Sayısal Fotoğraf İşleme Teknikleri Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Sayısal Ortamda Görüntü Oluşturma Yöntemleri Ve Sanatsal Uygulamalar

1. Soru

Vektörel çizim nedir?

Cevap

Matematiksel koordinatlar üzerinde konumlandırılmış noktaların doğru ya da eğri çizgilerle birleştirilmesi temeline dayanan sayısal çizim türüdür.


2. Soru

Özel bir proje için bir boyama çalışması yapılacaksa, çalışmaya başlamadan önce yapılması gereken nedir?

Cevap

İmage size (resim alanı boyutları) penceresinden çalışma alanının boyutları ve çözünürlüğü istenen aralıklara getirilerek çalışma alanının belirlenmesi gerekmektedir.


3. Soru

Bitmap grafiklerin olumsuz tarafı nedir?

Cevap

Hazırlandığı piksel yoğunluğunun üzerinde bir boyuta büyütüldüklerinde ayrıntılar kaybolmaya başlar ve piksel denilen kare dokular görünmeye başlar.


4. Soru

Piksel nedir?

Cevap

Sayısal görüntünün yapı taşı olan kare birimlerdir. Birimlerin yoğunluğu arttıkça görüntü kalitesi de artar.


5. Soru

Farklı ortamlarda çekilmiş fotoğraflar aynı ortamda kullanılacaksa bu fotoğrafların özellikleri nasıl olmalıdır?

Cevap

Bu fotoğrafların çözünürlük ve boyutları yakın değerlerde olmalıdır.


6. Soru

Dekupe işlemi nedir?

Cevap

Bir resim alnının içindeki bir figür ya da objenin etrafındaki alanların temizlenmesi işlemidir.


7. Soru

Pırıltı hissi nasıl verilebilir?

Cevap

Filtreli fotoğraf çekimlerindeki pırıltı hissini verebilmek için, dört sivri köşeli yıldız şeklindeki fırça ucu seçilip fotoğrafik bir parlama etkisi verilebilir.


8. Soru

Farklı ortamlarda çekilmiş fotoğrafları düzenlemek için hangi işlem uygulanır?

Cevap

Harmanlama işlemi uygulanır.


9. Soru

Parlama etkisi vermek için hangi araç kullanılır?

Cevap

Render içerisinde bulunan Lens Flare (mercek yansıması) seçilebilir.


10. Soru

Seçilmiş alanlar vektörel alanlara nasıl dönüştürülür?

Cevap

Herhangi bir seçim aracı ile seçilmiş alanı, çalışma çizgisi paleti penceresinin altında bulunan vektörel dönüşüm seçeneğine tıklayarak ya da çalışma çizgisi paleti penceresinin yanındaki üçgen menüdeki make work path (çizime dönüştür) seçeneği işaretlenerek vektörel alana dönüştürülür.


11. Soru

Kenar seçimi işleminden sonra yapılması gereken işlem nedir?

Cevap

Kenar seçimlerinden sonra kenarlara uygulanacak Feather Selection (yumuşatma etkisi) olası seçim hatalarını aza indirip taşınan bölgeye uyumu kolaylaştıracaktır.


12. Soru

Hangi tuşlara basarak kalem ve mıknatıslı kalem araçları arasında geçiş yapılabilir?

Cevap

Shift + P tuşları


13. Soru

Magnetic pen (mıknatıs kalem) ve freeform pen (serbest kalem) araçları ne işe yarar?

Cevap

Normal bir kalemle kâğıt üzerinde çizim yapıyormuş gibi yollar çizmemizi sağlar.


14. Soru

Görüntü kalitesini etkileyen ve yapılması gereken en hassas işlem hangisidir?

Cevap

Doğru kenar seçimi resim bütünlüğünün kalitesinde önemli rol oynamaktadır.


15. Soru

Çizgiler ve çapa noktaları nasıl taşınır?

Cevap

Çizgileri ve çapa noktaları kısmen ya da bütün olarak araç kutusunda path *ion (yol seçim) aracının altında bulunan direct *ion (taşıma aracı) aracı ile taşınır.


16. Soru

Vektörel alanları boyarken resim alanında da görülmesi için ne yapılmalıdır?

Cevap

Stroke (kontur) eklemek ya da fill (dolgu) eklemek gerekmektedir.


17. Soru

Vektörel alanları seçilmiş alanlara dönüştürmek için ne yapmak gerekir?

Cevap

Alan haline getirilmiş vektörel çizim, çalışma çizgisi paleti penceresinin altında bulunan seçim alanı işaretinin üzerine sürüklenerek seçilmiş alan haline dönüştürülebilir. Aynı sonuca çalışma çizgisi paleti penceresinin yan tarafında bulunan küçük üçgenden ulaşılan palet menüsünde make *ion (seçilmiş alana dönüştür) seçeneğinden de ulaşılabilir.


18. Soru

Çizim kalemi aracı ne işe yarar?

Cevap

Çizim kalemi aracı anchor point (çapa noktası) dediğimiz tıklama noktalarının arasına doğru ya da eğri çizgilerle birleştirip çizgi ya da alanlar oluşturmayı sağlayan bir araçtır.


19. Soru

Oluşturulacak tasarımın hangi renk modunda çalıştırılacağına nasıl karar verilir?

Cevap

Çok renkli bir çalışma olacaksa ve baskı yöntemiyle çoğaltılacaksa CMYK, yine çok renkli olacaksa ve sayısal olarak çoğaltılacaksa RGB renk modunda çalışılması sonraki aşamalarda renk sorunlarını aza indirir.


20. Soru

Düz çizgiler nasıl çizilir?

Cevap

Çizim kalemi aracı seçildikten sonra ilk tıklama yolu başlatma özelliği taşır. Bundan sonra her tıklama bir öncekiyle arasında düz bir çizgiyle birleştirilir. Çizim sonlandırılmak istendiğinde araç kutusuna gidip çizim kalemi üzerine tekrar tıklamak gerekir.


21. Soru

Çizgilere eğim nasıl verilir?

Cevap

Çapa noktasında fareye basılı durumdayken yön vermek bağlı olan çizginin çekilen yöne göre eğrilik kazanmasını sağlar. Yön noktalarını ve çizgilerinin konumu, çapa noktasına bağlı olan eğrinin biçimini belirler.


22. Soru

Bir resim alanına yazı eklemek için hangi araç kullanılır?

Cevap

Araç kutusundan T aracı kullanılır.


23. Soru

Bitmap veya raster resim ne anlama gelir?

Cevap

Bu resimler piksel olarak bilinen karelerden oluşan bir sistemi esas alır. Her kareye (piksel) belirli bir konum ve renk değeri atanır. Bitmap görüntülerindeki esas nesne veya şekiller yerine piksel gruplarının düzenlenmesidir. Bitmap grafikler bu sistemle çoklu renk ve geçiş seçenekleri oluşturabildiğinden fotoğraflar üzerinde çalışmaya uygun koşullar sağlar. Bu özellik raster grafiklerin avantajıdır. Bu tür grafiklerin olumsuz tarafı da hazırlandıkları piksel yoğunluğunun (çözünürlük) üzerinde bir boyuta büyütüldüklerinde ayrıntılar kaybolmaya başlar ve piksel dediğimiz kare dokular görünmeye başlar.


24. Soru

Vektörel grafiklerin bitmap veya raster resimlerden farkı nedir?

Cevap

Vektörel grafikler vektör denilen matematiksel noktalar tarafından tanımlanan çizgiler ve eğrilerden oluşur. Bu grafikler yeniden boyutlandırıldıklarında keskin kenar görüntülerini korurlar. Dolayısıyla ne kadar büyütülürlerse büyütülsünler bitmap veya raster resimlerin aksine kenar keskinliklerini korurlar. Vektör çizimler farklı boyutlara ölçeklenebilecek yazı ve logo gibi grafik resimler için uygundur.


25. Soru

Dekupe nedir?

Cevap

Dekupe, bir resim alanının içindeki bir figürün ya da objenin etrafındaki alanların temizlenmesi işlemidir.


26. Soru

Dekupe işlemi yapılırken resmin büyüklüğü ne olmalıdır?

Cevap

Seçim araçlarıyla resim dekupesi yaparken işlemin ekranda olabildiğince büyütülerek yapılması hatalı kenar ihtimallerini azaltır. Yeterince büyütmeden yapılacak dekupeler doğru kenar elde edilmesini zorlaştırır. Detaylara girilmediği için doğru bir kenar temizlemesi yapılmasını mümkün kılmaz.


27. Soru

Photoshop programında harmanlama seçeneklerinin etkisi nedir?

Cevap

Harmanlama seçenekleri katmanlar arası uyumu sağlamak üzere bulunurlar. Doğru katman harmanlama seçeneği farklı resimleri mükemmel bir uyum haline dönüştürebilir.


28. Soru

Photoshop programında fırça uçlarının kullanıldığı yerler nelerdir?

Cevap

Fırça uçları birçok araç seçeneğinde kullanılır. Bir önceki işlemde silgi ucu olarak kullanılan fırça uçları sıradışı seçeneklerle resim alanına farklı etkiler vermek amacıyla da kullanılabilir.


29. Soru

Photoshop programında Pen Tool (Çizim Kalemi Aracı)'nın görevi nedir?

Cevap

Pen Tool (Çizim Kalemi Aracı) path adı verilen düz ve eğimli çizgiler oluşturur. Çizim kalemi aracı çizim ve seçim aracı olarak kullanılabilir. Çizim kalemi aracı düzgün ve pürüzsüz vektörel hatlar çizer. Çizim kalemi aracıyla oluşturulan hatlar vektörel olarak büyütüldüklerinde kenar bozulması olmaz ve sonsuz oranda büyütülme olanağı sağlarlar. Çizim kalemi aracı vektörel çizimler için kulllanılabileceği gibi, kontrollü bir seçim aracı olarak da kullanılabilir. Bu yönüyle de kalem aracı oldukça etkin olarak kullanılabilir. Diğer seçim araçlarında çok pratik olmayan geriye dönük değişiklikler bu araçta kolaylıkla yapılabilir.


30. Soru

Photoshop programında kalem aracının kısayolu nedir? 

Cevap

Kalem aracını seçmek için araç kutusundaki sembole tıklanabileceği gibi klavyedeki P tuşuna da basılabilir. Shift+P tuşlarına basarak kalem ve mıknatıslı kalem araçları arasında geçiş yapılabilir.


31. Soru

Photoshop programında kalem aracı kullanılarak düz çizgi çizme işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Düz çizgiler fare ile tıklanarak oluşturulur. Çizim kalemi aracını seçtikten sonra ilk tıklama yolu başlatma özelliği taşır. Bundan sonraki her tıklama bir öncekiyle arasında düz bir çizgiyle birleştirilir. Çizim sonlandırılmak istendiğinde araç kutusuna gidip çizim kalemi üzerine tekrar tıklamak yeterlidir.


32. Soru

Photoshop programında vektörel bir çizim yaparken çizgiye eğrilik vermek istendiğinde hangi işlemler yapılır?

Cevap

Çapa noktasında fareye basılı durumdayken yön vermek bağlı olan çizginin çekilen yöne göre eğrilik kazanmasını sağlar.


33. Soru

Photoshop programında çapa noktalarını ve vektörel çizgileri taşımak için ne yapılacak işlemler nelerdir?

Cevap

Çizgileri ve çapa noktaları kısmen ya da bütün olarak Direct Selection (Taşıma Aracı) taşınır. Araç kutusunda Path Selection (Yol Seçim) aracının altında Direct selection (Taşıma Aracı) aracı gizlidir. Path Selection tüm çizgi alanını, Direct selection ise belirli bir çapa noktasını ya da yön noktasını taşır.


34. Soru

Photoshop programında yeni çapa noktası eklemek veya bir çapa noktasını silmek için yapılacak işlemler nelerdir?

Cevap

Araç kutusunda kalem aracının altında bulunan Add Anchor Point Tool (Çapa Noktası Ekle) aracıyla varolan bir vektörel alana çapa noktası eklenebilir. Yine aynı yerde gizli bulunan Delete Anchor Point Tool (Çapa Noktası Sil) aracıyla varolan çapa noktası silinebilir.


35. Soru

Photoshop programında vektörel alanları boyamak için yapılacak işlemler nelerdir?

Cevap

Vektörel alan seçiliyken Swatches (Renk paleti’nden) seçilen renk vektörel alanı boyar. Renk kütüphanesinden seçilen renk alanın içine opak olarak dolar. Katmanlar paletinden bu alanın geçirgenliği değiştirilebilir.


36. Soru

Photoshop programında yapılacak işlemlerde resim alanının boyutu ne zaman belirlenir?

Cevap

Photoshopta resim alanının boyut ve çözünürlük değerlerini ayarlayarak işe başlanmalıdır. Sonradan dönüşümü sağlıklı olmadığı için boyut, çözünürlük değerlerine bu aşamada karar verilmelidir. Çalışma alanı kullanılabilecek en büyük ölçülerde çalışılmalıdır.


37. Soru

Photoshop'ta resim alanına vektörel bir çizim taşımak için yapılacak işlemler nelerdir?

Cevap

Resim alanına vektörel bir programdan çizim taşımak Kopyala-yapıştır yoluyla basitçe yapılabilir. Yapıştırma işleminden önce beliren pencerede yapıştırılacak görüntünün vektörel mi, raster mı olduğu seçilebilir. Bir çizimin vektörel yapıştırılması daha sonra olabilecek büyütme işlemlerinin sorunsuz olmasını sağlar.


38. Soru

Free Transform (Serbest Dönüşüm) aracının görevi nedir?

Cevap

Free transform (serbest dönüşüm) aracı boyut, açı gibi deformasyonların yapılmasını sağlar.


39. Soru

Photoshop programında maske katmanının üzerinde siyah ve beyaz rengin etkileri nelerdir?

Cevap

Maske katmanı üzerindeki siyah alanlar kapatıcı beyaz alanlar ise geçirgen alanları gösterir. Gri alanlar ise tonu koyuldukça geçirgenliği azalan bir yapı taşır.


40. Soru

Photoshop programında vektörel alanları seçilmiş alanlara dönüştürmek için yapılacak işlemler nelerdir?

Cevap

Alan haline getirilmiş vektörel çizim, çalışma çizgisi paleti penceresinin altında bulunan seçim alanı işaretinin üzerine sürüklenerek seçilmiş alan haline dönüştürülebilir. Aynı sonuca çalışma çizgisi paleti penceresinin yan tarafında bulunan küçük üçgenden ulaşılan palet menüsünde Make Selection (Seçilmiş Alana Dönüştür) seçeneğinden de ulaşılabilir. Çıkan ara pencereden kenar keskinliği ve işlem türü de seçilebilir.


41. Soru

Photoshop programında seçilmiş alanları vektörel alanlara dönüştürürken yapılacak işlemler nelerdir?

Cevap

Herhangi bir seçim aracıyla seçilmiş alanı çalışma çizgisi paleti penceresinin altında bulunan vektörel dönüşüm seçeneğine tıklayarak ya da çalışma çizgisi paleti penceresinin yanındaki üçgen menüdeki Make Work Path (Çizime Dönüştür) seçeneği işaretlenerek vektörel alana dönüştürülür.


42. Soru

Photoshop programında yazı yazarken yapılacak işlemler nelerdir?

Cevap

Bir resim alanına yazı eklemek için araç kutusundan T yazı aracını seçmek gerekir. Bu araçla resim alanının tıklanan yerine yazı yazılmaya başlanabilir. Tıklamayla birlikte katmanlarda yazı katmanı belirdiği de gözlenir


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi