Sayısal Fotoğraf İşleme Teknikleri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Alan Seçimi Ve Onarma Araçları

1. Soru

Geometrik seçimler aracı hangi amaçlar için kullanılır?

Cevap

Bir resimdeki dikdörtgen alanı seçmek için Rectengular Marguee (dikdörtgen seçim aracı) kullanılır. Bu aracın arkasındaki gizlenen Elliptical Marquee (oval seçim aracı) aracı yuvarlak alan seçiminde kullanılır. Single Row Marquee (yatay tek piksel alan seçim aracı) bir piksel yüksekliğinde bir satırı ve Single Column Marquee (dikey tek piksel alan seçim aracı) 1 piksel genişliğinde bir sütunu seçmek için kullanılır.


2. Soru

Belirli bir alan için kullanılacak kaç farklı temel seçim türü vardır?

Cevap

Temelde üç farklı seçim türü vardır. Bunlar: • Geometrik Seçimler • Serbest Seçimler • Renk Tabanlı Seçimler.


3. Soru

Seçim işlemleri kaç farklı araçla yapılabilmektedir?

Cevap

Seçim işlemleri 4 farklı araçla yapılabilir. Bunlar: • Marquee Tools (Geometrik Alan Seçim Aracı) • Lasso Tools (Kement Aracı) • Magic Wand Tool (Sihirli Değnek Aracı) • Pen Tool (Çizim Kalemi Aracı).


4. Soru

Bir resimdeki bir alanı seçmek ve işlem yapmak kaç aşamalıdır? Kısaca anlatınız.

Cevap

Bir resimdeki bir alanı seçmek ve işlem yapmak ili aşamalıdır. Öncelikle seçim araçlarından biriyle düzenlemek istenen resim parçası seçilmelidir. Daha sonra seçili olan o piksel grubuna taşımak, temizlemek, filtre uygulamak gibi işlemler uygulanabilir.


5. Soru

Renk tabanlı seçimler aracı hangi amaçlar için kullanılır?

Cevap

Magic Wand (sihirli değnek) aracı belli bir renk benzerliği taşıyan bölgeleri kolaylıkla seçmede kullanılır. Bu bölgeye tek bir tıklamayla benzer tüm piksel grubunu seçmek için kullanılır. Tolerans aralığı değerine göre bu seçimin sınırları genişletilebilir. Böylece benzer gurup alanları da seçime dahil edilebilir.


6. Soru

Sadece seçilmiş alan taşımak nasıl sağlanır?

Cevap

Seçilmiş bir bölgeyi, içindeki pikseller olmadan taşımak mümkündür. Seçim yapıldıktan sonra, araç kutusunda hala seçim aracı seçiliyken imleci seçim alanının içine sürükleyerek seçim aracının seçilmiş alanı taşıma aracına dönüşmesi sağlanır. Bu durumda yapılacak taşıma işlemi içindeki piksel alanlarının dışında sadece seçim alanının taşınmasını sağlar.


7. Soru

Seçimler için yardımcı fonksiyonlar nelerdir, açıklayınız.

Cevap

A. Araç türü göstergesidir. Araç kutusunda seçili olan aracı gösterir. Seçili olan araca göre araç seçenekleri de değişkenlik gösterir. B. New *ion (Yeni Seçim) fonksiyonudur. Yeni bir seçim alanı oluşturmak için kullanılır. Bu seçimden önce aktif bir seçim alanı varsa fareyle bir noktaya tıklandığı anda yok olur ve yeni bir seçim alanı oluşturmak için fareyle yapılacak bir hareketi bekler. C. Add to *ion (Seçim alanı ekle) çalışma alanında seçim alanı varsa bu alan yok olmaz. Bu yöntemle istenilen sayıda seçim alanı oluşturulabilir. Bu fonksiyon klavye tuş kombinasyonlarından Shift tuşuna denk gelmektedir. D. Subtract from *ion (Seçim alanından çıkar) seçeneği var olan seçim alanından alan eksiltme fonksiyonudur. Aktif bir seçim alanı içinden belirli bir bölgeyi seçim dışı bırakmak için klavyeden Alt/options tuşunu basılı tutup, seçim araçlarından biriyle aktif seçim alanı içinde kalan piksellerden bir bölümü seçip fareden el çekildiği anda tanımlanan bu alan aktif seçim alanından çıkarılır. Seçim işlemleri üzerinde ekleme, çıkarma yaparken klavye tuş kombinasyonlarını kullanırken bu ikonlara dikkat edilmelidir. E. Intersect with *ion (Ortak Alan) fonksiyonu kesişen alanı kullanmayı hedefler. Çalışma sistemi, aktif bir seçim alanı üzerinde oluşturulacak ikinci bir seçim alanı ile arasındaki ortak oluşan piksellerin seçili kalmasını sağlar. Klavye tuş kombinasyonu Shift+Alt/Options tuşlarıdır. F. Feather (Kenar Yumuşatma) fonksiyonu seçilen alanın kenar keskinliğinin değişimini sağlar. Değer sıfır iken kenarları keskin bir alan seçilir. Değer büyüdükçe kenarlar eriyip yumuşar. G. Alan boyutları seçeneği normal seçenekteyken istenilen boyut seçimi yapılırken, diğer seçeneklerde sadece girilen değerlerde sabit alan seçimi yapılabilir.


8. Soru

Serbest seçimler aracı hangi amaçlar için kullanılır?

Cevap

Lasso (kement aracı) aracı fare yardımıyla bir alan üzerinde sürüklenerek serbest bir seçim işlemi yapılabilir. Polygonal Lasso (köşeli kement) aracıyla bir alan etrafına tıklayarak düz çizgilerle farklı sıklıklarda tıklayarak ve tıklanan ilk noktaya dönülerek köşeli seçim alanı oluşturulabilir. Magnetik lasso (manyetik kement)aracı da diğer iki kement aracının bileşimi gibi kullanılır. Bu seçim aracı daha çok seçilecek alan kontrastlıklar taşıyorsa kullanışlıdır.


9. Soru

Seçili bir alan nasıl taşınılır ?

Cevap

Herhangi bir seçim aracıyla seçim yapıldıktan sonra, yapılacak işlemden etkilenmesi istenen alan belirlenmiş olur. Seçilen piksel grubunu taşınmak istenirse araç kutusundaki Move (Taşıma) aracı seçilmelidir. Tek katmanlı bir resim alanında çalışılıyorsa, alan taşındığında taşınan piksel grubunun yerini alt zemin rengi alır. Birden fazla katmanda çalışılıyorsa alt katmanın piksel grubunun görünmesi sağlanır. Taşıma işlemi bu alanı seçimden çıkarana kadar yapılan işlem kalıcı hale gelmez.


10. Soru

Magic Wand (Sihirli Değnek) aracıyla seçim nasıl yapılır?

Cevap

Sihirli değnek aracı, en kolay seçim yöntemlerinden biridir. Bu araçla, bir resimdeki belirli bir noktaya tıklanarak o bölgedeki yakın renkli piksel grubunun seçilmesi sağlanabilir. Bu farklı renkli alanlarla çevrelenen ve yakın renklerden oluşan alanı seçme için kullanılabilecek en başarılı yöntemdir. Birden fazla dokunuşla seçilen alana eklemeler yapılabilir. Sihirli değneğin kapsam alanını genişletip daraltmak için sihirli değnek aracı seçiliyken araç seçenekleri çubuğundaki Tolarance (Tolarans) kutucuğuna değer vererek değiştirilebilir. İdeal değer resmi alanının özelliğine göre değişir.


11. Soru

Seçim, klavye kısayolu kullanılarak nasıl taşınır?

Cevap

Araç kutusunda Move(Taşıma Aracı) seçilmiş olmasa bile klavyede Command(Komut) tuşuna basarak imlecin seçili alanın üstüne geldiğinde taşıma aracına dönüşmesi sağlanabilir.


12. Soru

Gri ve tek tonlu resim uygulamaları hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Image>Mode>Graycale seçeneğinden renkli resim alanın gri tonlara dönüşümü sağlanabilir. Gri tonlara dönüşen bir resmi Bitmap (Tire) ve tek renk tonlarına dönüştürmenin yolu da açılmış olur.


13. Soru

Bir resim alanı üzerinde çalışmaya başlamadan önce, yeniden yapılandırmanın anlamlı olabilmesi için ne gibi ön hazırlıklar yapılmalıdır?

Cevap

• Resmin orijinalini saklayıp, bir kopyasını üzerinde çalışmaktır. • Resmin boyutları ve çözünürlüğüne bakmak • Resmin alanı içinde istenen kesiti belirlemek • Resmin genel ton aralığını ayarlamak • Resmin genel renk yapısını ayarlamak.


14. Soru

Seçimi taşımak ve aynı anda çoğaltmak işlemi nasıl sağlanır?

Cevap

Taşınırken kopyalanacak alan seçildikten sonra, fare tıklanmadan önce seçim tuşuyla birlikte komut tuşuna da basılarak imlecin çift oka dönüşmesi sağlanır. İmleç bu durumdayken yapılacak taşıma işlemi, seçilmiş piksel grubunun aynı zamanda kopyalanmasını sağlar. Bu işlem aynı katmanda çoğaltmayı sağlar. Normal şartlarda Edit menüsünden kopyala>yapıştır (copy>paste) seçenekleriyle yapılan çoğaltma işlemi yapıştır komutuyla yeni bir katman oluşturularak yapılır.


15. Soru

Seçim araçlarını birlikte kullanmak ve alan eklemek- çıkarmak hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Herhangi bir seçim alanıyla bir bölge seçildikten sonra farklı bir seçim aracı seçip varolan seçim alanına yeni eklemeler yapmak mümkündür. Bu işlem için ikinci bir alan ekleme girişiminden önce klavyenin Shift tuşuna basmak gerekir. Tam tersine alan eksiltmek gerektiğinde ise bu kez klavyenin alt tuşuna basarak istenen bölgenin çıkarılması sağlanabilir.


16. Soru

Seçili alandan çıkma işlemi nasıl sağlanır?

Cevap

Programda bir seçim aracı etkin olmadığı sürece yanlışlıkla resim alanından çıkmak kolay değildir. Seçim alanından çıkmak için Ctrl+D (Windows) veya Comand+(Mac OS) tuşuna basmak ya da farklı seçime başlamak için seçim araçlarından herhangi biriyle resim alanının herhangi bir yerine tıklamak yeterlidir.


17. Soru

Çözünürlük ve resim boyutu hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bir resimdeki düzeltmelere başlamadan önce resim boyutu ve çözünürlüğünü istenen seviyeye getirmek çok önemlidir. Eğer bir fotoğraf kullanılacaksa en başında bu fotoğrafı ya da taramayı istenen çözünürlük ve boyutta taramak gerekmektedir. Düşük çözünürlük ve boyuttaki bir resmi sonradan büyütmek anlamlı değildir. Çözünürlük bir resmi oluşturan karelerin boyutlarına göre değerlenir. Karecikler sıklaşıp küçüldükçe resmin daha detaylı görünmesini sağlar. Bir resmin çözünürlüğü, bu kareciklerin (piksel) bir inç kare alana düşen sayılarıyla isimlendirilir. 72dpi (dot per inch) bir resmin bir inç karelik alana düşen kare sayısı 72 tanedir. 72 dpi aynı zamanda ekran çözünürlüğünün de değeridir. 72 dpi dışında sıklıkla kullanılan bir değer 300 dpi’dir. Bu değer de kağıda yapılabilecek kaliteli baskının çözünürlük değeridir. Bir resmin tek başına çözünürlüğü anlam taşımaz. Kullanılacak resmin boyutları ile birlikte çözünürlüğünün istenen değerde olması gerekmektedir.


18. Soru

Seçili bir alan nasıl kayıt edilir ?

Cevap

Seçili bir alanı farklı zamanlarda ve defalarca kullanmak gerektiği durumlarda, alanı kaydetmek kolaylık sağlar. Tersi durumda her ihtiyaç duyulduğunda alanı tekrar tekrar doğru biçimde seçmek büyük zorluk getirir. Seçili bir alana daha sonra tekrar ulaşmak için alan seçiliyken Select>Save Selection seçeneğinden kaydedilmelidir.


19. Soru

Resmin kopyası üzerinde çalışılırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Üzerinde çalışılacak resmin ilk halini, daha sonra geri dönülebilir ihtimali göz önünde bulundurularak saklamak gereklidir. Bunun için belgeyi programda açıp adıyla kaydet (save as) yöntemiyle yeniden isimlendirerek kaydetmek gerekmektedir. Dosyaları isimlendirirken Türkçe harf (ş,ç,ğ,ü,ı,İ) kullanmamak dosyanın sanal ortamdaki akışı sırasında hata verme ihtimalini azaltacaktır. Dosya üzerinde çalışırken önemli ayrımlarda dosyayı yeniden adlandırarak yeni bir dosya olarak saklamak da gerekebilir. Böylece olası karar değişikliklerinde önceki haline dönmek kolay olacaktır.


20. Soru

Oval ve dairesel seçimlerle nasıl çalışılabilmektedir?

Cevap

Dairesel seçimleri yapmak çok kolay değildir. Nereden sürüklenmeye başlanacağının açık olmamasından dolayı ustalık gerektirebilir. İstenen alanın bir defada seçilmesi kolay olmayabilir. Bu durumlarda fare klavye kombinasyonları kolaylık sağlar. Oval seçim aracı seçiliyken Shift tuşuna basmak, tam daire çizmeyi sağlar. Alt tuşuna basarak tıklanan ilk noktanın merkez olmasını sağlar. Fareyle çizim işine başladıktan sonra space bar(boşluk) tuşuna basarak çizilen elipsin sadece seçim alanının sürüklenerek sayfada taşınması sağlanabilir.


21. Soru

Seçim, ok tuşlarını kullanarak nasıl taşınır?

Cevap

Seçilmiş bir alanı klavyedeki oklar aracılığıyla farklı şekillerde taşımak mümkündür. Alan seçiliyken taşıma yapılacak ok yönüne tıklandığında, seçilmiş alan tıklama yönünde sadece bir piksel ilerler. Aynı işlem shift tuşuna basılıyken yapıldığında, seçilmiş alan beş piksel uzunluğunda ilerler. Seçilmiş alanın içindeki piksel grubunun da taşınması istenirse command(komut) tuşuna basılarak alanın her tıklanmada bir piksel ilerlemesi sağlanır. Option tuşuyla birlikte shift tuşuna da basılırsa seçilmiş alan içindeki piksellerle birlikte her tıklamada beş piksel uzunluğunda hareket eder.


22. Soru

Rötuşlama ve onarma yaparken yeni katman üzerine çalışmak niçin önemlidir?

Cevap

Rötuşlama ve onarma yaparken resim alanının bir kopyasını oluşturmak ve işlemlere o katman üzerinde devam etmek sonraki aşamalarda oluşturulan değişiklikleri farketmek adına önemlidir.


23. Soru

Onarma ve rötuşlama araçlarında fırça paletinin kullanımı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Onarma ve rötuşlama araçlarını kullanırken etki alanı olarak, fırça paletindeki uçlardan yararlanılır. Onarma yapılacak alanın büyüklüğüne ve kenar yapısına uygun fırça ucu seçmek yapılacak işlemin doğru uygulanmasını sağlamak adına önem taşır. Fırça paletinde var olan listeden bir uç seçilebileceği gibi fırça uçları oluşturup kullanmak da mümkündür.


24. Soru

Seçim alanının kenarlarını yumuşatmak için hangi araç nasıl kullanılır?

Cevap

Bir seçim alanının sert keskin kenarları Anti-alias (düzgünleştirme) ve Feather (yumuşatma) kullanılarak yumuşatılabilir. • Feather (Kenar Yumuşatma): Bir seçim alanının kenarlarını yumuşatarak erimesini sağlar. Bu erime etkisi artırıldığında kenarlarda detay kaybına yol açabilir. Kenarlardan uzak iç bölgelerde netlik sorun yoktur. Yumuşatma etkisi 250 piksel toleransıyla verilebilir. Değer ne kadar yüksek olursa kenar erimesi o kadar yayılır. • Anti-alias (Düzgünleştirme): Bir seçim alanının kenarlarını yumuşatarak düzgünleştirir. Düzgünleştirme etkisi sadece kenarlarda olduğundan diğer bölgelerde netlik kaybı oluşturmaz. Düzgünleştirme sadece geometrik seçim araçlarında, kement seçim araçlarında ve sihirli değnek seçim araçlarında kullanılır. Bu araçlar kullanılmadan önce, seçim alanı oluşturulmadan araç seçenekleri çubuğundan seçili duruma getirilmelidir. Seçim alanı oluşturulduktan sonra seçilmesi alana etki etmez.


25. Soru

Color range (renk seçim) özelliği nasıl kullanılır?

Cevap

Bir resim alanını sahip olduğu renk ya da ton dağılımına göre seçim yapmamız gerektiğinde Color Range (Renk Seçim) seçeneği çok büyük kolaylıklar sağlar. Color Range daha önce araç kutusundan bilinen Magic Wand (Sihirli Değnek) aracının çok daha kontrol edilebilen bir penceresi gibidir.


26. Soru

Seçili bölgeyi silmek için hangi işlemi uygulamalıyız?

Cevap

Silinecek bölge seçili duruma getirildikten sonra klavyede silme tuşuna basılarak bölgedeki piksellerin silinmesi sağlanır. Silme işlemi daha kısmi ve kontrollü yapılmak istendiğinde, araç kutusundaki Eraser Tool (Silgi) aracıyla araç çubuğundan uygun bir uç seçerek silme işlemi yapılabilir.


27. Soru

Merkez nokta nasıl kullanılır?

Cevap

Dikdörtgen ve yuvarlak gibi geometrik alan seçimlerini bazen merkez noktadan yapmak kolaylık sağlar. Geometrik seçim aracı seçildikten sonra imlecin tıklandığı yerin çizilecek alanın merkezi olması istenirse, alt tuşuna basılarak imleç istenen büyüklüğe kadar çekilir. Tam daire ya da kare çizimi istenirse alt tuşuyla birlikte shift tuşuna da basılır.


28. Soru

Snapshots (Anlık Görüntüler) hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Yapılan düzeltme aşamasının yapılmış işlemler paletinden silinmesini engellemek için o aşamanın bulunduğu seviyede “snapshots (anlık görüntüsü)” nün oluşturulması gerekmektedir. Bu işlem History paletindeki fotoğraf makinesi sembolüne tıklanarak yapılır. Çok işlemden oluşan karmaşık düzeltmelerde temel kararların verildiği aşamalarda anlık görüntülerden faydalanarak bulunan aşamayı kaydetmek böylece mümkün olur.


29. Soru

Rötuş ve onarma hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Onarma araçlarının temel prensibi resim alanında var olan sağlıklı dokuları hasarlı bölgelere taşımaktır. Bu yöntemle resim alanının kendi içindeki piksel gruplarını kullanarak sorunlu piksel grupları yok edilir. Bu yöntemle fark edilmesi güç ya da imkansız resim düzeltmeleri yapılabilir. Onarma araçlarını kullanarak katmanlar arası hatta farklı belgeler arası doku transfer etmek olasıdır. Farklı bir resim alanından doku taşınıyorsa, iki farklı resim alanının çözünürlük ve renk seçeneklerinin aynı olmasına dikkat edilmelidir.


30. Soru

Bir resmi istenen ölçülerde kırpmak için ne yapılmalıdır?

Cevap

Bir resim alanının bir bölümünü kullanıp dışında kalan kısmı atılmak istenirse dikdörtgen seçim aracıyla istenen bölge seçili duruma getirilir. Daha sonra Image penceresi>Crop seçilir. Böylece resim alanında sadece seçili alan kalır. Bu işlemi, resim alanının boyutunu ve çözünürlüğünü kontrol altında tutarak yapmak da mümkündür. Bunun için araç kutusunda Crop Tool (Kırpma Aracı) seçilir. Araç seçiliyken araç seçenekleri çubuğundan resim alanı ölçüleri ve çözünürlük değeri girilir. Kesilmek istenen alan, kesim aracıyla seçilir. Seçilen alanın ölçüleri sabitlendiğinden seçim alanı oranları değişmez. Alan seçiminden sonra Enter(Giriş) tuşuna basarak ya da kesim alanının içine çift tıklayarak kesim işleminin sonlanması sağlanır.


31. Soru

Resim alanını belirlemek, düzenlemek ve dönüştürmek hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Bir resim alanının içinden kesit almak, büyütme küçültme yapmak, açı değiştirmek, aynadaki görüntüsünü almak vb. Oran farklılıkları gerektiren değişiklikler yapmak gerekebilir. Bu tür değişiklikler Edit>Transform seçeneğiyle yapılabilir. Edit penceresinden iki farklı değişim seçeneği görülür. Free Transform (Serbest Dönüşüm Seçeneği, Transform (Dönüşüm) seçeneğidir.


32. Soru

Ton ve renk düzenlemeleri kaç bölümden oluşmaktadır?

Cevap

Bir resmin sahip olduğu ton ve renk bilgisi ile ilgili bütün düzenlemeler ve değiştirmeler Image>Mode ve Adjustments seçenekleriyle yönetilebilir. Ton düzenlemeleri menüsü 4 bölümden oluşmaktadır. • Resim alanı ton kontrol seçenekleri • Resim alanı renk kontrol seçenekleri • Resim alanı ton dönüşüm seçenekleri • Resim alanı renk ve ton kıyaslama penceresi.


33. Soru

Renk modu hakkında bilgi veriniz

Cevap

Resmin hangi amaçla kullanılacağı hangi renk moduyla olacağıyla direk bağlantılıdır. En çok kullanılan renk modları siyah beyaz resimler için gray scale, ekran dosyaları için RGB, basılacak renkli resimler için de CMYK’dır.


34. Soru

Ton aralığı ayarı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Image>Adjustments>Levels seçeneğinden bir resmin ton dağılım penceresine ulaşmak mümkündür. Bu pencerede resmin en koyu, orta ve açık tonlarının grafiği görülür.


35. Soru

Renk dengesizliğini gidermek hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Image>Adjustments>Color Balance seçeneğinden bir resmin renk dengesini sağlamak mümkündür. Tungsten ışığında çekilmiş bir fotoğrafın sıcak renk hakimiyeti Color Balance (Renk Ayarı) penceresinden soğuk renklerini artırarak dengelenebilir. Floresan bir ışıkta çekilmiş bir fotoğrafın sıcak renklerini artırarak soğuk etkisini bu yöntemle yok etmek mümkündür.


36. Soru

Clone Stamp (Kopya Mühürü) aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Kopya mühürü araç kutusundaki mühüre benzeyen araçtır. Mühür aracı seçiliyken araç seçenekleri çubuğundaki bilgiler mühür aracını daha etkili kullanabilmek için gerekli detay bilgilerle donanır. Aracı kullanmak için seçtikten sonra öncelikle alt tuşuna basıp resim alanından taşınacak alanı tanımlamak gerekir. Taşınacak alan belirlendikten sonra alanı taşıyacak uygun mühür ucu fırça paletinden seçilir. İkinci tıklama alt tuşuna basılmaksızın onarılacak bölgeye uygulanmaya başlanır.


37. Soru

History (Yapılmış İşlemler) paleti hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Photoshop’ta düzeltme yaparken yapılan işlemin olumlu etki edip etmediğini önceki aşamalarla kıyaslayıp buna göre karar vermek gerekebilir. Bazen de yapılan düzeltmelerden kısmen vazgeçip düzeltmeye başka bir yerden devam etmek gerekebilir. Bu gibi durumlarda işlemi bir defalık geri almamızı “Undo” seçeneği sağlar. Birden fazla geri gitmek gerektiğinde “History (yapılmış işlemler) Paleti”ni kullanırız. History paleti Photoshop’ta yapılan bütün işlemleri sırasıyla otomatik olarak kaydeder. Yapılan işlem kayıtları geçmiş paletinde liste şeklinde görüntülenir. Listenin istenen seviyesindeki seçeneğe tıklandığında resim alanının o aşamadaki haline döndüğü görülür. Geriye dönülüp işlem yapıldığında listenin sonuna yeni aşama eklenir ve ondan önceki liste otomatik olarak silinir.


38. Soru

Doku mühürü (Pattern Stamp) aracının kullanımı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Doku mührü aracı kopya mührü aracının altında gizlenmiş bir araçtır. Kopya mührü aracının üzerine uzunca tıklayıp ulaşılabilir. Doku mührü daha önceden doku olarak tanımlanmış hazır dokuları taşımak ve uygulamak için kullanılır. Doku mührüyle hazır dokular gibi sonradan oluşturulup doku olarak tanımlanan dokular da taşınabilir. Bu yöntemde resimlerin onarılması daha gerçekçi görünüp sağlıklı sonuçlar elde edilebilir.


39. Soru

Onarım fırçası (Healing Brush Tool) aracının kullanımı hakkında bilgi veriniz

Cevap

Onarım fırça aracını kullanmak kopya mühründe olduğu gibi önceden alt tuşuyla belirlenen bir alandaki piksel grubunu ikinci tıklanan yere taşıma temeline dayanır. Kopya mühründen ayrılan tarafı taşınan piksellerle taşıdığı yerdeki pikselleri karıştırıp ortak bir noktada buluşturmaktır.


40. Soru

Yama (Patch) aracının kullanımı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Diğer onarma araçlarından biraz farklı çalışır. Onarılmak istenen bölge kement aracıyla alan seçiyormuş gibi seçim alanına dönüştürülür. Böylece düzeltme yapılacak alan belirlenmiş olur. Daha sonra bu seçim alanı benzemesi istenen bölgenin üzerine sürüklenip bırakılır. İlk seçilen bölge sürüklenip bırakılan bölgenin karışım halini alır.


41. Soru

Bir resimdeki bir alanı seçmek ve işlem yapmak için kullanılan araçlar nelerdir?

Cevap

  • Marquee Tools (Geometrik Alan Seçim Aracı)
  • Lasso Tools (Kement Aracı)
  • Magic Wand Tool (Sihirli Değnek Aracı)
  • Pen Tool (Çizim Kalemi Aracı)


42. Soru

Bir alan seçili durumdayken yeni bir alan daha seçmek için seçime başlamadan önce klavyeden hangi tuşa basmak gerekir?

Cevap

Shift tuşu


43. Soru

Bir resimdeki dikdörtgen alanı seçmek için hangi araç kullanılır? 

Cevap

Rectengular Marguee aracı kullanılır.


44. Soru

Polygonal Lasso aracı ne işe yarar?

Cevap

Polygonal Lasso (köşeli kement) aracıyla bir alan etrafına tıklayarak düz çizgilerle farklı sıklıklarda tıklayarak ve tıklanan ilk noktaya dönülerek köşeli seçim alanı oluşturulabilir.


45. Soru

Belli bir renk benzerliği taşıyan bölgeleri kolaylıkla seçmede kullanılan araç hangisidir?

Cevap

Magic Wand (sihirli değnek)


46. Soru

Fare yardımıyla bir alan üzerinde sürüklenerek serbest bir seçim işlemi yapılabilen araç hangisidir?

Cevap

Lasso (kement aracı)


47. Soru

Çapa noktaları oluşturarak vektörel çizim yapmak için hangi araç kullanılır?

Cevap

Pen (Çizim Kalemi) aracı


48. Soru

Alan seçme araçlarından herhangi biri seçiliyken imlecin araç kutusundaki taşıma okunu seçmeden taşıma okuna dönüşmesi için hangi tuşa basmak gerekir?

Cevap

Komut (command)


49. Soru

Seçilen piksel grubu taşınmak istenirse araç kutusunda hangi araç seçilmelidir?

Cevap

Move (Taşıma) aracı


50. Soru

Sadece seçilmiş alanı taşımak için hangi işlemler yapılır?

Cevap

Seçilmiş bir bölgeyi, içindeki pikseller olmadan taşımak mümkündür. Seçim yapıldıktan sonra, araç kutusunda hâlâ seçim aracı seçiliyken imleci seçim alanının içine sürükleyerek seçim aracının seçilmiş alanı taşıma aracına dönüşmesi sağlanır. Bu durumda yapılacak taşıma işlemi içindeki piksel alanlarının dışında sadece seçim alanının taşınmasını sağlar.


51. Soru

Seçilmiş alanı taşırken aynı zamanda kopyalama yapmak için hangi işlemler yapılmalıdır?

Cevap

Seçilmiş alanı taşırken aynı zamanda kopyalamak için taşıma oku seçiliyken fareyi tıklamadan önce alt tuşuna basmak gerekir. Bu işlemi seçim araçlarından herhangi biri seçiliyken komut ve seçim tuşlarına birlikte basmak gerekir. Taşırken kopyalamayla birlikte tam yatay, tam dikey ve 45 derecelik kontrollü taşımalar yapılacaksa aynı bu tuşların yanısıra shift tuşuna da basmak gerekir.


52. Soru

Seçilmiş alandan çıkmak için yapılması gereken işlemler nelerdir?

Cevap

Seçilmiş alandan çıkmak için klavye kısayolları dışında seçim araçlarından biri seçiliyken ekranın herhangi bir yerine tıklamak yeterlidir.


53. Soru

Seçilen alanın kenar keskinliğinin değişimini sağlayan araç hangisidir?

Cevap

Feather (Kenar Yumuşatma)


54. Soru

Varolan seçim alanından alan eksiltme fonksiyonu hangisidir?

Cevap

Subtract from Selection (Seçim Alanından Çıkar)


55. Soru

Oval seçim aracı seçiliyken hangi tuş, tam daire çizmeyi sağlar?

Cevap

Shift tuşu


56. Soru

Bir seçim alanının kenarlarını yumuşatarak düzgünleştiren fonksiyon hangisidir?

Cevap

Anti-alias (Düzgünleştirme)


57. Soru

Bir resim alanını sahip olduğu renk ya da ton dağılımına göre seçim yapılmak istendiğinde hangi özellik kullanılır?

Cevap

Color Range (Renk Seçim)


58. Soru

Bir resim alanının bir bölümünü kullanıp dışında kalan kısmı atılmak istenirse hangi fonksiyon kullanılmalıdır?

Cevap

Image penceresi > Crop 


59. Soru

Bir resim alanı üzerinde çalışmaya başlamadan önce, yeniden yapılandırmanın anlamlı olabilmesi için yapılan ön hazırlıklar ve kontroller nelerdir?

Cevap

  • Resmin orjinalini saklayıp, bir kopyası üzerinde çalışmak.
  • Resmin boyutları ve çözünürlüğüne bakmak.
  • Resim alanı içinde istenen kesiti belirlemek.
  • Resmin genel ton aralığını ayarlamak.
  • Resmin genel renk yapısını ayarlamak.


60. Soru

Bir resmin sahip olduğu ton ve renk bilgisi ile ilgili bütün düzenlemeler ve değiştirmeler hangi seçeneklerle yönetilebilir?

Cevap

Image>Mode ve Adjustments


61. Soru

Daha önceden doku olarak tanımlanmış hazır dokuları taşımak ve uygulamak için kullanılan araç hangisidir?

Cevap

Pattern Stamp (Doku Mühürü)


62. Soru

Photoshop’ta yapılan bütün işlemleri sırasıyla otomatik olarak kaydeden fonksiyon hangisidir?

Cevap

History paleti


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi