Sayısal Fotoğraf Baskı Teknikleri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Sayısal Görüntüleme Iı

1. Soru

İnterpolasyon sonucunda görüntü kalitesi nasıl etkilenir?

Cevap

İnterpolasyon işlemi sonrasında görüntü kalitesi aynı kalmaz, boyutun büyütülmesi ile doğru orantılı olarak azalır.


2. Soru

Tarayıcı sistem alınırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Tarama aygıtının optik çözünürlüğü en önemli etkendir. Optik kapasitenin dışına çıkıldığında söz konusu olan sayısal interpolasyon değerleri ciddiye alınmamalı, tarayıcı alırken optik çözünürlüğü yüksek olan bir cihaz seçilmelidir. Ayrıca tarayıcı ile birlikte gelen yazılımın “Digital ICE” opsiyonu olup olmadığına bakmak da faydalı olabilir.


3. Soru

En çok kullanılan algılayıcı türleri nelerdir?

Cevap

Genellikle algılayıcılar CCD (Charged Couple Device) ve CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) olmak üzere iki türlüdür.


4. Soru

Tamburlu film tarayıcıları hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Tamburlu film tarayıcıları, sadece profesyonel kalitede üş üretmek üzere tasarlanmış hayli yüksek yatırım bütçesi gerektiren aygıtlardır. 35mm küçük format da dahil olmak üzere her boyutta saydamdan veya baskıdan tarama almak olasıdır. Özellikle 35mm’den büyük filmler kullanılıyorsa muhakkak tamburlu tarayıcı tercih edilmesi gerekir. Fiyatları on binlerce veya yüz binlerce dolar seviyesinde olduğundan tamburlu tarayıcılar kişisel kullanım için uygun fiyat seçenekleri sunmayıp daha çok baskı merkezleri veya servis bürolarında kullanılmaktadırlar.


5. Soru

Taramalar bir firmaya yaptırılmak istendiğinde ilk defa firmayla çalışılacaksa nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

İlk defa çalışılacak bir yere tüm fotoğraflar yollanmamalı, taranması en kolay (iyi ışık, kontrast, renk, kumluluk vb.) fotolardan az sayıda, buna ek olarak taranması en zor (az pozlanmış ve/veya fazla pozlanmış, kontrastı çok fazla ve /veya çok düşük, kumluluk oranı yüksek, vb.) fotoğraflardan da az sayıda seçilmeli, bunlardan ne gibi sonuçlar beklendiği firmaya özellikle belirtilmelidir. Bu fotoğraflardan elde edilen sonuçların tatmin seviyesine göre gerekirse bir daha taranmaları talep edilmeli ya da başka firmayla çalışma yoluna gidilmelidir.


6. Soru

Baskı yerine negatif ya da pozitiflerden tarama yapmak neden daha kaliteli sonuçlar vermektedir?

Cevap

Dinamik aralığı en yüksek olan filmler bile gerçek hayattaki dinamik aralığı simüle etmekte yetersiz kalmaktadır. Filmlerden yapılacak baskılarda bir nesil daha kayıp olacak, baskıdan yapılacak taramada ikinci nesil bir kayıp yaşanacak ve gerçek dinamik aralık iyice daralacaktır. Hem bu yüzden hem de ekranların dinamik aralığı baskılarınkinden daha iyi olduğundan, baskı yerine negatif ya da pozitiflerden direkt tarama yapmak daha kaliteli sonuçlar vermektedir.


7. Soru

Temizlik kiti ile algılayıcı temizliği yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Temizlik yapılırken kenarların temizliğine özen gösterilmelidir. Sadece ortaya konsantre olunduğunda tozlar kenara itilmiş olur. Algılayıcı üzerindeki fiziki işlemlere çok dikkat edilmelidir. Çubuğu fazla bastırmamak, geçişleri olabildiğince minimize etmek, algılayıcı yüzeyinin aşınmasını çizilmesini engellemek gerekmektedir.


8. Soru

Dinamik aralık ne demektir?

Cevap

Gölgeli ve ışıklı alanlar arasındaki yelpaze dinamik aralık olarak adlandırılmaktadır.


9. Soru

Tarayıcılarda tarama süresinin uzunluğu sanatçılar tarafından nasıl kullanılmaktadır?

Cevap

Bazı sanatçılar tarama süresinin uzunluğunu olumlu olarak değerlendirebilmekte; özellikle düzyatak tarayıcılar kullanılırken, taranan nesne veya özneyi hareket ettirmekte ve başka türlü elde edilemeyecek hareket izleri oluşturarak yeni estetikler üretebilmektedir. Bazı tarayıcı modelleri görüntüyü oluştururken, R (kırmızı), G (yeşil) ve B (mavi) kanalı 3 ayrı geçişte taramakta; sanatçılar bu özelliği de kullanarak her yeni geçişte taranan özneyi veya nesneyi az miktarda kımıldatarak kendine has renk kompozisyonları elde etmektedir.


10. Soru

Algılayıcıyı B modunda temizlemenin sakıncaları nelerdir?

Cevap

“Sensor clean” modu olmayan makinelerde, pozlamayı B moduna alıp algılayıcıyı temizleme yöntemi sıkça başvurulan bir yöntem olsa da pek tavsiye edilmemektedir. Çünkü B modundayken elektronik olarak kızaklanmış ayna mekanizmasına dokunma ve bozma tehlikesi söz konusudur. Ayrıca, makine B modundayken çalışır durumda olacağı için algılayıcı elektrik olarak şarjlı bir konumda olacağından daha çok toz çekecektir.


11. Soru

Interline transfer CCD teknolojisi nasıl çalışmaktadır?

Cevap

Interline transfer CCD, ışık üzerine düştüğünde açma / kapama sürecini kendi başına kontrol edebiliyor. Diğer bir deyişle, film kullanılan makinelerdeki perdenin görevini yapmaktadır.


12. Soru

Film ya da baskı tarayan cihazlara neden ihtiyaç duyulmaktadır?

Cevap

Film kullanılsa bile, profesyonel baskı cihazları sayısal pozlama sistemleri kullanmakta ve baskı alabilmek için mutlaka tarama işleminin yapılması ve fotoğrafların sayısal ortama aktarılması gerekmektedir. Bu yüzden de tarayıcı sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır.


13. Soru

Tarama işlemi ile fotoğraf çekimi arasındaki en belirgin fark nedir?

Cevap

Tarama aygıtı her ne kadar mercek ya da merceklerden oluşsa da, tarama süreci fotoğraflama sürecine benzese de, en önemli fark görüntünün elde edilme süresidir. Fotoğraflar istenildiği takdirde saniyenin fraksiyonları gibi çok hızlı zamanlarda elde edilebilirken, tarama işlemi saniyenin katları, hatta bazen dakikalarca sürebilmektedir.


14. Soru

Tarayıcıların tarama modları nelerdir?

Cevap

Tarayıcılar, kanal başına standart değer olan 8-bit (toplamda 24-bit) modunda tarayabilmekte, kanal başına 14-bit veya 16-bit (toplamda 42-bit veya 48-bit) modu pek çok tarayıcı tarafından desteklenmektedir.


15. Soru

Simüle etmek ne demektir?

Cevap

Simüle etmek veya simülasyon, gerçek olmayan bir şeyin gerçekmiş gibi sunulmasıdır. Örneğin pilotlar, uçuş sırasında karşılaşabilecekleri sorunlarla nasıl baş edebileceklerini, gerçek olmayan ama gerçekmiş gibi etkiler yaratan cihazlarda , yani simülatörlerde, öğrenirler.


16. Soru

Düzyatak tarayıcılarda kullanılan CCD ve CIS algılayıcıların farkları nelerdir?

Cevap

CIS kullanılan modeller daha ince ve ucuz olarak üretilebilmektedir. Öte yandan CCD tarayıcıların görüntü kaliteleri çok daha fazladır.


17. Soru

Algılayıcı temizliği neden önemlidir?

Cevap

Bazı markaların makinelerinde otomatik temizleme mekanizması olsa bile D-SLR makinelerin algılayıcı yüzeylerine toz partiküllerinin yapışması, her ne kadar dikkatli davranılsa bile önlenememektedir. Sık sık temizlik yapılmadığı takdirde algılayıcı üzerine yapışan tozların fotoğraf üzerinde bıraktığı noktasal koyu lekeler çok rahatsız edici boyutlara ulaşabilir, özellikle gökyüzü gibi homojen renk alanlarında iyice görünür hale gelebilir ve yazılımla temizlenebilecek aşamanın ötesine geçebilir.


18. Soru

Digital ICE opsiyonu ne işe yarar?

Cevap

Tarayıcı ile birlikte gelen yazılımın Applied Science Fiction adlı firma tarafından üretilen “Digital ICE” opsiyonu var ise, yazılım saydam veya baskıların üzerinde olması ihtimali yüksek olan çizik, toz gibi hataları tarama son haline gelmeden giderebilir. Ayrıca renk düzenlemeleri yapabilir, kontrast ile pozlamayı optimize edebilir ve kumluluk oranını azaltabilir.


19. Soru

Bir tarayıcının dinamik aralığı sayısal olarak nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Bir tarayıcının dinamik aralığı üreticisi tarafından 0.0 (beyaz) ile 4.0 (siyah) arasında bir değer olarak belirtilmektedir.


20. Soru

Dmax ne demektir?

Cevap

Bir tarayıcının, tam siyah renkten önceki detay alabildiği son koyu renkli noktaya Dmax (maksimum yoğunluk – maximum density) adı verilir.


21. Soru

Makine kullanıcılarının algılayıcıyı temiz tutmak için alabileceği önlemler nelerdir?

Cevap

Algılayıcıya toz girişini bütünüyle engellemek mümkün olmasa da, birkaç önlem alarak azaltmak mümkündür. Bunun için makinenin korunduğu çantanın temiz ve toz geçirmeyen bir malzemeden yapılmış olması, makinenin çantaya yerleştirilmeden önce toz tutmayan, hatta tozları iten (anti-static) bir bezle sarılması, makineyi tozlu alanlardan uzak tutmak ve objektif değişimi işlemini tozsuz bir ortamda ve rüzgar almayan bir açıda yapmak tozlanmayı azaltıcı önlemler olarak sayılabilir.


22. Soru

Full frame algılayıcıların avantajları nelerdir?

Cevap

Tam çerçeveli algılayıcılar, görece daha basit bir teknoloji içermektedirler. Resim kaliteleri daha yüksek, boyutları daha büyük olmakta ve dolayısıyla daha yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekimi yapabilmektedirler.


23. Soru

Algılayıcı temizliği konusunda üreticilerin aldığı önlemler ne derecede yeterlidir?

Cevap

Algılayıcıların olabildiğince temiz tutulabilmesi için bazı üreticiler makinenin açılış ve kapanışında algılayıcıyı titretme aracılığı ile tozların yapıştığı yüzeyden düşecekleri varsayımına dayanan bir çözüm geliştirmişlerdir. Titreme sistemi olmayan makinelere göre daha iyi sonuçlar alınsa da bazı kullanıcılar bu sistemin yetersiz olduğunu düşünmektedir. Tozların algılayıcıya ulaşmasına izin verip titretmek yerine tozların girişini engellemek en etkili çözüm olacaktır.


24. Soru

İnterpolasyon ne demektir?

Cevap

Sayısal görüntülerin boyutlarının yazılım kullanılarak büyütülmesi işlemine interpolasyon denir


25. Soru

CMOS ve CCD algılayıcıların farkları nelerdir?

Cevap

CMOS, CCD’ye göre daha düşük voltajda çalıştığı için daha az güç harcıyor ve daha az ısınıyor, bu yüzden de taşınabilir cihazlarda daha çok tercih ediliyor. CCD algılayıcıların dinamik aralık kayıt performansı ve daha az grene sahip görüntüler üretmek konularında daha avantajlı oldukları belirtilmektedir. Bu yüzden CCD algılayıcılar görüntü kalitesinin önemli olduğu güvenlik kamera sistemlerinde tercih edilirken CMOS algılayıcılar düşük enerji kullanımının önem arz ettiği cep telefonu, ağ kamerası gibi uygulamalarda kullanılıyor. CMOS’un tasarımı görece daha karmaşık ve kayıt hızları daha yüksek iken, CCD daha basit ve daha az AR-GE maliyeti gerektiren bir tasarıma sahiptir


26. Soru

Algılayıcının tozlanıp tozlanmadığı nasıl anlaşılır?

Cevap

Algılayıcıya yapışan tozlar en belirgin şekilde, diyaframı iyice kısarak (f.22 gibi bir değerde) beyaz bir duvarın çekildiği fotoğraflarda teşhis edilebilir.


27. Soru

Algılayıcı nedir?

Cevap

Algılayıcı, üzerine düşen renk ve ışık bilgisini kaydedip bunları sayısal verilere yani piksellere dönüştüren elektronik yüzey ya da diğer bir deyişle sayısal fotoğraf makinesinin “film” yüzeyi olarak tanımlanabilir.


28. Soru

Interline transfer CCD teknolojisinin avantajları nelerdir?

Cevap

Interline transfer CCD, daha basit ve ucuz bir teknolojidir. Resim kayıt işleminin, bir yazılım sayesinde, mekanik bir perdeye gereksinim olmadan gerçekleştirilebilmesi en büyük avantajıdır. Ayrıca, resmin kalitesini bozan noise seviyesinin görece daha az olması, yüksek enstantane değerlerinin daha kolay elde edilebilir olması, küçük LCD ekranlara önizleme video desteği sağlaması, interline transfer CCD teknolojisinin diğer avantajlarıdır.


29. Soru

Noise terimini açıklayınız.

Cevap

İngilizce kökenli bu sözcük “gürültü” anlamı taşımakla beraber , iletişim biliminde, iletişim sürecini engelleyen etkileri tanımlar. Sayısal fotoğraf üzerinde ise, fotoğrafın pürüzsüzlüğünü, kalitesini bozan lekeleri tanımlamaktadır. Geleneksel fotoğraf teknolojisindeki grenin karşılığı olarak kabul edilebilir. Ancak, grenin fotoğrafa kattığı estetik etki yerine, bozukluk hissi yaratır.


30. Soru

Newton halkaları nelerdir?

Cevap

Tümsek yüzlü bir mercekle yansıtıcı düz bir yüzeyin değdikleri noktada özeklenmiş renkli girişim halkalarına Newton halkaları adı verilmektedir.


31. Soru

OCR yazılımları ne işe yarar?

Cevap

Bazı düzyatak tarayıcı modellerinde OCR (Optical Character Recognition – optik karakter tanıma) yazılımları bulunmakta, taranan metin içerikli sayfalar, üzerinde işlem yapılabilen metin dosyalarına çevrilebilmekte, bu şekilde hızlı klavye kullanamayanlar için yeniden yazma sorunu ortadan kalkmaktadır. Bu yazılımların son sürümlerinde Türkçe dil ve karakter desteği de genellikle yer almaktadır.


32. Soru

Full Frame terimi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Günümüzde üretilen sayısal fotoğraf makinelerinde görüntüyü kaydeden algılayıcı boyutu, geleneksel fotoğraf makinelerinde çekilen film üzerinde yer alan görüntünün boyutundan daha küçüktür. Geleneksel makinelerin ürettiği görüntü boyutu “full frame” yani tam çerçeve olarak tanımlanır. Yeni nesil sayısal fotoğraf makinelerinin bir bölümü tam çerçeve olarak üretilmektedir.


33. Soru

Tamburlu tarayıcılarda tarama işleminin etkili olarak yapılması için ne gibi önlemler alınır?

Cevap

Taranacak malzemenin etkili olarak taranabilmesi için saydamın emülsiyon tarafı ile silindir arasında özel yağlar kullanılır. Saydamların jelatin yüzeylerine ise parafin sürülerek yüzeydeki çizikler doldurulmalı, bu çiziklerin çok hassas gerçekleşen ve küçük detayları bile atlamayan taramalarda görülmeleri engellenmelidir. Bu işlemler Newton halkalarının oluşmasına da engel olur.


34. Soru

Diyapozitif kopyalama araçlarına neden ihtiyaç vardır?

Cevap

Genellikle elde tek kopya olarak bulunan diyapozitifin taramaya veya yayınevine gönderilmesi sırasında oluşabilecek kaybolma, baskıda ya da taramada hasar alma gibi riskleri ortadan kaldırmak için diyapozitiflerin orjinalleri yerine kopyalarının kullanılması tercih edilmiş, bu kopyalama işlemi diyapozitif kopyalama araçları ile yapılmıştır.


35. Soru

Dmin ne demektir?

Cevap

Bir tarayıcının detay elde etmeye başladığı tam beyaza yakın açık renkli alan noktasına Dmin (minimum yoğunluk – minimum density) adı verilir.


36. Soru

Tamburlu film tarayıcıların tarama süreleri ve tarama maliyetleri açısından performansları nasıldır?

Cevap

Tamburlu film tarayıcıların tarama süreleri istenilen dosya çözünürlüğüne göre değişir. Kaliteli ve yüksek çözünürlüklü taramalar onlarca dakika sürebilir. Bu yüzden de saydam başına tarama maliyetleri hayli yüksek olabilir.


37. Soru

Tamburlu film tarayıcıların çalışma mantığı nasıldır?

Cevap

Taranacak saydam veya opaklar camdan üretilmiş bir silindirin (tambur) üzerine sabitlenirler. Tambur döndükçe görüntü CCD yerine “photomultiplier tube” (fotoğraf çoklayıcı tüp) olarak adlandırılan bir düzenek tarafından çizgiler halinde okunur.


38. Soru

Dmin değeri 0.1, Dmax değeri 2.3 olan bir tarayıcının dinamik aralık değeri nedir?

Cevap

Dinamik aralık = Dmin – Dmax olarak belirlenebilir. O hale tarayıcının dinamik aralığı: 2.3 – 0.1 = 2.2 olacaktır.


39. Soru

Küçük ölçekli saydam tarayıcıların özellikleri nelerdir?

Cevap

Hem 35mm küçük format, hem de 4.5 x 6, 6 x 7 gibi orta format filmleri taramak üzere, yarı profesyonel veya profesyonel amaçlı üretilmiş tarayıcılardır. Tamburlu tarayıcılara göre daha küçük boyutlu ve düşük fiyatlıdırlar.


40. Soru

Düzyatak tarayıcılarda baskı / opak malzeme tarama işlemi nasıl yapılmalıdır?

Cevap

Saydam taramasındaki düşük verim yüzünden düzyatak tarayıcıların asıl kullanım alanı baskı / opak malzeme sayısallaştırmasıdır. Taranacak opak malzemenin kenarında, tarayıcının cam yüzeyine direkt teması engelleyecek çerçeve, veya üstünde cam gibi herhangi bir koruyucu yüzey var ise bunların tarama sırasında çıkarılması gerekir. Sözü geçen cam yüzeyin daimi bir şekilde tozdan, kirden, parmak izinden arındırılması gerekmektedir. Aksi takdirde camın üzerindeki herhangi bir leke tarama sonucu elde edilen sayısal dosya üzerinde bir leke olarak belirecektir


41. Soru

Yaygın olarak tarayıcıların dinamik aralığı hangi değerlerde olmaktadır?

Cevap

Yaygın bir şekilde kullanılan ortalama tarayıcılar, 0.0 ila 2.4 değerlerini taşır. 42-bit’lik yeni bazı iddialı aygıtlar ise 3.4 seviyesini tutturduklarını bildirmektedirler.


42. Soru

Tamburlu tarayıcıların diğer tarayıcılardan üstün olan özellikleri nelerdir?

Cevap

Tamburlu tarayıcılar, hassas okuma marifetleri dolayısı ile en kaliteli RGB ve CMYK taramaları gerçekleştirirler. Dinamik aralık çok yüksek, açık ve koyu renk alan tanımları çok detaylıdır. 12,500 PPI gibi çok yüksek çözünürlüklerin seçilebilmesi ve diğer tarayıcılara göre daha büyük belge boyutlarının taranabilmesi bu cihazları alternatifsiz kılmaktadır.


43. Soru

Düzyatak tarayıcılarda hangi tür algılayıcılar kullanılmaktadır?

Cevap

Düzyatak tarayıcılarda iki adet ana algılayıcı kullanılmaktadır: Charged Coupled Device (CCD) ve Contact Image Sensor (CIS).


44. Soru

Düzyatak tarayıcılar hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Düzyatak profesyonel olarak kullanılabilseler de genellikle amatör kullanıcılara hitap eden cihazlardır.


45. Soru

Düzyatak tarayıcıların ölçüleri nelerdir?

Cevap

Genellikle A4 boyutunda üretilirler, A3 ve daha büyük boyutta olan modelleri de mevcuttur ancak fiyatları logaritmik olarak artmaktadırlar.


46. Soru

Düzyatak tarayıcılarda saydam taraması yapılabilir mi?

Cevap

Düzyatak tarayıcıların saydam taramasını mümkün kulan adaptör / şasileri vardır ama kalite hayli düşüktür. Ünlü matbaa baskı markası Heidelberg’in ürettiği Linocolor, Linoscan gibi daha pahalı ama kaliteli seçenekler de bulunmaktadır. Bu tür daha ileri düzeydeki aygıtlarla yapılan saydam taramaları, baskıda kullanılabilecek uygunlukta olabilmektedir.


47. Soru

Minilab baskı makineleri nerede ve hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Minilab baskı makineleri semtlerde sıkça görülen fotoğraf stüdyolarında kullanılır. Film kullanmayı sürdüren amatör fotoğrafçıların getirdiği filmleri öncelikle negatiften hızlı bir şekilde tarar, sonra da bu taramalardan baskı yapar. Zaten taraması yapılmış olan fotoğrafların sayısal dosyalarının bir CD’ye kaydedilip fotoğrafçıya verilmesi de mümkündür.


48. Soru

Küçük ölçekli saydam tarayıcıların tarama kalitesi ne seviyededir?

Cevap

Tarama kalitesi, tamburlulara göre karşılaştırılacak seviyede olmasa da, saydam tarama adaptörü olan düzyatak tarayıcılarla karşılaştırıldığında çok daha yüksektir.


49. Soru

Algılayıcı nedir ?

Cevap

Algılayıcı, görüntüyü kaydeden elektronik yüzey ya da diğer bir deyişle sayısal fotoğraf makinesinin “film” yüzeyi olarak tanımlayabiliriz.


50. Soru

Noise ne demektir?

Cevap

Noise : İngilizce kökenli bu sözcük gürültü anlamını taşımakla beraber ,iletişim sürecini engelleyen etkileri tanımlar.Sayısal fotoğraf üzerinde ise ,fotoğrafın pürüzsüzlüğünü , kalitesini bozan lekeleri tanımlamaktadır.


51. Soru

CCD teknolojisinin avantajları nelerdir?

Cevap

Kumlanma olarak tanımlayabileceğimiz ve resmin kalitesini bozan noise seviyesinin görece daha az olması, yüksek enstantane değerlerinin daha kolay elde edilebilir olması, küçük LCD ekranlara önizleme video desteği sağlaması, interline transfer CCD teknolojisinin  avantajları olarak sayılabilir.


52. Soru

Full frame ne demektir?

Cevap

Full Frame: Günümüzde üretilen sayısal fotoğraf makinelerinde görüntüyü kaydeden algılayıcı boyutu, geleneksel fotoğraf makinelerinde çekilen film üzerinde yer alan görüntünün boyutundan daha küçüktür. Geleneksel makinelerin ürettiği görüntü boyutu “full frame” yani tam çerçeve olarak tanımlanır. Yeni nesil sayısal fotoğraf makinelerinin bir bölümü, tam çerçeve olarak üretilmektedir.


53. Soru

Algılayıcı temizliği yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

Cevap

Temizlemeyi yaparken kenarları titizlikle almayı unutmamak gerekiyor, sadece ortaya konsantre olunduğunda ortadaki tozlar kenara itilmiş oluyor. Her ne kadar görece pahalı olan bu çubuklar hassas bir malzeme ile imal edilmiş olsalar da; algılayıcı üzerindeki fiziki ilerlemlere çok dikkat etmek gerekiyor. Çubuğu fazla bastırmamak, geçişleri olabildiğince minimize etmek ve algılayıcı yüzeyinin alınmasını, çizilmesini engellemek gerekiyor. Objektif merceği temizlemek için kullanılan bir araç olan LensPen yeterince hassas bir kumaşı yüzeye sahip olmadığı için algılayıcı temizlemekte kullanılmamaktadır.


54. Soru

Algılayıcıyı B modunda temizlemenin sakıncalarını nelerdir?

Cevap

Algılayıcı temizliği yapmak kimi zaman kaçınılmaz olmaktadır. Ancak temizlik, makinenin temizlik modu kullanılarak yapılmalıdır. Bu modda makine pil kullanımından çıkarılır. Elektrik enerjisine bağlanan makine nin ayna ve perdesinin aniden kapanma sorunu ortadan kalkar. Bu sayede olası bir mekanik sorun yaflan ması engellenmifl olur. Algılayıcının B modunda temiz lenmeye çalıflılması sakıncalıdır. Çünkü B modunda bu lunan makinenin algılayıcıyı algılamasını sürdürmekte dir. Bu süreç, algılayıcının enerji kullandığı andır. Ener ji kullanan algılayıcı, statik elektrik nedeniyle ortamda ki tozları kendine çekecektir. Bu da temizlenmeye, toz lardan arındırılmaya çalıflılan algılayıcının daha fazla toza maruz bırakılmasına neden olur. Bu yüzden algılayıcı temizliği aflamasında algılayıcının çalıflmıyor olması gerekmektedir.


55. Soru

İnterpolasyon ne demektir?

Cevap

İnterpolasyon: Sayısal görüntülerin boyutlarının yazılım kullanılarak büyütülmesi interpolasyon işlemi olarak tanımlanır. Bu işlemde görüntü kalitesi aynı kalmayacak, boyutun büyütülmesi ile doğru orantılı olarak azalacaktır.


56. Soru

Tarama aygıtı satın alırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

 Tarama aygıtı satın alırken veya saydamlar, baskılar bir servis bürosuna taranmaya götürülürken tarayıcıyla birlikte gelen yazılımın, Applied Science Fiction (http://www.asf.com) adlı firma tarafından üretilen “Digital ICE” opsiyonu olup olmadığına bakmak gerekebilir. Bu yazılım saydam veya baskıların üzerine olması ihtimali yüksek olan çizik, toz gibi hataları, tarama son haline gelmeden giderebilmekte; ayrıca, renk düzeltmeleri yapabilmekte, kontrast ile pozlamayı optimize edebilmekte ve kumluluk oranını azaltabilmektedir.


57. Soru

Simüle etmek ne demektir?

Cevap

Simüle etmek: Simüle etmek ya da simülasyon, gerçek olmayan bir şeyin gerçekmiş gibi sunulmasıdır örneğin pilotlar, uçuş sırasında karşılaşabilecekleri sorunlarla nasıl başedebileceklerini, gerçek olmayan ama gerçekmiş gibi etkiler yaratan cihazlarda yani, simülatörlerde öğrenirler.


58. Soru

Tarayıcıların optik çözünürlüğünün yüksek olması neden önemlidir?

Cevap

Tarama cihazlarının en önemli teknik özelliklerinden biri, optik çözünürlükleridir. Herhangi bir amaçla tarama aygıtı edinmek isteyen ya da bir aygıtı tarama amacıyla kullanmak isteyen kişi, yapacağı taramada belirli bir boyut kullanmak durumundadır. Bu boyut, taranacak görselin hangi ölçülerde, nasıl bir büyüklükte basılacağı ile ilgilidir. Bir gazetede tam sayfa basılacak bir fotoğrafın kartpostal büyüklüğünde taranması, yeterli kaliteyi sağlayamaz. Ya da açıkhava reklamında kullanılacak bir fotoğrafın 10x15 cm gibi bir ölçüde taranması düşünülemez. Yüksek kalitede bir tarama, yapılacak baskının boyutlarında olmalıdır. Her tarama aygıtı, her ölçüde tarama desteği vermez. Tarama aygıtının çözünürlüğünün, kullanım alanına uygun olarak seçilmesi gerekir. Bu nedenle, tarayıcıların optik çözünürlüğünün yüksek olması önemlidir.


59. Soru

Düzyatak tarayıcılarda kaç adet ana algılayıcı kullanılmaktadır?

Cevap

 Düzyatak tarayıcılarda iki adet ana algılayıcı kullanılmaktadır: Charge Coupled Device (CCD) ve Contact Image Sensor (CIS). CIS kullanan modeller daha ucuz ve ince modeller üretilmesini mümkün kılmışlardır, fakat CCD tarayıcıların görüntü kalitesine henüz erişememektedirler.


60. Soru

Tamburlu film tarayıcıların genel özellikleri nelerdir?

Cevap

 Sadece profesyonel kalitede iş üretmek üzere tasarlanmış hayli yüksek yatırım bütçesi gerektiren aygıtlardır. 35mm küçük format da dahil olmak üzere her boyutta saydamdan veya baskıdan tarama almak olasıdır. Özellikle 35mm’den büyük filmler kullanılıyorsa muhakkak tamburlu tarayıcı tercih edilmesi gerekir.


61. Soru

Newton halkaları ne demektir?

Cevap

Newton halkaları: Tümsek yüzlü bir mercekle yansıtıcı düz bir yüzeyin değdikleri noktada özeklenmiş renkli girişim halkaları. Girişim olayı, mercekle düz yüzü arasında kalan hava katmanının, üst ve alt yüzeyinden yansıyan ışınların girişiminden kaynaklanır.


62. Soru

Diyapozitif kopyalama sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar nelerdir?

Cevap

 Orjinal fotoğrafın kaybolma riski, kaybolmasa bile tarama işlemini gerçekleştiren özensiz bir teknisyenin diyapozitif üzerinde leke, çizik, yırtık, jel izi bırakması olasılığıdır. İçeriği itibariyle çok değer taşıyan ve belki bir daha çekilme imkanı bulunmayan diyapozitiferin kopyalanması ,diğer bir teknik terimle duplikatının (duplicate) yapılması ve daha sonra bu kopyanın yollanması tercih edilen bir uygulama idi.


63. Soru

Minilab baskı ne demektir?

Cevap

 Film kullanmayı sürdüren amatör fotoğrafçılar, baskı almak için, çektikleri makarayı semtlerindeki stüdyoya teslim ederler. Stüdyo hizmeti veren işetmelerin birçoğu, baskılar dışında fotoğrafların sayısal versiyonlarını da bir CD’ye yazarak fotoğrafrafçıya verebilmektedir. Çünkü, bu tür stüdyolarda kullanılan ve minilab olarak adlandırılan makineler, öncelikle negatiften otomatik olarak hızlı bir şekilde tarama yaparlar. Daha sonra bu taramalardan baskı yapılır. Bu durumda da, zaten taraması yapılmış olan fotoğrafların sayısal dosyalarının bir CD’ye kaydedilip fotoğrafçıya verilmesi, önemli bir ek işlem ya da maliyet oluşturmaz.


64. Soru

Süpersonik dalga filtresinin işlevi nelerdir?

Cevap

Olympus gibi bazı markaların kullandığı süpersonik dalga filtresi algılayıcı yüzeyine toz partiküllerinin yapışmasını engellemeye çalışan bir filtredir.


65. Soru

Görüntü kaydedici olarak kullandığımız algılayıcıların yüksek voltajda çalışmasının ya da fazla ısınmasının ne tür bir sakınca yaratabilir?

Cevap

Görüntü kaydedici olarak kullandığımız algılayıcıların yüksek voltajda çalışması normalden daha fazla ısınmasına neden olacaktır. Normalden daha fazla ısınma ise,yüksek enerji tüketimi anlamına gelir. Bir enerji türünün tüketimi sayesinde çalışan bütün aygıtlar gibi, sayısal fotoğraf makineleri de enerji tüketirler. Ancak çalışma sürecinde gerek program kullanımı gerek çekilen fotoğrafların izlendiği LCD ekranlar gerekse çekilen fotoğraflar rafların hafıza kartlarına kayıt süreci, önemli ölçüde enerji tüketimi gerçekleştirmektedir. Bu tüketime bir de zoom objektiflerin kullanımı sırasındaki motor çalışması, beğenilmeyen fotoğrafların silinmesi için harcanan enerjiyi eklersek, bir fotoğrafçının çok önemli ölçüde enerji tüketimi yaptığını görebiliriz. Oysaki çalışma ve seyahat anında en önemli konulardan biri, fotoğrafçının enerji kaynağıdır. Uzun süre çalışmak zorunda olan ve pilini doldurmak için fırsat yaratma şansı olmayan bir fotoğrafçının, olmadık bir zamanda pili boşaldığında yapabileceği hiçbir şey yoktur. İşte bu yüzden, sayısal makinelerin sensörlerinin düşük enerji tüketimi ile çalışması, ısınmaması en önemli özelliklerinden biri sayılabilir.


66. Soru

Yaygın bir şekilde kullanılan ortalama tarayıcı değerleri kaçtır?

Cevap

 Yaygın bir şekilde kullanılan ortalama tarayıcılar 0.0 ila 2.4 değerlerini taşırlar.  42-bit’lik yeni bazı iddialı aygıtlar ise 3.4 seviyesini tutturduklarını bildirmektedirler.


67. Soru

Küçük ölçekli saydam tarayıcıların kullanım amaçları nedir?

Cevap

 Hem 35mm gibi küçük format, hem de 4.5 x 6 cm, 6 x 7 cm gibi orta format filmleri taramak üzere, yarı profesyonel ve profesyonel amaçlı tarayıcılardır.


68. Soru

Küçük ölçekli saydam tarayıcılar ile tamburlu tarayıcılar arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

 Tamburlu tarayıcılara göre daha küçük boyutlu, fiyatları da çok daha düşüktür. Imacon gibi markaların tarayıcıları dışında, tarama kalitesi tamburlulara göre karşılaştırılacak seviyede değildir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi