaynağından), tüketildiği son noktaya (nihai tüketici) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmeti”


2. Soru

Çağdaş lojistik uygulamalarının amacı nedir?

Cevap

Tek cümleyle özetlemek gerekirse, çağdaş lojistik uygulamaları, "doğru malzemenin, doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru yerde bulunmasını" amaçlamaktadır.


3. Soru

Lojistik kararlar temel olarak hangi ana başlık altında incelenebilir?

Cevap

Lojistik kararlar temel olarak üç ana başlık altında incelenebilir:

i. Stratejik kararlar
ii. Taktiksel kararlar
iii. Operasyonel kararla


4. Soru

Stratejik kararlara örnek veriniz.

Cevap

Yer seçimi, yerleşim planlama


5. Soru

Operasyonel kararların palanlama süresi ne kadardır?

Cevap

0-30 gün


6. Soru

Dağıtım lojistiğinde hangi aracın hangi ürünleri taşıması gerektiği, hangi şoförün hangi aracı kullanacağı gibi kararlar hangi seviyededir?

Cevap

Dağıtım lojistiğinde hangi aracın hangi ürünleri taşıması gerektiği, hangi şoförün hangi aracı kullanacağı gibi kararlar operasyonel seviyededir.


7. Soru

Tedarik zinciri yönetimi neyi amaçlar?

Cevap

Tedarik zinciri yönetimi tedarikçiler, imalatçılar, depolar ve perakendecilerin etkin bir şekilde entegrasyonunu amaçlar.


8. Soru

• Değişen talep yapısına karşılık verme yetersizliği
• Belirli ürünler için talep bittiğinde elde kalan fazla stokların değerlendirilememesi

Yukarıdaki iki durum hangi sistemde ortaya çıkabilir?

Cevap

İtme sistemi


9. Soru

• Perakendeciler ve müşteriler arasında artan iletişim sayesinde perakendecilerin gelen siparişleri daha iyi tahmin etmesi ve böylece müşterilerin ürünü ya da hizmeti elde etme (temin etme) süresinin azalma,
• Talebe göre üretim yapıldığı için stok kontrolünün artması, envanter seviyesinde azalma,
• Temin süresindeki azalmadan dolayı sistemdeki değişikliklerde özellikle üreticilerin maruz kaldığı dalgalanmalarda azalma

Yukarıdaki durumları hangi sistem sağlamaktadır?

Cevap

Çekme sistemi


10. Soru

Dağıtım stratejileri hangi ana başlık altında incelenebilir?

Cevap

Dağıtım stratejileri doğrudan ve konsolide (birleştirilmiş) dağıtım olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir.


11. Soru

Farklı talep noktalarına gidecek ürünler bir araya getirilip ara depolarda geçici olarak stoklanır ve ihtiyaç duyulduğunda talep noktalarına buradan yönlendirilmesine ne ad verilir?

Cevap

Konsolide dağıtımda ise farklı talep noktalarına gidecek ürünler bir araya getirilip ara depolarda geçici olarak stoklanır ve ihtiyaç duyulduğunda talep noktalarına buradan yönlendirilir.


12. Soru

Nihai ürünler üretildiği noktadan talep noktasına hiç beklemeksizin ulaştırılmasına ne ad verilir?

Cevap

Doğrudan dağıtım stratejisinde nihai ürünler üretildiği noktadan talep noktasına hiç beklemeksizin ulaştırılır.


13. Soru

Konsolide dağıtım kararları hangi konuları içerir?

Cevap

Konsolide dağıtım kararları;
• Ara stok noktalarının yerlerinin belirlenmesi ve
• Hangi talep noktalarına hangi depolardan servis verileceği gibi konuları içerir.


14. Soru

Ağ tasarlarken temel olarak karar verilmesi gereken hususlar hangi başlıklar ve alt başlıklar altında incelenebilir?

Cevap

Ağ tasarlarken temel olarak karar verilmesi gereken hususlar dağıtım merkezi ve ulaşım alt başlıkları altında incelenebilir. Dağıtım merkezi kararları;
• Belirli bir noktaya merkez açılıp açılmayacağı,
• Nerelere açılması gerektiği,
• Hangi fabrikalara ve hangi müşteri noktalarına bağlantısı olacağı ve
• Güvenlik stok seviyeleri gibi değişkenleri kapsamaktadır.
Ulaşım açısından ise
• Dağıtım kanallarının (mod) belirlenmesi,
• Her bir ünite ürün tipi ve müşteri için dağıtım kanalı atanması
• Konsolidasyon gibi kararlar vardır.


15. Soru

Dağıtım ağı tasarımı hangi kararları içerebilir?

Cevap

Dağıtım ağı tasarımı
• Kaç tesise ihtiyaç olduğunun belilenmesi (perakendeciler, dağıtım merkezleri, depolar...)
• Her bir tesisin yerlerinin belirlenmesi
• Her bir tesisin büyüklüğünün belirlenmesi
• Müşterilerin hizmet alacağı tesislerin belirlenmesi
• Ulaşım yolları gibi kararları içerebilir.


16. Soru

Taktiksel kararlara örnek veriniz.

Cevap

Kaynak kontrolü, üretim ve dağıtım planlama


17. Soru

Operasyonel kararlara örnek veriniz.

Cevap

Sipariş kontrolü, araç güzergahı belirleme


18. Soru

Ülkemizde en yaygın kullanılan dağıtım kanalı nedir?

Cevap

Ülkemizde en yaygın kullanılan dağıtım kanalı kara yoludur


19. Soru

Dağıtım ağı tasarımı probleminde malların kaynaklardan (tedarikçiler gibi) hedeflere (depolar ya da müşteriler gibi) taşınmasıyla ilgilenilir. Buradaki amaç nedir? 

Cevap

Dağıtım ağı tasarımı probleminde malların kaynaklardan (tedarikçiler gibi) hedeflere (depolar ya da müşteriler gibi) taşınmasıyla ilgilenilir. Buradaki amaç, her bir kaynaktan her bir hedefe yapılan taşımaların toplam maliyetini en azlayacak taşıma miktarlarını belirlemektir.


20. Soru

1980 – 2000 (Birleşme) dönemindeki lojistik faliyetler hangi başlıklı kavramlar altında toplanmıştır?

Cevap

1980 – 2000 (Birleşme): Bu dönemdeki lojistik faliyetler “madde ve malzeme yönetimi” ve “fiziksel dağıtım” başlıklı kavramlar altında toplanmıştır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi