Hayvancılık Ekonomisi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Hayvancılık Ekonomisi Ve Kapsamı

1. Soru

Hayvancılık ekonomisinin hedefleri nelerdir?

Cevap

Hayvancılık ekonomisi, kırsal nüfusun ekonomik düzeyini iyileştirmenin yanı sıra, ülkenin bütününü ele almak suretiyle, kaynak kullanımında verimliliği artırmayı ve bu şekilde ulusal düzeyde kalıcı bir refah temin etmeyi hedefler. Çünkü hayvancılıkta sağlanacak verimlilik artışı, hayvansal üretim dışında diğer üretim dallarını da olumlu yönde etkilemektedir.


2. Soru

Sektör nedir?

Cevap

Bir ekonomik bütünün, kendisine özgü niteliklere sahip ve diğer faaliyetlerden ayrı olarak
incelenebilen bölümüdür.


3. Soru

İntersektörel etkileşim nedir?

Cevap

Bir ulusal ekonomiyi oluşturan sektörler, birbirlerinden bağımsız olarak üretimde bulunmalarının yanı sıra aralarında devamlı olarak etkileşim sağlayabilecek şekilde de bir irtibat halinde olmalıdır. Sektörler arasındaki bu etkileşime intersektörel etkileşim denilmektedir.


4. Soru

Kırsal ekonomi terimi hangi sektörleri kapsar?

Cevap

Kırsal ekonomi, tarım, hayvancılık, ormancılık sektörlerinden oluşur.


5. Soru

Hayvancılık sektöründe hayvanların işletme ünitesi veya üretim dairesi sayılmalarının nedeni nedir?

Cevap

Hayvan, sermaye ve ürün olabilmenin yanında ayrı bir işletme ünitesi veya üretim dairesidir. Yediğine karşılık olarak işletmeye süt, işgücü, yavru(yeni sermaye), gübre gibi ürünler verebilmektedir.


6. Soru

Hayvancılık sektöründen sanayi sektörüne hangi mallar aktarılır?

Cevap

Hayvancılık sektöründen sanayi sektörüne kasaplık hayvan, süt, yumurta, deri, yapağı ve gübre gibi malların akışına karşılık, tarımdan da hayvancılık sektörüne yem akışı vardır.


7. Soru

Pazarlarda görülen fiyat çökmeleri karşısında hayvancılık ve tarım sektörlerinin tutumları ne olur?

Cevap

tarımsal üreticiler ertesi yıl farklı bir ürün üretimine yönelir. Hayvancılık sektöründe geçişler daha uzun zamana yayılmak zorundadır. Yeni sürüde, gebelik, doğum, yavrunun üreme yaşına gelmesi 3-4 yıllık bir süreci kapsar.


8. Soru

Hayvansal üretimde sermaye yenilemesi nasıl sağlanır?

Cevap

Hayvansal üretimde sermaye yenilemesi yeni doğumlarla bizzat eldeki sürüden sağlanır.


9. Soru

Broiler nedir?

Cevap

Broile, piliç eti elde etmek üzere üretilen, et veriminin yüksekliği yönünde seleksiyon yapılmış, ortalama 42 günde kesim yaşına gelen ticari tavuk melezleridir.


10. Soru

Rasyonellik nedir?

Cevap

Rasyonellik, belirli bir maliyetle olabilecek en büyük üretimi (faydayı) ya da belirli bir üretim (fayda) seviyesini olabilecek en düşük maliyetle sağlama davranışıdır.


11. Soru

Kırsal ekonominin lokomotifi hangi sektör olmalıdır?

Cevap

Dünyanın hiç bir gelişmiş ekonomisinde hayvancılığını geliştirmeden kırsal ekonomik kalkınmasını başarmış ülke göstermek mümkün değildir. Türkiye'de de kırsal ekonomik kalkınmayı başarmak, alınacak ekonomik politika tedbirleriyle hayvancılık sektöründe mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi sayesinde gerçekleşecektir.


12. Soru

Türkiye’de istihdam içinde tarım ve hayvancılığın payı yıllar içerisinde nasıl bir seyir izlemiştir?

Cevap

Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektöründeki istihdam yıllar içerisinde düşüş eğilimi göstermektedir. 1965 yılında %71,92 iken, aynı oran 2010 yılında %25,15 olmuştur.


13. Soru

Gelişmiş ülkelerde aktif nüfusun ne kadarı tarım ve hayvancılık sektöründe istihdam edilmektedir.

Cevap

Avrupa Birliği’nde aktif nüfusun %5’i, ABD'de %5,1'i, Japonya’da ise %2,8'i tarım ve hayvancılık sektöründe istihdam edilmektedir.


14. Soru

Hayvansal gıdalara olan yurt içi talep hangi etkenlere bağlı oluşmaktadır?

Cevap

Hayvansal gıdalara olan yurt içi talep, toplam nüfus, nüfusun yaş ve cinsiyet olarak nitelikleri, gelir seviyesi, ürün fiyatları ve tüketim alışkanlıklarının etkisi altında oluşmakta ve değişiklik göstermektedir.


15. Soru

Ülkemizde artan talebe rağmen hayvansal gıda üretiminin ve verimliliklerin düşük olmasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Ülkemizdeki mevcut hayvan varlığının yeterli düzeyde beslenememesi sorunu da çayır-mera alanlarının yıllardır uygulanan yanlış politikalar sonucu yok denecek kadar azalması (1935 yılında 44 milyon ha; bugün 12 milyon ha civarında), konsantre yem fiyatlarının yüksek olması, yem bitkisi üretimine gereken önemin verilmemesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilere gerekli kredi ve finansman imkanlarının sağlanmaması, kırsal kesimdeki üretime yönelik gelenekselliğin ve polikültür yapının, yani bitkisel ve hayvansal üretimin birlikte yapılması sonucu ihtisaslaşmanın sağlanamaması gibi bazı temel sorunlarla da yakından ilişkilidir.


16. Soru

Türkiye'de yıllık kişi başı et tüketimi hangi seviyededir?

Cevap

Türkiye’de beslenme bakımından en büyük açık et tüketiminde görülmektedir. Ortalama yıllık kişi başına et tüketimi 24,4 kg'dur. Bu değer Avrupa Birliği ülkeleri ortalama tüketiminin yaklaşık dörtte biri kadardır.


17. Soru

Dışsal ekonomi nedir?

Cevap

Dışsal ekonomi, bir sektörün veya üretim kolunun gelişirken diğer üretim kollarının da gelişimine katkıda bulunmasını anlatmaktadır. Örneğin; gelişen bir hayvancılık sektörü,
hayvancılığa dayalı sanayinin, yem sanayinin, ambalaj sanayinin, soğuk depolama hizmetlerinin de gelişimine katkı yapmaktadır.


18. Soru

Kombina nedir?

Cevap

Kombina, kasaplık hayvanları asıl ve yan ürünleriyle birlikte et ve mamullerine dönüştüren çok fonksiyonlu et sanayi tesisidir.


19. Soru

Türkiye’de kırmızı et ve et mamulleri sanayinde faaliyette bulunan kuruluşlar hangileridir?

Cevap

Ham maddesini hayvancılık sektöründen sağlayan kuruluşlar incelendiğinde, kasaplık hayvan ve et konusunda; Türkiye’de kırmızı et ve et mamulleri sanayinde faaliyette bulunan kuruluşlar, Et ve Balık Kurumu, belediye mezbahaları, özel sektöre ait kombinalar, et ürünleri imalat tesisleri, parçalama tesisleri ve soğuk hava depoları söylenebilir


20. Soru

Kapasite kullanım oranı nasıl hesaplanır?

Cevap

Kapasite kavramı bir işletmenin üretim yeteneğini tanımlamaktadır. Kurulu Kapasite, tüm koşullar optimum olduğunda işletmenin üretim miktarını, Fiili Kapasite ise güncel olan üretim miktarını tanımlamaktadır. Fiili Kapasitenin Kurulu Kapasiteye bölünmesi ise kapasite kullanım oranını vermektedir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi