Temel Zootekni Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Yetiştirme Metotları

1. Soru

Damızlıkta kullanılan hayvanların her ikisinde aynı ırktan seçilerek birleştirilmesi sonucunda yapılan yetiştirme yöntemine ne ad verilir?

Cevap

Saf yetiştirme


2. Soru

İneklerin aynı ırktan boğaların sperması ile suni tohumlama yöntemi kullanılarak tohumlanması ya da aynı ırktan iki üreme hücresinin laboratuar ortamında bir araya getirilerek oluşturulan embriyonun taşıyıcı annelere aktarılması ile yavru elde edilmesinde kullanılan yetiştirme yöntemine ne ad verilmektedir?

Cevap

Saf yetiştirme


3. Soru

Akraba erkek ve dişilerin birleştirilmesi yolu ile yapılan yetiştirme yöntemine ne ad verilmektedir?

Cevap

Akrabalı yetiştirme ya da kan yakınlığı


4. Soru

Yavru ile ana ve babası arasındaki akrabalık derecesi % kaçtır?

Cevap

%50’dir.


5. Soru

Bir sürüde akrabalı yetiştirme yöntemi ile başarı elde edebilmek için dikkat edilmesi ve yapılması gereken kurallar nelerdir?

Cevap

Bir sürüde akrabalı yetiştirme ile başarılı olabilmek için; başlangıç hayvan materyali iyi bir sürü olmalı, sıkı ve yoğun bir seleksiyon programı uygulamalı, sürüde kan yakınlığı artış oranı aynı zamanda istenen özellikler yönünden seleksiyona imkan verecek bir düzeyde olmalıdır.


6. Soru

Kan tazeleme ne demektir?

Cevap

Yaşama gücü ve döl veriminde azalma gibi uzun süre saf ya da akrabalı yetiştirmenin sakıncalı etkilerinden kaçınmak için, sürüye aynı ırkın başka sürülerinden özellikle erkek hayvan getirilerek damızlıkta kullanılır ki bu işleme kan tazeleme denir.


7. Soru

Melezleme kavramı ile anlatılmak istenen nedir?

Cevap

Değişik ırklarda bulunan üstün verim özelliklerini belirleyen genleri bir araya toplayarak hayvan başına verimliliği ya da genel olarak toplam faydayı artırmak için aynı tür içindeki ırklar arasında yapılan birleştirmelere melezleme denir.


8. Soru

Karacabey Esmeri sığır ırkı hangi yetiştirme metodu ile elde edilmiştir?

Cevap

Karacabey Esmeri sığır ırkı İsviçre Esmer ırkı ile Boz ırk arasında yapılan melezleme çalışmaları ve melezlere uygulanan saf yetiştirme ve seleksiyon ile ırk sabitleştirme çalışmaları yapılarak ırk özelliklerini kazanmış olan Türkiye’ye özgü hayvan ırkıdır.


9. Soru

Melezleme yapılmasının başlıca nedenleri nelerdir?

Cevap

Melezlemenin başlıca gerekçesi tüketici taleplerinin karşılanması ya da ekonomik gerekçelerdir.


10. Soru

Çevirme melezlemesi nedir?

Cevap

Çevirme melezlemesi genellikle düşük verimli ırkları yüksek verimli ırklara dönüştürmek amacıyla uygulanır. Pratikteki uygulama alanı ise düşük verimli ama bölgeye adaptasyon kabiliyeti yüksek olan yerli ırkların daha yüksek verimli kültür ırklarına dönüştürülerek hem adaptasyon kabiliyeti yüksek hem de istenen özellikler yönünden yüksek verimli bir ırk elde etmektir.


11. Soru

Kıvırcık koyun ırkının Alman Et Merinosu koyun ırkına, Boz sığır ırkının İsviçre Esmeri sığır ırkına dönüştürülmesini amaçlayan melezleme yöntemine ne ad verilmektedir?

Cevap

Çevirme melezlemesi


12. Soru

İki veya daha fazla ırkın istenen özelliklerini yeni bir ırkta bir araya getirmek için kullanılan bir melezleme yöntemine ne ad verilmektedir?

Cevap

Kombinasyon ya da birleştirme melezlemesi


13. Soru

Kombinasyon melezlemesinin yapılmasındaki amaç nedir?

Cevap

Kombinasyon melezlemesi genel olarak hayvan yetiştiriciliğinde değişik ırkların üstün kabiliyetlerini bir araya getirmek, aynı zamanda melez azmanlığı denilen heterozis etkisinden yararlanmak amacıyla yapılır. Bu melezlemede genellikle yerli ırkların hastalıklar, iklim ve coğrafi koşullara dayanıklılıkları ve uyumu, kültür ırklarının yüksek verim özellikleri geliştirilecek yeni bir ırkta bir araya getirilmeye çalışılır. Bölgeye adapte olmuş yerli ırkların bazı özelliklerinin korunarak ıslah edilmesinde en güvenilir melezleme yöntemidir.


14. Soru

Lincoln ırkının etçilik özellikleri, Rambouillet ırkının kaliteli yapağı özellikleri Columbia ırkında bir araya getirilmesi hangi melezleme yöntemine örnek olarak gösterilebilir?

Cevap

Kombinasyon melezlemesi


15. Soru

Ana ve baba hattı olarak kullanılan ırklar kendi içlerinde bir yandan saf olarak yetiştirilmeye devam edilirken, diğer yandan da birbirleri ile melezlenerek ticari kullanma hayvanları elde edilmesinde kullanılan melezleme yöntemi hangisidir?

Cevap

Kullanma melezlemesi


16. Soru

Kullanma melezlemesinin yapılmasının nedeni nedir?

Cevap

Kullanma melezlemesi daha çok pazar koşulları, tüketici talepleri dikkate alınarak ekonomik gerekçelerle uygulanan ticari amaçlı bir melezleme yöntemidir. Bu melezleme biyolojik bir olay olan heterozis yani melez azmanlığı gösteren melez döller elde edilmesi amacıyla yüksek verimli kullanma hayvanları elde etmek için uygulanır. Kullanma melezlemesi
ile elde edilen melezler sadece üretim için kullanılır, bunlardan damızlık elde edilmesi amaçlanmaz.


17. Soru

"Önce iki ırk birleştirilir. Elde edilen melez dişiler diğer üçüncü ırkın erkekleri ile birleştirilir. Bu birleştirmeden elde edilen dişiler birinci ırkın erkekleri ile birleştirilir, bunlardan elde edilen dişiler de ikinci ırkın erkeklerine verilir ve her birleştirmede elde edilen dişiler sırası ile üçüncü, birinci, ikinci ırkın erkeklerine verilerek yetiştirme sürdürülür. Her birleştirmede elde edilen melez erkeklerin tamamı, dişilerin damızlık fazlası olanlar kasaplık olarak değerlendirilir." şeklinde hakkında bilgi verilen melezleme yöntemi hangisidir?

Cevap

Rotasyon melezlemesi


18. Soru

"İki ayrı saf ırktan erkek damızlıklar dişi anaç materyalle sırası ile birleştirilir. Başlangıçta dişi hayvan materyali iki ırktan birisinin erkekleri ile birleştirilir. Elde edilmiş melezlerin dişileri diğer ırkın erkekleri ile birleştirilir. Bu şekilde elde edilen dişilerin iki ayrı ırktan erkekler ile nöbetleşe birleştirilmesine devam edilir." şeklinde hakkında bilgi verilen melezleme yöntemi hangisidir?

Cevap

Değiştirmeli melezleme


19. Soru

Değiştirmeli melezlemenin yapılmasındaki amaç nedir?

Cevap

Değiştirmeli melezlemede dişi hayvanlarda görülen heterozisten yararlanmak amacıyla yapılır.


20. Soru

Hem sürü büyüklüğünün korunması hem de herhangi bir özellikte genetik ilerleme sağlamak için damızlık olarak seçilen erkek ve dişilerin yetiştirilmesinde ya da birleştirilmesinde kullanılan yetiştirme yöntemleri nelerdir?

Cevap

  • Saf yetiştirme
  • Akrabalı yetiştirme
  • Kan tazeleme
  • Melezleme


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi